Публікація

Скорочення ставки працівника навчальної установи. Про штатний розпис

Я працюю в педагогічному коледжі викладачем, з мене зняли 0,25 ставки при і цьому приняли на роботу 6 нових працівників. Я звернулась до директора щоб ознайомитись з штатним розписом та навантаженням викладачів.Мені відмовили, посилаючись на закон “Про захист персональних даних”, що ця інформація є конфедеційною. Чи це правомірно? Якщо ні то куди мені звернутися за допомогою.

Відповідь

Штатний розпис — це документ, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати і посадові оклади працівників. Штатний розпис містить назви посад, чисельність персоналу та оклади за кожною посадою (Юридичний словник, 1983 р., видання друге, перероблене і доповнене, під редакцією В.М.Бабія, Ф.Г.Бурчака, В.М.Корецького, В.В.Цвєткова). Відповідно до ст. 64 Господарського кодексу України, штатний розпис є важливим організаційно-нормативним документом, розробляється й затверджується на початку календарного року.
Відповідно до Державного класифікатора України «Державний класифікатор управлінської документації» 003:2010 затвердженого наказом Державного Комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 р. № 327., штатний розпис є організаційно-розпорядчим документом, що використовується для вирішення організаційно-розпорядчих завдань управління.
Відповідно до п. 5.2 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах затвердженого наказом Міністерства освіти від 02.06.1993 р. № 161, обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві виражений в облікових (академічних) годинах, визначає навчальне навантаження викладача. Навчальне навантаження викладачам та іншим педагогічним працівникам розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом один раз на рік до початку навчального року залежно від наявності відповідних педагогічних кадрів, кількості годин, передбачених навчальними планами та інших конкретних умов, що склались у закладі.
Оскільки штатний розпис та навчальне навантаження викладачів поширюється у установі за визначеним колом посадових осіб та має ознаки організаційно-нормативним документом, то такий документ належить до конфіденційної інформації. Так відповідно, до ст. 7 ЗУ “Про доступ до публічної інформації”, конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням, відповідно до передбачених ними умов. Така інформація може бути поширеною лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди – лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
ЗУ “Про захист персональних даних” регулює правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних. Предметом правового регулювання цього Закону є правовідносини, пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки та збереження.
Під персональними даними у законі розуміється відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Законодавство України не встановлює вичерпний перелік даних про фізичну особу, яка віднесена до персональних даних.
Враховуючи те, що навчальне навантаження та штатний розпис містить інформаційні данні, які можуть ідентифікувати конкретну особу та відповідно інформація є частиною бази даних працівників установи, то на зазначену інформацію розповсюджується дія ЗУ “Про захист персональних даних”. Розповсюдження такої інформації допустима виключно за згодою суб’єкту персональних даних.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: