Публікація

Статус безробітного під час війни

Непопулярна у мирний час тема безробіття актуалізується під час війни, адже, як і передбачено спеціальним законом «Про зайнятість населення», сам термін безробіття визначає таке соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має змоги реалізувати своє право на працю та отримання заробітної плати (винагороди) як джерела існування.

В цьому матеріалі розглядаємо хто може вважатися безробітним і на яку підтримку від держави можна розраховувати в такому випадку у воєнний час.

 

Наразі, постановою від 19 березня 2022 р. № 334 Кабінет Міністрів України узгодив деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану.

Покрокові інструкції, корисні посилання, форми для заповнення можна знайти на окремій сторінці сайту Державної служби зайнятості ( з практичного досвіду рекомендуємо подавати заяву саме через Google-форму, створену Державною службою зайнятості, адже на день публікації матеріалу це максимально спрощена процедура реєстрації, яка не вимагає завантаження документів).

Інші засоби зв’язку:

Державна служба зайнятості у Viber

Telegram-канал Державної служби зайнятості

Верифікована сторінка Державної служби зайнятості у Facebook

Оператори «гарячої лінії» (з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 17:00):

+380963841043, +380677465665, +380635824623, +380990980243,

+380981524170, +380683089314, +380934802190, +380963265646, +380993554905.

 

Хто може вважатися безробітнім?

             Особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи.

До таких осіб належать:

1) особи працездатного віку до призначення пенсії, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готові та здатні приступити до роботи;

2) особи з інвалідністю, які не досягла встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку та отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;

3) особи, молодші 16-річного віку, які працювали і були звільнені у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

 

Важливо: Заява про надання статусу безробітного (призначення допомоги по безробіттю) може подаватися особою, яка після введення воєнного стану, має та/або мала визначене місце роботи на території Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, а також м. Києва[1].

 

Які права і обов’язки має особа в статусі безробітного?

Права та обов’язки зареєстрованих безробітних визначені статтею 44 Закону України «Про зайнятість населення».

Зареєстровані безробітні мають право на:

– безоплатне одержання послуг з пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні; консультаційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг з метою обрання або зміни виду діяльності (професії);

– матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги відповідно до законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та “Про зайнятість населення”;

– збереження права на виплату допомоги по безробіттю на період участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру (тривалістю до 180 днів, зокрема у разі заміщення тимчасово відсутнього працівника) у розмірах, встановлених до укладення ними строкового трудового договору на участь у таких роботах;

– оскарження, у тому числі до суду, дій або бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, що призвели до порушення прав щодо зайнятості особи.

 

Зареєстровані безробітні зобов’язані:

– самостійно або за сприяння центрів зайнятості здійснювати активний пошук роботи, який полягає у вжитті цілеспрямованих заходів до працевлаштування, зокрема взяття участі у конкурсних доборах роботодавців;

– відвідувати центри зайнятості, в якому вони зареєстровані, у визначений і погоджений з ними час, але не рідше ніж один раз на тридцять календарних днів;

– дотримуватися письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, зокрема брати участь у заходах, пов’язаних із сприянням забезпеченню зайнятості населення;

– інформувати центр зайнятості протягом трьох робочих днів про обставини припинення реєстрації, визначені у частині першій статті 45 Закону України “Про зайнятість населення”.

 

Відповідальність за достовірність поданих до центру зайнятості даних та документів, на підставі яких приймається рішення щодо реєстрації/перереєстрації безробітного та призначення/поновлення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, покладається на зареєстрованого безробітного.

У разі невиконання зареєстрованим безробітним своїх обов’язків та зловживання ними, з нього може бути стягнено сума виплаченого забезпечення та вартості соціальних послуг відповідно до частини третьої статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

 

Як отримати статус безробітного?

Такий статус надається особі з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості за її особистою заявою:

 • під час безпосереднього відвідування;
 • або в електронній формі за допомогою засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія), у тому числі мобільного додатку Порталу Дія;
 • або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

 

Як знайти найближчий центр зайнятості, що працює?

 Актуальна інформація по всій території України зібрана на мапі.

Оберіть зручний для вас центр зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування.

 

Хто може подати заяву в електронній формі за допомогою Дії?

 Особа, яка:

а) пройшла електронну ідентифікацію та автентифікацію;

б) є громадянином України;

в) має паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

 

Як подати заяву в електронній формі за допомогою мобільного додатку Дія?(з практичного досвіду маємо зауважити, що станом на дату публікації цього матеріалу відповідної послуги в мобільному додатку немає).

Необхідно:

 • установити мобільний додаток Порталу Дія на електронному носії, критерії якого підтримують його використання;
 • заповнити заяву, яка формується засобами Порталу Дія;
 • обрати та/або відкрити поточний рахунок[2] (прим. так само як для нарахування інших виплат за програмою єПідтримка);
 • подати до обраного центру зайнятості заяву.

 

Важливо: У такому випадку вимоги щодо подання особою до центру зайнятості інших документів[3], не поширюються. Проте, під час першого фактичного відвідування безробітним центру зайнятості (в якому він зареєстрований), строк якого встановлюється протягом 30 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану, безробітний зобов’язаний подати до такого центру зайнятості документи, перелік яких визначено пунктами 17—19 Порядку.

 

Як подати заяву в електронній формі за допомогою Порталу Дія? (з практичного досвіду маємо зауважити, що станом на дату публікації цього матеріалу відповідна послуга на Порталі Дія «Допомога по безробіттю» вимагає авторизації за допомогою цифрового ключа, а подання таким способом заяви неможливо без завантаження на портал запитуваних документів, зокрема: фотографій паспорта, документів про освіту, трудової книжки або аналогів, документів про відсутність зайнятості, довідки про статус ВПО тощо.).

Необхідно:

 • створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія;
 • заповнити та підписати заяви про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю, які формуються засобами Порталу Дія (прим. знадобиться електронний підпис);
 • подати до обраного центру зайнятості заяву про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю;
 • обрати та/або відкрити поточний рахунок[4] (прим. так само як для нарахування інших виплат за програмою єПідтримка).

 

Важливо: Формування заяви в електронній формі здійснюється з урахуванням відомостей, отриманих Порталом Дія з інших електронних інформаційних ресурсів або інформаційних систем органів державної влади.

Тобто, при формуванні заяви система може отримати відомості про:

 • особу та її реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • наявність чи відсутність статусу фізичної особи — підприємця;
 • студентський квиток (форму здобуття освіти) та документ про освіту (тип, серію, номер, найменування закладу освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень);
 • державне соціальне страхування;
 • недійсні, викрадені або втрачені паспорти та про перетин кордону особою, яка шукає роботу, на момент подання заяви про надання (поновлення) статусу безробітного;
 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 

Що далі?

Послуга надається безкоштовно.

Строк надання послуги 7 календарних днів – у випадку безпосереднього звернення та 1 робочий день – з використанням Порталу Дія.

За результатом розгляду заяви може бути прийнято рішення:

– про надання статусу безробітного;

– про відмову у наданні статусу безробітного.

 

Про прийняте рішення особі повідомляється особисто або шляхом надсилання інформаційного повідомлення програмними засобами Порталу Дія,  в тому числі на сайті.

 

Якщо прийнято рішення про надання статусу безробітного:

 Після реєстрації безробітного кар’єрний радник протягом 10 календарних днів вживає заходів із здійснення щодо нього поглибленого профілювання. На основі отриманих результатів поглибленого профілювання кар’єрний радник разом із зареєстрованим безробітним розробляє індивідуальний план працевлаштування.

Зареєстрований безробітний протягом 3 робочих днів підписує запропонований індивідуальний план працевлаштування.

Індивідуальний план працевлаштування складається у двох примірниках, підписується безпосередньо зареєстрованим безробітним та кар’єрним радником. Один примірник підписаного обома сторонами індивідуального плану працевлаштування видається зареєстрованому безробітному. Індивідуальний план працевлаштування підлягає коригуванню у разі зміни обставин, які впливають на можливості інтеграції зареєстрованого безробітного до ринку праці.

 

Якщо прийнято рішення про відмову у наданні статусу безробітного:

 Таке рішення могло бути прийнято за підстав:

 • неповернення особою коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, що припинена на підставі абзаців 18 – 20 підпункту 1 пункту 30 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу;
 • встановлення факту зайнятості особи, у тому числі отримання повідомлення від роботодавця про працевлаштування особи;
 • невідвідування роботодавця та неподання в установлений строк без поважних причин особою письмової відповіді роботодавця про результати співбесіди відповідно до виданого центром зайнятості направлення на працевлаштування;
 • відсутність на дату прийняття рішення про надання статусу безробітного необхідних для прийняття такого рішення документів;
 • подання заяви про надання статусу безробітного особою, яка не зазначена у частині першій статті 43 Закону України «Про зайнятість населення» (прим. особа не може вважатися безробітним, як це зазначено у першому питанні);
 • наявність в особи статусу безробітного;
 • письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи.

 

В такому разі особа може повторно подати заяву не раніше ніж через 7 календарних днів з дня прийняття рішення.

 

Як отримати призначення допомоги по безробіттю?

Подати заяву особисто, через Портал Дія або мобільний додаток Дія, як описано вище.

Допомога по безробіттю надається громадянам України, які отримали статус безробітного і призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою.

Розмір допомоги по безробіттю визначається на підставі відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування залежно від страхового стажу, заробітної плати (доходу), а в разі відсутності цих відомостей – довідок про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором), виданих особі роботодавцем, військовим комісаріатом, де така особа перебувала на обліку, військовою частиною, органом, де особа проходила службу.

 

Допомога по безробіттю не надається особам, які не мають страхового стажу крім:

 • молоді, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних[5].
 • взятих на облік внутрішньо переміщених осіб, які не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю таким особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття[6].

 

Допомога по безробіттю виплачується не рідше ніж 2 рази на місяць, а за згодою безробітного – 1 раз на місяць.

У областях, де центри зайнятості не можуть забезпечити фінансування допомоги у зв’язку з воєнними діями, перерахунок коштів здійснюватиме Ощадбанк на банківський рахунок заявника.

 

Важливо: Постанова Уряду від 19.03.2022 № 334 доповнює перелік підстав для припинення реєстрації безробітного, передбачений п. 30 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу. Так, відмова від виконання суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану[7] передбачає припинення реєстрації безробітного в центрі зайнятості. Тож непрацевлаштовані українці, які отримують державну допомогу, зобов’язані брати участь у таких роботах на вимогу військового командування або органів місцевого самоврядування.

 

Чи можуть ФОПи отримати призначення допомоги по безробіттю?

Хоча наведені спеціальні норми не містять відповідних положень, формально особи працездатного віку, які зареєстровані як підприємці, але не мають заробітку або доходів, можуть вважатися безробітними, а відтак мають право отримати відповідний статус та допомогу від держави.

Як це питання вирішуватиметься на практиці – поки невідомо.

Проте, корисно згадати відповідну практику Верховного Суду у подібних правовідносинах у мирний час.

24 квітня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду прийняв постанову у справі № 757/17820/17-ц.

В цій справі Київський міський центр зайнятості звернувся до суду з позовом до зареєстрованого безробітного про стягнення виплаченої йому допомоги по безробіттю у зв’язку з тим, що останній на момент реєстрації як безробітного та в період одержання допомоги по безробіттю був зареєстрований як фізична особа-підприємець.

Відповідач заперечував вимоги щодо стягнення з нього суми нарахованої допомоги по безробіттю, адже на момент звернення до міського центру зайнятості, будучи зареєстрованим у статусі фізичної особи – підприємця, не здійснював підприємницьку діяльність і не отримував прибутку, а тому не було умисного невиконання обов’язків та зловживання ними відповідно до частини третьої статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

Верховний Суд, з урахуванням відповідних доказів, дійшов висновку про те, що відповідач дійсно не мав доходу і не здійснював підприємницьку діяльність у період отримання допомоги по безробіттю, а позивачем не доведено у діях відповідача умислу на зловживання своїми обов’язками чи свідомого надання неправдивих відомостей при поданні заяви про надання статусу безробітного.

Суд також окремо зазначив, що «призначення вказаної допомоги по безробіттю пов’язується саме із наявністю/відсутністю роботи (праці) в особи як можливості діяти. Необхідними умовами для визнання особи безробітною і для виплати відповідної грошової допомоги, є не формальна реєстрація особи як суб’єкта підприємницької діяльності, фізичної особи – підприємця чи приватного підприємця, а реальне зайняття підприємницькою діяльністю та отримання доходу (прибутку) від такої діяльності, який необхідний людині для забезпечення її фізичного існування».

 

Відтак, можна припустити, що ФОП може отримати призначення допомоги по безробіттю, але:

 • тільки на період, в який здійснення підприємницької діяльності неможливе,

і

 • якщо він не отримує жодного доходу, що за необхідності треба буде підтвердити відповідними довідками.

 


[1] Території адміністративно-територіальних одиниць, визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204 “Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми “єПідтримка”;

[2] у порядку, передбаченому абзацом четвертим пункту 5 Порядку надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1272 “Деякі питання надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”;

[3] перелік визначено пунктами 17—19 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792;

[4] у порядку, передбаченому абзацом четвертим пункту 5 Порядку надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1272 “Деякі питання надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”;

[5] особи, зазначені у частині другій статті 6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;

[6] особи, зазначені в абзаці третьому частини четвертої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

[7] Порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 753;

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: