Публікація

Відповідь Миколи Азарова з приводу виконання рекомендацій Уповноваженого з прав людини

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання заходів щодо організаційного забезпечення подальшого вдосконалення законодавства з питань захисту прав і свобод людини та приведення його у відповідність з міжнародними стандартами (за щорічною та спеціальною доповідями Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини), затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів від 20 листопада 2003 р. № 691


Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої вжито відповідних заходів з метою забезпечення виконання зазначеного розпорядження.
Так, виконано завдання, визначені абзацами другим і третім пункту 1. Відповідно до частини третьої статті 15 Закону України “Про оплату праці” в редакції Закону України від 21 жовтня 2004 р. № 2103-ГУ оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.


Відповідно до підпункту “б” пункту 1 частини першої статті 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” в редакції Закону України від 31 травня 2005 р. № 2597-ІУ кошти, одержані від продажу майна банкрута, в першу чергу спрямовуються на виплату заборгованості із заробітної плати за три місяці роботи, що передують порушенню справи про банкрутство.
Питання підвищення розмірів виплати за деякими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування врегульовуються відповідними статтями Державного бюджету України на 2004 – 2007 роки.
З метою забезпечення якісного професійно-кваліфікаційного рівня працівників, зайнятих в галузях економіки, створення системи їх неперервного навчання та зниження рівня виробничого травматизму з причин недостатньої кваліфікації (пункт 1, абзац п ‘ятиії) Урядом подано на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про професійний розвиток персоналу на виробництві», реєстраційний номер 9284 від 20 квітня 2006 р. Наразі у зв’язку із обранням Верховної Ради України V скликання законопроект доопрацьовується заінтересованими центральними органами виконавчої влади з урахуванням досвіду розвинених європейських країн та після розгляду Урядом буде направлений до Верховної Ради України.


На розгляді у Верховній Раді України знаходиться поданий Урядом проект Закону України «Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України», реєстраційний номер 2478 від З листопада 2006 р. (пункт 10).


23 лютого 2006 р. Верховною Радою України прийнято Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», з метою забезпечення ефективної реалізації якого прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 784 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». У Державному бюджеті України щорічно визначається обсяг коштів, необхідних для фінансування видатків, пов’язаних із виконанням рішень Європейського суду за відповідною бюджетною програмою. Кабінетом Міністрів здійснюються заходи з метою розв’язання системних проблем, які призводять до прийняття Європейським судом рішень проти України (пункт 1, абзац сьомий).


З 1 січня 2004 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм». Відповідно до статті 13 «Безпека в галузі туризму» органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані вживати заходів, спрямованих на заборону використання туризму з метою незаконної міграції, сексуальної, трудової та інших видів експлуатації громадян (пункт 3, абзац перший).
Верховною Радою України у жовтні 2005 р. прийнято Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», який набрав чинності з 1 січня 2006 р., статті 15 і 26 набрали чинності з 1 січня ц. р. (пункт 1, абзац четвертий) та у вересні 2006 р. ратифіковано Європейську соціальну хартію, підписану від імені України 7 травня 1999 р. у м. Страсбурзі (пункт
5).


Продовжується робота з вивчення питання щодо доцільності ратифікації Верховною Радою України конвенцій Міжнародної організації праці № 97 про трудящих-мігрантів, № 143 про зловживання у сфері міграції та забезпечення трудящим-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення, № 179 про найм і працевлаштування моряків та № 181 про приватні агентства зайнятості. Положення зазначених конвенцій враховано під час розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про зайнятість населення”, який знаходиться на розгляді Верховної Ради України, реєстраційний номер 2596 від 24 листопада 2006 р. (пункт 6).


Верховною Радою України у жовтні 2004 р. відхилено як такі, що не набрали необхідної кількості голосів, проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини» (пункт 1, абзац шостий); у грудні 2006 року – проекти Законів України «Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення» (пункт 4 абзац другий). Водночас, готується до розгляду у другому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення», реєстраційний номер 1068 від 19 червня 2006 р.; проект Закону України «Про особливості ліцензування та провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном», реєстраційний номер 4479 від 26 березня 2004 р, – робочою групою при Комітеті Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва (пункт 2).


На даний час Урядом контролюється виконання заходів з розширення міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів про соціальне забезпечення та працевлаштування громадян (пункт 7, абзаци перший і другий), а також з обміну досвідом в галузі медичного страхування з Республікою Польща та іншими країнами. Підготовлено проект Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування громадян України», який після погодження із заінтересованими центральними органами державної влади буде подано на розгляд Верховної Ради України (пункт 7, абзац третій).


У лютому 2006 р. ратифіковано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про трудову діяльність і соціальний захист громадян України, які тимчасово працюють на території Азербайджанської Республіки, та громадян Азербайджанської Республіки, які тимчасово працюють на території України; у жовтні 2006 р. підписано Протокол про внесення змін та доповнень до Адміністративного договору про застосування Договору між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпечення.


Підготовлено пакети документів щодо ратифікації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Федеральною Радою Швейцарської Конфедерації про обмін стажистами, Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про співробітництво у сфері трудової міграції і соціального захисту трудівників-мігрантів.


Продовжується робота щодо укладення міжнародних договорів:
– у сфері соціального забезпечення: з Аргентинською Республікою (проект угоди на розгляді Аргентинської Сторони), Державою Ізраїль (відбувся другий раунд переговорів 19-22 червня 2006 р.), Естонською Республікою (відбувся перший раунд переговорів щодо укладення нової угоди у сфері соціального забезпечення 2-10 жовтня 2006 р.), Федеративною Республікою Німеччина (відбувся п’ятий раунд переговорів 20-24 листопада 2006 р.), Португальською Республікою (черговий раунд переговорів відбувся 5-7 грудня 2006 р), Російською Федерацією (проект угоди на розгляді Російської Сторони), Республікою Румунією (відбувся перший раунд переговорів 5-8 грудня 2005 р.), Словацькою Республікою (21-22 грудня 2006 р. відбулися переговори щодо внесення змін та доповнень до чинної Угоди між Україною та Словацькою Республікою про соціальне забезпечення), Турецькою Республікою (проект угоди опрацьовується заінтересованими центральними органами виконавчої влади), з Естонською Республікою (відбувся перший раунд переговорів 2-10 жовтня 2006 р.), Угорською Республікою (відбувся третій раунд переговорів 5-11 березня 2006 р.);


– у сфері працевлаштування: з Австрійською Республікою (продовжуються консультації щодо можливості укладення), Аргентинською Республікою (проект угоди на розгляді Аргентинської Сторони), Грецькою Республікою (проект угоди на розгляді Грецької Сторони), Грузією (відбувся другий раунд переговорів у рамках консульсько-правових консультацій 21 березня 2006 р., проект на розгляді Грузинської Сторони), Ісламською Республікою Іран (проект угоди на розгляді Іранської Сторони), Королівством Іспанія (11-12 січня 2007 р. відбувся перший раунд переговорів), Італійською Республікою (консультації щодо укладення зазначеної угоди було проведено у рамках консульсько-правових консультацій у 12-13 грудня 2006 р.), проект угоди знаходиться на розгляді Італійської Сторони), Республікою Польща (7-9 лютого 2006 р. відбулися переговори у м. Варшаві), Румунією (проект угоди на розгляді Румунської Сторони), Угорською Республікою (проект угоди на розгляді Угорської Сторони).


У рамках ЄЕП Українською Стороною підготовлено проект угоди про вільне переміщення громадян держав-учасниць Угоди про формування ЄЕП, який за інформацією Білоруської та Казахської сторін пройшов необхідні внутрішньодержавні процедури. Українська Сторона приймала участь в опрацюванні проекту Угоди про співробітництво держав-учасниць Угоди про формування ЄЕП у протидії нелегальній трудовій міграції з третіх держав, підготовленого Казахською Стороною, та проекту Угоди про вільне переміщення громадян держав-учасниць Угоди про формування ЄЕП, підготовленого Російською Стороною.


Стосовно виконання завдання, визначеного пунктом 8 Заходів, то Кабінетом Міністрів підтримано обґрунтовану пропозицію Мінфіну про недоцільність віднесення до переліку захищених статей видатків державного бюджету щорічних видатків на забезпечення продуктами харчування затриманих та заарештованих осіб, будівництво, реконструкцію і ремонт діючих ізоляторів тимчасового тримання, приимальників-розподільників для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальних приймальників для осіб, підданих адміністративному арешту.


Триває виконання завдань, визначених пунктами 9, 15, 16 і 18. Ефективним механізмом регулювання зовнішньої трудової міграції громадян України є ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Порядок регулювання діяльності суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії Мінпраці на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном регламентується Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” 
 

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: