Публікація

КВУ оприлюднив звіт за результатами спостереження підготовки до виборів (повний текст)

РЕЗЮМЕ. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Хоча протягом липня 2012 року ЦВК було прийнято ряд підзаконних актів, спрямованих на забезпечення реалізації положень Закону “Про вибори народних депутатів України”, правова основа організації та проведення виборів продовжує залишатись недосконалою. Закон “Про вибори народних депутатів України” містить ряд недоліків в частині визначення підстав для відмови у реєстрації кандидатів, організації голосування, підрахунку голосів та встановлення підсумків голосування у закордонному виборчому окрузі, тобто на зарубіжних виборчих дільницях.

Замість усунення недоліків чинного Закону “Про вибори народних депутатів України”, парламентом 5 липня 2012 року у першому читанні та в цілому було ухвалено Закон “Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року”, яким передбачено здійснення відеофіксації ходу голосування та підрахунку голосів на звичайних виборчих дільницях. Цей Закон у разі його підписання Президентом України суттєво не вплине на прозорість голосування та підрахунку голосів на дільницях, однак ще більше посилить рівень неузгодженості законодавства, яким врегульовано порядок проведення виборів в Україні. Крім того, положення цього Закону носять рамковий характер, що зумовлює потребу у вжитті додаткових заходів, спрямованих на забезпечення його реалізації (внесення змін до Закону “Про вибори народних депутатів України”, прийняття відповідних актів ЦВК тощо).

 

  • Як і в червні 2012 року, підготовка органів державної влади та органів місцевого самоврядування до чергових виборів у різних регіонах здійснюється з рівним рівнем інтенсивності, в той час як форми такої підготовки суттєво різняться між регіонами. КВУ в черговий раз вважає за необхідне підкреслити, що органам державної влади загальнодержавному рівня (наприклад, Президенту України) варто вжити заходів, спрямованих на активізацію такої роботи в усіх без винятках регіонах, а також уніфікацію форм цієї роботи.
  • Підготовка до висування кандидатів у депутати загалом здійснюється в конкурентних умовах. Всі політичні сили та потенційні кандидати-мажоритарники здебільшого могли проводити передчасну агітацію, відповідно до власних можливостей Однак, занепокоєння викликають окремі випадки тиску на кандидатів, пов’язаний з ними бізнес та ЗМІ, які було зафіксовано у ряді регіонів.
  • Комітет виборців України ще раз підкреслює неприпустимість активного залучення службовців у здійснення агітаційної діяльності потенційних суб’єктів виборчого процесу. Важливо підкреслити, що принцип неупередженого ставлення органів влади та посадовців до суб’єктів виборчого процесу є складовою принципу рівного виборчого права, і його дотримання на практиці є однією з передумов визнання виборів такими, що відповідають демократичним стандартам. Саме тому Комітет виборців України знову наголошує на тому, що глава держави та органи виконавчої влади вищого рівня мають вжити додаткових заходів (у тому числі й дисциплінарного чи організаційно-кадрового характеру), спрямованих на обмеження участі посадовців у передвиборній кампанії.
  • На позитивну оцінку заслуговує практика ініціювання окремими партіями праймеріз при висуванні кандидатів.  Однак такий праймеріз повинен здійснюватись у відповідності до кращих зарубіжних практик, а не використовуватись в якості політичної технології чи приводу для активізації агітаційної діяльності.
  • Варто позитивно оцінити практику оприлюднення деякими партіями інформації про те, яких саме кандидатів вони планують висувати в одномандатних округах і загальнодержавному окрузі. Цю практику варто поширити як на висування кандидатів в одномандатних округах, так і загальнодержавному виборчому окрузі. Натомість підготовка до висування кандидатів у загальнодержавному окрузі загалом здійснюється закрито.
  • Хоча активність агітаційної діяльності потенційних суб’єктів виборчого процесу у червні 2012 року суттєво зросла, активізація цієї діяльності не наповнила комунікацію політиків з виборцями реальним змістом. Як і в попередні місяці, агітаційна діяльність потенційних суб’єктів виборчого процесу загалом здійснюється у традиційних формах реклами на радіо та телебаченні, організації масових заходів (концертів, фестивалів тощо), поширення серед виборців матеріальних цінностей, розміщення „іміджевих” матеріалів у ЗМІ, що мають ознаки прихованої політичної реклами.
  • Здійснення агітації з ознаками непрямого підкупу виборців все ще залишається поширеним практично в усіх регіонах і практикується кандидатами від майже всіх політичних партій. Комітет виборців України черговий раз вважається необхідним підкреслити, що встановлені законом обмеження щодо здійснення агітації з ознаками непрямого підкупу виборців варто поширити не лише на суб’єктів виборчого процесу, але політичну діяльність, що здійснюється у міжвиборчий період. При цьому агітація з ознаками непрямого підкупу повинна тягти пропорційні санкції.
  • Особливу стурбованість викликають випадки прямого підкупу виборців, які починають фіксуватись в окремих регіонах. Такі випадки не повинні залишатись без перевірки і належного реагування правоохоронних органів.

 

 


Згідно з орієнтовним календарним планом основних організаційних заходів з підготовки і проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, не пізніш ніж 28 липня 2012 року Центральна виборча комісія має оголосити про початок виборчого процесу. У зв’язку з цим Комітет виборців України підготував черговий звіт  за результатами довгострокового спостереження за підготовкою до проведення парламентських виборів, у якому оцінено стартові умови проведення виборчої кампанії 2012 року. У звіті основна увага приділена висвітленню діяльності органів влади з підготовки до початку виборчого процесу, агітаційній діяльності партій та потенційних кандидатів у депутати, політичним процесам, які відбуваються на загальнодержавному та регіональному рівнях. Звіт переконливо засвідчив той факт, що ті проблеми і недоліки підготовки до проведення виборів, які було виявлено у травні та червні (факти непрямого підкупу виборців, тиску на окремих потенційних кандидатів та ЗМІ, активного залучення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в агітаційну діяльність майбутніх суб’єктів виборчого процесу тощо), значною мірою залишились актуальними і у липні 2012 року

 

1. Діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування в контексті підготовки до проведення чергових виборів народних депутатів України

 

1.1.  Діяльність Центральної виборчої комісії

 

Протягом липня 2012 року Центральною виборчою комісією було прийнято ряд важливих підзаконних актів, покликаних забезпечити належну організацію підготовки та проведення парламентських виборів, зокрема:

·         Порядок нарахування і виплати одноразової грошової винагороди членам окружних і дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України (Постанова ЦВК від 12 липня 2012 р. № 108). Порядком визначено підстави нарахування та загальні засади виплати одноразової грошової винагороди членам виборчих комісій. Передбачено, зокрема, що розмір такої винагороди залежить від внеску члена комісії в роботу комісії, не може перевищувати мінімальної заробітної плати і повинен здійснюватись в межах загальної економії фонду оплати праці;

 

·         Порядок фінансування окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів народних депутатів України (Постанова ЦВК від 12 липня 2012 р. № 110). Порядком визначено процедуру відкриття асигнувань, обліку надходження та використання коштів Державного бюджету України, що виділяються ОВК і ДВК закордонних виборчих дільниць на підготовку та проведення виборів народних депутатів України;

 

·         Порядок контролю за надходженням, обліком та використанням коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах (Постанова ЦВК від 12 липня 2012 року № 115). В цілому, Порядок базується на положеннях попередніх актів ЦВК, які встановлювали процедуру контролю за надходженням і використанням коштів виборчих фондів партій. Основною причиною його прийняття став перегляд виборчої системи, за якою обиратимуться народні депутати України, а також необхідність врегулювання процедури здійснення контролю за надходженням і використанням коштів виборчих фондів кандидатів в одномандатних округах. Згідно з Порядком, контроль за рухом коштів на рахунках виборчих фондів здійснюватиметься відповідними банківськими установами та ЦВК, а також (щодо виборчих фондів кандидатів у депутати в одномандатних округах) відповідними окружними виборчими комісіями. Аналіз положень Порядку дозволяє говорити про те, що він дозволяє забезпечити ефективний контроль за законністю надходження і використання коштів виборчих фондів, але навряд чи зможе забезпечити ефективний контроль за фінансуванням передвиборної агітації суб’єктів виборчого процесу загалом;

 

·         Порядок проведення жеребкування щодо черговості надання політичним партіям ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових виборів народних депутатів України (Постанова ЦВК № 119 від 19 липня 2012 року). Порядком визначено процедуру проведення ЦВК жеребкування щодо черговості надання партіям, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, ефірного часу Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, регіональними телерадіокомпаніями для проведення передвиборної агітації та друкування передвиборних програм у газетах "Голос України", "Урядовий кур’єр", а також у регіональних (місцевих) друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної форм власності кожного з регіонів за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових виборів народних депутатів України. Згідно з Порядком, жеребкування проводитиметься на засіданні ЦВК за 53 дні до дня голосування і включатиме 2 етапи – технічне жеребкування для визначення черговості участі партій в основних жеребкуваннях, а також основні жеребкування щодо черговості надання ефірного часу та друкованих площ для здійснення агітації;

 

·         Порядок проведення жеребкування щодо черговості надання кандидатам у народні депутати України ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових виборів народних депутатів України (Постанова ЦВК №120 від 19.07.2012 р.). Порядком визначено процедуру проведення ЦВК жеребкування щодо черговості надання кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах, ефірного часу регіональними телерадіокомпаніями для проведення передвиборної агітації та друкування передвиборних програм у регіональних друкованих (місцевих) засобах масової інформації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових виборів народних депутатів України. Згідно з Порядком, жеребкування проводитиметься в один етап на засіданні ЦВК за 53 дні до дня голосування за присутності кандидатів та їхніх довірених осіб;

 

·         Порядок залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів народних депутатів України (Постанова ЦВК № 122 від 19.07.2012 р.). Згідно з Порядком, ЦВК для забезпечення здійснення своїх повноважень може залучити не більше 150 осіб, ОВК – не більше 10 осіб, ДВК, залежно від величини дільниці, – не більше 1-2 осіб. Спеціалісти та технічні працівники працюватимуть у відповідних комісіях на підставі цивільно-правових угод і отримуватимуть винагороду в межах фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків комісії.

1.2. Діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з підготовки до проведення виборів

 

У липні 2012 року місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в основному здійснювали ті ж самі заходи щодо підготовки до майбутніх чергових виборів народних депутатів України, що і у червні 2012 року. Як і в червні, активність цієї діяльності суттєво різнилась у розрізі регіонів та форм цієї діяльності

 

Найбільш поширеною формою підготовки місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування до проведення виборів стало визначення відповідними органами місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації. Такі, рішення про визначення таких місць приймались органами місцевого самоврядування Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Полтавської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської, Черкаської областей.

 

 

Прийняття місцевими органами влади рішень при визначення місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації на прикладі окремих регіонів: приклади

 

Волинська область. Міськими радами міст Ковеля, Берестечка, Горохова  відповідно 4, 12 та 20 липня 2012 року прийнято розпорядження щодо облаштування місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації.

Дніпропетровська область. 16 липня 2012 р. було проведено селекторну нараду першого заступника Дніпропетровської ОДА, за результатами якої дано доручення місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування області продовжувати підготовку до виборів, зокрема – забезпечити висвітлення в ЗМІ необхідності перевірки даних в Державному реєстрі виборців та визначити місця для розміщення агітаційних матеріалів.

Івано-Франківська область. Міський голова Івано-Франківська 18 липня 2012 року затвердив розпорядження №366 „Про порядок розміщення матеріалів передвиборної агітації”.

Київська область. 16-18 липня переліки місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації було затверджено органами місцевого самоврядування м. Біла Церква, Бровари, Бориспіль, Фастів, Ірпінь, Буча

Полтавська область. 5 липня 2012 року виконавчим органом Полтавської міської ради було прийнято рішення про визначення місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації.

Рівненська область. 20 липня 2012 року Кузнецовською міською радою було прийнято рішення №514 „Про відведення місць у людних місцях та обладнання стендів, дошок оголошень для розміщення матеріалів передвиборчої агітації під час виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року”. 9 липня 2012 року міський голова м. Здолбунів затвердив розпорядження № 84-р „Про порядок розміщення матеріалів передвиборної агітації на території міста Здолбунова”.

Хмельницька область. Протягом 12-20 липня 2012 року органами місцевого самоврядування міст Хмельницького, Кам’янець-Подільського, Нетішина, Славути, Староконстантиніва, Деражні, Дунаївців, Ізяслава, Красиліва, Білогір’я, Віньківців, Летичіва, Нової Ушиці, Теофіполя, Чемерівців прийнято рішення щодо визначення у цих містах місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації.

Черкаська область. 18 липня 2012 року виконавчий комітет Черкаської міської ради прийняв рішення №  1058 „Про відведення місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації”. Додатком до рішення визначено перелік із 141 місць для розміщення агітаційних матеріалів.

Чернігівська область. 19 липня 2012 виконавчим комітетом Чернігівської міської ради прийнято рішення про визначення місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації.

 

 

Як і в червні, на регіональному рівні досить активно проводились заходи, присвячені проблемним аспектам реєстрації виборців та організації роботи органів ведення Державного реєстру виборців під час виборчого процесу, а також взаємодії органів ведення Державного реєстру  з місцевими органами влади. Інформація про такі заходи активно висвітлювалась на веб-сайті Державного реєстру виборців (www.drv.gov.ua).

 

Так, 4 липня 2012 р. Сєвєродонецькою міською радою (Луганська область) було організовано засідання міської Координаційної групи із забезпечення сприяння діяльності відділу ведення Державного виборців; 12 липня 2012 року Кам’янобродською районною радою міста Луганська було прийнято рішення „Про виконання делегованих повноважень щодо ведення Державного реєстру виборців”. 17 липня 2012 року Луганською обласною державною адміністрацією було проведено робочу нараду-семінар працівників відділу адміністрування Державного реєстру виборців у Луганській області, до участі в якому було залучено і представників Центральної виборчої комісії.

 

В Дніпропетровській області за результатами селекторної наради першого заступника голови обласної державної адміністрації 9 липня 2012 року місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування було рекомендовано організувати зручний графік роботи відділів ведення Державного реєстру виборців у межах області. У м. Армянськ на офіційному сайті міської ради було розміщено інформацію місцевого органу ведення реєстру виборців про необхідність перевірити себе у базі даних молодим людям, які вперше будуть приймати участь у виборах

 

У ряді регіонів органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування було продовжено розпочату у червні 2012 року роботу з моніторингу матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу, зокрема – забезпечення дільниць приміщеннями для роботи виборчих комісій та приміщеннями для голосування. При цьому деякими органами місцевого самоврядування також було приділено увагу питанням забезпечення доступу до приміщень дільничних виборчих комісій виборців з особливими потребами.

 

Зокрема, рішенням селищної ради смт. Малевичі та розпорядженням міського голови м. Володимир-Волинського (Волинська область) було доручено провести моніторинг придатності приміщень ДВК для належної організації роботи виборчих комісій. 23 липня 2012 року голова Чернівецької обласної державної адміністрації М.Папієв провів апаратну нараду і доручив відповідним службам перевірити матеріально-технічне оснащення дільниць і їх готовність до організації голосування. 19 липня 2012 року виконавчий комітет Вінницької міської ради прийняв рішення щодо закріплення керівників виконавчих органів ради за приміщеннями для розміщення ДВК з метою контролю за станом приміщень та надання допомоги ДВК  в матеріально-технічному забезпеченні. 20 липня 2012 року голова Харківської обласної державної адміністрації заявив про створення усієї необхідної інфраструктури для належної роботи виборчих комісій та організації голосування у день виборів 28 жовтня 2012 року.

 

5 липня  2012 року під головуванням секретаря Чернівецької міської ради В. Михайлишина відбулося засідання робочої групи Чернівецької міської ради з підготовки і проведення виборів народних депутатів України. Члени робочої групи ухвалили рішення доручити департаменту житлово-комунального господарства та районним у місті радам обладнати пандуси та знизити бордюри перед виборчими дільницями для забезпечення голосування людей з обмеженими фізичними можливостями. Згідно з цим рішенням у тих приміщеннях, де за браком часу чи коштів неможливе облаштування стаціонарних пандусів, комунальні служби мають забезпечити встановлення легкоз’ємних тимчасових споруд для забезпечення доступності дільниць для громадян з обмеженою рухомою активністю. Крім того, комунальний центр «Турбота» повинен  забезпечити в день виборів 28 жовтня 2012 року роботу диспетчерського пункту для транспортного обслуговування виборців з обмеженою руховою активністю.

 

В ряді регіонів місцевими органами виконавчої влади продовжувалась робота з проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів (семінарів, нарад тощо), спрямованих на підвищення рівня обізнаності службовців та громадськості загалом з питань правового регулювання виборів народних депутатів України. Зокрема, у Луцькому, Рожищенському, Горохівському районах Волинської області встановлено прямі телефонні лінії в редакціях районних газет «Слава праці», «Вільним шляхом», «Горохівський вісник» для надання виборцям консультацій з питань участі у виборах. В Івано-Франківській області обласна державна адміністрація 5 липня 2012 року організувала і провела засідання міжвідомчої комісії з питань правової освіти населення, яке мало на меті проінформувати начальників районних відділів юстиції про основні положення виборчого законодавства. 12 липня у газеті «Дністрові зорі» (Сокирянський район, в/о №204, Чернівецька область) було розміщено повідомлення про діяльність районної державної адміністрації у напрямі підготовки до виборів народних депутатів України, про порядок внесення змін до відомостей Державного реєстру виборців, складання і уточнення списків виборців тощо.

 

Інформаційно-роз’яснювальні заходи з питань виборів проводились і у Вінницькій області. Наприклад, 19 липня 2012 року Управлінням з питань преси та інформації Вінницької облдержадміністрації було проведено семінар для головних редакторів комунальних та державних  друкованих ЗМІ з питань виборів. 17 липня 2012 року голова обласної державної адміністрації М.Джига у прямому ефірі поінформував про діяльність обласної державної адміністрації у напрямі забезпечення прозорості та демократичності майбутніх парламентських виборів. 20 липня 2012 року Управління інформації та преси Донецької облдержадміністрації провело семінар для головних редакторів комунальних газет області з питань правових аспектів функціонування ЗМІ у виборчий період.

 

1.3. Перешкоджання можливій участі у виборах/здійсненню агітаційної діяльності потенційних суб’єктів виборчого процесу

 

Як і в червні 2012 року, у липні у більшості регіонів випадки перешкоджання здійсненню партіями та потенційними кандидатами на виборах агітаційності діяльності носили переважно поодинокий характер. Однак у порівнянні з червнем кількість таких випадків істотно зросла, що не може не викликати занепокоєння.

 

Випадки перешкоджання здійсненню агітаційної діяльності потенційних суб’єктів виборчого процесу були зафіксовані у Вінницькій, Донецькій, Київській, Одеській, Харківській, Луганській та деяких інших областях.

 

Зокрема, за неофіційною інформацією власники рекламних площ у м. Ізмаїл (Одеська область) в односторонньому порядку заявили про розірвання угод із Одеською обласною організацією партії “Фронт Змін”.

 

Було виявлено випадки відмови місцевими органами влади у здійсненні благодійної діяльності  від опозиційних партій та кандидатів. Наприклад, народний депутат України від фракції „БЮТ–Батьківщина” О.Тищенко повідомив, що Таращанська районна державна адміністрація заборонила  відділу освіти отримувати благодійну допомогу від депутатів та афілійованих з ними благодійних фондів, а саме – від благодійного фонду „Серце Батьківщини”, чим 500 учнів загальноосвітньої школи було фактично позбавлено безкоштовної шкільної форми.

 

17 липня 2012 року у м. Житомирі (Житомирська область) поблизу кінотеатру “Україна” комунальне підприємство “Реклама” вилучила стенд, на якому розміщувались листи з підписами на підтримку Г.Зубка («Об’єднана опозиція», виборчий округ № 62). За словами агітатора, який збирав підписи, до цього нібито була причетна прес-секретар міськради Ольга Григорьєва.  Представникам «Об’єднаної опозиції» побачити акт вилучення майна так і не вдалося, хоча вони зверталися і до міського відділу міліції, і до КП «Реклама» щодо відсутності правових підстав для вилучення стенду.

 

21 липня 2012 голова обласного виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» у Чернівецькій області  М. Бурбак заявив, що наступного дня після оголошення початку акції «Україна проти Януковича» в Чернівецькій області за ним встановлено зовнішнє спостереження – всі його поїздки здійснюються у супроводі автомобілю з реєстраційними номерами СЕ 19-45 АН, з якого невідомі особи проводять несанкціоновану фотозйомку. Керівництво виборчого штабу звернулося з відповідною заявою до прокуратури Чернівецької області.

 

У Рівненській області в селі Зоря Рівненського району, представнику Об`єднаної опозиції, народному депутату від „Фронту Змін” О.Семераку перешкоджали проведенню зустрічей з виборцями. 16 липня 2012 року представник Фронту Змін письмово звернувся до заступника директора агрофірми „Зоря імені В.А. Плютинського” О.Парфенюк з проханням надати в оренду приміщення Будинку культури в селі Зоря для проведення зустрічі мешканців з народним депутатом О.Семераком. Захід тривалістю у півтори години мав відбутися 19 липня 2012 року. Зі слів заступника керівника штабу об`єднаної опозиції В.Пилипчука, заступник директора агрофірми негативно сприйняла звістку про приїзд депутата та різними методами намагалася перешкодити можливій зустрічі в приміщенні Будинку культури, а саме спочатку вимагала завищену ціну за оренду актового залу, а згодом, після того, як представник партії поїхав перераховувати гроші, О.Парфенюк перетелефонувала та повідомила, що домовленість скасовується і народному депутату не дадуть виступити в Будинку культури. Як повідомила О.Парфенюк, приміщення раптово затопило, що виключило можливість його надання в оренду. На думку представника „Фронту Змін”, така поведінка О.Парфенюк була пов`язана із негласними вказівками керівництва області щодо недопущення проведення зустрічей виборців з потенційними кандидатами від опозиції.

 

 

 

Навмисне псування «біл-бордів» на Луганщині

В Луганській області потенційним кандидатам у депутати Шахову (виборчий округ № 107 (м. Лисичанськ) та Беркуту (виборчий округ № 106 (м. Сєвєродонецьк) було відмовлено у розміщенні зовнішньої реклами, тоді як у м. Стаханові було пошкоджено зовнішню рекламу О. Кунченка. Поширеним в області є і перешкоджання доступу кандидатів до ЗМІ. Зокрема, потенційний кандидата у депутати Беркут не зміг виступити на телеканалі «Акцент» у м. Сєвєродонецьку.

 

 

У Харківській та Луганській областях було зафіксовано випадки пошкодження та демонтажу наметів партії „Україна – вперед”.

 

У Донецькій області, за словами керівника виборчого штабу об’єднаної опозиції „Батьківщина” О.Ярошенка, 12-13 липня 2012 року до нього приходили люди із посвідченнями співробітників СБУ і нібито вимагали переходу усього персоналу виборчого штабу  „За Батьківщину” до партії „Україна – вперед!”. Головне Управління СБУ у Донецькій області ці обвинувачення спростувало.

 

1.4. Політично вмотивований тиск на бізнес, пов’язаний з певними партіями чи потенційними кандидатами на виборах

 

Як і випадки перешкоджання агітаційній діяльності, випадки тиску на бізнес, пов’язаний з певними партіями чи потенційними кандидатами на виборах, у липні 2012 року не були особливо поширеними. У порівнянні з червнем 2012 року зростання кількості таких випадків не відбулось.

 

19 липня 2012 року у м. Маріуполі (Донецька область) було проведено обшук на підприємстві «ТОВ Яруд Нерухомість», яке належить родині керівника виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» О.Ярошенка. За інформацією прес-служби «Фронту змін», його проводили 18 співробітників податкової міліції міста Маріуполь. За даними цієї політичної сили, правоохоронці нібито відмовилися надати документи, які підтверджують правомірність проведення обшуку. Олександр Ярошенко на прес-конференції заявив про продовження політичних переслідувань в регіоні, у відповідь на що Державна податкова служба у своїй заяві підкреслила, що жодного політичного підтексту у цих діях не було.

 

У Запорізькій області досить великі шанси на перемогу на виборах донедавна мав керівник обласного штабу партії «Україна – вперед!» С.Желев, який також є впливовим бізнесменом та представником болгарської національної меншини, яка компактно проживає на території виборчого округу № 80. У липні 2012 року на підприємства С.Желева здійснювався тиск, а двох директорів належних йому підприємств було затримано правоохоронними органами.

 

1.5. Політично вмотивований тиск на ЗМІ

 

У липні 2012 року регіональними відділеннями Комітету виборців України було зафіксовано лише декілька випадків тиску на засоби масової інформації, які можна умовно віднести до політично вмотивованих. Разом з тим, у порівнянні з червнем 2012 року кількість таких випадків зросла.

 

Зокрема, посилився тиск на опозиційний канал „TVi”, керівництво якого було звинувачено в ухиленні від сплати податків. 20 липня провайдером «Триолан» (зареєстрованим у м. Харків) було припинено трансляцію каналу в межах області.

 

У Запоріжжі друкарня «Кераміст» відмовилась прийняти до друку наклад обласної газети «Субота+». Офіційною причиною відмови стало те, що у номері газети було опубліковано статтю, зміст якої нібито завдавав шкоди репутації друкарні. Неофіційною причиною відмови, на думку журналістів видання, став тиск на власника друкарні з боку Євгена Анісімова, який часто з’являвся на шпальтах газети.

 

У Львівській області було проведено позапланову перевірку друкарні газети „Експрес” „на вміст шкідливих речовин”. Журналісти газети «Експрес» у повідомленнях в соціальних мережах відзначали, що проведення перевірки було ініційоване Львівською обласною адміністрацією „на замовлення” потенційних кандидатів у депутати братів Дубневичів через відмову видання у „співпраці” з ними.

 

В Автономній Республіці Крим працівники Державної податкової служби намагались провести позапланову перевірку діяльності опозиційного телеканалу “Чорноморська ТРК”, мотивуючи своє рішення виявленими в деклараціях телекомпанії “податковими ризиками”. Однак представників податкової служби на територію телеканалу допущено не було.

 

1.6. Агітаційна діяльність потенційних суб’єктів виборчого процесу і використання адміністративного ресурсу

 

Практика залучення посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування в агітаційну діяльність партій та потенційних кандидатів на виборах набула суттєвого поширення у всіх регіонах держави.

 

У ряді регіонів посадові особи органів виконавчої влади прямо здійснюють агітаційну діяльність на підтримку певних партій – потенційних суб’єктів виборчого процесу. Наприклад, у м. Севастополі голова міської державної адміністрації під час конференції, присвяченій 225 річниці подорожі імператриці Катерини ІІ по Криму, публічно закликав голосувати за Партію регіонів і за себе на майбутніх парламентських виборах.

 

На конференції Донецької обласної організації Партії регіонів, яку проводив заступник голови обласної організації Партії регіонів, голова Донецької облдержадміністрації  Андрій Шишацький, основну увагу було приділено результатам  роботи місцевих органів влади, а не діяльності партійних організацій, при цьому А. Шишацький підкреслив, що „Партія регіонів – це партія влади і вони тотожні”. За результатами конференції було прийнято рішення про основні напрямки діяльності партійних організацій в умовах виборчої кампанії.  Пункт 2.5. цього рішення передбачено забезпечення взаємодії „місцевих органів влади, кандидатів-мажоритарників, партійних організацій по вирішенню соціально-економічних проблем в містах та районах Донецької області”.

 

У Волинській області в шести друкованих ЗМІ була розміщена стаття, у якій Луцький міський голова М.Романюк позитивно оцінював діяльність потенційного кандидата у депутати у виборчому окрузі №22 Ігоря Палиці та афілійованого з ним благодійного фонду «Новий Луцьк». У публікаціях Луцький міський голова відзначав, що народний депутат надавав суттєву фінансову підтримку місту Луцьку, зокрема – у реконструкції Театрального майдану, освітленні алеї в Парку ім. Лесі Українки, проведенні ремонту студентських гуртожитків Волинського національного університету ім. Лесі Українки, створенні науково-прикладних лабораторій, виділенні коштів на будівництво  школи, садочка, житлових комплексів і т.п.

 

В Харківській області у липні почастішали випадки спільних виступів окремих потенційних кандидатів разом з посадовими особами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (наприклад, голова Лозівської міської ради С. Степанов  постійно бере участь у заходах за участі потенційного кандидата у депутати від Партії регіонів А. Гіршфільда, голова  Борівської райдержадміністрації  – у заходах за участі потенційного кандидата у депутати В.Грицака).

 

В Луганській області помітною є агітація на користь Партії регіонів з боку ряду посадових осіб: віце-прем’єр-міністра України С. Тігіпка, заступника Голови РНБО Н. Шуфрича тощо. Агітація за імовірних кандидатів у одномандатних округах здійснювалась і народними депутатами Колісниченком, Стояном, Єфремовим – за Тернікова, Медяника, Гончарова, Горохова.

 

Підпис: Агресивні листівки ВО «Свобода» на прикарпаттіРяд потенційних кандидатів активно використовують в якості приводу для власного піару муніципальні роботи, що фінансуються за рахунок не коштів кандидатів, а за кошти відповідних місцевих бюджетів. Так, при проведенні робіт з реконструкції та благоустрою у Харкові розміщувались матеріали політичної реклами потенційного кандидата у депутати В.Писаренка. Політична реклама потенційних кандидатів досить часто розміщується і на об’єктах соціальної інфраструктури, збудованих за рахунок бюджетних коштів.

 

 

2. Агітація

 

2.1. Активність агітаційної діяльності потенційних суб’єктів виборчого процесу

 

Активність агітаційної діяльності партій та кандидатів – потенційних суб’єктів виборчого процесу загалом залишилась високою і не зазнала помітних змін у порівнянні з червнем 2012 року. Не зазнали суттєвих змін і форми агітаційної діяльності.

 

Зовнішню рекламу у липні 2012 року найбільш активно розміщували Партія регіонів, „Україна – вперед!”, Комуністична партія України та „Український вибір” В.Медведчука, друковану політичну рекламу – Партія регіонів, об’єднана опозиція та „Україна – вперед!”, рекламу на регіональних каналах мовлення – Партія регіонів, „Україна – вперед!”, Комуністична партія України та об’єднана опозиція (при цьому медіа-активність об’єднаної опозиції припала якраз на липень 2012 року, хоча у червні матеріали агітації опозиції розміщувались менш активно).

На відміну від червня 2012 року, коли партія „УДАР” не проводила активної агітаційної діяльності, у липні кількість агітаційних матеріалів цієї політичної сили (на телебаченні, носіях зовнішньої реклами тощо) помітно зросла.

 

Зміст „меседжів” політичних сил загалом носить абстрактний або спекулятивний характер і мало пов’язаний з перспективами розвитку країни та існуючими проблемами. Так, у своїх агітаційних матеріалах Партія регіонів спочатку концентрувалась на своїй ролі у подоланні „руїни”, залишеної попередниками, згодом – на своїх досягненнях у галузі розбудови інфраструктури, об’єднана опозиція – на факті свого об’єднання та абстрактних гаслах щодо євроінтеграційних перспектив України, боротьби з корупцією тощо, „УДАР” – на тому, що політика може бути чистою та щирою, „Україна – Вперед!” – на своєму „праймеріз”, який має ряд ознак політичної технології, Комуністична партія України – на лівих гаслах (введення податку на розкіш, „поверненні країни народу” тощо) та необхідності боротьби з корупцією, ВО „Свобода” – на тому, що „Свобода” захищає українців тощо.

 

Ще однією тенденцією липня 2012 року стало те, що агітаційна активність політичних партій у здійсненні передвиборної агітації наблизилась до активності кандидатів в одномандатних округах. У попередніх звітах КВУ відзначалось, що агітаційна діяльність в основному здійснювалась кандидатами в одномандатних округах, а не партіями.

 

2.2. Основні форми агітаційної діяльності

 

Партії та потенційні кандидати в одномандатних округах в основному здійснювали агітаційну діяльність традиційними засобами – шляхом трансляції агітаційних роликів на каналах радіо та телебачення, розміщення зовнішньої реклами, участі у публічних заходах, зустрічей з виборцями тощо.

 

Основними приводами для агітаційної діяльності стали „мовне питання” (Партія регіонів та окремі кандидати в одномандатних округах, наприклад, І.Васюник у м.Львові), проведення партійних праймеріз („Україна – вперед!”), необхідність усунення Президента з поста у зв’язку з нібито вчиненням ним злочинів (акції „Україна без Януковича”), а також окремі соціальні ініціативи.

 

Наприклад, заступник Міністра екології та природних ресурсів І.Вільдман (ВО №217) збирав підписи мешканців Оболонського району м. Києва на підтримку заміни контейнерів для збору сміття.

 

В Одеській області потенційні кандидати “боролись” за вільний доступ на міські пляжі Одеси. Зокрема, О.Гончаренко організував низку показових знесень шлагбаумів на в'їздах на пляжі.

 

Як і в червні, у липні 2012 року рядом потенційних кандидатів у депутати було організовано масові заходи на свою підтримку. У Волинській області такі заходи організовували Ігор Палиця (ВО №22), І. Єремеєв (ВО №23), К. Ващук (ВО №20), у Житомирській області – Геннадій Зубко (Об’єднана опозиція, ВО №62), Сидір Кізін (ВО «Свобода», ВО №67), в Івано-Франківській області  Богдан Гдичинський (ВО №88), В’ячеслав Кредісов (ВО №86), у Львівській області Сергій Савуляк (ВО №122), у Рівненській області Анатолій Юхименко (ВО №153), у Хмельницькій області Олександр Герега (ПР, ВО №192), Сергій Лабазюк (ВО №188), Сергій Буряк (ПР, ВО №190), Віктор Коліщак (ВО № 188), у Чернівецькій області – Іван Семенюк (ПР, ВО №203), Артем Семенюк (ПР,  ВО №204), у Вінницькій області – Петро Порошенко (самовисування, ВО № 12), Ю. Гайдаєв (КПУ), О. Кривопішін (ПР) (ВО № 13), В. Жеребнюк (ВО № 14), І.Мовчан (ВО № 15), Оксана Калетник та Олексій Порошенко (ВО № 16).

 

Окремими потенційними кандидатами у народні депутати в якості засобу агітації за себе використовуються безкоштовні друковані видання, які розповсюджуються за рахунок коштів таких кандидатів. Серед таких видань варто виділити газети «Рідне місто моє» накладом 80 тис. примірників (Ігор Лисов, Партія регіонів; ВО № 211); «Нова Троєщина» накладом 50 тис. примірників (Валерій Борисов, Партія регіонів; ВО № 213); «Мікрорайонка» (Алла Шлапак; ВО № 221); «Інформаційно-аналітичний вісник Солом’янського району Києва ГАЗЕТА ЛУЦЬКОГО» накладом 10 тис. примірників (Максим Луцький, Партія регіонів; ВО № 222).

 

Поквартирні обходи були особливо поширеними в Автономній Республіці Крим. Їх здійснювали А.Соломатін (ВО №1, КПУ), В. Дзоз (ВО №1, ПР), А. Баталін (ВО №2, ПР), Л. Міримський (ВО №2, самовисуванець), О. Нетецька (ВО №3, ПР), С.Лютікова (ВО №5, ПР), Б. Дейч (ВО №8, ПР), Г. Груба (ВО №10, ПР), А. Лебедев (ВО№224, ПР), А. Белєв (ВО№224,Русский блок), Василь Федін (ВО № 183, ПР). Практика по квартирних обходів також була досить поширеною у Полтавській та Луганській областях.

 

Комітетом виборців України у липні також було зафіксовано збільшення випадків використання „чорного піару” в якості засобу агітації проти певних потенційних кандидатів на чергових парламентських виборах. Так, у м. Ладижин (виборчий округ № 17, Вінницька область) газета міської ради «Наше місто» розгорнула інформаційну війну проти потенційного кандидата в депутати Г. Заболотного та громадської організації „Місто”.

 

У Київській області з’явилися публікації з „чорним піаром” проти В. Кличка та потенційних кандидатів від його партії. Зокрема, у Яготині, Згурівцях, Броварах та в багатьох інших містах області проводиться розповсюдження листівок, спрямованих на дискредитацію В.Кличка та потенційних кандидатів у депутати від партії „УДАР”. Наприклад, у Броварах було розповсюджено фальшиву газету нібито від імені громадської організації «Гроза», яку очолює потенційний кандидат у депутати від партії „УДАР” Павло Різаненко, в якій розміщувались матеріали про причетність П.Різаненка до торгівлі наркотиками, неправдива заява партії „УДАР” про начебто відмову висунення П.Різаненка кандидатом у депутати.

 

Досить активно „чорний піар” використовувався і в Одеській області. Так, на початку липня в Одесі поширювались листівки проти Віталія Кличка, Арсенія Яценюка, Наталі Королевської та Олега Тягнибока. В одній з таких листівок вони ототожнювались із лідерами УПА, в іншій – із Гітлером, Муссоліні та Степаном Бандерою. 14 липня в м. Ізмаїл пройшла масова акція проти потенційного кандидата Юрія Крука під лозунгом „спасибо жителям Донбасса за депутата круканаса”, в ході якої поширювались листівки проти Ю.Крука.

 

У Запорізькій області „чорний піар” активно використовувався проти лідерів опозиції. Наприклад, на регіональному каналі державного мовлення (канал ЗТРК «Запоріжжя») транслювався фільм про Ю.Тимошенко, в якому вона сама та її діяльність висвітлювались у негативному ключі.

 

У Львівській області поширюються ролики з рекламою проти А. Лопушанського (http://www.youtube.com/watch?v=oASq9_0-RVc). У виборчому окрузі № 115 (Сихів) 15 липня 2012 року було розклеєно плакати, на яких зазначалося, що Дмитро Добродомов (кандидат від «УДАРу», генеральний продюсер каналу «ЗІК») є онуком працівника органів НКВС. 3 липня 2012 року у Житомирі почали з’являтись листівки, на яких зображений Голова Верховної Ради України В.Литвин серед бабусь з текстом: “Мамо, я продав нашу мову!”.

 

2.3. Поширення у ЗМІ матеріалів, що мають ознаки прихованої політичної реклами

 

Як і у червні 2012 року, у липні зберігалась тенденція до збільшення у ЗМІ матеріалів, які можна віднести до прихованої політичної реклами.

 

Підпис: Замовний матеріал у газеті «33 канал», ВінничинаЗокрема, в Автономній Республіці Крим інтенсивність появи „замовних матеріалів” за звітний період збільшилась на 20-30%. Частка прихованої політичної реклами зросла, наприклад, на державному каналі мовлення ГТРК “Крим” та в матеріалах інформаційної агенції “КІА” (підконтрольної Верховній Раді Автономної Республіки Крим). В матеріалах прихованої агітації у позитивному ключі висвітлюється діяльність Партії регіонів та „Україна – вперед!”, „Українського вибору” В.Медведчука, потенційного кандидата у депутати Льва Миримського. Іміджеві матеріали активно розміщуються і в приватних ЗМІ, зокрема ТРК "ИТВ", ЧТРК ,ТРК "Неаполь", газеті “Крымская правда”, «Крымский телеграф», «Вечерний город», муніципальному виданні “Южная столица”, державній газеті «Крымские известия».

В Херсонській області найбільше „джинси” присвячено Комуністичній партії України, яка фактично контролює регіональну газету «Акценти», Партії регіонів та „Батьківщині”. Газети «Гривна» та «Новий день» друкують по декілька таких матеріалів у кожному номері. Практично всі газети, які друкують агітаційні матеріали є незалежними. Комунальний «Херсонський вісник», друкує тільки приховану агітацію про досягнення влади  та міського голови.

У Рівненській області у період з 10 по 12 липня регіональними виданнями було розміщено 9 різних за змістом і обсягом «іміджевих» матеріалів про Олега Червонюка, в яких висвітлювались результати його поїздки до КНР, його роль у відродженні льонарства на Рівненщині і надання ним підтримки обласній клінічній лікарні у вигляді 1000 простирадл для пацієнтів на суму 50 тисяч гривень.

У Чернівецькій області 13 липня 2012 року у районній газеті «Вижницькі обрії» (Вижницький район, в/о №202) було опубліковано іміджевий матеріал начальника Головного управління освіти Чернівецької облдержадміністрації Михайла Бауера. Абсолютно ідентичний матеріал під такою ж назвою («Михайло Бауер: ми маємо знати історію села, міста, краю, свій родовід») того ж дня з’явився в газеті «Новий день» (Глибоцький район, в/о №203) та газеті «Вільне життя» (Кіцманський район). 19 липня в газеті «Час» було опубліковано іміджевий матеріал, присвячений народному депутату України Олегу Ляшку та очолюваній ним Радикальній партії. У матеріалі висвітлювалась акція під стінами Кабінету Міністрів України, в ході якої О. Ляшко начебто „завалив Кабмін дешевою картоплею”.

У Донецькій області 19-20 липня Перший муніципальний канал транслював документальний фільм «Парламентські вибори в Україні 2012 року», у якому позитивно висвітлювались політичні перспективи Наталі Королевської.

 

3. Підготовка до висування кандидатів

 

3.1. Діяльність, пов’язана з підготовкою до висування кандидатів на чергових виборах народних депутатів України 2012 року

 

У липні 2012 року діяльність партій з підготовки до висування кандидатів на чергових виборах народних депутатів України поступово вийшла на завершальну стадію – у багатьох регіонах Партія регіонів остаточно визначилась з кандидатами, яких висуватиме в одномандатних виборчих округах, партія „УДАР” оприлюднила переліки своїх кандидатів для висування у більшості округів, тоді як об’єднана опозиція – оприлюднила прізвища більше 100 кандидатів, які висуватимуться нею на виборах. Разом з тим, як і у попередні місяці, в лавах об’єднаної опозиції так не було погоджено кандидатури для висування у багатьох регіонах України. Процес такого погодження, очевидно, завершиться вже на початку серпня 2012 року.

 

У липні 2012 року Партія „УДАР” визначались із кандидатами для висування у переважній більшості одномандатних виборчих округів, в основному завершивши процес підготовки до висування кандидатів, розпочатий у травні-червні 2012 року. Цікаво, що у виборчому окрузі №7 (Автономна Республіка Крим)  від партії “УДАР” планується висунути кандидатом С.Хворова замість О.Яковенка, оскільки кандидатура останнього, згідно із заявою голови Кримської республіканської організації партії „УДАР” О.Мацько, "не зовсім відповідала Критеріям доброчесності, розробленим рухом ЧЕСНО".

 

Об’єднана опозиція погодила свої кандидатури для висування у Волинській області, хоча результатами такого погодження залишилися задоволеними не всі. За інформацією Волинського відділення КВУ на Луцький мажоритарний округ претендував голова Волинської обласної організації ВО «Свобода» Анатолій Вітів, який має непоганий рейтинг, однак об’єднанню «Свобода» об'єднана опозиція вирішила віддати виборчий округ з центром у місті Володимир-Волинський. Разом з тим, у більшості округів об’єднана опозиція так і не змогла погодити кандидатури для висування. Наприклад, у Дніпропетровській області відомо лише два кандидати, які будуть висунуті від об’єднаної опозиції, – В.Гетьман (ВО №24) та М.Курячий (ВО №25).

 

У Львівській області було оприлюднено кандидатів для висування в одномандатних округах для висування у загальнодержавному окрузі Львівської обласної організації Партії Регіонів.

Хмельницька обласна організація Партії регіонів готова підтримати (хоча неофіційно це робиться з травня) бізнесменів Олександра Герегу (власник мережі гіпермаркетів "Епіцентр") і Сергія Буряка (співвласник "Брокбізнесбанк" і аграрного холдингу "Сварог Вест Груп") як кандидатів на мажоритарні округи від цієї сили. Таким чином, у Хмельницькій області офіційно узгоджено кандидатури для висування від Партії регіонів у 5 з 7 виборчих округів.

Триває узгодження кандидатур від Партії регіонів і у Житомирській області. Так, у Коростені почав активну агітацію за свою кандидатуру депутат фракції Партії регіонів в Житомирській облраді Володимир Пєхов, хоча офіційного оприлюднення прізвищ потенційних кандидатів від цієї політичної сили ще не відбулося.

У Чернівецькій області ні Партія регіонів, ні об’єднана опозиція поки що не оголосили своїх кандидатів на висування в одномандатних округах області. Процес узгодження кандидатур в цій області, очевидно, триватиме до початку серпня 2012 року.

У Харківській області кандидатами від Партії регіонів були затверджені особи, що вже давно проводять агітаційну роботу в області  (ВО №175 – В. Кацуба, ВО №177  – В. Грицак, ВО №178 –  Д.Добкін, ВО №179 – А.Гіршфельд.)  В округах м. Луганськ (ВО №№ 104, 105, 109) Партією регіонів погоджено кандидатури В.Гончарова, С. Горохова и В.Медяника.

 

3.2. Підтримка висування кандидатів відомими діячами регіонів

 

У більшості областей не було зафіксовано прямих закликів відомих в регіоні діячів на підтримку того чи іншого потенційного кандидата чи партії. В Автономній Республіці Крим резонанс викликало рішення відомого в Криму бізнесмена О.Зубкова, який раніше був пов’язаний з „БЮТ-Батьківщиною”, вступити до Партії регіонів. О,Зубков заявив, що не бачить альтернативи Партії регіонів та збирається прийняти участь у виборчій кампанії в якості довіреної особи кандидата по виборчому округу №8 Бориса Дейча. Керівник Департаменту у справах авіації МНС України Євген Червоненко заявив, що буде підтримувати потенційного кандидата від Партії регіонів по виборчому округу №7 Сергія Брайко.

 

3.3. Партійна діяльність на місцях та внутрішньопартійні конфлікти

 

Інтенсивність партійної діяльності на місцях у порівнянні з червнем 2012 року помітно не змінилась. Найбільш активно розбудовуються місцеві організації Партії регіонів, дещо повільніше – „Батьківщини” та партії „УДАР”. Протягом липня також підвищилась активність місцевих організацій Комуністичної партії України.

 

Серед партійних осередків найбільшу активність у липні виявляла Партія регіонів. Дещо активізувались осередки партії «Батьківщина» та «Україна – вперед!». Практично жодної активності не виявляла ВО «Свобода».

 

У Київській області триває активна робота з розбудови нової партії «Зелені». Так, у Білій Церкві подані документи на реєстрацію місцевого осередку цієї партії. Потенційним кандидатом по Білоцерківському округу від цієї партії може бути Віктор Росоха – колишній голова Білоцерківської міської організації партії «Батьківщина» та перший заступник міського голови Білої Церкви. Значною мірою (у порівнянні з травнем та червнем 2012 року) активізувалась діяльність місцевих організацій Комуністичної партії України, у тому числі і в західних регіонах держави. Так, комуністи Івано-Франківської області заявили, що на виборах планують робити ставку на молодь.

 

Хмельницька обласна організація КПУ бачить однією з основних завдань роботи створення райкомами інформаційно-агітаційних груп для зустрічей з виборцями, особливо по селах. Так 26 червня в селі Михайлючка з ініціативи Шепетівської районної організації КПУ було проведено схід села. Основною метою цього заходу стало роз'яснення положень Передвиборної платформи партії та Програми виходу із кризової ситуації, яка склалася в державі. Аналогічні зустрічі відбулися із жителями села Пасічна Старосинявського району, села Печеськи Хмельницького району.

 

Підготовка до висування кандидатів в одномандатних округах супроводжується конфліктами не лише в середовищі опозиційних партій, але і серед провладних партій. Так, у Донецькій області в липні продовжував тривати затяжний політичний конфлікт між народним депутатом України Ігорем Шкірею та міським головою Горлівки Євгеном Клепом. Калінінський район Горлівки входить до ВО №52 (центр – м. Дзержинськ), в якому має намір балотуватись Ігор Шкіря.

 

Конфлікт виник і між головами обласних  організацій ВО«Свобода» і «Батьківшини» з приводу висування по Білоцерківському округу (Київська область) голови місцевого осередку «Свободи»  О.Марченка.

 

У Херсонській області наявний конфлікт між Партією Регіонів і КПУ. Якщо П.Симоненко обмежується загальними висновками, звинувачуючи у всьому абстрактних олігархів від влади, то народний депутат Катерина Самойлик звинувачує А.Близнюка у плані ліквідації Херсонської області.

 

В Одеській області продовжується внутрішньопартійне протистояння між Ігорем Плохим та Антоном Кісе, а також між Олексієм Гончаренком та Юрієм Пресновим за право бути висунутими від Партії регіонів у виборчих округах №№ 142 і 133 відповідно. У відносно латентній стадії знаходиться потенційний конфлікт між Володимиром Боделаном та Юрієм Круком за право балотуватись від Партії регіонів у виборчому окрузі № 143.

 

У Львівській області виник конфлікт щодо висування кандидатів від опозиції у виборчому окрузі № 124, який спочатку було „обіцяно” Народному Руху України для висування Андрія Корната, а потім – погоджено для висування Степана Курпіля як кандидата від об’єднаної опозиції.

 

У Хмельницькій області сім одномандатних виборчих округів планувалось розділити між партіями об’єднаної опозиції за принципом "3+3+1": 3 округи мали відійти представникам ВО "Батьківщина", 3 округи – партії "Фронт змін", один округ – ВО "Свобода". Але за неофіційною інформацією ВО «Свобода» схиляється до того, що швидше за все буде висувати своїх кандидатів в усіх 7 одномандатних округах, що може призвести до серйозного конфлікту в лавах об’єднаної опозиції.

 

У Рівненській області виник серйозний внутрішній конфлікт всередині партії «Фронт змін». Рівненська обласна організація «Фронту Змін» прийняла рішення про звільнення з посад керівників декількох партійних організацій. Прес-служба партії розповсюдила інформацію, що голів місцевих організацій «Фронт Змін» – Березнівської, Володимирецької та Здолбунівської районних та Кузнецовської міської – виключили з членів партії. Причиною звільнення називались невиконання належним чином доручень секретаріату партії «Фронт Змін», пасивна робота щодо розбудови партії та збільшення кількості її членів.

 

3.4. Підготовка до висування незалежних кандидатів

 

Внутрішньопартійні конфлікти стали однією з причин того, що ряд потенційних кандидатів, незадоволених міжпартійними домовленостями, вирішили балотуватись на виборах в якості незалежних кандидатів. Наприклад, у липні про намір балотуватися самовисуванцем по виборчому окрузі № 204 заявив екс-мер  Новодністровська (Чернівецька область) Руслан Панчишин. У цей же час «Фронт змін» оприлюднив заяву, що Р. Панчишина ще у квітні виключили з партії.

 

У Львівській області після заяви обласної організації «Нашої України» про недоцільність висування окремого опозиційного списку на виборах народних депутатів.до самовисування почав готуватись В. В’язівський.

 

Як і в попередні місяці, ряд кандидатів, опосередковано пов’язаних з тими чи іншими партіями, намагаються позиціонувати себе незалежними кандидатами. Наприклад, у Хмельницькій області В. Мельниченко в усіх свої виступах представляє себе лише як депутата обласної ради від Партії регіонів, наполягаючи на тому, що на парламентських виборах він балотуватиметься в якості незалежного кандидата.

 

В Миколаївській області у виборчому окрузі № 131 балотуватимуться кандидатами у депутати Є.Бакулін, Ф.Ольшевський та І.Бриченко, які є членами різних партій, але не афішують своєї партійної приналежності.

 

4. Здійснення агітації, що супроводжується безоплатним наданням виборцям матеріальних цінностей

 

У липні 2012 року практика здійснення агітації, що супроводжується поширенням матеріальних цінностей серед виборців, була поширеною практично в усіх регіонах, однак кількість випадків непрямого підкупу виборців була дещо меншою, порівно з травнем та червнем 2012 року. В основному це пов’язано з періодом відпусток та відсутністю формальних приводів для поширення матеріальних благ (наприклад, свят). Період відпусток та наближення початку нового навчального року зумовили перегляд предмету непрямого підкупу виборців – виборців почали підкуповувати туристичними послугами, роботами з ремонту шкіл та обладнанням для навчальних закладів. У Київській області голова облдержадміністрації А. Присяжнюк подарував п'ятнадцять путівок на відпочинок до Греції та на острів Крит учням Славутинського ліцею, які представляли ліцей на олімпіадах, конкурсах. За рахунок фінансової підтримки „меценатів” Партії регіонів у Києво-Святошинського районі Київської області за  півтора місяці літа оздоровилися  на морі в оздоровчому комплексі санаторного типу «Ольвія» (м.Очаків Миколаївської області) більше 400 дітей.

 

Непрямий підкуп виборців використовувався і потенційними кандидатами від опозиційних партій. Наприклад, Богдан Гребенюк, голова Дарницького районного осередку «Фронту Змін» у м. Києві, 13 липня подарував Скандинавській гімназії 20 парт зі стільцями.

 

У Житомирській області В.Развадовський (виборчий округ № 67) за власні кошти придбав 2000 комплектів «Набір першокласника», до якого входили: схема речення, звуковий аналіз слова, набір геометричних фігур; які планується передати відділам освіти Любарського, Романівського, Чуднівського, Житомирського районів та м. Житомира для вручення першокласникам. Микола Рудченко (Народна партія,  виборчий округ № 66) виділив гроші на заміну вікон, встановлення воріт та придбання стільців Коростишівській школі №1. На подвір’ї Коростишівської школи №2 за сприяння Миколи Рудченка було покладено асфальт. Для школи №3 народний депутат виділив гроші на заміну вікон, перекриття даху та виготовлення документації на прибудову нових класів.

 

В Івано-Франківській області Юрій Дерев’янко (виборчий округ № 87) подарував школі у с. Виноград Коломийського району стільці, класні дошки та комплект меблів для їдальні.

 

Ще однією поширеною формою непрямого підкупу виборців стало фінансування потенційними кандидатами у депутати встановлення дитячих майданчиків. Зокрема, І. Мовчан, перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації та депутат Вінницької обласної ради виділив 11 тисяч гривень на облаштування дитячого майданчику у дитячому садку с. Обухів Мурованокуріловецького району.

Кілька дитячих майданчиків встановив у Лисичанську (Луганська область) потенційний кандидат у депутати Сергій Дунаєв та один – Сергій Шахов; дитячий майданчик встановив у Рубіжному і Спиридон Кілінкаров; кілька дитячих майданчиків встановив фонд Олексія Кунченка у Сєвєродонецьку.

Відкриття подібних об’єктів відбулося також в Черкаській (ВО № 198 – І. Саченко відкрив майданчик у м. Кам’янка), Закарпатській (наприклад, потенційний кандидат від ВО № 73 заявляв про намір облаштувати парк м. Виноградів), Миколаївській (облаштування дитячого майданчика у ВО № 132 А. Ілюком) та інших областях.

 

Як і в попередні місяці, непрямий підкуп виборців досить часто здійснювався через благодійні фонди, пов’язані з потенційними кандидатами у депутати. Наприклад, в Донецькій області благодійний фонд народного депутата України Ігоря Шкірі  (ВО №52, м. Дзержинськ)  в липні оголосив про старт програми із оздоровлення дітей. Благодійний фонд «Гуманність», який очолює народний депутат України Тетяна Бахтеєва (ВО №42, центр-Ворошилівський район м. Донецьк) профінансував програму дельфінотерапії для дітей-інвалідів.

 

Благодійний фонд  Ігоря Лисова «Рідне місто моє» разом з Голосієвською райдержадміністрацією у м. Києві розпочали активне проведення системних робіт з благоустрою прибудинкових територій, асфальтування доріг, ремонту під’їздів та сходових клітин у будинках Голосіївського району.

 

В окремих регіонах набули поширення доволі нетипові форми непрямого підкупу виборців. Зокрема, у Тернопільській області цікавий спосіб непрямого підкупу застосував один з потенційних кандидатів – мажоритарників Іван Чайківський: він пропонував селянам безкоштовно взяти на вигодовування поросят, які згодом будуть викуплені ним по 20 грн. за кілограм живої ваги, тобто ціною, що перевищує звичайні закупівельні ціни на свинину.

Потенційні кандидати у виборчому окрузі №13 (Вінницька область) М. та П. Юрчишини (керівники АП НВП «Візит») пропонували виборцям "продегустувати молочну продукцію АП НВП «Візит» та висловити свою думку". Щоб роздача сирів та масла не виглядала підкупом, до продуктового набору додали "анкету споживача".

Занепокоєння викликає поширення випадків прямого підкупу виборців. Так, за інформацією керівника Вінницького обласного штабу об’єднаної опозиції „Батьківщина” Л.Щербаківської, голови деяких сільських рад об’єднують виборців за системою мережевого маркетингу: кожен виборець отримує близько 1000 грн. за голосування за певну партію чи кандидата; якщо він при цьому приводить ще одного виборця, який погоджується голосувати на таких умовах, то за нього виборцю додатково виплачується 200 грн., а  новий виборець отримує 1000 грн. Для підтвердження фактів голосування виборцям нібито видаватимуться мобільні телефони, за допомогою яких вони мають фотографувати бюлетені, виносити їх після заповнення з виборчої дільниці та передавати іншим виборцям.

Також у місті Могилів-Подільський (Вінницька область) було організовано збори «прихильників» Оксани Калетник. Допуск на збори відбувався за строго затвердженим списком учасників. Присутні на зборах підписували заяви, що вони є «прихильниками діяльності О. Калетник» і отримували 50 гривень. За оцінками КВУ, ці збори мали на меті формування мережі по підкупу виборців у виборчому окрузі №16.

 

 

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: