Публікація

Питання юристу від Приліпко Віра Тимофіївна

Я багатодітна мама 9 дітей (2 з них під опікою). На даний час у мене 5 школярів і 3 студентів (2 навчаються заочно). Діти під опікою з 19.05.2007р. За цей період я отримую тільки допомогу по опіці.На той час старші діти були школярами, потім студентами. Пільги по навчанні не отримували, так як школу закінчили з відзнакою і вступали за високими результатами ЗНО і вступних екзаменів.Чоловік працював на місцевому підприємстві,яке призупиняло свою роботу в зимовий період.На мою думку порушувались права дітей з багатодітної родини і права дітей залишених батьківського піклування, так як кошти, що виділяла держава дітям під опікою враховувались при нарахуванні соціальної допомоги дітям з багатодітних родин. При цьому щорічно опікунська рада вимагає звіту про використані кошти тільки на дітей,що знаходяться під опікою. Чи маємо право на якусь державну допомогу.

Відповідь юриста:

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства», багатодітна сім’я – це сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Багатодітна сім’я в Україні має право на отримання пільг, а також матеріальної, соціальної допомоги тощо.

Стаття 13 в ч.3 та ч.4 Закону України «Про охорону дитинства» передбачає, що багатодітним сім’ям надаються наступні пільги:

1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством;

2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством.

3) 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;

4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:

1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

2) щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров’я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

3) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

4) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

5) безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Частина пільг надається за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Додатково багатодітним сімям призначаються і інші пільги. Наприклад, передбачені пенсії за особливі заслуги перед Україною матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, відповідно до п. 8 ст. 1 закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

«Кодексом Законів про працю» та ст. 19 Закону «Про відпустки» передбачається надання додаткової відпустки жінці, яка працює і має двох або біль­ше дітей віком до 15 років, а також особі, яка взяла дитину під опіку.

Більш того, жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей може бути присвоєне звання «Мати-героїня» (п. 9 Положення «Про почесні звання» затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001).

Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389 визначається механізм реалізації права на отримання пільг з оплати послуг за користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів), паливом, скрапленим газом, телефоном, послуг із встановлення квартирних телефонів (далі – пільги) залежно від середньомісячного сукупного доходу сім’ї осіб, які мають право на пільги згідно із законодавчими актами, а також підтвердження права на інші види пільг, які надаються з урахуванням доходу, відповідно до законодавства. Фінансова допомога багатодітним сім’ям здійснюється, навіть якщо вони отримують інші види допомоги.

Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Зразок посвідчення, порядок виготовлення і видачі посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України. Посвідчення видаються структурним підрозділом у справах сім’ї, молоді та спорту районних держадміністрацій, міських держадміністрацій Києва та Севастополя, виконавчих комітетів міських рад одному з батьків за місцем його реєстрації протягом одного місяця після подання  відповідних документів. Після подачі цих документів, структурні підрозділи подають відомості про дітей та батьків багатодітної сім’ї до Єдиного державного  автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги та видають посвідчення.
Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім’ї. Дітям з багатодітної сім’ї посвідчення видаються з шести років.

Щодо питання про дітей під опікою, то чинне законодавство України передбачає наступне.

Відповідно до п.4  Положення про прийомну сім’ю, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565 за прийомними  дітьми  зберігаються  пільги  і   державні  гарантії,  передбачені  законодавством  для  дітей-сиріт  і дітей, позбавлених батьківського піклування.

П.9-1 даного Положення визначає, що соціальне  супроводження  прийомних  сімей здійснюється  центрами   соціальних   служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді,  що  передбачає     надання    комплексу    правових,    психологічних, соціально педагогічних,  соціально економічних, соціально-медичних  та  інформаційних  послуг,  спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім’ї.  Соціальне супроводження    прийомної    сім’ї    здійснюється постійно.

П. 18 Положення та стаття 18 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» передбачає, що що розмір щомісячної    державної    соціальної    допомоги   на дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених   батьківського   піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення.  Порядок призначення і виплати грошового забезпечення  визначається  Кабінетом Міністрів України.   П.20 визначається, що заощаджені  протягом  року  бюджетні  кошти  вилученню не  підлягають і використовуються прийомними батьками для  задоволення  потреб прийомних дітей у наступному році.

На  час  навчання  прийомних дітей у професійно-технічних навчальних  закладах,  вищих  навчальних   закладах   I-IV   рівня  акредитації  після  досягнення  ними  18-річного  віку кошти на їх утримання виділяються прийомним батькам з державного бюджету, якщо  прийомні діти на час навчання проживають у прийомній сім’ї. У разі коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей-інвалідів, відповідно до законодавства), розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Відповідно до статті 16 Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається особам, призначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського піклування. Така допомога вважається власністю дитини.

Максимальний розмір допомоги у 2016 році:
– для дітей до 6 років: з 1 січня 2016 – 1167 гривень, з 1 травня – 1228 гривень, з 1 грудня – 1 313 гривень.
– для дітей від 6 до 18 років: з 1 січня 2016 – 1455 гривень, з 1 травня – +1531 гривня, з 1 грудня – 1637 гривень
– для дітей від 18 до 23 років: з 1 січня 2016 року – 1378 гривень, з 1 травня – 1450 гривень, з 1 грудня – 1 550 гривень.

Порядок і умови виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, та підстави для припинення виплати такої допомоги визначено у Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751, відповідно до якого допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається та виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання опікуна чи піклувальника або дитини. Допомога на дітей під опікою призначається на підставі рішення про встановлення опіки чи піклування. Контроль   за   цільовим   використанням  державної  допомоги  здійснюється  працівниками  центрів  соціальних  служб  для сім’ї,  дітей  та молоді в межах повноважень.

П. 28-29 «Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» також передбачено, що допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається на дванадцять місяців. Питання про продовження виплати допомоги вирішується на підставі заяви та довідок про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує опікун чи піклувальник на дитину. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця до моменту досягнення дитиною 18-річного віку включно.

Документи, необхідні для призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, особисто.

Проте, Постанова Кабінету Міністрів України від 1 ліпня 2015 року «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї», визначає, що якщо дохід на одного члена сім’ї перевищує 1710 грн, така особа не матиме права на пільги.

До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані: пенсія; заробітна плата; грошове забезпечення; стипендія; соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності); доходи від підприємницької діяльності.

Нажаль, в разі коли середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, управління соціального захисту населення письмово повідомить пільговиків про те, що вони не мають права на отримання пільг.

Якщо відбулося зменшення доходу сім’ї пільговик має право звернутися до управління соціального захисту населення для визначення права на отримання пільг з місяця звернення.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: