Публікація

Внесено до Верховної Ради України законопроект щодо вдосконалення статусу біженця

Основними тенденціями парламентської активності парламенту в сфері прав людини стали:

 

–  внесено до Верховної Ради України законопроект щодо вдосконалення статусу біженця;

–  прийнято законопроект, яким передбачається внесення змін щодо порядку призначення та звільнення Генерального прокурора України;

–  внесено законопроект, щодо визнання підозрюваним та порядку порушення кримінальної справи;

–  Президент України підписав Закон „Про приєднання України до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що стосується скасування смертної кари”.

 

Законопроекти зареєстровані у Верховній Раді України за період 19.03.2007-30.03.2007 р.:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про біженців” щодо вдосконалення процедури надання статусу біженця в Україні. (№3345 від 19.03.2007р., подання – народний депутат – Фельдман О.Б.(БЮТ)).

Цим законопроектом пропонується вдосконалити визначення поняття „члена сім’ї біженця” у відповідності до Директиви Ради Європейського Союзу відносно мінімальних стандартів для кваліфікації громадян третьої країни як біженців або як осіб, які потребують міжнародного захисту за інших підстав, а також по суті наданого захисту. Крім того, цей нормативний документ вносить зміни і до процедури отримання статусу біженця, і оскарження рішень державних органів про відмову.

2. Проект Закону про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР (щодо унеможливлення виселення з санкції прокурора). (№3347 від 19.03.2007р., подання – народний депутат – Фельдман О.Б.(БЮТ)).

Цим законопроектом пропонується закріпити право на виключно судову процедуру виселення з житлових приміщень, навіть у випадку, якщо особи самоправно зайняли жиле приміщення або проживають у будинках, що загрожують обвалом, яке до сьогодні здійснюється з санкції прокурора.

3. Проект Закону про валютне регулювання та валютний контроль в Україні. (№3043 від 21.03.2007р., подання – народних депутатів – Колесніков Б.В.(Партія Регіонів), Прасолов І.М.(Партія Регіонів), Хомутинік В.Ю.(Партія Регіонів), Воропаєв Ю.М.(Партія Регіонів)).

Цим законопроектом пропонується врегулювати основні правила здійснення валютного регулювання та валютного контролю в Україні.  Однією з новел проекту є законодавче запровадження можливості обов’язкового продажу іноземної валюти, купленої резидентом – суб’єктом господарювання за валюту України на валютному ринку України. Зокрема,  у разі  погіршення стану платіжного балансу України Національний банк України має право тимчасово, строком до 6 календарних місяців, запроваджувати обов’язковий продаж до 50 відсотків від загальної суми надходжень в іноземній валюті на користь резидентів. Така пропозиція не узгоджується з низкою положень Конституції, ЦК та ГК України, які гарантують непорушність майнових прав, у тому числі на валютні цінності  суб’єктів господарювання. Зокрема, до них відносяться:  частини  перша та четверта статті 41 Конституції України, згідно з якими  «кожен  має  право  володіти,  користуватися  і  розпоряджатися  своєю  власністю. Право приватної власності є непорушним»;  частини перша та  шоста  статті 319 ЦК України, згідно з якими власник  володіє,  користується,  розпоряджається  своїм майном на власний розсуд,  держава  не  втручається  у  здійснення  власником  права власності тощо.

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад (щодо вилучення положень про імперативний мандат). (№3364 від 21.03.2007р., подання – народний депутат – Головатий С.П.(Наша Україна)).

Цим законопроектом пропонується вилучити із законів положень щодо імперативного мандату.

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень прокурора при здійсненні представництва інтересів держави. (№3139 від 21.03.2007р., подання – народний депутат – Мойсик В.Р.(Наша Україна), Круць М.Ф.(Наша Україна)).

Цим законопроектом пропонується надати прокурору право звернутись з позовом в адміністративних справах щодо законності указів та розпоряджень Президента  України, постанов Верховної Ради  України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради  Автономної Республіки Крим.

 

Коментар УГСПЛ: Даний проект закону прямо порушує статтю 121 Конституції, котрою чітко визначено компетенцію Прокуратури. Крім того, він суперечить статті 150 Конституції, в якій визначено порядок оскарження Указів Президента, рішень парламенту та Кабміну виключно до Конституційного суду України.

6. Проект Закону про волонтерство. (№3372  від 22.03.2007р., подання – народний депутат – Куренной В.К.(БЮТ), Надоша О.В.(БЮТ)).

Цей законопроект, розроблений проектом міжнародної технічної допомоги ЄС «Розбудова громадянського суспільства», визначає статус волонтера, організації, що здійснює волонтерську діяльність, їх права та обов’язки, принципи волонтерської діяльності, учасників цієї діяльності, види, засади та напрями здійснення волонтерської діяльності, джерела фінансування.  Також, законопроектом передбачається врегулювання взаємовідносин між учасниками волонтерської діяльності та визначення державної політики у сфері волонтерської діяльності.

7. Проект Закону про деякі заходи забезпечення громадського порядку в Україні. (№3375 від 22.03.2007р., подання – народний депутат – Бульба С.С.(Соціалістична партія України)).

Цей законопроект пропонує встановити, що забезпечення громадського порядку здійснюється виключно підрозділами міліції громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України. Не зрозумілий предмет регулювання цього законопроекту.

8. Проект Закону про власність в Україні. (№3191 від 26.03.2007р., подання – народний депутат – Королевська Н.Ю.(БЮТ)).

Законопроектом передбачається врегулювати право відношення щодо комунальної власності, а також розширити перелік суб’єктів права власності на: осіб без громадянства; територіальні громади.

9. Проект Закону про внесення зміни до Кримінального кодексу України (щодо узгодження з нормами Кримінально-виконавчого кодексу України). (№3401 від 28.03.2007р., подання – народний депутат – Шкіль А.В.(БЮТ)).

Цим законопроектом  передбачається  скасувати  статтю 391 «Злісна непокора вимогам  адміністрації  виправної установи» Кримінального кодексу України,  оскільки  її норми  не узгоджуються  з нормами  Кримінально-виконавчого кодексу України, прийнятого Верховною Радою України  11 липня 2003 року і створюють можливість  для відповідних зловживань  з боку адміністрації кримінально-виправних установ щодо засуджених.

10. Проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо відповідальності за заперечення Голодомору). (№3407 від 29.03.2007р., подання – Президент України).

Основним положенням законопроекту є встановлення кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору  1932 – 1933 років в Україні як геноциду Українського народу та Голокосту як геноциду єврейського народу.

11. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування. (№3408  від 29.03.2007р., подання – Кабінет Міністрів України).

Цим законопроектом передбачається запровадити державну реєстрацію нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування як необхідну передумову їх офіційного опублікування, визначити суб’єктів та порядок здійснення державної реєстрації, закріпити право органів Міністерства юстиції України оскаржувати нормативно-правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що не відповідають Конституції чи законам України, до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

12. Проект Закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо визнання підозрюваним та порядку порушення кримінальної справи). (№3411 від 30.03.2007р., подання – народні депутати – Артеменко Ю.А.(Наша Україна), Оніщук М.В. (Наша Україна), Зац О.В. (Партія Регіонів)).

Цим законопроектом пропонується особі, щодо якої порушено кримінальну справу надати статус підозрюваного з моменту винесення постанови про порушення кримінальної справи. А у разі, якщо в справі, порушеній за фактом вчинення злочину встановлено особу, що скоїла злочин, кримінальна справа має бути порушена щодо цієї особи.

Закони і постанови прийняті  Верховною Радою України  19.03.2007-30.03.2007 р.:

1. Проект Закону № 2801 про упорядкування надання пільг з оплати послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, комунальних послуг та придбання твердого побутового палива (вiд 20.12.2006 № 9085/0/2-06 вручено 06.02.2007, подання Комітету – 20.02.2007). Прийнято у першому читанні  20.03.2007 р.

За:245 Проти:0 Утрималися:1 Не голосували:4 Всього:250.

Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України. 

Не підтримали: Наша Україна(відсутня у залі засідань), БЮТ(відсутня у залі засідань).

Завданням законопроекту є встановлення єдиного порядку обчислення пільгової оплати – передбачених Урядом норм.  Однак при розробці проекту не було враховано, що користування пільгами згідно встановлених норм споживання передбачено лише окремими законами певним  категоріями громадян. Надання ж таких пільг ряду категорій працівників не передбачає обмеження вказаними нормами споживання (зокрема, це стосується суддів, працівників міліції, військовослужбовців). Крім того положення цього законопроекту не узгоджуються з рішеннями Конституційного суду, зокрема, щодо єдиного підходу до визначення „членів сім’ї”, особи, яка має права на пільги.

2. Проект Закону № 2428 про внесення змін до Закону України “Про прокуратуру” (щодо узгодження з нормами Конституції України положення про Генерального прокурора) (проект н.д. С.Міщенка вручено 01.11.2006, подання Комітету – 12.12.2006). Прийнято в цілому 20.03.2007 р.

За:236 Проти:0 Утрималися:1 Не голосували:12 Всього:249.

Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України. 

Не підтримали: Наша Україна(відсутня у залі засідань), БЮТ(відсутня у залі засідань).

Законопроектом передбачається внесення змін щодо порядку призначення та звільнення Генерального прокурора України, а також наділення прокуратури додатковою функцією нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами. Проект суперечить рекомендація Ради Європи та Європейським стандартам у сфері прав людини.

3. Проект Закону № 2562 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усиновлення) (проект н.д. М.Томенка вручено 28.11.2006, подання Комітету – 09.02.2007). Прийнято у першому читанні 20.03.2007 р.

За:239 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:8 Всього:247.

Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України. 

Не підтримали: Наша Україна(відсутня у залі засідань), БЮТ(відсутня у залі засідань).

Цей законопроект має на меті створення більш сприятливих умов для реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на зростання в родинному оточенні та їх захисту від будь-яких форм насильства.

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” (вiд 24.11.2006 № 8409/0/2-06 вручено 09.01.2007, подання Комітету – 13.03.2007). Прийнято у першому читанні 21.03.2007 р.

За:246 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:5 Всього:251.

Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України. 

Не підтримали: Наша Україна(відсутня у залі засідань), БЮТ(відсутня у залі засідань).

Цей законопроектом пропонується створення єдиної системи державної реєстрації прав на нерухоме майно у системі Міністерства юстиції України.

5. Проект Закону №2850 про Загальнодержавну програму впровадження електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису (вiд 28.12.2006 № 9436/0/2-06 вручено 06.02.2007, подання Комітету – 15.03.2007). Прийнято у першому читанні 21.03.2007 р.

За:237 Проти:1 Утрималися:0 Не голосували:12 Всього:250.

Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України. 

Не підтримали: Наша Україна(відсутня у залі засідань), БЮТ(відсутня у залі засідань).

6. Проект Постанови №2740 про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства” (доопрацьований) (вручено 21.03.2007). Прийнято в цілому 22.03.2007 р.

За:238 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:66 Всього:304.

Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України. 

Не підтримали: Наша Україна(відсутня у залі засідань), БЮТ(відсутня у залі засідань).

7. Проект Постанови № 2471 про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи” (доопрацьований) (вручено 21.03.2007).  Не прийнято Верховною Радою України 22.03.2007 р.

За:216 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:78 Всього:294.

Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України.

Не підтримали: Наша Україна(відсутня у залі засідань), БЮТ, Соціалістична партія України. 

8. Проект Закону №2141 про організаційно-правові засади вилучення (викупу) земель права приватної власності (друге читання) (вручено 20.03.2007). Не прийнято Верховною Радою України 22.03.2007 р.

За:26 Проти:1 Утрималися:1 Не голосували:216 Всього:244.

Підтримали: Соціалістична партія України. 

Не підтримали: Наша Україна(відсутня у залі засідань), БЮТ, Комуністична партія України, Регіони України.

9. Проект Закону №2084 про внесення змін до статті 36 Кримінального кодексу України (щодо необхідної оборони) (проект н.д. В.Яворівського вручено на заміну 28.11.2006, подання Комітету – 20.02.2007). Не прийнято Верховною Радою України 22.03.2007 р.

За:2 Проти:0 Утрималися:1 Не голосували:240 Всього:243.

Не підтримали: Наша Україна(відсутня у залі засідань), БЮТ(відсутня у залі засідань), Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України. 

10. Проект Закону № 2408 про внесення змін до статті 321 Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих лікарських засобів (проект н.д. В.Малишева вручено 31.10.2006, подання Комітету – 13.03.2007). Прийнято у першому читанні 23.03.2007 р.

За:238 Проти:0 Утрималися:1 Не голосували:22 Всього:261.

Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України. 

Не підтримали: Наша Україна(відсутня у залі засідань), БЮТ(відсутня у залі засідань).

Потрібно сказати, що за висновком Головного науково-експертного управління ВР, цей законопроект абсолютно нічого не змінює в притягненні до кримінальної відповідальності за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту отруйного лікарського засобу „Трамадол”.

Підписання і накладення вето на закони Президентом України за період 19.03.2007-30.03.2007 р.:

1. Президент України підписав Закон № 756–V «Про приєднання України до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що стосується скасування смертної кари», прийнятий парламентом 16 березня 2007 року.

Цим Законом надано згоду на обов’ язковість для України Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що стосується скасування смертної кари. За Протоколом його держави-учасниці домовилися, що жодну особу, яка перебуває під їх юрисдикцією, не буде страчено. Кожна держава-учасниця взяла на себе зобов’язання вживати всіх необхідних заходів для скасування смертної кари в межах своєї юрисдикції.

Робота комітетів Верховної Ради України за період 19.03.2007-30.03.2007 р.:

1. Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму підтримує проект закону “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України” (щодо використання дитини для жебракування).

Законопроектом №2867 передбачається встановити кримінальну відповідальність за використання дитини для жебракування з метою належного захисту прав та інтересів дітей, а також унеможливити поширення жебрацького “бізнесу” з використанням дітей, у тому числі немовлят.

 2. Комітет з питань правової політики розглянув проекти законів про закони і законодавчу діяльність та нормативно – правові акти.

Зважаючи на актуальність та важливість врегулювання на законодавчому рівні, порушених в проектах питань, Комітет ухвалив рішення провести 11 квітня комітетські слухання, в яких візьмуть участь народні депутати, науковці, експерти, представники громадськості.

3. Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування.

Розглянувши  законопроект  №3155, члени Комітету дали доручення секретаріату доопрацювати і внести його на розгляд парламенту у другому читанні з урахуванням окремих положень проекту закону 3155-1, а також зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи.

 

4. Комітет з питань правосуддя, а також комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підтримують проект Закону “Про внесення змін до Кримінально-процесуального, Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України.

Метою законопроекту  № 2491 є демократизація державної кримінально-правової політики шляхом удосконалення законодавства України щодо кримінально-виконавчої діяльності органів та установ виконання покарань, врегулювання захисту засуджених осіб в установах виконання покарань.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: