Публікація

Чи може фізична особа без юридичної освіти захищати інтереси особи-підприємця в адміністративній справі?

Чи може фізична особа не юрист захищати інтереси фізичної особи -підприємця в адміністративні справі?

Відповідь
Стаття 55 Конституції України гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб&#146єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.
Кодекс адміністративного судочинства України визначає юрисдикцію, повноваження адміністративних судів щодо розгляду адміністративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства.
Відповідно до статті 47 Кодексу адміністративного судочинства України учасниками адміністративного процесу є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб.
Відповідно до пункту 2 статті 48 Кодексу адміністративного судочинства України «Здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов&#146язки, у тому числі доручати ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), належить фізичним особам, які досягли повноліття і не визнані судом недієздатними, а також фізичним особам до досягнення цього віку у спорах з приводу публічно-правових відносин, у яких вони відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь».
Відповідно до статті 56 Кодексу адміністративного судочинства України «Сторона, а також третя особа в адміністративній справі можуть брати участь в адміністративному процесі особисто і (або) через представника (пункт 1).
Представником може бути фізична особа, яка відповідно до частини 2 статті 48 Кодексу має адміністративну процесуальну дієздатність (пункт 2).
Представники беруть участь в адміністративному процесі на основі договору або закону (пункт 3)».
Відповідно до статті 58 Кодексу адміністративного судочинства України «Повноваження представників, які беруть участь в адміністративному процесі на основі договору, на здійснення представництва в суді повинні бути підтверджені довіреністю. Оригінали довіреностей або засвідчені підписом судді копії з них приєднуються судом до справи (пункт 1).
Довіреність фізичної особи на ведення справи в адміністративному суді посвідчується нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності (пункт 4)».
Відповідно до статті 59 Кодексу адміністративного судочинства України «Повноваження на ведення справи в суді дає представникові право на вчинення від імені особи, яку він представляє, усіх процесуальних дій, які може вчинити ця особа. Розпорядження довірителя представникові, який бере участь в адміністративному процесі на основі договору, щодо ведення справи є обов&#146язковими для нього (пункт 1).
Представник, який бере участь в адміністративному процесі на основі договору, має право повністю або частково відмовитися від адміністративного позову, визнати адміністративний позов, змінити адміністративний позов, досягнути примирення, передати повноваження представника іншій особі (передоручення), оскаржити судове рішення, якщо право на вчинення кожної із цих дій спеціально обумовлене у виданій йому довіреності (пункт 2).
Повноваження представника чинні протягом часу провадження у справі, якщо інший строк не зазначено у довіреності (пункт 3).
Представник може відмовитися від наданих йому повноважень, про що повідомляє особу, яка його ними наділила, та суд. При цьому він не може брати участь у цій справі як представник іншої сторони (пункт 4).
Підстави і порядок припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від наданих йому повноважень визначаються статтями 248-250 Цивільного кодексу України (пункт 5)».
Таким чином, законодавством України не передбачено жодних обмежень щодо можливості представництва в адміністративному процесі інтересів фізичної особи-підприємця фізичною особою без юридичної освіти.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: