Публікація

Україна ратифікувала Другий Протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права про заборону смертної кари

Основними тенденціями парламентської активності парламенту в сфері прав людини стали:

 

–  Верховна Рада ратифікувала Другий Протокол до Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права щодо заборони смертної кари;

–  Верховна Рада України ратифікувала Європейську конвенцію про правовий статус трудящих мігрантів;

–  Президент України підписав Закон України «Про судоустрій України» щодо забезпечення касаційного розгляду цивільних справ»;

–   прийняття Верховною Радою України Закону України який вносить зміни до Державного бюджету України щодо підвищення соціальних стандартів

–  внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту, який визначає розмір компенсації витрат на правову допомогу.

 

Законопроекти зареєстровані у Верховній Раді України за період 12.03.2007-16.03.2007 р.:

1. Проект Закону про внесення зміни до статті 101 Кримінально-процесуального кодексу України. (№3285 від 12.03.2007р., подання – Кабінет Міністрів України).

Цим законопроектом пропонується визначити прикордонну службу як орган дізнання у справах про незаконне переправлення осіб через державний кордон та у справах про використання завідомо підроблених документів при перетинанні державного кордону.

2. Проект Закону про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу. (№3286 від 12.03.2007р., подання – Кабінет Міністрів України).

Цим законопроектом запропоновано на законодавчому рівні закріпити гарантію компенсації в цивільних та адміністративних справах витрат на правову допомогу, понесених стороною, на користь якої постановлено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень, за рахунок іншої сторони чи відповідно до закону за рахунок держави.

На сьогодні регулювання цього питання здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України.

3. Проект Закону про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за захоплення підприємств (рейдерство). (№3300 від 13.03.2007р., подання – народних депутатів – Тимошенко Ю.В.(БЮТ), Міщенко С.Г.(БЮТ)).

Цим законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України та встановити кримінальну відповідальність за рейдерство та дії пов’язані з ним. Зокрема у цьому законопроекті дається визначення рейдерству та встановлюється  відповідальність за замовлення та (або) організацію нападу на підприємство, установу, організацію з метою його захоплення, а так само за напад на підприємство, установу, організацію, з метою його захоплення (рейдерство). А також пропонується:

–  встановити кримінальну відповідальність керівників підприємств за невиконання рішення власника або уповноваженого ним органу про його звільнення;

–  розширити суб’єктний состав статті, яка стосується  «незаконних дії у разі банкрутства» арбітражними керуючими;

–  встановити кримінальну відповідальність за відкриття та (або) ведення реєстру власників іменних цінних паперів при наявності відомостей про вже існуючий реєстр власників іменних цінних паперів цього емітента, а так само вчинення будь яких дій на створення подвійного реєстру власників іменних цінних паперів;

–  встановити кримінальну відповідальність за постановлення суддею (суддями) вироку, рішення, ухвали, постанови, що виходить за компетенцію цього судді (судій, суду) або з перевищенням службових повноважень.

Проект закону є сумнівний, оскільки всі склади перелічених у проекті злочинів вже існують у Кримінальному кодексі України, а тому даний закон фактично не встановлює додаткову відповідальність за такі дії.

4. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо розміру штрафів). (№3318 від 14.03.2007р., подання – народний депутат – Артеменко Ю.А.(Наша Україна)).

Цим законопроектом пропонується приблизно в 10 разів підвищити штрафи, які накладаються за здійснення адміністративних правопорушень пов’язаних із порушенням правил користування жилими будинками, правил благоустрою, порушенням шумового режиму, неправдивий виклик спеціальних служб тощо.

5. Проект Закону про мови. (№2634-1 від 15.03.2007р., подання – народний депутат – Кириленко В.А.(Наша Україна)).

Цей законопроект встановлює загальні принципи мовної політики в Україні,  правові  та організаційні засади розвитку і застосування державної мови та інших мов. Українська мова як державна визнається обов’язковою для застосування в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, установ, організацій, підприємств незалежно від форми власності. Забороняється порушення прав громадян на користування державною мовою у будь-якій сфері суспільного життя.

Законопроектом встановлюються гарантії на вільний розвиток, використання і захист мов національних меншин України, засади вивчення і використання іноземних мов, гарантії прав громадян у мовній сфері, регламентуються питання вживання мов в окремих сферах суспільного життя.  Законопроект регулює також питання організації виконання законодавства про мови та передбачає відповідальність за порушення цього законодавства.

6. Проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо відповідальності за використання дитини для жебракування). (№2867  від 15.03.2007р., подання – народний депутат – Мірошниченко Ю.Р.(Партія Регіонів)).

Цим законопроектом пропонується встановити кримінальну відповідальність для злочинів пов’язаних із використанням дитини для жебракування. Потрібно відмітити, що норми даного документу виписані не досить вдало. Зокрема,  термін “жебракування” не є зрозумілим, і невідомо чи йдеться у даному разі про поодинокий епізод  використання дитини для жебрацтва, а чи про систематичне заняття ним, про яке сказано у ст. 304 КК. І потрібно зазначити, що встановлення кримінальної відповідальності за поодинокий випадок використання дитини (особливо з врахуванням того, що суб’єктами злочину, передбаченого у ч. 1 пропонованої статті, можуть бути батько чи матір дитини, а мотивом цих дій може бути тяжке матеріальне становище) було б надмірною криміналізацією.

Закони і постанови прийняті  Верховною Радою України  12.03.2007-16.03.2007 р.:

1. Проект Закону № 2377-д про амністію (доопрацьований проект з поданням Комітету вручено 20.02.2007). Прийнято у першому читанні 13.03.2007 р.

За:232 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:16 Всього:248.

Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України. 

Не підтримали: Наша Україна(відсутня у залі засідань), БЮТ(відсутня у залі засідань).

2. Проект Закону № 2655 про внесення змін до Кодексу законів про працю України та Закону України “Про оплату праці” (щодо мінімальної погодинної оплати) (проект н.д. Ю.Мірошниченка вручено 12.12.2006, проект Уряду вiд 14.12.2006 № 8917/0/2-06 – 21.02.2007, подання Комітету – 09.02.2007). Направлено на доопрацювання 13.03.2007 р.

За:239 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:9 Всього:248.

Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України. 

Не підтримали: Наша Україна (відсутня у залі засідань), БЮТ(відсутня у залі засідань).

Нагадаємо, що у законопроекті передбачається нормативне визначення погодинної заробітної плати, уточнення порядку встановлення розміру місячної і погодинної мінімальної заробітної плати з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (замість вартісної величини мінімального споживчого бюджету). Пропонується також закріпити недопустимість збільшення норм праці у зв’язку із збільшенням місячної і погодинної заробітної плати.

3. Проект Закону № 2353 про внесення змін до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (щодо отримання дозволів на працевлаштування) (проект н.д. О.Фельдмана вручено 31.10.2006, подання Комітету – 21.12.2006). Прийнято рішення про зняття законопроекту з розгляду 13.03.2007 р.

За:244 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:4 Всього:248.

Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України. 

Не підтримали: Наша Україна(відсутня у залі засідань), БЮТ(відсутня у залі засідань).

У цьому законопроекті пропонувалося визначити іноземців та осіб без громадянства суб’єктами отримання дозволу на їх працевлаштування в Україні і закріпити регламентацію оформлення цього дозволу нормами Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

4. Проект Закону №2197 про внесення змін до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” (щодо формування та затвердження цін/тарифів) (проект н.д. Я.Сухого вручено на заміну 14.03.2007). Прийнято в першому читанні 14.03.2007 р.

За:247 Проти:0 Утрималися:1 Не голосували:1 Всього:249.

Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України. 

Не підтримали: Наша Україна(відсутня у залі засідань), БЮТ(відсутня у залі засідань).

5. Проект Закону № 2598 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” (вiд 25.11.2006 № 8421/0/2-06 вручено 09.01.2007, подання Комітету про доопрацювання – 07.02.2007). Прийнято в першому читанні 14.03.2007 р.

За:231 Проти:0 Утрималися:4 Не голосували:11 Всього:246.

Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України. 

Не підтримали: Наша Україна(відсутня у залі засідань), БЮТ(відсутня у залі засідань).

Цим законопроектом пропонується привести у відповідність законодавчі акти України щодо забезпечення принципу рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків».

6. Проект Закону № 2633 про внесення змін до Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” (щодо права жінок у представницьких органах) (проект н.д. К.Левченко вручено 06.12.2006, подання Комітету про відхилення – 06.02.2007). Рішення про прийняття в першому читанні не прийнято 14.03.2007 р.

За:21 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:222 Всього:243.

Не підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України.  Наша Україна (відсутня у залі засідань), БЮТ(відсутня у залі засідань).

Цим законопроектом пропонувалося запровадити в органах виконавчої влади  посади штатних радників з  питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, а в виконавчих органах місцевого самоврядування – визначати уповноважену особу (координатора)  з цих же питань. Крім того, було передбачено надати органам виконавчої влади можливість створювати  консультативно-дорадчі органи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, а керівникам органів місцевого самоврядування – призначати  радників на громадських засадах з цих питань.

7. Проект Закону № 2216 про внесення змін до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України (друге читання) (вручено 13.03.2007). Прийнято в цілому 15.03.2007 р.

За-239 Проти – 0 Утрималось – 0 Не голосувало-10.

Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України. 

Не підтримали: Наша Україна(відсутня у залі засідань), БЮТ(відсутня у залі засідань).

Законопроект має за мету вилучити з підслідності слідчих органів прокуратури справи про деякі злочини проти життя, здоров¢я, а також волі, честі, гідності та статевої недоторканності особи і віднести їх до підслідності слідчих органів внутрішніх справ.

8. Проект Закону № 3282  про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” (від 07.03.2007 вручено 12.03.2007). Прийнято в цілому 15.03.2007 р.

За:248 Проти:8 Утрималися:4 Не голосували:170 Всього:430.

Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України. 

Не підтримали: Наша Україна(відсутня у залі засідань), БЮТ(відсутня у залі засідань).

Цим законопроектом передбачається підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати на 2007 рік.

9. Проект Закону № 0063 про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус трудящих мігрантів (вiд 07.02.2007 №1-1/184 вручено 20.02.2007). Прийнято в цілому 16.03.2007 р.

За:238 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:10 Всього:248.

 Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України. 

Не підтримали: Наша Україна(відсутня у залі засідань), БЮТ(відсутня у залі засідань).

10. Проект Закону №0057 про приєднання України до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що стосується скасування смертної кари (вiд 18.01.2007 № 1-1/50 вручено 06.02.2007). Прийнято в цілому 16.03.2007р.

За:241 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:7 Всього:248.

Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України. 

Не підтримали: Наша Україна(відсутня у залі засідань), БЮТ(відсутня у залі засідань).

Метою прийняття законопроекту  є приєднання України до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, що стосується скасування смертної кари, прийнятого резолюцією 44/128 Генеральної Асамблеї ООН від 15 грудня 1989 року.

Підписання і накладення вето на закони Президентом України за період 12.03.2007-16.03.2007 р.:

1. Президент України підписав Закон № 697-V «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» щодо забезпечення касаційного розгляду цивільних справ», прийнятий парламентом 22 лютого 2007 року.

Законом передбачається передача цивільних справ за касаційними скаргами на судові рішення, не розглянуті Верховним Судом України до 1 січня 2007 року, для розгляду і вирішення колегіями суддів Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя. Виняток становитимуть справи, у яких Верховним Судом України проведено попередній розгляд.

2. Президент України  підписав Закон № 685-V «Про ратифікацію Протоколу про збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення», прийнятий парламентом 22 лютого 2007 року.

Законом ратифіковано Протокол про збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення. За Протоколом кожна Договірна Сторона вживає всіх необхідних заходів для охорони, збереження, поліпшення та управління в сталий та екологічно безпечний спосіб районами особливої біологічної або ландшафтної цінності, перш за все, шляхом створення заповідних територій; забезпечення підтримки сприятливого природоохоронного статусу й стану середовища існування, наближеного до недоторканого, для видів, що трапляються на території, до якої застосовується цей Протокол; забезпечення сталого використання економічно важливих видів, особливо живих морських ресурсів.

3. Президент України підписав Закон № 668-V «Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження», прийнятий парламентом 20 лютого 2007 року.

Законом уточнюється посилання на власну назву Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» та посилання на власну назву Європейського суду з прав людини. Також Законом установлюється додаткова підстава для закриття виконавчого провадження, яке здійснюється за рішенням суду України в разі, якщо це рішення фактично виконане під час виконання рішення Європейського суду з прав людини.

Робота комітетів Верховної Ради України за період 12.03.2007-16.03.2007 р.:

1. Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту прийняти в цілому проект закону “Про організаційно-правові засади вилучення (викупу) земель права приватної власності”.

Цим законопроектом (реєстр. №2141) пропонується на законодавчому рівні врегулювати питання щодо визначення правових, організаційних та фінансових засад вилучення (викупу) земельних ділянок права приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності.

2. Комітет з питань культури і духовності підтримує проект закону про внесення змін до Закону “Про виконавче провадження” (щодо заборони конфіскації житла за борги по житлово-комунальним послугам для населення України).

Законопроектом (реєстр. № 2206) пропонується заборонити конфіскацію житла за борги по житлово-комунальним послугам для громадян України, сукупний доход яких не перевищує встановленого прожиткового мінімуму.

3. Вдосконалення українського законодавства щодо попередження насильства в сім’ї обговорено на “круглому столі”, який відбувся у Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Учасники заходу обговорили проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства України щодо протидії насильству в сім’ї), який зараз готується у Комітеті до другого читання. Законопроектом передбачено внесення змін до Кодексу України про адміністративні порушення та Закону України “Про попередження насильства в сім’ї”.

4. Комітет з питань правової політики рекомендує парламенту направити на доопрацювання проект закону про внесення змін до Закону “Про нотаріат”.

5. Комітет у закордонних справах підтримує проект закону про ратифікацію Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі.

На засіданні Комітету зазначалось, що прийняття законопроекту (реєстр. № 0059) є необхідним для України, оскільки на її території знаходиться значна кількість небезпечних речовин, які відносяться до стійких органічних забруднювачів (СОЗ). Саме ці забруднювачі підпадають під дію Стокгольмської конвенції і саме щодо них необхідно вживати дієві заходи із запобігання їх впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини.

6. Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти в цілому проект закону “Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо порядку вилучення документів”.

Законопроектом (реєстр. №2276) пропонується внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, за якими вилучення документів під час проведення обшуку та виїмки, повинно проводитись із залишенням копій цих документів, а також передбачається встановити триденний термін для виготовлення копій документів, які вже вилучені, у випадках, коли під час вилучення виготовити їх копії неможливо. Народні депутати врахували пропозицію щодо надання копій відповідних документів, які зберігались у електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах, власникам у разі їх вилучення під час слідчих дій.

7. Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: