Публікація

ПРАВА ЖІНОК – 2017

ПРАВА ЖІНОК[1]

За даними Державної служби статистики на 2017 рік в Україні проживало 42 414 905 осіб, серед яких 46,3% – чоловіки та 53,7% – жінки[2]. Статистика констатує досить високий освітній рівень жінок: на початок 2017/2017 навчального року жінки становили 55,8% від загальної кількості студентів коледжів, технікумів, училищ та 51% від загальної кількості студентів університетів, академій, інститутів[3]. Українські жінки економічно активні: офіційно зайняті 55,7% від кількості жінок, старших за 15 років[4], ще 19,5% – зайняті неформально[5].

Втім, щорічне глобальне дослідження «Індекс гендерного розриву 2017», здійснене Світовим економічним форумом, засвідчило, що для України, на жаль, на тлі високого рівня кваліфікації жінок стала тенденцією їх низька залученість до прийняття рішень у політичній та економічній сфері. Зокрема надзвичайно низькою є кількість жінок-народних депутатів (52 особи або 12%); у 22 обласних радах частка жінок становила 15%, у міських радах – 18,1% за наявності законодавчої норми не менш як 30%[6]. Так само мало жінок і у керівних органах управління сфер економіки та підприємств (із 24 членів Кабінету Міністрів тільки 3 жінок)[7]. За даними Індексу, в цілому по державі співвідношення жінок і чоловіків серед законодавців, вищих посадових осіб та керівників становить 39,6% до 60,4%, тоді як аналогічне співвідношення серед професійних та технічних працівників уже 62,5% до 37,5%[8]. Напевно, зайнятість більшості жінок на посадах середньої та нижчої ланки безпосередньо пов’язана із суттєвим розривом в оплаті праці чоловіків і жінок: середньомісячна заробітна плата чоловіків за 9 місяців 2017 р. становила 8271 грн, тоді як зарплата жінок за цей самий період – 6414 грн, або на 22,5% менше[9]. Загалом за результатами вивчення ситуації у 144 країнах світу, згаданий вище Індекс оцінив досягнення України у 2017 р. щодо рівноправності жінок і чоловіків у 0,705 балів (мінімум – 0, максимум – 1 бал) та розмістив її на 61 місці, що на 8 позицій вище за показники попереднього року[10].

Серед основних досягнень України на шляху до встановлення гендерної рівності та дотримання прав жінок у 2017 р. слід назвати такі.

У квітні 2017 р. Кабінет Міністрів України схвалив концепцію Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 р.[11]. Міністерство соціальної політики як державний замовник також підготувало проект Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 р. та розмістило її на своєму офіційному сайті для обговорення[12].

7 червня 2017 р. на засіданні Кабінету Міністрів запроваджено посаду Урядового уповноваженого з питань гендерної політики та затверджено відповідне Положення[13]. 13 листопада 2017 р. Кабмін оголосив конкурс на посаду Урядового уповноваженого з питань гендерної політики, переможницею якого стала Катерина Левченко – голова Центру Ла Страда – Україна[14]. На жаль, права Уповноваженого досить обмежені (одержання інформації від посадових осіб та організацій, підготовка запитів та звітів, інформування громадськості через засоби масової інформації про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ініціювання створення експертних груп, скликання нарад, участь у засіданнях Кабінету Міністрів та інших урядових структур з правом дорадчого голосу).

5 вересня 2017 р. було прийнято Закон України «Про освіту», у якому, серед іншого, передбачено також норму про обов’язковість здобуття учнями компетентності, пов’язаної з усвідомленням рівних прав і можливостей[15].

У жовтні 2017 р. було скасовано наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року №256, яким заборонялося застосування праці жінок на важких роботах та роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці (крім глави 3 розділу І Переліку, яка втрачає чинність із дати, коли Україна завершить процедуру денонсації Конвенції про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду №45)[16].

У листопаді 2017 р. прийняли присягу судді нового Верховного Суду. Позитивним моментом є те, що зі 113 суддів, які перемогли в конкурсі, жінки становлять 43%[17].

Продовжуючи напрямок забезпечення гендерної рівності у доступі до праці, 5 грудня 2017 р. Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях. Законопроект покликаний врегулювати три основні проблеми гендерної нерівності під час військової служби: скасування обмежень щодо проходження служби військовослужбовців-жінок у запасі; зрівняння вікового цензу для жінок і чоловіків під час прийняття їх на військову службу; уніфікації принципів призначення до складу добового наряду, направлення у відрядження та проходження військових зборів військовослужбовцями-жінками і чоловіками[18]. Питання гендерної рівності є актуальним і з огляду на необхідність захисту прав жінок-учасниць АТО. До речі, за 2017 р. у зв’язку зі збройним конфліктом загинуло 13 жінок (або 1,3% від загальної кількості загиблих жінок за увесь час конфлікту). Серед них цивільних – 1, військових ЗСУ – 4, комбатантів з боку ДНР/ЛНР – 9.

Протягом 2017 р. залишалась актуальною проблема запобігання насильству щодо жінок, зокрема у зв’язку зі збройним конфліктом на Сході України та у сімейній сфері (було зареєстровано 110 932 заяви і повідомлення про вчинені правопорушення та інші події, пов’язані з насильством у сім’ї). МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» у співпраці з Фондом народонаселення ООН, Міністерством соціальної політики України, місцевими центрами соціальних служб протягом 2017 р. ще у 5 регіонах України (Київська, Херсонська, Вінницька, Львівська області та м. Одеса) створено та підтримується робота мобільних бригад, які надають соціально-психологічні послуги особам, постраждалим від гендерно зумовленого та домашнього насильства[19]. Позитивним кроком стало прийняття нового законодавства, яке докорінно реформує підходи до реагування на домашнє насильство та насильство за ознакою статі: 6 грудня 2017 р. прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами»[20], 7 грудня 2017 р. – Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»[21]. Втім, Стамбульську конвенцію, на жаль, дотепер не ратифіковано.

У 2017 р. досить активно проводились інформаційно-просвітницькі кампанії та різноманітні заходи з питань дотримання рівності прав жінок і чоловіків, протидії гендерно зумовленому насильству, зокрема пов’язаному зі збройним конфліктом. Зокрема 16 листопада, в Міжнародний день толерантності, відбулося оголошення переможців щорічної антипремії «Дискримінатор року – 2017»: мера Чернігова В. Атрошенка, який пропонує ввести в Україні демографічні політику та пропаганду, згідно з якою українці повинні мати мінімум трьох дітей, а інакше вважатимуться «хворими, або не українцями»; ректора НПУ ім. Драгоманова В. Андрущенка за примусовий «згін» студентів університету на урочистий молебень замість навчального процесу та Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) за протидію ратифікації Стамбульської конвенції[22]. 24 листопада 2017 р. в Україні з Майдану Незалежності міста Києва стартувала Міжнародна акція «16 днів проти насильства», покликана привернути суспільну увагу до проблеми насильства над дівчатами та жінками. У 16-ти областях України адміністративні будинки та історичні пам’ятки було підсвічено помаранчевим кольором, який символізує світ, вільний від насильства[23].

І хоч у нашій державі було прийнято низку нормативно-правових актів і заплановано проведення значної  кількості заходів, спрямованих на захист прав жінок та досягнення рівності прав жінок і чоловіків, проте спостерігається брак політичної волі щодо реалізації гендерних перетворень на рівні керівних ланок законодавчого і виконавчих органів та на рівні місцевої влади. Наприклад, за результатами здійсненого неурядовими організаціями та експертами моніторингу імплементації Національної стратегії у сфері прав людини, із 67 пунктів, що стосуються прав жінок, станом на кінець 2017 р. тільки 13 (або 19%) були виконані повністю, ще 9 (13%) – виконані частково. У стані виконання значилися 32 заходи (47%), навіть незважаючи на те, що термін виконання значної частини з них сплив іще у 2015 – 2016 рр. Невиконаних і таких, інформацію про виконання яких було надано не по суті – 14 (або 21%)[24].

Звертає на себе увагу той факт, що обсяги поточного державного фінансування гендерної політики досить обмежені. Натомість набагато вагомішу фінансову, технічну та експертну допомогу Україні у цій сфері надають міжнародні інституції. Про більшу фінансову вагу «іноземних джерел» порівняно з державними свідчить також те, що 10 червня 2017 р. заступниця генсека ООН, виконавча директорка програми «ООН Жінки» Фумзілє Мламбо-Нгкука та посол Швеції в Україні Мартін Хагстром підписали угоду про фінансування проекту «Гендерна рівність у національних реформах і встановленні миру і безпеки в Україні». Проект передбачає бюджет у п’ять мільйонів євро і розрахований на чотири роки. Фінансування буде спрямовано на підтримку роботи новоствореного офісу Урядового уповноваженого із питань гендерної політики, а також на допомогу у реалізації національного плану дій «Жінки, мир, безпека»[25].

Правозахисні організації зазначають, що і станом на 2017 р. жінки не мають реального впливу на реформи. Жодний із 17 основних напрямків реформування країни не передбачає участі експертів із гендерної рівності, застосування гендерної експертизи. Процес децентралізації влади почався без гендерного аналізу та оцінки. Реформа соціального забезпечення, медична реформа, скорочення мережі соціальних закладів і послуг, пенсійна реформа, реформа комунальних послуг та адміністративна реформа стали викликом для гендерної рівності та доступу жінок і дівчат до якісних послуг[26].

[1] Розділ підготовлено: Блага Алла, УГСПЛ

[2] Розподіл постійного населення за статтю, основними віковими групами, співвідношення чоловіків і жінок та середній вік населення в Україні // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/view.asp?ma=3&ti=%D0%EE%E7%EF%EE%E4%B3%EB+%EF%EE%F1%F2%B3%E9%ED%EE%E3%EE+%ED%E0%F1%E5%EB%E5%ED%ED%FF+%E7%E0+%F1%F2%E0%F2%F2%FE%2C+%EE%F1%ED%EE%E2%ED%E8%EC%E8+%E2%B3%EA%EE%E2%E8%EC%E8+%E3%F0%F3%EF%E0%EC%E8%2C+%F1%EF%B3%E2%E2%B3%E4%ED%EE%F8%E5%ED%ED%FF+%F7%EE%EB%EE%E2%B3%EA%B3%E2+%B3+%E6%B3%ED%EE%EA+%F2%E0+%F1%E5%F0%E5%E4%ED%B3%E9+%E2%B3%EA+%ED%E0%F1%E5%EB%E5%ED%ED%FF+%E2+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%B3&path=../Quicktables/KEY_IND/1/&lang=1&multilang=uk

[3] Статистичний збірник «Вища освіта в Україні». 2017 рік // Державна служба статистики [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

[4] Економічна активність населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2017 році // Державна служба статистики [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua/

[5] Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та статусом зайнятості у 2017 році. // Державна служба статистики [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua/

[6] Народні депутати України // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу:   http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list

[7] Кабінет Міністрів України // Урядовий портал [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/team

[8] The Global Gender Gap Index 2017 // World Economic  Forum [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/dataexplorer/#economy=UKR

[9] Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків за видами економічної діяльності у 2017 році // Державна служба статистики [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

[10] The Global Gender Gap Index 2017 // World Economic  Forum [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/dataexplorer/#economy=UKR

[11] Про схвалення Концепції Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року / Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 229-р. // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/229-2017-%D1%80

[12] Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року // Міністерство соціальної політики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.msp.gov.ua/projects/239/

[13] Про Урядового уповноваженого з питань гендерної політики / Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. №390 // Урядовий портал [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250049925

[14] Комісія обрала урядового уповноваженого з гендерної політики // Українська правда [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/news/2017/12/7/7164715/

[15] Про освіту / Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/conv

[16] Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.1993 р. №256 / Наказ МОЗ від 13.10.2017 №1254 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1508-17

[17] Судьи нового Верховного Суда принимают присягу (текстовая трансляция) // Судебно-юридическая газета [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://sud.ua/ru/news/sud-info/110778-sudi-novogo-verkhovnogo-suda-prinyali-prisyagu

[18] Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61190

[19] На Львівщині з’являться мобільні бригади для протидії домашньому насильству // Львівський портал [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://portal.lviv.ua/news/2017/11/01/na-lvivshhini-z-yavlyatsya-mobilni-brigadi-dlya-protidiyi-domashnomu-nasilstvu

[20] Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами / Закон України від 06.12.2017 №2227-VIII // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2227-19

[21] Про запобігання та протидію домашньому насильству / Закон України від 07.12.2017 № 2229-VIII // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-19

[22] Ректор, міський голова та Рада церков — визначені головні «дискримінатори року» // Громадське [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://hromadske.ua/posts/rektor-miskyi-holova-ta-rada-tserkov-vyznacheni-holovni-dyskryminatory-roku

[23] Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» шириться областями // Міністерство соціальної політики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.msp.gov.ua/news/14450.html

[24] Стан виконання національної стратегії // Національний індекс прав людини [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.hro.org.ua/index.php?r=9#result

[25] Біденко Ю., Кисельова В. Про гендерну політику в Україні // Хвиля [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://hvylya.net/analytics/society/genderna-politika-v-ukrayini-skladniy-shlyah-vid-deklaratsiy-do-pozitivnih-diy.html

[26] Гендерна рівність, права жінок, протидія гендерно зумовленому насильству: Доповідь, представлена до універсального періодичного огляду організації об’єднаних націй. 28 сесія Ради з прав людини ООН з Універсального періодичного огляду (третій цикл) // Національний індекс прав людини [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://hro.org.ua/files/docs/1494932877.pdf

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: