Публікація

Виплати після підриву Каховської ГЕС: чи допоможе рішення уряду постраждалим?

Кожен постраждалий внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС може отримати одноразову грошову допомогу від держави. Для цього Уряд 19 червня 2023 року прийняв постанову № 626. Аналітик Української Гельсінської спілки з прав людини Мирослав Лаврінок дослідив, наскільки процедура є прозорою і зрозумілою для користувачів.  

аналітик УГСПЛ Мирослав Лаврінок

Постанова № 626

19 червня 2023 року Уряд прийняв постанову № 626, якою запровадив виплату у 2023 році Миколаївською та Херсонською обласними військовими адміністраціями за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції у розмірі 5000 гривень на одну особу, а також затвердив Порядок надання одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції (далі – Порядок). Ця постанова набрала чинності після її офіційного опублікування 22 червня 2023 року, тобто через 16 днів після вчинення росіянами воєнного злочину. Такий темп не видається надто швидким, проте цей акт, як і інші урядові постанови та розпорядження, мав пройти доволі тривалу процедуру підготовки та погодження проєктів нормативно-правових актів, визначену Регламентом Кабінету Міністрів України. Також слід враховувати, що реалізація цієї постанови Уряду передбачає витрачання коштів резервного фонду державного бюджету, а це завжди породжує внутрішньоурядові дискусії, які теж дещо гальмують процес. Разом з постановою прийнято необхідне для її реалізації  розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 червня 2023 р. № 528-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету Миколаївській та Херсонській обласним державним адміністраціям для надання матеріальної грошової допомоги населенню, що постраждало внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції».

Чи всі постраждалі зможуть отримати допомогу? 

Згідно з Порядком постраждалим населенням визнаються особи, які на момент підриву Російською Федерацією греблі Каховської ГЕС проживали/були зареєстровані/задекларовані в населених пунктах, що розташовані в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей, та які станом на 5 червня 2023 р. не були зареєстровані як отримувачі допомоги на проживання ВПО відповідно до Порядку надання такої допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332, у населених пунктах, які не зазнали підтоплення. Перелік населених пунктів, що розташовані в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей, разом з переліком вулиць та адрес (за можливості), що зазнали підтоплення, затверджується Миколаївською та Херсонською обласними військовими адміністраціями. До постраждалого населення також належать особи, які перемістилися після 6 червня 2023 р. з тимчасово окупованих територій Миколаївської та Херсонської областей, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації відповідно до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 р. № 309, та які були зареєстровані/задекларовані до 6 червня 2023 р. в населених пунктах, включених до переліку населених пунктів, що розташовані в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей. Формулюючи положення Порядку таким чином, Уряд, ймовірно, зміг делікатно охопити всіх осіб, які на законних підставах перебували в районах підтоплення, зокрема й на тимчасово окупованих територіях, не наголошуючи на цьому. Разом з тим, дещо забігаючи наперед, можемо констатувати, що отримання разової виплати залежить від спроможності звернутися до органів соціального захисту населення та отримати цю виплату через такі органи чи виплатні центри, що діють виключно на підконтрольній українському Уряду території. Крім того, переліки населених пунктів, що розташовані в районах підтоплень, разом з переліками вулиць та адрес, які зазнали підтоплення, не вдалося знайти у відкритому доступі. Ці обставини не дозволяють однозначно стверджувати, що виплата грошової допомоги передбачалася і для осіб з тимчасово окупованих територій, які там  залишаються. 

Мешканка Херсону сидить біля підтопленого будинку. Фото: Костянтина і Влади Ліберови. Джерело: Instagram

Які документи держава вимагає від заявників для допомоги?

Так, щоб отримати матеріальну грошову допомогу, постраждала особа має не пізніше ніж до 31 серпня 2023 р. (включно) звернутися до органу соціального захисту населення[1], склавши заяву за формою згідно з додатком до Порядку і пред’явивши:

1) документ, що посвідчує особу, або єДокумент;

2) документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

3) свідоцтво про народження дитини або відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку (е-свідоцтво про народження).

Замість втрачених документів можуть бути пред’явлені їх копії (сканкопії/фотокопії). Якщо ж немає ні оригіналів, ні копій документів, орган соціального захисту буде використовувати  відомості з Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних інформаційних ресурсів.

Заява може бути подана особисто постраждалою особою або передана через начальника сільської, міської військової адміністрації, або уповноважену ним особу, старосту до органу соціального захисту населення. Інформація про неповнолітню дитину (діти теж належать до отримувачів виплати) включається до заяви одного з батьків, який належить до постраждалого населення. Заяву про надання матеріальної грошової допомоги особі, яка визнана судом недієздатною, може подати її законний представник (для недієздатних осіб, яким призначено опікуна), уповноважена особа органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, яким опікуна не призначено або втрачено з ним зв’язок під час надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях). Постраждала особа також може звернутись із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за адресою фактичного місця проживання. Ці органи будуть переадресовувати отримані заяви іншим органам соціального захисту за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання (перебування) постраждалої особи для подальшого розгляду та прийняття рішення щодо призначення матеріальної грошової допомоги. Порядок не передбачає подання заяви онлайн.

Отриману від заявників інформацію перевіряють органи соціального захисту, а також, в разі потреби, утворені районними державними (військовими) адміністраціями Миколаївської та Херсонської областей комісії.

Виплату матеріальної грошової допомоги здійснюють органи соціального захисту населення або виплатний центр через організацію, що здійснює виплату і доставку пенсій та державної допомоги за місцем фактичного проживання у межах України та згідно із законодавством має право надавати такі послуги (з доставкою додому, безпосередньо у виплатному об’єкті, на стоянках пересувних відділень, отримання коштів у готівковій формі з поточного (карткового) рахунка одержувача через платіжні термінали тощо), або через установи уповноважених банків на його номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) з можливістю отримання готівкових коштів через установлені платіжні термінали. На тимчасово окупованих територіях такі організації не діють. 

[1] Тут – районні державні (військові) адміністрації, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних державних (військових) адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад Миколаївської та Херсонської областей 

Чи допоможе такий механізм всім постраждалим?

Загалом передбачений Порядком механізм не є складним для заявників. Мінсоцполітики, Мінреінтеграції, Херсонська та Миколаївська обласні військові адміністрації розмістили на своїх сайтах загальну інформацію, необхідну для звернення за отриманням виплати. Разом з тим у відкритому доступі, зокрема на сайтах зазначених обласних адміністрацій, не вдалося знайти перелік населених пунктів, що розташовані в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей, разом з переліком вулиць та адрес, що зазнали підтоплення, які мали б затвердити відповідні обласні військові адміністрації. На практиці ця обставина може вплинути на рішення про призначення виплат, а також на можливість оскаржити відмову у наданні цієї допомоги, бездіяльність органів соціального захисту населення тощо. Крім того, як вже зазначалося, відсутність доступу до таких переліків не дозволяє остаточно стверджувати, що мешканці окупованих територій, які на цих територіях залишаються, теж бралися до уваги при прийнятті Урядом рішення про запровадження виплати одноразової матеріальної грошової допомоги

Розмір передбаченої Урядом грошової допомоги є незначним, принаймні точно не таким, що здатний суттєво вплинути на поточне становище більшості жертв підтоплення. В цьому випадку йдеться про символічний жест підтримки, увагу з боку держави, який, проте, загалом вже оцінено в 564,875 млн. гривень. При цьому зареєстровані в районах підтоплення внутрішньо переміщені особи, хоча їхня кількість, як можна припустити, не є значною, такої виплати не отримають, оскільки щомісячно отримують допомогу на проживання в розмірі від 2 до 3 тисяч грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам». Разом з тим невеликий розмір разової виплати жертвам Каховської катастрофи компенсується додатковими видами допомоги – державними та від міжнародних організацій.

Нагадаємо, знищення греблі Каховської гідроелектростанції (Каховська катастрофа) — воєнний злочин та потенційно акт екоциду, здійснений окупаційними силами Російської Федерації близько 2:50 ночі 6 червня 2023 року під час російського вторгнення в Україну. Найімовірніше, греблю Каховської ГЕС було заміновано та підірвано, що призвело до її знищення. За попередніми оцінками від повені постраждали від 16 до 112 тисяч людей.

Інформацію підготував аналітик УГСПЛ Мирослав Лаврінок


Підписуйтесь на сторінки УГСПЛ у соціальних мережах:

Facebook | Instagram | Telegram юридичний | Telegram з анонсами подій | Twitter | Youtube


Дана публікація стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Права людини в дії», яка виконується Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

Погляди та інтерпретації, представлені у цій публікації, не обов’язково відображають погляди USAID, Уряду США. Відповідальність за вміст публікації несуть виключно автори та УГСПЛ.

У світі, USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Діяльність USAID є проявом доброчинності американського народу, а також підтримує просування країн-отримувачів допомоги до самостійності та стійкості та сприяє забезпеченню національної безпеки та економічного добробуту США. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги, наданої Україні з боку Агентства, склала понад 9 млрд. доларів США. До поточних стратегічних пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів досконалого врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони здоров’я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах. Для того, щоб отримати додаткову інформацію про діяльність USAID, просимо Вас звертатися до Відділу зв’язків з громадськістю Місії USAID в Україні за тел. (+38 044) 521-57-53. Також пропонуємо завітати на наш вебсайт: http://www.usaid.gov/ukraine, або на сторінку у Фейсбук: https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: