Публікація

Умови мобілізації військовозабов’язаних

доброго вечера. ТОчно знаю что вопрос сечас стандартный. У меня в военном билете написано годен к нестроевой службе в военное время по гр.2, статье 78 б. ( военого времени у нас нет) Мне пришла повестка на военкомат и что это вообще значит? У меня двое детей 8 мес и 4 года. Жена безработная. Я тоже уже 4 месяца на бирже.

Відповідь

Мобілізація – це комплекс заходів, які здійснюються з метою планомірного пе-реведення національної економіки на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України – на організацію і штати воєнного часу.
Особливий період охоплює час мобілізації (45діб), воєнний час (час від закін-чення мобілізації до припинення конфлікту) та частково відбудовний період після за-кінчення воєнних дій (час від припинення конфлікту до оголошення демобілізації).
Після оголошення мобілізації в державі проводяться заходи особливого періо-ду, які передбачають, крім іншого, призов військовозобов’язаних до Збройних Сил України на військову службу в особливий період.
Призов військовозобов’язаних та резервістів на військову службу у зв’язку з мобілізацією та звільнення з військової служби у зв’язку з демобілізацією проводять-ся в порядку, визначеному Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілі-зацію”, статтею 2 якого визначено такий обов’язок громадян як з’являтися за ви-кликом до військових комісаріатів для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час.
Отже, під час мобілізації та переведення Збройних Сил України, інших військо-вих формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на штати воєн-ного часу громадяни (крім тих, які проходять службу у військовому резерві) зо-бов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти військових комі-саріатів у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпо-рядженнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів (військовозобов’язані Служби безпеки України – керівників органів, де вони перебувають на військовому обліку, військовозобов’язані Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту – керівників відповідних органів управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту)). Резервісти зобов’язані з’явитися до військових частин у строки, визначені командирами військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві.
Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військо-возобов&#146язані:
заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непри-датними до військової служби за станом здоров&#146я на термін до шести місяців (з на-ступним проходженням військово-лікарської комісії);
чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за міс-цем проживання);
жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);
жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інва-лідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;
усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклуван-ня, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);
зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд; народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
інші військовозобов&#146язані або окремі категорії громадян у передбачених зако-нами випадках.
Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підля-гають також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: