Публікація

Щодо відмови у відкритті касаційного провадження

Вітаю. Запитання: Якщо вищий адміністративний суд України своєю ухвалою відмовив (двічі) у відкритті касаційного провадження (не дослідивши обгрунтовану скаргу та відповідні матеріали), то чи можливо звернутися з петицією до Європейського суду з прав людини на підставі ст. 6 Конвенції (право на справедливий суд)? Чи достатня буде мотивація незаконної відмови у відкритті касаційного провадження, як порушення права людини на справедливий суд? Дякую.

Відповідь
Право на судовий захист є конституційним правом, закріпленим ст.55 Конституції, яка визначає, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади. Стаття 22 Конституції встановлює, що права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними, вони гарантуються і не можуть бути скасовані.

Таким чином, відмова ВАСУ у відкритті касаційного провадження через необгрунтованість касаційної скарги є фактично, позбавленням права особи на касаційне оскарження рішення суду. Ухвала ВАСУ про відмову у відкритті касаційного провадження є остаточною та оскарженню не підлягає.

Натомість ст.55 Конституції передбачено право кожного після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом яких є Україна.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або — тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, — коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.

Вважаємо, що відмова у відкритті касаційного провадження через необгрунтованість касаційної скарги є порушенням ч. 1 ст. 6 Конвенції, а саме: порушення права на доступ до суду та на справедливий розгляд справи.

Вказана позиція була підтверджена і практикою Європейського суду з прав людини, зокрема остаточним рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Перетяка та Шереметьєв проти України», «Андрієвська проти України» встановлено порушення пункту 1 статті 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яке полягало у порушенні права на доступ до суду у зв’язку із залишенням Вищим адміністративним судом України без розгляду касаційних скарг заявників, якими оскаржувалися рішення апеляційних судів, ухвалені в порядку цивільного судочинства.

Крім того, про зазначене вище рішення Європейського суду з прав людини було наголошено в інформаційному листі ВАСУ від 07.02.2012 р. № 346/11/13-12.

Варто відмітити, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 237 КАСУ встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом є підставою для подання до ВСУ заяви про перегляд судових рішень.

Таким чином, вважаємо, що у випадку відмови ВАСУ у відкритті касаційного провадження, особі слід використовувати практику Європейського суду з прав людини та звертатись до ВСУ в порядку п. 2 ч. 1 ст. 237 КАСУ.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: