Публікація

Тимчасове житло для ВПО: юристи радять подавати заявки

Громадяни з окупованих територій та місць ведення активних бойових дій все частіше звертаються до Черкаського правозахисного центру з питанням: як отримати тимчасове житло, а також захист у випадку примусового виселення з такого житла?

Найбільше звернень надходить з Черкас та Умані, де проживає найбільша кількість вимушено переміщених осіб в Черкаській області. Право громадян на житло та обов’язок держави у його забезпечення чітко визначено Конституцією України у статті 47.

Порядок надання тимчасового житла для громадян визначено ст. 132 Житлового кодексу України та Порядком формування фондів житла для тимчасового проживання та порядок надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання затвердженим Постановою КМУ № 422 від 31 березня 2004 р. «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання». 

Тарас Щербатюк, координатор громадської приймальні УГСПЛ у Черкасах

Постановою встановлено, що Фонди  житла   для   тимчасового   проживання   формуються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, Київською і Севастопольською міськдержадміністраціями. 

Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 98 від 14 травня 2004 р. затверджено форму договору найму житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання, за якою укладаються відповідні договори користування тимчасовим житлом.

Як бачимо питання створення фондів тимчасового житла для громадян України не нове, а отже і органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади мали вже сформувати такі фонди, розробити механізми обліку громадян, які потребують тимчасово житла та організувати процес з надання такий приміщень.

Таким чином питання надання тимчасового житла у 2014 та 2022 роках, коли відбулося масове переселення українців з окупованих територій та місць проведення бойових дій не мало бути проблемою.

Як за законом мали б надавати житло переселенцям?

Насамперед, слід згадати Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», яким визначено житлові права внутрішньо переміщених.

Внутрішньо переміщені особи мають право на:

 1. Безпечні умови життя і здоров’я;
 2. Створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання;
 3. Оплату вартості комунальних послуг, електричної та теплової енергії,природного газу в місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб(містечках із збірних модулів, гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках відпочинку,санаторіях, пансіонатах, готелях тощо) за відповідними тарифами, встановленими на такіпослуги та товари для населення;
 4. Забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено.

Ст. 11 закону визначено, що місцеві державні адміністрації зобов’язані:

 1. Надавати інформацію внутрішньо переміщеним особам про можливі місця і умови для їх тимчасового проживання/перебування з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, волонтерських, благодійних організацій, інших юридичних та фізичних осіб, про стан інфраструктури, довкілля у таких місцях;
 2. Надавати у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам житлового приміщення або соціального житла, придатного для проживання, за умови оплати зазначеними особами відповідно до законодавства вартості житлово-комунальних послуг.

Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень зобов’язані:

 1. Інформувати місцеві державні адміністрації про можливі місця і умови для тимчасового проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб, про стан інфраструктури, довкілля у таких місцях;
 2. Надавати у тимчасове безоплатне користування внутрішньо переміщеним особам з комунальної власності житлові приміщення, придатні для проживання (за умови оплати особою відповідно до законодавства вартості комунальних послуг).

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 29 квітня 2022 р. № 495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб»

Фактично даною постановою унормовано процеси формування фондів тимчасового житла для проживання внутрішньо-переміщених осіб та надано порядок надання такого житла.

Фонд житла, призначенийдля тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, формується сільськими, селищними, міськими радами або уповноваженими ними органами (далі – уповноважені органи) шляхом:

 • викупу (придбання) житла;
 • будівництва нового житла;
 • реконструкції наявних будинків і гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень на житлові;
 • передачі житла в комунальну або державну власність;
 • капітального ремонту об’єктів житлового фонду, зокрема об’єктів соціального призначення.

Що відбувається насправді?

Черкаський правозахисний центр надіслав запити до міських рад з питаннями щодо наявності таких фондів, кількості осіб, які перебувають у черзі на отримання такого житла та заходів, які проводяться у громадах щодо надання житла внутрішньо-переміщеним особам.

Черкаська обласна рада повідомила, що фондів тимчасового житла у Черкаській області радою не створювалося. Аналіз інформації, яка була надана органами місцевого самоврядування в регіоні показав, що робота зі створення фондів тимчасового житла проводиться не системно.

Лише частина органів місцевого самоврядування у громадах зайнялась даним питанням та створила фонди тимчасового житла. При цьому місцева влада формує перелік житла для поселення з незадіяних об’єктів комунальної власності та приватних домоволодінь. Є поодинокі випадки, коли частина органів місцевої влади включає таке житло до фондів з тимчасового житла.

«Жодна людина не залишиться без домівки, альтернативні варіанти шукаємо для всіх і будемо максимально забезпечувати житлом, – повідомив на початку серпня черкаський міський голова Анатолій Бондаренко. – Зараз плануємо зайнятись облаштуванням дитячої поліклініки для того, щоб там розмістити 200 осіб. Працюємо над тим, щоб людям було, де жити». 

Голова Уманської міської ради Ірина Плетньова також заявила про готовність прийняти внутрішньо переміщених осіб та надати житло.   

Однак, судячи з офіційної інформації, яка надана Уманською міською радою, організації Житлові приміщень у фонді тимчасового житла відсутні…

Натомість в місті визначено 11 місць для тимчасового (транзитного перебування) внутрішньо переміщених осіб. Це при тому що до організації постійно звертаються переселенці з цих міст з проханням вирішення житлових питань.

Нині вже більше 100 осіб звернулися до нас з цією проблемою:люди повідомляють, що їх примусового виселяють з місць масового поселення. Органи місцевої влади надають людям відповіді, що людей немає де поселити та рекомендують шукати житло самостійно.

Як захистити свої права внутрішньо-переміщеним особам?

Найперше, організація рекомендує ставати на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання.

Створення черг на отримання тимчасового житла надасть змогу попередити можливі зловживання зі сторони представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, як пояснює голова Черкаського правозахисного центру Тарас Щербатюк. Якщо орган місцевого самоврядування відмовиться створювати такі фонди та надавати житло для тимчасового проживання, рекомендує звертатися до Черкаського правозахисного центру для оформлення скарги на такі дії та х метою відновлення порушених прав.

Для взяття на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, треба подати заяву до уповноваженого органу, у межах території якого вони перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

До заяви додаються:

1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

2) копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);

3) копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

4) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

5) копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

Підставами для відмови у взятті внутрішньо переміщених осіб на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, є:

 • неподання необхідного пакета документів (крім випадків, коли такі документи були знищені або пошкоджені, що підтверджується відповідною заявою громадянина);
 • подання документів, що містять недостовірні відомості.

Уповноважений орган має видати  ордер на вселення на підставі рішення про надання внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей житлових приміщень із фонду.

 Житлові приміщення з фонду безоплатно надаються внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей у тимчасове користування на строк до одного року з можливістю продовження на наступний строк – у разі відсутності змін у їх статусі та якщо вони не набули іншого місця проживання.

Зайвим свідченням дієвості процедури з постановки на чергу на отримання тимчасового житла є досвід Мазенко Лілії Михайлівни, яка звернулась для роз’яснення до організації по даному питанню.

У пані Лілії процедура зі збору документів для постановки на чергу зайняла 3 дні. Вона безпосередньо звернулась до спеціалістів Черкаської міської ради (каб. 502) де заповнила бланк та надала всі необхідні документи для реєстрації.

Тарас Щербатюк, координатор громадської приймальні УГСПЛ у Черкасах

А органам місцевого самоврядування рекомендуємо:

 1. Терміново прийняти місцеві програми з організації роботи щодо забезпечення прав переміщених осіб на житло
 2. Сформувати Фонд житла, призначений для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 
 3. Розмістити на своїх інформаційних ресурсах інформацію про наявність житла для тимчасового проживання і процедуру отримання переміщених осіб житла
 4. Розмістити контактну інформацію осіб при органах місцевого самоврядування, які займаються пошуком житла або розселенням внутрішньо-переміщених осіб. 

Черкаський правозахисний центр завжди готовий надавати консультацію щодо взаємовідносин з органами місцевої влади та допомагати готувати відповідні заяви до органів влади.

Автор: Тарас Щербатюк, координатор громадської приймальні УГСПЛ у Черкасах

Довідково. Громадські приймальні УГСПЛ безоплатно надають юридичну підтримку постраждалим від війни. Якщо ви потребуєте такої допомоги, наші контакти ТУТ.

Громадські приймальні УГСПЛ, що допомагають постраждалим від війни, працюють за підтримки Програми USAID Ukraine «Права людини в дії».

У світі USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Діяльність USAID є проявом доброчинності американського народу, а також підтримує просування країн-отримувачів допомоги до самостійності та стійкості та сприяє забезпеченню національної безпеки та економічного добробуту США. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги, наданої Україні з боку Агентства, склала понад 3 млрд. доларів США. До поточних стратегічних пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів досконалого врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони здоров’я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах. Для того, щоб отримати додаткову інформацію про діяльність USAID, просимо Вас звертатися до Відділу зв’язків з громадськістю Місії USAID в Україні за тел. (+38 044) 521-57-53. Також пропонуємо завітати на наш вебсайт: http://www.usaid.gov/ukraine, або на сторінку у Фейсбук: https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

 

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: