Публікація

Бухгалтер з субгрантів

Українська Гельсінська спілка з прав людини шукає бухгалтера/бухгалтерку з субгрантів, який/яка відповідатиме за координацію діяльності отримувачів суб-грантів з бухгалтерських та фінансових питань під час реалізації суб-грантових угод, моніторинг та контроль за дотриманням бюджету та звітністю, здійснення поточних фінансових та бухгалтерських операцій за суб-грантами.

 

Ключові завдання:

 • Забезпечення підготовки бюджетних форм та вимог до бюджету в рамках суб-грантових конкурсів, здійснення перевірки та погодження поданих на конкурс бюджетів, погодження внесення змін до бюджетів.
 • Здійснення поточних фінансових та бухгалтерських операцій за суб-грантами відповідно до вказівок головного бухгалтера за прийнятою формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності УГСПЛ й технології оброблення даних.
 • Здійснення підготовки електронних форм звітності по суб-грантам та надання консультацій суб-реципієнтам щодо їх заповнення.
 • Забезпечення своєчасного збору фінансових звітів від суб-реципієнтів (в електронному та паперовому вигляді).
 • Перевірка проміжних та фінальних фінансових звітів суб-реципієнтів на предмет наявності недоліків та порушень щодо виконання вимог чинного законодавства, умов суб-грантової угоди та цільового характеру використання коштів.
 • Підготовка звітів про результати перевірки та повідомлення суб-реципієнтів про них.
 • Контроль за виконанням суб-реципієнтом зазначених у звіті рекомендацій, виправленням недоліків.
 • Забезпечення повного та достовірного відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.
 • Консультативна підтримка суб-реципієнтів щодо всіх аспектів фінансового управління суб-грантами.
 • Здійснення перевірок фінансового та спільного програмно-фінансового моніторингу в організації суб-реципієнтів.
 • Забезпечення відсутності кредиторської заборгованості суб-реципієнтів перед організацією після закінчення терміну дії суб-грантів.
 • Підготовка даних за своїм напрямом для включення їх до фінансової звітності, складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.
 • Забезпечення підготовки оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

Кваліфікаційні вимоги:

 • повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (економічна або фінансова);
 • стаж бухгалтерської роботи не менше 2 років;
 • досвід роботи з первинними бухгалтерськими документами;
 • володіння українською мовою;
 • знання комп’ютерних програм MS Word та MS Excel (обов’язково) та вміння обробляти великі масиви даних;
 • здатність працювати в команді та орієнтованість на результат;
 • вміння логічно мислити та пропонувати рішення;

 

Пріоритет надається кандидатам, які:

 • мають досвід роботи з суб-грантами, особливо за фінансування USAID, та обізнані з американськими інструкціями та правилами, які регулюють фінансові питання суб-грантінгу (ADS Chapter 303, 2 CFR Part 200 та інші дотичні);
 • володіють англійською мовою;
 • мають досвід роботи в неприбуткових організаціях.

 

Очікуваний час початку роботи: червень 2022 року.

 

Бухгалтер/бухгалтерка з субгрантів буде в першу чергу залучений(а) до реалізації Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Права людини в дії», що виконується УГСПЛ з 2014 по 2024 рр.

 

Зацікавлені кандидати мають надіслати резюме та мотиваційний лист до 19 травня 2022 року на адресу [email protected]. У темі листа треба зазначити «Бухгалтер з суб-грантів», в тілі листа вказати очікуваний розмір фінансової винагороди.

 

Кандидати, які увійдуть до короткого списку, будуть повідомлені про результати відбору та запрошені до інтерв’ю. Кожен з кандидатів буде проінформований про результати відбору у письмовій формі.

 

 

Українська Гельсінська спілка з прав людини є асоціацією з 29 правозахисних організацій, які працюють у галузі захисту прав та основних свобод людини. Кадрова політика Спілки ґрунтується на принципі недискримінації, забезпечуючи рівні можливості для кандидатів та кандидаток незалежно від раси, кольору шкіри, релігійних, політичних або інших переконань, статі, віку, етнічного та соціального походження, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, а також мовних або інших ознак в процесі прийняття рішення щодо прийому на роботу або кар’єрного росту. Більш детальну інформацію про діяльність Спілки див. на сайті www.helsinki.org.ua.

 

Програма USAID «Права людини в дії» має за мету посилення відповідальності за порушення прав людини та воєнні злочини, що виникли та виникають внаслідок збройної агресії РФ, на Сході України та незаконної окупації Криму, а також закладання фундаменту для сталого миру та соціальної єдності. Завданнями Програми є (1) Розширення та посилення моніторингу дотримання та просування прав людини; (2) Посилення участі у стратегічних судових справах; (3) Вдосконалення та розширення роботи з підвищення правової обізнаності та посилення спроможності громадян; (4) Відновлення порушених прав та справедливості для жертв катувань та збройного конфлікту.

 

У світі, USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Діяльність USAID є проявом доброчинності американського народу, а також підтримує просування країн-отримувачів допомоги до самостійності та стійкості та сприяє забезпеченню національної безпеки та економічного добробуту США. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги, наданої Україні з боку Агентства, склала понад 3 млрд. доларів США. До поточних стратегічних пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів досконалого врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони здоров’я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах. Для того, щоб отримати додаткову інформацію про діяльність USAID, просимо Вас звертатися до Відділу зв’язків з громадськістю Місії USAID в Україні за тел. (+38 044) 521-57-53. Також пропонуємо завітати на наш вебсайт: http://www.usaid.gov/ukraine, або на сторінку у Фейсбук: https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: