Публікація

Щодо визнання особи недієздатною

Мене заочно було визнано недієздатним, про що я нещодавно довідався зовсім випадково. Я навіть ніколи не лікувався у психіатричній лікарні. Чи має право недієздатний в Україні звернутися до суду для поновлення своїх прав? Якщо ні, то що мені робити?

Відповідь
Відповідно до п.2 ч.3 статті 121 чинного Цивільного процесуального кодексу України позовна заява повертається у випадку, коли її подано недієздатною особою.
Неможливість недієздатної особи самостійно подати заяву до суду є порушенням права людини на доступ до суду, закріпленого у статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Це підтвердив Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Наталія Михайленко проти України» від З0 травня 2013 р. Наразі відповідний законопроект, який би усував такі порушення, вже розроблений, але, на жаль, ще не був прийнятий.
Відповідно до ч.1 ст.241 ЦПКУ «Суд, ухвалюючи рішення про […] визнання фізичної особи недієздатною, встановлює над нею […] опіку і за поданням органу опіки та піклування призначає їй […] опікуна.» Після набрання рішенням законної сили воно надсилається судом органу опіки та піклування, органам ведення Державного реєстру виборців за місцем проживання фізичної особи. Тому Вам необхідно з’ясувати, чи було встановлено над Вами опіку, якщо так, то хто є Вашим опікуном.

Відповідно до ч.4 статті 241 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПКУ) «Скасування рішення суду про визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною, в разі її видужання або значного поліпшення її психічного стану здійснюється за рішенням суду на підставі відповідного висновку судово-психіатричної експертизи за заявою опікуна, органу опіки та піклування.»
Відповідно заяву про скасування рішення суду про визнання Вас недієздатним може подати Ваш опікун або орган опіки та піклування.
При цьому враховуючи обставини Вашої справи, в Ваших інтересах добиватись не відновлення дієздатності, а скасування заочного рішення про визнання Вас недієздатним.
Відповідно до статті 228 ЦПКУ «Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.» Презюмуємо, що Ви ніколи не отримували копії заочного рішення, тому заяву про перегляд можна подати протягом десяти днів з моменту, коли Ви дізнались про це рішення.
ЦПКУ також дозволяє участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Відповідно до п.2 статті 23 Закону України «Про прокуратуру» «Прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина (громадянина України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист.» Більш детально права прокурора щодо представництва інтересів громадян у суді описано у статтях 23 та 24 Закону України «Про прокуратуру» .
Тому для захисту своїх прав Ви також можете звернутись до прокуратури.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: