Публікація

Соціальна допомога для догляду за малолітньою дитиною з інвалідністю при наявності Чорнобильського посвідчення

Який розмір державноі допомоги при догляді за дитиною інвалідом підгрупи А віком 9 років та при наявності Чорнобильського посвідчення й прописки в Киеві 19 11 2014р

Відповідь
Розмір державної допомоги при догляді за дитиною інвалідом підгрупи А
Для отримання допомоги необхідно звернутись до відділу соціального захисту населення по місцю проживання (реєстрації).
Для отримання допомоги необхідно передусім пред’явити паспорт або інших документ, який підтверджує особу. Крім того необхідно надати:
— Заяву, яка складається по формі, затвердженою Міністерства соціальної політики України;
— документи про вік і місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда;
— документи про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна або піклувальника, який подав заяву;
довідка медико-соціальної експертизи або медичний висновок, видані у встановленому порядку.
Якщо з заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування.
Один із непрацюючих батьків, усиновителів, опікун або піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років, додатково подають довідку про те, що вони не працюють, видану за місцем проживання.
Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:
— інвалідам з дитинства I групи — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
на дітей-інвалідів віком до 18 років — 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Надбавка на догляд за дитиною─інвалідом підгрупи А встановлюється в розмірі:
на дитину─інваліда підгрупи А віком від 6 до 18 років — прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років
від 6 о 18 років на 01 січня 2014 р. складає – 1286 грн.,9 01 липня — 1320 грн, з 01 жовтня 2014 р. – 1373 грн.
Згідно статті 23 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” держава нада такі Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 4:

1) пільги, передбачені пунктами 1, 3, 5, 6, 8 статті 20,
пунктами 3, 5, 6, 7, 15 статті 22 вказанного закону;

2) першочергове щорічне забезпечення пільговою
санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок шляхом
надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості
путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним
закладам чи закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження
господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із
санаторно-курортного лікування або відпочинку чи одержання за їх
бажанням грошової компенсації у розмірі 50 процентів середньої
вартості путівки в Україні;

право вільного вибору санаторно-курортного закладу
відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на
провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за
бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за
рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової
допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне
лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні
заклади незалежно від форми власності зобов&#146язані надавати
санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових
розрахунків.

Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення
доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в
розмірі 50 процентів середньої вартості путівки в Україні
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої
вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний
бюджет України на відповідний рік.
3) першочергове зубопротезування із зниженням його вартості
на 50 процентів (за винятком зубопротезування із дорогоцінних
металів та матеріалів, прирівняних за вартістю до них, що
визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони здоров&#146я);
4) відшкодування 50 процентів вартості палива, придбаного в
межах установлених норм, особам, які проживають у будинках, що не
мають центрального опалення;
5) передача громадянам, які відпрацювали на території зони
посиленого радіоекологічного контролю не менш як п&#146ять років,
безоплатно в приватну власність житла, яке вони займають у цій
зоні.
Особи, які постійно проживають та постійно працюють або
постійно проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю,
та особи, які постійно працюють, але не проживають у зоні
посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на
1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше
чотирьох років, отримують пільги щодо сплати податків, зборів,
мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та
митного законодавства.

Стаття 29. Забезпечення потерпілих дітей продуктами
харчування

Потерпілі діти забезпечуються відповідно до фізіологічних
норм, встановлених центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров&#146я,
продуктами харчування, а також харчовими додатками, які сприяють
виведенню радіонуклідів з організму, в порядку, передбаченому
статтею 30 цього Закону.

Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим
дітям та їх батькам

Потерпілим дітям, зазначеним у пунктах 1-6 статті 27 цього
Закону, та їх батькам надаються такі гарантовані державою
компенсації та пільги: { Абзац перший частини першої статті 30 в
редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }
1) повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи
(не старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у
державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання
щомісячної грошової допомоги, розмір якої визначається Кабінетом
Міністрів України.
2) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності по
догляду за хворою дитиною віком до 14 років – у розмірі
100 процентів середньої заробітної плати (доходу) незалежно від
страхового стажу за весь період хвороби, включаючи
санаторно-курортне лікування, одному з батьків або особі, яка їх
замінює, якщо дитина потребує догляду батьків згідно з медичним
висновком закладу охорони здоров&#146я, в якому дитина лікується чи
перебуває на диспансерному обліку;
3) безплатний проїзд у межах України на всіх видах
транспорту (крім таксі) дитині та особі, яка супроводжує хвору
дитину до місця лікування (реабілітації), оздоровлення та назад
(за направленням медичних закладів), з правом позачергового
придбання квитків;
4) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів, а також
безплатне позачергове зубопротезування (за винятком
зубопротезування із дорогоцінних металів та матеріалів,
прирівняних до них за вартістю, що визначається центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони здоров&#146я);
5) щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей путівками
на оздоровлення строком до двох місяців шляхом надання щорічної
грошової допомоги для компенсації вартості путівки через
безготівкове перерахування закладам оздоровлення, які мають
ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної
практики, за надання послуг із оздоровлення.
Потерпілі діти віком до 10 років разом з одним із батьків або
особою, яка їх замінює, за умови, що така особа належить до
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються
путівками на оздоровлення шляхом надання щорічної грошової
допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове
перерахування закладам оздоровлення, які мають ліцензію на
провадження господарської діяльності з медичної практики, за
надання послуг із оздоровлення чи одержання грошової компенсації у
розмірі середньої вартості путівки в Україні.
Батьки потерпілих дітей або особа, яка їх замінює, мають
право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного
профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження
господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням,
здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних
коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для
компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи
відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади
незалежно від форми власності зобов&#146язані надавати
санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових
розрахунків.
Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення
доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в
розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої
вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний
бюджет України на відповідний рік.
При цьому в разі недостатньої тривалості щорічної відпустки
одному з батьків, або особі, яка їх замінює, або особі, яка
доглядає за потерпілою дитиною, надається додаткова відпустка без
збереження заробітної плати”;
6) щомісячна виплата в порядку та розмірі, встановлених
Кабінетом Міністрів України, незалежно від інших виплат на кожну
дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або
народилася після 26 квітня 1986 року від батька, який на час
настання вагітності матері, має підстави належати до категорії 1
або 2, або матері, яка на час настання вагітності або під час
вагітності має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на
кожну дитину, яка проживала у зоні безумовного (обов&#146язкового)
відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення;

8) щомісячна виплата в порядку та розмірі, встановлених
Кабінетом Міністрів України, сім&#146ям на кожну дитину шкільного
віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по
захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям
шкільного віку, батьки яких стали інвалідами I або II групи чи
померли внаслідок Чорнобильської катастрофи, замість виплати,
передбаченої пунктом 6 цієї статті, якщо вказана дитина не
перебуває на повному державному забезпеченні. Необхідність взяття
дитини на такий диспансерний облік визначається лікарською
консультаційною комісією;

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: