Публікація

З нового року судді не зможуть без дозволу брати участь в навчальних заходах

Державна судова адміністрація України (ДСАУ) спільно з Верховним судом України визначила, що з нового року судді матимуть право брати участь тільки в тих семінарах, конференціях, „круглих столах” та інших навчальних заходах (за винятком оперативно-практичних нарад), що погоджені з Академією суддів України. Таким чином, проведення цих заходів неурядовими організаціями може значно ускладнитись. Це слід врахувати як організаціям так і донорам при плануванні своєї діяльності на 2004 рік.

Відповідне рішення було прийняте на початку листопада і активно впроваджується. Його суть зводиться до того, що будь-яка участь судді чи працівника апарату суду в будь-яких навчальних заходах можлива тільки, якщо такий захід внесено до Плану навчання суддів і працівників апаратів судів. Такий план розробляється та затверджується спільно Академією суддів України та Державною судовою адміністрацією України.

Тобто, перед проведенням якогось подібного заходу неурядова організація повинна звернутися до цих органів влади, які перевіряють програму такого заходу та осіб, що візьмуть в ньому участь. І тільки після внесення цієї події до плану навчання суддя може відвідати конференцію чи інший навчальний захід. Можна сказати, що такі заходи зможуть проводити тільки „обрані”.

Державна судова адміністрація Україна є органом виконавчої влади, тому передача їй монопольних повноважень щодо підвищення кваліфікації суддів є прямим порушенням принципу поділу влад. Відповідно до закону, вона має повноваження здійснювати заходи щодо підвищення кваліфікації суддів, але жодним нормативним актом не визначено, що це право є виключним, і всі інші суб’єкти не мають права займатися цим видом діяльності. Без відповіді залишається питання й про самовизначення судді, де йому підвищувати кваліфікацію і які саме знання отримувати, в яких дискусіях брати участь. Цікаво, що на формування плану не впливає навіть Верховний Суд України.

В цьому рішенні здійснюється певна підміна понять, а саме „міжнародна технічна допомога” та „допомога донорів”. Якщо за використанням першого справді здійснюється державний контроль, то інші програми – це активність громадянського суспільства і держава вочевидь не може контролювати цей вид діяльності. Проте ДСАУ не здійснює розмежування між ними, тому процедура участі суддів в будь-яких заходах є однаковою. Також цим рішенням необґрунтовано ототожнюються поняття „підвищення кваліфікації” та „участь в навчальних заходах”, що явно різняться за своїм змістом.

Рішення ґрунтується на голослівному твердженні про те, що всі семінари, які проводяться за участю суддів є неефективними і лише відволікають їх від роботи. Об’єктивність такого твердження ставиться під сумнів великою кількістю подяк від суддів за участь у семінарах та конференціях, які були організовані неурядовими організаціями.

Рішенням визначено, що План навчання затверджується на цілий рік, що практично неможливо при роботі з донорами. Як можна домагатися включення семінарів до плану не отримавши коштів, а з іншої сторони, який донор надасть фінансову допомогу, якщо не має певності, що просвітницький захід відбудеться взагалі?

Подив викликає погодження з ДСАУ участі в семінарах представників Ради Суддів (органу самоврядування суддів, хоча ці рішення і погоджені з її головою) та, що найбільш дивує, народних депутатів України, членів Комітету Верховної Ради України з правової політики.

Також цікавим є й те, що суддів зобов’язують подавати докладний звіт про захід в якому вони брали участь, як це робилося у “кращі” радянські часи.

Важко погодитися з принципом спілкування ДСАУ із суддівським корпусом України мовою наказів та обмежувальних заходів, особливо у сфері освіти та здобуття професійних знань. Складається враження, що ДСАУ намагається продемонструвати свої владні повноваження і дає відчути суддям, для забезпечення яких потреб вона утворена, а саме поставити їх у залежне становище.

Подаємо тексти документів, якими визначений новий порядок участі судді та працівників апаратів суддів в навчальних заходах і запрошуємо до їх обговорення на форумі.

Секретаріат Ради українських правозахисних організацій

Верховний Суд України

03.11.2003р. 1-3/616

Державна судова адміністрація України

03.11.03 21-3835/03

Головам апеляційних та місцевих судів

загальної юрисдикції,

начальникам територіальних управлінь

державної судової адміністрації

Щодо участі суддів у заходах

Із підвищення кваліфікації

Відповідно до Закону України „Про судоустрій” повноваження щодо забезпечення необхідних умов для підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату судів, створення системи підвищення кваліфікації надані Державній судовій адміністрації України. Для виконання цього завдання при Державній судовій адміністрації України функціонує Академія суддів України.

Останнім часом в Україні інституціями різних форм власності та різноманітними міжнародними організаціями самостійно ініціюється і проводиться для суддів значна кількість заходів навчального характеру. Ці заходи проводяться безсистемно, відокремлено один від одного. Через низьку ефективність вони не завжди сприяють підвищенню кваліфікації суддів, а лише безпідставно відволікають суддів від виконання своїх основних обов’язків.

У зв’язку з цим Верховний Суд України, Державна судова адміністрація України висловлюють своє занепокоєння стосовно некерованості зазначеного процесу. Вважаємо неприпустимим і недоцільним будь-яке втручання в створення єдиної системи підвищення кваліфікації суддів України. Затвердження навчальних планів підвищення кваліфікації суддів на рік повинно здійснюватися Академією суддів України. На основі навчальних планів формується і план відряджень суддів на навчання.

Виходячи з вищезазначеного, з метою створення єдиної системи суддівської освіти, запобігання дублювання, нераціонального використання робочого часу, звертаємо увагу голів судів на неприпустимість направлення суддів і працівників апаратів судів для участі у зазначених заходах із підвищення кваліфікації, що проводяться у робочий час, без попереднього погодження з Державною судовою адміністрацією України та Академією суддів України.

Голова Верховного Суду України В.Маляренко

Голова Державної судової адміністрації України В.Карабань

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ України

Н А К А З

м. Київ

18.11.2003 року №592

Про впорядкування системи підвищення

кваліфікації суддів та працівників апаратів судів

З метою раціонального і ефективного використання коштів міжнародної технічної допомоги на навчання і підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів, з координування тематики і графіків проведення навчання і підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів, оптимізації залучення до цього процесу українських та зарубіжних провідних вчених і практиків та на виконання спільного доручення Голови Верховного Суду України № 1-3/616 і Голови Державної Судової Адміністрації № 21-3835/03вих. від 3 листопада 2003 року

НАКАЗУЮ:

1. Головам апеляційних загальних та господарських судів, начальникам територіальних управлінь державної судової адміністрації:

1.1 До 10 грудня 2003 року подати до Академії суддів України плани проведення семінарів, конференції, „круглих столів” та інших форм навчання (за винятком оперативно-практичних нарад) для включення у загальнодержавний План навчання суддів та працівників апаратів судів на 2004 рік.

1.2 Не пізніше ніж за місяць до проведення навчання суддів та працівників апарату судів надсилати проекти програм для погодження до Академії суддів України.

1.3 Оплачувати відрядження та надавати дозвіл на такі відрядження за рахунок організаторів тільки у випадку включення заходів до Плану навчання суддів та працівників апаратів судів і погодження програм з Академією суддів України.

1.4 Не пізніше, ніж через 10 днів після завершення навчання, надавати до Академії суддів України аналітичні звіти про проведені заходи, у яких, зокрема, зазначити фактичну дату проведення, кількість учасників, їх список, теми доповідей, роздатковий матеріал, ухвалені рекомендації і звернення перелік проблемних питань та пропозицій по вдосконаленню законодавства.

2. Академії суддів України:

2.1 До 20 грудня 2003 року узагальнити подані апеляційними судами і територіальними управліннями ДСАУ пропозиції та підготувати проект Плану навчання суддів та працівників апаратів судів на 2004 рік.

2.2 Щомісячно не пізніше 25 числа подавати до Державної судової адміністрації України план навчання суддів та працівників апаратів судів на наступний місяць з узагальненими пропозиціями про персональну участь у запланованих заходах керівництва Верховного Суду України, Ради Суддів України, Державної судової адміністрації України та (за погодженням) народних депутатів України, зокрема, членів Комітету з питань правової політики Верховної Ради України.

2.3 Щоквартально не пізніше двох тижнів після закінчення кварталу подавати Державній судовій адміністрації України узагальнення по підсумках навчання суддів та працівників апаратів судів.

2.4 До 1 лютого 2004 року розробити й опублікувати Методичні рекомендації по плануванню та проведенню навчання суддів та працівників апаратів судів.

2.5 За підсумками узагальнення проведених навчальних заходів до 1 грудня 2004 року подати до Державної судової адміністрації України: проект Плану підготовки навчальних та методичних розробок з питань застосування судами законодавства та організації діяльності апаратів судів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Державної судової адміністрації України.

Голова Державної судової адміністрації України В.Я.Карабань

Погоджено: Голова Ради суддів України В.В.Кривенко

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: