Публікація

Вакансія: бухгалтер з субгрантів

Українська Гельсінська спілка з прав людини шукає бухгалтера/бухгалтерку з субгрантів, який/яка відповідатиме за координацію діяльності отримувачів субгрантів з бухгалтерських та фінансових питань під час реалізації субгрантових угод, моніторинг та контроль за дотриманням бюджету та звітністю, здійснення поточних фінансових та бухгалтерських операцій за субгрантами.

 Ключові завдання:

 • Перевірка та аналіз реєстраційних та статутних документів організацій, згідно чинного законодавства, та відповідність їх до програмних/статутних завдань проекту/гранту.
 • Забезпечення підготовки бюджетних форм та вимог до бюджету в рамках субгрантових конкурсів, здійснення перевірки та погодження поданих на конкурс бюджетів, погодження внесення змін до бюджетів.
 • Здійснення поточних фінансових та бухгалтерських операцій за субгрантами відповідно до вказівок головного бухгалтера за прийнятою формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності УГСПЛ й технології оброблення даних.
 • Здійснення підготовки електронних форм звітності по субгрантам та надання консультацій субреципієнтам щодо їх заповнення.
 • Забезпечення своєчасного збору фінансових звітів від субреципієнтів (в електронному та паперовому вигляді).
 • Перевірка проміжних та фінальних фінансових звітів субреципієнтів на предмет наявності недоліків та порушень щодо виконання вимог чинного законодавства, умов субгрантової угоди та цільового характеру використання коштів.
 • Підготовка звітів про результати перевірки та повідомлення субреципієнтів про них.
 • Контроль за виконанням субреципієнтом зазначених у звіті рекомендацій, виправленням недоліків.
 • Забезпечення повного та достовірного відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.
 • Консультативна підтримка субреципієнтів щодо всіх аспектів фінансового управління субгрантами.
 • Здійснення перевірок фінансового та спільного програмно-фінансового моніторингу в організації субреципієнтів.
 • Забезпечення відсутності кредиторської заборгованості субреципієнтів перед організацією після закінчення терміну дії субгрантів.
 • Підготовка даних за своїм напрямом для включення їх до фінансової звітності, складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.
 • Забезпечення підготовки оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

 

Кваліфікаційні вимоги:

 • повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (економічна або фінансова);
 • стаж бухгалтерської роботи не менше 2 років;
 • досвід роботи з первинними бухгалтерськими документами;
 • володіння українською мовою;
 • знання комп’ютерних програм MS Word та MS Excel (обов’язково) та вміння обробляти великі масиви даних;
 • здатність працювати в команді та орієнтованість на результат;
 • вміння логічно мислити та пропонувати рішення;

Пріоритет надається кандидатам, які:

 • мають досвід роботи з субгрантами, особливо за фінансування USAID, та обізнані з американськими інструкціями та правилами, які регулюють фінансові питання субгрантінгу (ADS Chapter 303, 2 CFR Part 200 та інші дотичні);
 • володіють англійською мовою;
 • мають досвід роботи в неприбуткових організаціях.

 

Бухгалтер/бухгалтерка з субгрантів буде в першу чергу залучений(а) до реалізації Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Права людини в дії», що виконується УГСПЛ з 2014 по 2024 рр.

Зацікавлені кандидати мають надіслати резюме та мотиваційний лист до 04 листопада 2022 року на адресу [email protected]. У темі листа треба зазначити «Бухгалтер з субгрантів», в тілі листа вказати очікуваний розмір фінансової винагороди.

Кандидати, які увійдуть до короткого списку, будуть повідомлені про результати відбору та запрошені до інтерв’ю. Кожен з кандидатів буде проінформований про результати відбору у письмовій формі.

 

Українська Гельсінська спілка з прав людини є асоціацією з 29 правозахисних організацій, які працюють у галузі захисту прав та основних свобод людини. Кадрова політика Спілки ґрунтується на принципі недискримінації, забезпечуючи рівні можливості для кандидатів та кандидаток незалежно від раси, кольору шкіри, релігійних, політичних або інших переконань, статі, віку, етнічного та соціального походження, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, а також мовних або інших ознак в процесі прийняття рішення щодо прийому на роботу або кар’єрного росту. Більш детальну інформацію про діяльність Спілки див. на сайті www.helsinki.org.ua.

Програма USAID «Права людини в дії» має за мету посилення відповідальності за порушення прав людини та воєнні злочини, що виникли та виникають внаслідок збройної агресії РФ, на Сході України та незаконної окупації Криму, а також закладання фундаменту для сталого миру та соціальної єдності. Завданнями Програми є (1) Розширення та посилення моніторингу дотримання та просування прав людини; (2) Посилення участі у стратегічних судових справах; (3) Вдосконалення та розширення роботи з підвищення правової обізнаності та посилення спроможності громадян; (4) Відновлення порушених прав та справедливості для жертв катувань та збройного конфлікту. 

У світі, USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Діяльність USAID є проявом доброчинності американського народу, а також підтримує просування країн-отримувачів допомоги до самостійності та стійкості та сприяє забезпеченню національної безпеки та економічного добробуту США. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги, наданої Україні з боку Агентства, склала понад 3 млрд. доларів США. До поточних стратегічних пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів досконалого врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони здоров’я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах. Для того, щоб отримати додаткову інформацію про діяльність USAID, просимо Вас звертатися до Відділу зв’язків з громадськістю Місії USAID в Україні за тел. (+38 044) 521-57-53. Також пропонуємо завітати на наш вебсайт: http://www.usaid.gov/ukraine, або на сторінку у Фейсбук: https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

 

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: