Публікація

Як переселенцю стати на облік в центр зайнятості?

З 24 лютого повномасштабна війна в Україні спричинила безпрецедентну гуманітарну кризу, зокрема у сфері зайнятості. В країні 3 078 969 внутрішньо переміщених осіб згідно зі Звітом про внутрішнє переміщення в Україні за 10 тур (8 – 19 серпня). Роботодавці не в змозі забезпечити оптимальних та безпечних умов для працівників.

На липень 2022 року кількість лише офіційно зареєстрованих безробітних в Україні (без врахування даних з тимчасово окупованих територій) становила 296,7 тис. Осіб за повідомленням видання Мінфін. Але реальний рівень безробіття в Україні набагато вищий, якщо його розраховувати за методологією МОП (Міжнародної організації праці). За з цією методологією людина визнається безробітною, якщо вона протягом чотирьох тижнів не мала роботи, шукала роботу, або була готова приступити до роботи.

Інфографіка: Державна служба зайнятості

Відтак актуальним стає питання як переселенцю стати на облік в центр зайнятості?

Адже права та усі можливості щодо подальшого працевлаштування надаються лише офіційно зареєстрованим особам. Цей статус безробітного можна набути, якщо пройти процедуру, визначену в Законах України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану» від 21 квітня 2022 року № 2220-IX, «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Постанові Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 334 «Деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану».

Інфографіка: Державна служба зайнятості

Відповідно до частини 1 статті 43 Закону України «Про зайнятість населення» статус безробітного надається:

1) особі працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;

2) особі з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;

3) особі, молодшій 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

Реєстрація безробітного здійснюється в день подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання статусу безробітного до обраного нею центру зайнятості в один із трьох способів:

– за допомогою засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, в тому числі через мобільний додаток Порталу Дія;

– особисто, під час безпосереднього відвідування центру зайнятості;

– за допомогою електронних сервісів Державної служби зайнятості.

Загальний пакет необхідних документів включає в себе:

Заяву про надання (поновлення) статусу безробітного (в тому числі електронна форма)

– Паспорт громадянина України, е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або єДокумент (на період воєнного стану);

– Посвідка на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист (подають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію);

– Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті громадянина України) або електронне відображення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків, у тому числі у формі електронного відображення інформації, що міститься в документах, оформлених із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру;

– Трудову книжку (за наявності) або цивільно-правовий договір, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (відомості електронної трудової книжки), або документ, що підтверджує припинення останнього виду зайнятості;

– Документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката);

– Заява про припинення трудового договору на ім’я роботодавця (подається внутрішньо переміщеними особами, а також особами, які під час воєнного стану перебувають на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), та мають зареєстроване або задеклароване місце проживання або останнє місце роботи (останній вид зайнятості) на зазначених територіях, у разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення, для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю і соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття);

– Військово-обліковий документ, в якому зазначена дата взяття на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відповідно до законодавства (подається військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової служби), які звільнені із служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію);

– Військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби, для військовозобов’язаних осіб під час воєнного стану у зв’язку з мобілізацією;

– Довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства (подається членами особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (крім осіб, які є внутрішньо переміщеними особами, проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, закінчили або припинили навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти), звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби).

Джерело: Державна служба зайнятості

Перший спосіб передбачає використання державного ресурсу Дія за таким алгоритvом:

 1. Зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису чи BankID.
 2. Виберіть послугу отримання статусу безробітного.
 3. Далі Дія перевірить ваші дані щодо можливості подання спрощеної заяви та запропонує форму, актуальну для вашої ситуації.
 4. При поданні стандартної заяви заповніть опитувальник та завантажте сканкопії необхідних документів. При поданні заяви за спрощеною формою — дотримуйтесь підказок.
 5. Оберіть центр зайнятості, зручний для вашого відвідування.
 6. Введіть IBAN-номер вашої картки для отримання допомоги по безробіттю та виберіть період отримання виплат.
 7. Портал сформує 2 заяви: про надання статусу безробітного та про призначення виплат допомоги по безробіттю.
 8. Перевірте сформовані заяви та натисніть «Відправити».

Другий спосіб передбачає подання ВПО особисто заяви про надання статусу безробітного разом з усіма необхідними документами до центру зайнятості за місцем проживання.

При цьому, під час воєнного стану особа, яка перебуває на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), може звернутися до будь-якого центру зайнятості будь-якими доступними їй засобами комунікації, у тому числі електронними, із заявою про наданням статусу безробітного.

Інфографіка: Державна служба зайнятості

При взятті безробітного на облік, на нього заводиться персональна картка, в якій вказуються особисті дані:

 1. Прізвище, ім’я та по батькові;
 2. число, місяць і рік народження;
 3. зареєстроване місце проживання або перебування;
 4. ІПН або серія та номер паспорта;
 5. відомості про останнє місце роботи або вид діяльності, підстава для припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або іншого виду діяльності, що підтверджено документально.

В період дії воєнного стану виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування безробітним, який перебуває на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за умови підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів.

Третій спосіб передбачає заповнення особою спеціальної форми, що находиться за посиланням, в якій Вам необхідно буде відповісти на конкретні запитання щодо Ваших пріоритетів у працевлаштуванні та вказати особисті дані.

Матеріал підготували юристи громадської приймальні УГСПЛ в місті Суми

Цю публікацію розроблено за сприяння Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Право на захист» (ПнЗ) за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю Української Гельсінської спілки з прав людини та жодною мірою не відображає офіційну точку зору Європейського Союзу та Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Право на захист».

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: