Публікація

Програма USAID «Нове правосуддя»

USAID-small

Нижче наведено стислий опис проектів, реципієнтом та виконавцем яких виступає УГСПЛ в рамках субгрантів, наданих проектом «Програма реформування сектору юстиції «Нове правосуддя», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID):

  1. «Щорічне дослідження національної судової практики «Precedent UA – 2017»

Після прийняття нових положень до Кримінального процесуального кодексу України, які зобов’язали українські суди у своїх рішеннях застосовувати прецеденти Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), українська судова система почала робити перші кроки до зближення з англосаксонською системою права. Дослідження «Precedent UA» – це єдине в Україні систематичне дослідження цього аспекту діяльності судів у країні. Проблема імплементації рішень ЄСПЛ є багатогранною та складною: передбачає зміну підходів до окремих питань, поглядів на суть питань, і в цілому парадигму зміни у правовій культурі суспільства. При цьому головна роль належить суддям, які застосовують підходи засновані на повазі до прав людини у щоденній практиці.

Дослідження «Precedent UA» є необхідним для моніторингу застосування практики ЄСПЛ і не лише кількісного показника, але й якісного, щоб уникнути формування неправильної національної практики, з викривленими підходами до міжнародних принципів права. Об’єкт дослідження щороку однаковий, але є змінним предмет: в 2017 році темою дослідження обрано питання застосування судами практики ЄСПЛ щодо України за статтею 6 (в кримінальних справах) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Проект ставить на меті такі цілі:

  • встановити кількісний та якісний рівень застосування національними суддями практики ЄСПЛ щодо України за статтею 6 Конвенції; встановити причини невдалого (неправильного) застосування національними суддями практики ЄСПЛ;
  • відзначити прогрес у застосуванні підходів ЄСПЛ і висловити повагу до тих суддів, які підтримують послідовний рух до впровадження стандартів прав людини в судову практику України: наприкінці відбувається урочисте визначення десятки найкращих судів або суддів.

Період виконання: вересень 2017р. – липень 2018р.

  1. «Громадський моніторинг органів місцевого самоврядування задля кращого дотримання прав людини»

Часто дотримання прав людини сприймається суспільством як завдання, вирішення якого залежить виключно від загальнодержавної влади. Як наслідок, люди не вимагають від виборних місцевих лідерів впливу на процеси реалізації прав людини, а місцеві ради, виконкоми і мерії не сприймають ці питання як власні, відсторонюються від забезпечення прав людини. Проте у переважній більшості випадків як порушення прав людини, так і запобігання таким порушенням цілком можливо забезпечити місцевою громадою та повноваженнями органів місцевого самоврядування.

Оскільки права людини завжди конкретні, якість реалізації прав людини можна оцінювати не менш конкретно. Важливість обраного підходу у проекті полягає в тому, що саме запропонована система через оцінний, по суті, менеджерський, інструмент моніторингу забезпечує впровадження головного конституційного принципу взаємин влади і людини, адже ст. 3 Конституції України визначає забезпечення прав людини головним і єдиним критерієм ефективності діяльності держави. Інноваційний проектний підхід перетворює цей принцип на механізм.

Проект ставить на меті такі цілі:

  • навчити групу моніторів та провести моніторинг 6 населених пунктів регіонів впровадження проекту (Рівненська область: м. Рівне, м. Острог, Пісківська ОТГ; Львівська область: м. Львів, м. Дрогобич, Мостиська ОТГ) з метою виявлення репрезентативних даних місцевих політик і програм з позиції дотримання прав людини і потреб вразливих верств населення;
  • підготувати висновки та рекомендації щодо дотримання прав людини органами місцевого самоврядування за результатами моніторингу обраних населених пунктів та оприлюднити їх;
  • навчити представників місцевої влади та представників громадянського суспільства кращим практикам дотримання прав людини органами місцевого самоврядування.

Період виконання: квітень – жовтень 2018р.

Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає економічну та гуманітарну допомогу по Липень-серпень 2018 Залежно від дизайну та за попереднього узгодження з USAID всьому світу 55 років. Починаючи з 1992 року, внесок USAID до справи економічного та соціального розвитку України складає близько 2 млрд. доларів США. В Україні допомога USAID надається у таких сферах, як: економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Додаткові відомості про програми USAID можна отримати у Відділі інформації та зв’язків з громадськістю USAID за телефоном +38 (044) 521-5741, на Інтернет-сторінці http://ukraine.usaid.gov або у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя» реалізується з жовтня 2016 року і ґрунтує свою діяльність на здобутках попередніх проектів USAID «Україна: верховенство права» та «Справедливе правосуддя». Мета програми – надання підтримки судовій владі, Уряду, Парламенту, адвокатській спільноті, правничим школам, громадянському суспільству, ЗМІ та громадянам у створенні умов для функціонування незалежної, підзвітної, прозорої та ефективної системи правосуддя, яка забезпечує верховенство права, та у боротьбі з корупцією. Детальнішу інформацію про програму можна отримати на Інтернет-сторінці www.newjustice.org.ua та за телефоном +38 (044) 581-3303.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: