Публікація

Адаптація правового статусу засуджених до європейських стандартів

Здравствуйте! А скажите пожалуйста, когда будут действовать законопроэкты которые были принты ВРУ о одаптации осужденных к евро стандартам. Или где можно точно узнать что можно а что нельзя?

Відповідь
В частині першій прикінцевих положень Закону України про “Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів” зазначено що, Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Тобто, з 23 березня 2014 року.
У частині 4 Закону зазначено, що “Засудженим гарантується право на побачення у порядку, встановленому КВК. У разі перебування на лікуванні у закладах охорони здоров&#146я засуджений має право на короткострокові побачення в порядку, визначеному ЦІМ Кодексом.
В частині 5забороняється безпідставне примосуве переривання сну засуджених у нічний час, в тому числі виключно для здійснення перевірки наявності засуджених».
Згідно пункту №16 Закона Украины о “Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів” статтю 63 КВК треба доповнити новою частиною третьою такого змісту “3. Засудженим до обмеження волі, які перебувають у лікувальних закладах, гарантується правова допомога та користування мобільним зв’язком відповідно до положень нормативно-правових актів та цього Кодексу”;
Крім зазначеного закон передбачає внесення наступних змін до КВК:
18) частину четверту статті 84 доповнити новим абзацем такого змісту:
“Засудженим військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні, гарантується правова допомога та телефонні розмови відповідно до положень цього Кодексу”;
21) частину першу статті 93 викласти у такій редакції:
“1. Засуджений до позбавлення волі відбуває весь строк покарання в одній виправній чи виховній колонії, як правило, у межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до його місця проживання до засудження або місця постійного проживання родичів засудженого”;
22) абзац п&#146ятий частини другої статті 99 викласти у такій редакції:
“можуть носити цивільний одяг, мати при собі портативні персональні комп&#146ютери та аксесуари до них, гроші та цінні речі, користуватися грішми без обмеження”;
29) у статті 110:
а) частину третю доповнити новими абзацами такого змісту:
“Засудженому забезпечується можливість спілкування з адвокатом та іншим фацівцем у галузі права в примущенні без суцільного розмежуючого захисного скла за їхньою згодою.
Одержання правової допомоги поширюється на засуджених, що перебувають на лікуванні в стаціонарних закладах охорони здоров’я. Охорона засуджених в таких випадках здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кримінальних покарань за місцем знаходження закладу охорони здоров’я”;
б) частину четверту викласти у такій редакції:
“4. Кількість і види побачень встановлюються:
засудженим, що знаходяться в дільниці посиленого контролю, надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на три місяці;
засудженим, що знаходяться в дільниці ресоціалізації, надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на два місяці;
засудженим, що перебувають в дільниці соціальної адаптації та соціальної реабілітації, надаються короткострокові побачення без обмежень та тривале побачення щомісяця.”;
в) частину п’яту викласти у такій редакції:
“5. Засудженим надається, в тому числі й під час перебування в стаціонарних закладах здоров’я, право на телефонні розмови (у тому числі у мережах рухомого (мобільного) зв’язку) без обмеження їх кількості під контролем адміністрації, а також користуватися глобальною мережею Інтернет. Телефонні розмови оплачуються з особистих коштів засуджених. Телефонні розмови між засудженими, які перебувають у місцях позбавлення волі, забороняються.”; Телефонні розмови та користування у глобальній мережі Інтернет оплачуються з особистих коштів засуджених.
32) у статті 113 б) частину п’яту доповнити новим абзацем такого змісту:
“Засуджений має право передати кореспонденцію захиснику у кримінальному провадженні, що здійснює свої повноваження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, безпосередньо під час побачення з ним.”;
35) у частині першій статті 118:
а) слова “повинні працювати” замінити словами “мають право працювати”;
б) слова “залучаються до праці” замінити словами “залучаються до оплачуваної праці”;
в) доповнити абзацом такого змісту:
“Праця засуджених регламентується Кодексом законів про працю України”;
44) у статті 142:
а) у частині першій після слів “до праці” доповнити словами “у разі її наявності”, а слова “може бути дозволено” замінити словом “дозволяється”;
б) абзац третій частини другої викласти у такій редакції:
“можуть носити одяг, прийнятний у цивільному вжитку, мати при собі гроші, мобільні телефони, аксесуари до них та цінні речі”;
в) абзац четвертий частини другої після слів “іншими особами” доповнити словами “користуватися мобільним зв’язком за свій рахунок”;

45) частину першу статті 143 доповнити новим абзацем такого змісту:
“безкоштовно одержувати середню освіту”;
В частині другій прикінцевих положень написано, що Кабінету Міністрів України необхідно у тримісячний строк після набрання цим Законом чинності:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити перегляд і скасування центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: