Публікація

Суспільство потребує ефективної екологічної політики

Активісти екологічного руху України оприлюднили своє Звернення до Президента Віктора Ющенка.

В Зверненні екологи пропонують проголосити в одному з перших указів президента екологічну політику пріоритетним напрямком серед семи головних видів діяльності Президента. Також вони вважають, що „критерієм якості президентського правління повинно стати зростання індексу людського розвитку, що відображає збалансованість економічного, екологічного та соціального компоненту суспільної якості життя”.

Також екологи наголошують, що Президент повинен визнати особливу важливість дотримання Україною Оргуської конвенції – і самої по собі, і як механізму масового залучення громадян до демократії. Вони також призвали Віктора Ющенко не приймати жодного рішення, яке може вплинути на стан довкілля, без процедурно врегульованої участі громадськості (громадські і парламентські слухання, референдуми, громадська еко-експертиза тощо).

Екологи звернули увагу уряду на те, шо корінням екопроблем є низький ревень ековиховання, екопросвіти і екоосвіти. Вони вимагають від українських керівників усiх рiвнiв безумовного виконання вимог ст.7 профільного Закону “Про охорону навколишнього природного середовища”: “Екологічні знання є обов’язковою кваліфікаційною вимогою для всіх посадових осіб, діяльність яких пов’язана з використанням природних ресурсів та призводить до впливу на стан навколишнього природного середовища”.

„Треба змiнити державну iнформацiйну полiтику, стимулюючи суспільний попит на екологічну інформацію та пропаганду здорового способу життя”, – говориться в Зверненні. „Проблеми мають висвiтлюватись в новинних та освітніх програмах засобів розголосу, на Інтернет-сайтах державних установ повсякденно (як у випусках “EuroNews”), а не лише тодi, коли щось вибухне чи потече, хтось отруїться чи захворiє. Правди наслiдкiв недостатньо, потрiбна правда причин”.

Як один із засобів вирішення проблем довкілля, екологи пропонують проведення реформи системи органів управління, регулювання та контролю у сфері охорони довкілля, природокористування та збалансованого розвитку. Вона була намічена, ще коли Віктор Ющенко очолював КМУ, але через недостатню опрацьованість, непослідовність та відсутність діалогу з суспільством ця ідея лишилась лише ідеєю. В рамках реформи пропонується ліквідувати ресурсні держкомітети-вотчини, забезпечивши розмежування управлінських та господарських функцій, незалежність регулювання, управління, експертизи та контролю. Відповідно до ст.20 профільного Закону, Міністерство довкілля повинно стати головним робочим органом розробки та здійснення державної екополітики, зокрема координації її з усіма іншими державними органами.

Також, на думку екологів, просто необхідно широко, з максимальним залученням громадськості обговорити діяльність (а екологи вважають, що скоріше – бездіяльність) Державної екоiнспекцiї та природоохоронної прокуратури. Реформувати їх так, щоб ліквідувати і дублювання, і наявність безконтрольних зон в дiяльності будь-яких органiв влади, включно з Кабмiном. „Мають вживатись реальнi, а не паперові санкцiї”, – сказано у Зверненні. Як приклад позитивного зразка для наслiдування екологи навели дiяльнiсть Рахункової Палати.

Екологи призвали зобов’язати органи державного управління з залученням НУО провести ревiзiю так званих “програм” (нацiональних, державних, урядових, галузевих, обласних тощо), зокрема – в екологічній сфері. Анулювати тi з них, якi є пропагандистськими, а не управлiнськими документами. Також, екологи вказали на необхідність розробляння Національних Планів Дії, зокрема для виконання зобов’язань України за міжнародними конвенцiями. „Запровадити програмно-цiльовi методи управлiння та посади менеджерів з жорстко персоніфікованою відповідальністю за ефективне та прозоре управління, конкретність результатів, дотримання строків. Насамперед запровадити посаду вповноваженого КМУ з проблеми зміни климату”, – додається в Зверненні.

Активісти екоруху попросили пiдтримати видiлення в державному бюджетi окремого екологiчного роздiлу, та запропонували враховувати в ньому баланс між надходженнями за природокористування та екологічними витратами. Податки, як і платежi за природокористування, мають сплачуватись насамперед в місцеві бюджети, де цi пiдприємства дiють та шкодять. Не менше 5% природоохоронних коштів має витрачатись на заходи екологічної освіти, просвіти та інформування, а до тендерів на ці заходи мають залучатись НУО – вважають екологи.

Також екологами був визнаний сумний факт, що так звана “політреформа” не обговорювалась з широкою громадськістю. Натомість вони запропонували внести поправки до Конституцiї та законодавства, якi зазначали б право контролю громадянського суспільства за органами влади, силовими структурами та політичними партіями. На основі аналізу причин масовості посадових та інших злочинів, вчинених посадовими особами в період правління Кучми, та суспільних обставин, які їм сприяли внести зміни до Закону України “Про державну службу”, законов про силові структури та інших законів, які формують систему влади в Україні.

Одним з основних в Зверненні став пункт про забезпечення прозорості та обгрунтованості кадрової политики в природоохоронних органах і суміжних відомствах. „На перших місцях мають стояти управлінський професіоналізм, освіта, природоохоронний досвід, нескомпрометованість антиекологічними чи корупційними діями, спроможність відстоювати екологічні принципи та конструктивно співпрацювати з громадськістю”, – сказано у Зверненні.

Представники екологічних НУО вимагають від Президента, щоб призначення Міністра, заступників, керівників природоохоронних управлінь відбувалось на конкурсній основі з обов’язковим враховуванням думки громадськості. Як приклад невиконання цієї вимоги екологи привели призначення нового міністра екології Ігнатенка, проти якого виступали майже всі громадські організації, які працюють в галузі охорони довкілля.

Як прокоментував незгоду з призначенням нового міністра Сергій Федоринчик, організація „Зелений світ”: – „ми не проти – якби була кандидатура, стосовно якої у більшості НУО була впевненість, що їм не прийдетсья за неї червоніти. Але оскільки думки по конкретних кандидатурах розійшлись, то виходити на публіку з таким різнобоєм – тільки людей смішити. Тому конкурс – найкраще рішення. Тим більше, що це передбачено Законом “Про державну службу”. Та і сам Ющенко проходив конкурс під назвою “вибори”.

Звернення до Президента України підписали 123 організації та експерти, наразі немає жодної відповіді та реакції на нього з боку Адміністрації.

Повна версія Звернення разом із підписами тут: http://greenkit.net/Members/smf/EkoJusch

Вікторія Онищенко

РУПОР

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: