Публікація

УГСПЛ буде реалізовувати проекти в рамках програми USAID «Нове правосуддя»

USAID-small

УГСПЛ продовжує співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Нижче наведено стислий опис проектів, реципієнтом та виконавцем яких виступає УГСПЛ в рамках субгрантів, наданих проектом «Програма реформування сектору юстиції «Нове правосуддя», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

  1. «Проведення регіонального моніторингу діяльності системи безоплатної правової допомоги в Україні»

У відповідності до затвердженого наказом Міністерства юстиції № 287/7 від 31.12.2014 Плану заходів щодо розвитку системи надання безоплатної правової допомоги, наказом від 10.03.2015 № 331/5 Міністерство утворило 100 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (БПД), які забезпечують організацію надання правової допомоги у цивільних та адміністративних справах з 1 липня 2015р.

Варто відмітити, що у населення є великий запит на отримання правової допомоги у цивільних і адміністративних справах, який постійно збільшується і роль місцевих центрів у здійсненні відповіді на цей запит відповідно також весь час зростає. Тому ефективне функціонування місцевих центрів є одним із ключових аспектів розвитку системи безоплатної правової допомоги в цивільних та адміністративних справах в Україні. Від часу утворення цих центрів вже пройшло достатньо часу, і на наразі важливо провести незалежну оцінку ефективності їх роботи, щоб визначити на якому етапі розвитку перебувають ці центри і наскільки ефективною є їх діяльність.

Даний проект спрямований допомогти системі БПД стати більш ефективною у виконанні своїх завдань. Серед більш конкретних цілей можна виокремити наступні:

  • Сформувати інструментарій та методологію для об’єктивної та незалежної оцінки роботи державних центрів, який можна було б використовувати на регулярній основі будь-якій зацікавленій стороні.
  • Провести оцінку (моніторинг) стану роботи місцевих центрів БПД по всій Україні та сформувати звіт на основі результатів моніторингу, що буде містити певні рекомендації по вдосконаленню роботи центрів.

Період виконання: липень-грудень 2017р.

  1. «Щорічне дослідження національної судової практики «Precedent UA – 2017»

Після прийняття нових положень до Кримінального процесуального кодексу України, які зобов’язали українські суди у своїх рішеннях застосовувати прецеденти Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), українська судова система почала робити перші кроки до зближення з англосаксонською системою права. Дослідження «Precedent UA» – це єдине в Україні систематичне дослідження цього аспекту діяльності судів у країні. Проблема імплементації рішень ЄСПЛ є багатогранною та складною: передбачає зміну підходів до окремих питань, поглядів на суть питань, і в цілому парадигму зміни у правовій культурі суспільства. При цьому головна роль належить суддям, які застосовують підходи засновані на повазі до прав людини у щоденній практиці.

Дослідження «Precedent UA» є необхідним для моніторингу застосування практики ЄСПЛ і не лише кількісного показника, але й якісного, щоб уникнути формування неправильної національної практики, з викривленими підходами до міжнародних принципів права. Об’єкт дослідження щороку однаковий, але є змінним предмет: в 2017 році темою дослідження обрано питання застосування судами практики ЄСПЛ щодо України за статтею 6 (в кримінальних справах) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Проект ставить на меті такі цілі:

  • встановити кількісний та якісний рівень застосування національними суддями практики ЄСПЛ щодо України за статтею 6 Конвенції; встановити причини невдалого (неправильного) застосування національними суддями практики ЄСПЛ;
  • відзначити прогрес у застосуванні підходів ЄСПЛ і висловити повагу до тих суддів, які підтримують послідовний рух до впровадження стандартів прав людини в судову практику України: наприкінці відбувається урочисте визначення десятки найкращих судів або суддів.

Період виконання: вересень 2017р. – липень 2018р.

Американський народ, через USAID, надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу понад 55 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах як: економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Додаткові відомості про програми USAID можна отримати у Відділі інформації та зв’язків з громадськістю USAID за телефоном +38(044)521-5741, на Інтернет-сторінці http://ukraine.usaid.gov або у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

Програма USAID «Нове правосуддя» реалізується з жовтня 2016 р. і ґрунтує свою діяльність на здобутках попередніх проектів USAID «Україні: верховенство права» та «Справедливе правосуддя». Мета програми – надання підтримки судовій владі, Уряду, Парламенту, адвокатській спільноті, правничим колам, громадському суспільству, ЗМІ та громадянам у створенні умов для функціонування незалежної, підзвітної, прозорої та ефективної системи правосуддя, яка забезпечує верховенство права, та у боротьбі з корупцією. Детальнішу інформацію про програму можна отримати за телефоном +38(044)581-3303».

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: