Публікація

Порядок стягнення аліментів з громадянина Польщі

Закон Республіки Польща Про допомогу особам, що мають право на аліменти” та як стягнути аліменти на дититну в Польщі з відповідача громадянина Польщі з аліментного Фонду Польщі, порядок стягнення.

Відповідь.
При визначенні порядку стягнення аліментів на дитину з відповідача, який є громадянином Польщі, насамперед, слід звернути увагу на Конвенцію про стягнення аліментів за кордоном, укладеної у м. Нью-Йорк 20 червня 1956 року (однією із держав-учасниць Конвенції є Республіка Польща). Зокрема, з метою визначення особливостей застосування в Україні зазначеної Конвенції, у 2006 році Міністерством юстиції була розроблена та зареєстрована спеціальна Інструкція про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном. Згідно із положеннями Інструкції, усі звернення про стягнення аліментів на дитину та інші документи на виконання Конвенції в Україні, надсилаються для передачі за кордон або з-за кордону через Міністерство юстиції України (якщо позивач є громадянином України). Крім того, у разі, коли відсутнє рішення суду України про стягнення аліментів з відповідача, який проживає за кордоном, або коли згідно із законодавством Договірної Сторони вирішення питання здійснюється за місцем проживання відповідача, або коли потребує вирішення питання про зміну розміру аліментів, до відповідної Договірної Сторони надсилаються документи, необхідні для розгляду справи по суті. В такому випадку позивач має письмово оформити звернення у довільній формі, а також додати заяву про стягнення аліментів та інші документи (див. пункт 8 Інструкції). Заява про стягнення аліментів надсилається до Міністерства юстиції України через територіальне управління юстиції. У свою чергу, Міністерство юстиції України надсилає заяву компетентному органу Договірної Сторони (а нашому випадку – Польщі).
Щодо національного законодавства Республіки Польща, то в цій країні засади та умови надання фінансової допомоги особам, що мають право на отримання аліментів, визначаються Законом «Про допомогу особам, що мають право на аліменти» від 7 вересня 2007 року (далі – Закон). Згідно пункту 11 ст. 2 Закону отримувати фінансову допомогу від аліментного Фонду може дитина, якій за рішенням суду були призначені аліменти від одного із батьків, якщо виконання такого рішення є неефективним (тобто, в тому разі, коли протягом останніх двох місяців перед зверненням за фінансовою допомогою поточні аліментні зобов’язання не виконувались). У ч. 1 ст. 9 Закону також вказано, що для того, щоб отримувати фінансову допомогу від аліментного Фонду дитина має бути:
– віком до 18 років;
– віком до 25 років за умови, що дитина навчається в школі або вищому навчальному закладі;
– незалежно від віку, якщо дитина має інвалідність.
Іншою законодавчою умовою для отримання фінансової допомоги з аліментного Фонду є фінансовий стан родини, з якою проживає особа, якій присуджені аліменти – середній місячний дохід на кожну особу в родині в попередньому році має бути меншим, ніж 725 злотих.
Варто також звернути увагу на те, що іноземцям фінансова допомога з аліментного Фонду може виплачуватися лише, якщо:
– це передбачено обов’язковими двосторонніми договорами про суспільне забезпечення;
– особа перебуває на території Республіки Польща на підставі дозволу на постійне проживання;
– особа перебуває на території Республіки Польща у зв’язку із отриманням статусу біженця або необхідності додаткового захисту.
Для отримання фінансової допомоги особа, яка має право на таку допомогу або її законний представник, залежно від місця свого проживання, має звернутися із заявою до районної або міської адміністрації. В заяві слід вказати інформацію про членів родини, підтвердження заявника про те, що ним була надана виконавчому органу вся інформація, необхідна для здійснення виконавчого провадження проти боржника, документи, що підтверджують місце проживання, вік, працевлаштування і фінансову ситуацію осіб, які мають сплачувати аліменти (стаття 15 Закону). Разом із заявою необхідно подати такі документи:
– засвідчення, видане керівником відповідного бюджетного відділу або заяву про дохід, що підлягає оподаткуванню податком для фізичних осіб кожного члена родини, де має бути інформація про розмір: доходу, відрахувань на соціальне страхування, податку;
– засвідчення або заяву, якою підтверджується розмір інших доходів;
– інші засвідчення або заяви, а також докази, що підтверджують право на отримання фінансової допомоги: документ, що підтверджує вік особи, якій присуджені аліменти; документ, що підтверджує безуспішність виконавчого провадження; підтвердження інвалідності; копія рішення суду, яким були призначені аліменти; рішення суду про призначення опікуна для особи, якій були присуджені аліменти; документ, що підтверджує факт навчання особи, які були присуджені аліменти у школі або вищому навчальному закладі; інформація належного судового органу про здійснення особою, якій були присуджені аліменти, дій, пов’язаних із виконанням рішення суду за кордоном або про відсутність можливості здійснення таких дій через неналежне правове регулювання окремої країни або через неможливість отримання відомостей про місце проживання боржника за кордоном;
– засвідчення або заява про розмір відрахувань на медичне страхування.
Відповідними відділами районних та міських адміністрацій інформація, надана заявником перевіряється і вноситься до центрального реєстру. Після цього розпочинається процедура призначення фінансової допомоги з аліментного Фонду.
Фінансова допомога призначається на окремі періоди, що тривають 12 місяців – від 1 жовтня до 30 вересня наступного календарного року. Заяви на отримання фінансової допомоги особи можуть подавати з 1 серпня кожного року. Розмір фінансової допомоги призначаються у відповідності до місячного розміру встановлених аліментів, але не більше, ніж 500 злотих на одну дитину.
Окрім того, Законом передбачена можливість звернення до мера або президента районної/міської адміністрації у випадку невиконання боржником своїх обов’язків із сплати аліментів. Зацікавлена особа може подати заяву до відповідних компетентних осіб для того, щоб останні забезпечили вжиття заходів до боржника. До заяви слід додати засвідчення органу, що здійснює виконавче провадження про безуспішність такого провадження. Уповноважені особи адміністрації, до територіальної юрисдикції якої належить справа боржника, здійснює дослідження з метою з’ясування ситуації родинної, фінансової, ситуації з працевлаштуванням боржника, а також його стану здоров’я та причин невиконання своїх обов’язків по сплаті аліментів. Вся ця інформація передається судовому приставу і, залежно від причин невиконання боржником своїх обов’язків по сплаті аліментів, до нього можуть бути застосовані різні заходи примусу (стаття 5 Закону).

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: