Публікація

Позови щодо кредитних правовідносин з банком

Добрий день! Ще у вересні 2014 р. подала позов до Приватбанку про повернення депозитного вкладу за місцем мого проживання (Полтава)згідно із законом про захист прав споживачів.Юрособа- Приват банк розміщений в Дніпропетровську). Суд першої інстанції в Полтаві відкрив провадження, але банк подав апеляційну скаргу, яку було задоволено і справу повернуто в суд першої інстанції на новий розгляд (тобто відмовлено у відкритті провадження). Подали позов в суд за місцем розміщення банку-юридичної особи. Ухвалою Жовтневого районного суду 1 інстанції прийнято позов, і зазначено, що не підлягає оскарженню, крім в частині підсудності. Це перше питання, чи міг судья це писати, якщо все зроблено згідно із ст. 109 ЦПКУ. На цей позов Приватбанк знову подає апеляційну скаргу по-перше з недоліками, по-друге після сплину терміну подання апеляційної скарги.На мою заяву надіслати мені копію апеляційної скарги відповідно до вимог ЦПК помічник судьї повідомляє, що ще не сплив термін 30 днів на поновлення апеляційної скарги банку щодо питання підсудності.Посилається на ст.294. Ніякі ухвали ми не отримали, все по телефону. Чи є такі дії правомірними? Банк зумисно затягує справу, а суд йде назустріч.На сайті судової влади я читала зовсім іншу інформацію щодо апеляційного провадження. Якщо я напишу скаргу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, чи буде це обгрунтовано і чи не буде припинено розгляд справи на період розгляду скарги, що також затягне справу? Дякую за відповідь.

Відповідь
Позови, що виникають із кредитних правовідносин, пред&#146являються до суду за загальними правилами підсудності, визначеними главою 1 розділу III ЦПК.
П. 5 ст. 110 ЦПК України визначає, що позови про захист прав споживачів можуть пред&#146являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.
Ст. 109 ЦПК України визначає загальну підсудність в цивільному судочинстві. Позови до юридичних осіб пред&#146являються в суд за їхнім місцезнаходженням.
Відповідно до Постанови Пленуму вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин», суди мають враховувати право споживача на пред&#146явлення позову також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування цієї особи або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.
Відповідно до цивільно-процесуального законодавства споживач, завжди фізична особа, має право обирати куди подавати позов. Споживач може звернутися до суду за місцем проживання, заподіяння шкоди, виконання договору або за місцем знаходження відповідача та або філії.
Ст. 293 ЦПК України визначає вичерпний перелік ухвал суду першої інстанції, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Слід зазначити, що подання апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції не перешкоджає продовженню розгляду справи цим судом.
Ухвала суду може бути оскаржено в апеляційному порядку у випадках визначених виключно у ст. 293 ЦПК України, в інших випадках ухвала оскард женю не підлягає.
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов&#146язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.
Відповідно до ст. 296 ЦПК України, Апеляційна скарга подається апеляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Суд першої інстанції на наступний день після закінчення строку для подання апеляційної скарги надсилає її разом зі справою до апеляційного суду. Апеляційні скарги, що надійшли після цього, не пізніше наступного робочого дня після їхнього надходження направляються до апеляційного суду.
Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п&#146яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п&#146яти днів з дня отримання копії ухвали.
Ст. 298 ЦПК України визначає порядок надсилання копії апеляційної скарги та доданих документів учасникам процесу. Апеляційний суд не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду надсилає копії апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані ними заперечення на апеляційну скаргу. Таким чином, копії апеляційної скарги та додані документи надсилаються разом з ухвалою про прийняття апеляційної скарги.
Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов&#146язковість яких надана Верховною Радою України.
У разі порушення судами законодавства України, особа права якої порушені, може звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо притягнення відповідного судді до відповідальності. Право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому відомі такі факти. Вища кваліфікаційна комісія суддів України затверджує та розміщує на своєму офіційному веб-порталі зразок скарги (заяви) щодо неналежної поведінки судді, який може використовуватися для повідомлення Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відомостей про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов&#146язків чи присяги судді. Слід зазначити, що дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за заявою чи повідомленням, що не містять відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді, а також за анонімними заявами та повідомленнями.
Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:
1) істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов&#146язані, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності чи підвідомчості, необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову;
2) невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом;
3) порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу);
4) систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя;
5) розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;
6) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майно, доходи, витрати і зобов&#146язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені ЗУ “Про засади запобігання і протидії корупції”, зазначення в ній завідомо неправдивих відомостей.
Відповідно до ст.. 85 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють:
1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України – щодо суддів місцевих та апеляційних судів;
2) Вища рада юстиції – щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України.
Розгляд, щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності судді не залежить від розгляду у справі по суті та не вливає на строки розгляду справ в судах загальної юрисдикції.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: