Публікація

Перешкоджання в доступі до судових рішень

День добрый! Подскажите, пожалуйста, куда я могу обратиться с жалобой на работника канцелярии по гражданским делам Фрунзенского суда г.Харькова, которая категорически отказалась выдать мне решение суда от 05.12.2014г., а также исполнительные листы. Всячески нахамив,она меня “записала” на 14 января (!!!)на получение оригинала решения суда, хотя мною заявление было подано в канцелярию ещё 5 декабря, о чём свидетельствует штамп канцелярии. Я – инвалид 2-ой группы, собираюсь на ежегодное лечение, и не могу выжидать подобные сроки, ничем не обоснованные. Мне нужно вовремя подать заявление в исполнительные органы для принудительного взыскания. Спасибо за ответ!

Відповідь.
Згідно Закону України «Про судоустрій України» Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації щодо результатів розгляду його судової справи
З А К О Н У К Р А Ї Н И «Про доступ до судових рішень» (витяг)
Стаття 9. Доступ до судових рішень заінтересованих осіб
П. 7. У наданні доступу до судового рішення належить відмовити, якщо:
1) до суду звернулася особа, яка не має процесуальної дієздатності, або особа від імені заінтересованої особи за відсутності відповідних повноважень;
2) матеріали справи передані до іншого суду чи на зберігання до державної архівної установи;
3) судове рішення безпосередньо не стосується прав, свобод, інтересів чи обов&#146язків цієї особи.
8. Забороняється відмовляти в доступі до відповідного судового рішення заявникам, стосовно яких судом вжито заходів щодо забезпечення позову або запобіжних заходів.
9. Рішення про відмову у наданні доступу до судового рішення викладається службовою особою апарату суду в письмовій формі із зазначенням порядку його оскарження. Воно повинно бути вмотивованим.
10. Надання дозволу на доступ до судового рішення або відмова в цьому можуть бути оскаржені до голови відповідного суду або до суду в порядку, передбаченому законом.
Стаття 10. Відповідальність за порушення вимог,встановлених цим Законом
1. Порушення правил ведення Реєстру, а також порушення права на доступ до судових рішень тягнуть за собою відповідальність згідно із законом.
2. У разі завдання особі матеріальної чи моральної шкоди внаслідок порушення її прав та інтересів, гарантованих цим Законом, вона має право на відшкодування такої шкоди.

Цивільно-процесуальний кодекс України(витяг)
Стаття 27. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі
1. Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.
Стаття 222. Видача або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі
2. Копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, на їхню вимогу не пізніше п’яти днів з дня проголошення рішення.
3. Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії судового рішення надсилаються протягом п’яти днів з дня проголошення рішення рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
4. Копії судових рішень повторно видаються за заявою особи заплату у розмірі(1гривня), встановленому законодавством.
Копії вироків, рішень, ухвал, постанов у справах повинні бути підписані та скріплені гербовою печаткою суду. У разі, якщо судове рішення не набрало законної сили, про це зазначається на копії, що видається. Також на копії рішення зазначається інформація про те, що оригінал судового рішення знаходиться в матеріалах судової справи. Якщо копія викладена на кількох аркушах, вони прошнуровуються і скріплюються підписом працівника апарату суду та печаткою суду із зазначенням кількості зшитих аркушів. До того ж п. 23.6 Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 27.06.2006 року №68, передбачено, що копії документів, долучених до справи, завірені гербовою печаткою суду копії судових рішень, що набрали законної сили, та письмові довідки у справах видаються працівниками апарату суду або архіваріусами за письмовою заявою відповідно до процесуального законодавства після реєстрації копій у журналі видачі копій судових документів.
В абзаці другому пункту 1.9 говориться що ознайомлення з матеріалами судових справ здійснюється протягом усього робочого дня апарату суду.
23.1. Відповідно до вимог чинного законодавства особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися з матеріалами цивільних, адміністративних, кримінальних проваджень та проваджень про адміністративні правопорушення.
У разі відмови у задоволенні заяви службовець апарату суду зобов’язаний видати заявнику вмотивоване письмове рішення із зазначенням порядку його оскарження.
З А К О Н У К Р А Ї Н И «Про звернення громадян» (витяг)
Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань)
Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об&#146єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов&#146язані об&#146єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).
Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов&#146язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов&#146язки.
Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз&#146ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
Стаття 16. Розгляд скарг громадян
Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об&#146єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду.
Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п&#146ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п&#146яти днів.

Ви маєте повне і законне право на отримання КОПІЇ відповідного судового рішення, а також доступ до відповідних матеріалів справи. Дії працівника канцелярії являються неправомірними та підлягають як найменше оскарженню.
У Вашому випадку можна подати заяву на видання копії відповідного рішення та виконавчого листа. Бланк заяви ви можете переглянути на офіційному сайті Фрунзенського районного суду м. Харкова – http://fr.hr.court.gov.ua/sud2033//examples, та написати скаргу до голови суду(Cілантьєва Eліна Євгеніївна) про невиконання обовязків відповідної особи, порушення ваших законних прав та неетичну поведінку. До скарги додйте заяву яка була написана вами вперше, якщо ж за якихось обставин у вас незберіглась відповідна заява, то у відповідного працівника канцелярії є журнал в якому реєструються подібні звернення. Обгрунтовуючи свою пизицію радимо посилатись на відповідні нормативно-правові акти.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: