Публікація

Вакансія координатора проекту «Підтримка стратегічного судового захисту в Україні»

Назва проекту: Демократизація, права людини та розвиток громадянського суспільства в Україні

Назва посади: Координатор проекту «Підтримка стратегічного судового захисту в Україні»

Країна перебування / місце дислокації: Україна / Київ

Очікувані відрядження (за потреби): в межах України

Початок роботи: 1 вересня 2013р.

Термін перебування на посаді / кінцевий термін завдання:         30 серпня 2014р.

Ім’я та посада керівника: Виконавчий директор УГСПЛ

Форма оплати: Помісячна оплата (на основі кількості підтверджених робочих днів)

Адміністративні процедури: Для роботи Координатора проекту робоче місце буде надане в приміщенні Української Гельсінської спілки з прав людини, включаючи комп’ютер, телефон, принтер та інші необхідні для роботи інструменти та обладнання. Координатор проекту працюватиме під безпосереднім Керівництвом Виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ), у співпраці з колективом УГСПЛ та Центром інформації про права людини.  З метою узгодження ключових моментів співпраці з ПРООН Координатор проекту «Підтримка стратегічного судового захисту в Україні» інформуватиме на постійній основі про хід виконання проекту Менеджера Проекту ПРООН «Демократизація, права людини та розвиток громадянського суспільства». .

Метод відбору: Аналітичний огляд

1.       BACKGROUND

Новий Проект «Демократизація, права людини і розвиток громадянського суспільства в Україні» впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії  протягом 2013-2016рр. Загальною метою Проекту є посилення громадянського суспільства та сприяння у просуванні прав людини, демократичних цінностей та надання правової допомоги.

В рамках цієї ініціативи було розпочато проект «Підтримка стратегічного судового захисту в Україні», який виконується Українською Гельсінською спілкою з прав людини та зосереджується на:

Розбудові інклюзивної загальнонаціональної Платформи стратегічного судового захисту (ПССЗ), яка включатиме і сприятиме обміну знаннями між організаціями, фундаціями і громадськими активістами, які залучені до питань стратегічного судового захисту;

Просуванні обізнаності з концепцією стратегічного судового захисту в Україні, підвищенні рівня поінформованості та нагальності впровадження змін, що ведуть до загального розуміння необхідності соціальних і законодавчих трансформацій з метою усталення верховенства права.

Підтримці стратегічного судового захисту в сфері прав людини в пріоритетних напрямках.

Метою проекту є підвищення впливу ССЗ на зміну ситуації у правовій системі України, що досягається через досягнення наступних завдань:

Розвиток координації між центрами ССЗ для вироблення спільних підходів, ефективного використання ресурсів, обговорення стратегій, узагальнення та узгодження досвіду та критеріїв оцінки та відбору стратегічних справ;

–          Поліпшення співпраці із неурядовими організаціями, приймальнями, юристами та адвокатами і збільшення надходження потенційних справ; 

–          Вдосконалення юридичного представництва у стратегічних справах, розробка стратегій та узагальнення результатів роботи у напрямку ССЗ;

–          Підвищення помітності ССЗ та його перетворення на ефективний елемент адвокаційних дій громадянського суспільства; відстеження та інформування суспільства про вплив стратегічного судового захисту на зміну правової системи та практики;

–          Використання комунікаційної стратегії задля підвищення експертної та громадської обізнаності про механізм ПССЗ;

–          Розробка і апробація шляхів залучення ресурсів для підтримання сталого розвитку ССЗ.

Окрім іншого, цільова аудиторія включатиме: адвокатів, які будуть співпрацювати із платформою, на платній основі чи pro bono; журналістів, які отримають та висвітлюватимуть інформацію про роботу у напрямку ССЗ, правозахисні організації, зацікавлені у використанні стратегічного судового захисту для своїх адвокаційних кампаній та допомоги потерпілим від порушення прав людини, а також суди та державні органи, на яких природно спрямовані зусилля зі стратегічного судового захисту.

                   2.      ОБОВ’ЯЗКИ та ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Основними напрямками роботи Координатора проекту «Підтримка стратегічного судового захисту в Україні» стануть:

Розробка та започаткування ПССЗ – 20%

Запровадження національної платформи стратегічного судового захисту (ПССЗ),  включаючи започаткування та налаштування роботи;

Залучення та утримання ключових заінтересованих національних та регіональних гравців  до діяльності ПССЗ;

Розвиток координації між центрами ССЗ для вироблення спільних підходів, ефективного використання ресурсів, обговорення стратегій, узагальнення та узгодження досвіду та критеріїв оцінки та відбору стратегічних справ, вдосконалення процедур відбору.

Ефективне управління та розбудова ПССЗ – 60%

Підтримка роботи платформи стратегічного судового захисту в Україні;

Розробка, впровадження та коригування механізмів взаємодії між центрами ССЗ, а також між платформою та іншими неурядовими організаціями;

Пошук успішних історій серед стратегічних кейсів учасників платформи для формування депозитарію успішних історій та належних практик;

Сприяння розбудові експертної спроможності учасників ПССЗ (напрямків в рамках  тематик прав людини);

Пошук потенційних стратегічних судових справ у галузі захисту прав людини для привернення уваги учасників та членів ПССЗ;

Забезпечення підтримки стратегічних судових справ у сфері прав людини у пріоритетних напрямках, визначених Платформою;

Сприяння мережуванню та збільшенню обміну знаннями та інформацією між членами ПССЗ;

Надання консультацій та здійснення координації членів та учасників ПССЗ та підтримка зв’язку з національними та міжнародними партнерами;

Промоушн та адвокація – 20%

Координація розробки та реалізації комунікаційної стратегії ПССЗ (включаючи вироблення стратегії/підходу до внутрішньої та зовнішньої комунікації);

Проектування та реалізація інформаційних та адвокаційних кампаній, беручи до уваги успішні історії ПССЗ чи належні практики членів ПССЗ;

Підвищення обізнаності про інструмент ПССЗ серед громадськості, експертного середовища та посадовців з метою створення додаткового суспільного тиску на проблему з правами людини, котрі носять системний характер;

 Підвищення помітності ССЗ та його перетворення на ефективний елемент адвокаційних дій громадянського суспільства; відстеження та інформування суспільства про вплив стратегічного судового захисту на зміну правової системи та практики.

3.       ПОКАЗНИКИ ВИМІРУ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

  1. Розроблене спільне бачення стратегії розвитку платформи та узгоджений спільний план дій з учасниками платформи;
  2. Залучено щонайменше 10 учасників платформи (національного та регіонального рівня) у діяльності ПССЗ;
  3. Експертна спроможність учасників ПССЗ покращена через низку тренінгів (на основі оцінки навчальних потреб), система регулярних (чи за потребою) фізичних чи дистанційних зустрічей налагоджено; комунікаційна стратегія (внутрішня та зовнішня) ПССЗ розроблена погоджена та запроваджена;
  4. Розпочато 20 та успішно реалізовано 10 стратегічних справ ПССЗ. Сформований депозитарій зі щонайменше 20-ма успішними та належними практиками, наданими членами ПССЗ;
  5. Підвищена обізнаність щодо ПССЗ як ефективного інструменту для досягнення суспільних змін;
  6. Розроблена та впроваджена система координації роботи членів ПССЖ .

Оцінка пошукача базуватиметься на:

·      Якість роботи;

·      Відносини між колегами та здатність вибудовувати ефективні стосунки в команді та об’єднувати/мотивувати;

·      Ініціативність;

·      Юридичні та технічні знання та досвід;

·      Здатність до ефективної комунікації, переконання, та проведення перемовин;

·      Здатність та досвід до встановлення партнерства та налагодження мережування;

·      Здатність виконувати завдання вчасно та до кінцевого темрміну;

Очікувані навики та компетенція пошукача:

·      Критичне судження  у поєднанні з активним, енергійним підходом до вирішення проблем; відмінні міжособистісні й комунікативні навички;

·      Сильні організаційні та управлінські навички керування часом ;

·      Вміння працювати в команді і хороші навички здійснення мотивації;

·      Здатність працювати в умовах постійного тиску і вкластися в терміни

·      Прихильність цінностям захисту прав людини, правосуддя та справедливості  ;

·      Енергійний, оптимістичний підхід до вирішення всіх проблем;

·      Відмінні навики письма (створення документів, стратегій, звітів, тощо) та виступів;

·      Відмінні навики проведення тренінгів

4.      ВИМОГИ ДО ДОСВІДУ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ

·         Вища юридична освіта (включаючи менеджмент неприбуткових організацій) чи інших релевантних суспільно-гуманітарних спеціальностей;

·         Мінімум 5 років керівництва командою (колективом) ОГС чи проекту на національному рівні, включаючи фінансовий менеджмент, розробка організаційної структури та розподіл обов’язків, звітування донорській установі (попередній досвід роботи з ПРООН вважатиметься перевагою).  

·         Підтверджений досвід попередньої діяльності у сфері захисту прав людини та їхньої адвокації, розвиток ОГС (включаючи практичний досвід у започаткуванні та управлінні проектом);

·         Відмінні знання української та російської.

5.       ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СЛІД ПОДАТИ РАЗОМ З ЗАЯВКОЮ

Обов’язково

 

 

 

Мотиваційний лист /лист-пропозиція з описом, чому пошукач вважає себе найкращим кандидатом на цю посаду;

 

Резюме з описом попереднього досвіду у подібних проектах та контактну інформацію осіб, які можуть надати характеристику;

 

Фінансова пропозиція.

6.      ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Фінансова пропозиція повинна містити розмір. Оплата здійснюватиметься на основі підтверджених відпрацьованих днів.

7.       КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

–          Освіта – 5 балів max

5 бал. – к.н./Доктор філософії ;

3 бал.– Спеціаліст/Магістр;

1 бал.– Бакалавр;

–          Відповідний професійний досвід – 40 балів max

40 бал.– 8-10 років;

35 бал.– 6-8 років;

30 бал.– 5 років;

–          Підтверджений досвід у сфері захисту прав людини  / адвокасі у сфері прав людини, розвиток ОГС – 15 балів max.

15 бал.– понад 10 успішних адвокасі кампаній/виграшних справ у суді/ успішних подань до ЄСПЛ та інших міжнародних правозахисних інститутів;

10 бал.– від 5 до 10 успішних адвокасі кампаній/виграшних справ у суді/ успішних подань до ЄСПЛ та інших міжнародних правозахисних інститутів;

5 бал.– від 0 до 5 успішних адвокасі кампаній/виграшних справ у суді/ успішних подань до ЄСПЛ та інших міжнародних правозахисних інститутів ;

–          Мови– 10 балів max

10 бал.– відмінні знання української та російської мов;

5 бал.– знання української чи російської мови;

Мінімальний бал за технічну оцінку: 49 балів;

Метод оцінювання:

Кумулятивний аналіз

Сontract award shall be made to the incumbent whose offer has been evaluated and determined as:

a) responsive/compliant/acceptable, and

b) having received the cumulative highest score out of a pre-determined set of weighted technical and financial criteria specific to the solicitation.

* Technical Criteria weight: 70%

* Financial Criteria weight: 30%

Оnly candidates obtaining a minimum 70% from the maximum available technical score would be considered for the Financial Evaluation

The maximum number of points assigned to the financial proposal is allocated to the lowest price proposal and will equal to 30. All other price proposals will be evaluated and assigned points, as per below formula:

30 points [max points available for financial part] x [lowest of all evaluated offered prices among responsive offers] / [evaluated price].

The proposal obtaining the overall cumulatively highest score after adding the score of the technical proposal and the financial proposal will be considered as the most compliant offer and will be awarded a contract.

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ?

Заявки слід подавати через посилання: jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=39353(прикріпивши одним документом: a) мотиваційний лист; b) резюме; c) фінансову пропозицію у електронній формі-заявки) не пізніше 15 серпня 2013.

Заявки, надіслані із запізненням, не приймаються.

Додаткова інформація та запити за адресою: [email protected]

ICPN_2013_93_DHRP_ukr.pdf

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: