Публікація

Результати саміту Ради Європи: реєстр збитків та нові стандарти для захисту прав людини

Протягом 16-17 травня в Рейк’явіку відбувся саміт Ради Європи. Глави держав і урядів 46 держав-членів Ради Європи заявили про політичну підтримку прочитання української формули миру. Також вони домовилися надалі зміцнювати Раду Європи, її роботу у сфері прав людини, демократії та верховенства права, ухваливши декларацію про принципи демократії, відновлення зобов’язань щодо Європейської конвенції з прав людини та розробки інструментів для вирішення нових проблем у сфері технологій і навколишнього середовища. Деталі саміту проаналізував аналітик УГСПЛ Мирослав Лаврінок. 

автор статті – аналітик УГСПЛ Мирослав Лаврінок

Відповідальність для Росії

Саміт Ради Європи підтримав наміри притягнути до відповідальності керівництво РФ за війну проти України. Учасники саміту відзначили прогрес у створенні спеціального трибуналу для злочину агресії та запропонували підтримку цьому процесу з боку Ради Європи, вчергове закликавши Російську Федерацію негайно звільнити всіх цивільних осіб, зокрема дітей, примусово переміщених або незаконно депортованих на її територію або на тимчасово контрольовані чи окуповані території. 

Саміт визначив низку інших пріоритетів Ради Європи: важливість приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції з прав людини; нові стандарти для захисту прав людини в цифрову еру онлайн і офлайн, зокрема щодо штучного інтелекту; просування соціальних прав у Європі через Соціальну хартію; продовження співпраці з білоруськими демократичними опозиційними силами, а також із білоруськими та російськими правозахисниками, вільними ЗМІ та незалежним громадянським суспільством. 

Окремо слід відзначити рішення саміту створити Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Раніше Українська Гельсінська спілка з прав людини разом з іншими правозахисними організаціями акцентували на важливості створення такого реєстру в Заяві щодо ролі Ради Європи в забезпеченні відповідальності за міжнародні злочини, вчинені Росією в Україні, Саміту громадянського суспільства Ради Європи, що відбувся 28 лютого – 1 березня цього року в Гаазі.

Створення Реєстру є першим (проте не останнім) практичним кроком у формуванні міжнародного механізму компенсації збитків, завданих російською агресією, який підтримали або пообіцяли підтримати після завершення внутрішніх процедур 43 держави, у тому числі усі держави G7 (включаючи США, Канаду та Японію, що не є членами Ради Європи). Цей міжнародний договір містить пропозицію про приєднання, адресовану державам-членам і спостерігачам Ради Європи, а також іншим державам і міжнародним організаціям. Глави держав та урядів висловили готовність брати участь у міжнародних ініціативах щодо подальшого розвитку механізму, який може включати комісію з розгляду претензій та компенсаційний фонд, наголошуючи на зобов’язанні РФ відшкодувати збитки, завдані її агресивною війною. 

Наслідки обстрілу навчального закладу міста Оріхів від 21.05.2022. Фото: Суспільне Запоріжжя

Як працюватиме Реєстр? 

Наразі всі питання функціонування Реєстру не врегульовані вичерпно, необхідні правила і положення будуть затверджені згодом. Разом з тим, в Статуті Реєстру висвітлено засади його створення та наповнення.

Реєстр слугуватиме базою реєстрації доказів та інформації про претензії щодо збитків, завданих Росією 24 лютого 2022 року або після цієї дати на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами, усім заінтересованим фізичним і юридичним особам, а також державі Україна, включаючи її регіональні та місцеві органи влади, державні або контрольовані установи. Функціонування Реєстру забезпечить прийняття таких доказів і претензій, їх категоризацію та класифікацію, оцінювання та визначення прийнятності відповідно до визначених критеріїв. Судовий розгляд із встановленням відповідальності та присудження будь-яких виплат чи компенсацій не належатимуть до функцій Реєстру.

Місцезнаходженням Реєстру визначено Гаагу, Королівство Нідерланди, проте Реєстр матиме допоміжний офіс і в Україні, щоб забезпечити належну взаємодію з потенційними заявниками і Урядом України. Реєстр матиме статус юридичної особи згідно з нідерландським і українським законодавством і користуватиметься правоздатністю, що необхідна для виконання своїх функцій, виконання повноважень і захисту інтересів, зокрема матиме права укладати договори, набувати та відчужувати рухоме та нерухоме майно. Реєстр також уповноважений укладати угоди з державами, міжнародними організаціями та органами для виконання свого мандату.

Загальне управління Реєстром покладається на Конференцію учасників. Учасниками можуть виступати будь-яка держава-член або спостерігач Ради Європи та Європейського Союзу, а також будь-яка інша держава, яка проголосувала за Резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй A/RES/ES-11/5 від 14 листопада 2022 року. Також такі держави можуть виступати асоційованими членами, добровільно допомагаючи функціонуванню Реєстру і маючи можливість отримати статус учасника. Інші держави та міжнародні організації можуть приєднуватися до виконання угоди про Реєстр в якості учасників чи асоційованих членів з урахуванням позиції України.

Конференція учасників несе загальну відповідальність за виконання повноважень Реєстру, рекомендує заходи для просування цілей Реєстру, призначає членів правління Реєстру та, за поданням Уряду України, виконавчого директора, затверджує правила та положення, запропоновані правлінням для управління роботою Реєстру, річний бюджет Реєстру та річний звіт про його діяльність, а також виконує інші функції, покладені на неї Статутом Реєстру. Конференція учасників збирається для вирішення питань функціонування Реєстру в силу необхідності, проте не рідше одного разу протягом року, приймаючи рішення двома третинами голосів учасників, які брали участь в голосуванні, при цьому кожен з учасників має один голос. Процедурні рішення приймаються простою більшістю голосів. За умови сплати добровільного внеску асоційовані члени можуть протягом фінансового року користуватися правами учасників.

Правління Реєстру призначається на трирічний термін (з можливістю переобрання на один термін) і складається з семи членів, один з яких призначається з числа кандидатів, запропонованих Урядом України. Конференція визначає порядок призначення і звільнення членів правління, а також може змінювати його кількісний склад, якщо це необхідно для забезпечення ефективного функціонування Реєстру, враховуючи обсяг і складність претензій та пов’язану з цим завантаженість правління. Робота членів правління оплачується, вони мають працювати особисто, бути незалежними та неупередженими. На правління покладається відповідальність за виконання функцій Реєстру, воно пропонує правила та положення, що регулюють роботу Реєстру та впроваджує їх після затвердження Конференцією учасників. Такими документами в подальшому будуть визначені, зокрема, категорії претензій про збитки, процедури отримання, обробки та реєстрації претензій, форми претензій та вимоги до доказів щодо кожної категорії вимог. Саме правління має визначити дату, з якої Реєстр буде відкритим, і прийматиме рішення щодо кожної з претензій для включення до Реєстру.

Правління ухвалює власні правила процедури та будь-які інші заходи, необхідні для здійснення його діяльності, призначає голову та заступника голови зі своїх членів на трирічний термін з можливістю переобрання на один термін. Члени правління збираються регулярно, принаймні щокварталу, щоб визначити, які претензії мають бути зареєстровані в Реєстрі, та прийняти будь-які інші рішення, необхідні для виконання своїх функцій. Правління щоквартально звітує перед Конференцією учасників. Такі звіти повинні включати кількість отриманих претензій та кількість прийнятних претензій, зареєстрованих у Реєстрі, відповідні категорії та загальну суму компенсації, яку вимагають, а також короткий виклад інших важливих питань, що стосуються роботи Реєстру.

За пропозицією Уряду України Конференція учасників призначає виконавчого директора Реєстру, який забезпечує його представництво і має право діяти від його імені, зокрема укладати договори. Договори з національними або міжнародними органами, які забезпечують координацію збору доказів або будь-який обмін інформацією щодо претензій або доказів, затверджуються правлінням. Виконавчий директор відповідає за поточну діяльність Реєстру і керує його секретаріатом, забезпечує організацію діяльності Конференції учасників та правління, відповідає за направлення до правління претензій, яке затверджує їх для включення до Реєстру.

Під час виконання своїх обов’язків члени правління, виконавчий директор і секретаріат не повинні запитувати або отримувати вказівки від будь-якого уряду, міжнародної організації чи будь-якого іншого органу, що не стосується Реєстру. Кожен учасник та асоційований член Реєстру, а також Рада Європи та її органи зобов’язуються поважати виключно незалежний характер обов’язків членів правління, виконавчого директора та секретаріату та не прагнути впливати на них при виконанні своїх обов’язків.

Реєстр матиме власний бюджет, який щороку затверджуватиме Конференція учасників за поданням виконавчого директора. Реєстр фінансуватиметься за рахунок щорічних внесків його учасників і добровільних внесків його асоційованих членів, суму яких визначатиме Конференція учасників. Ці внески мають базуватися на критеріях визначення річної шкали внесків до загального бюджету Ради Європи та можуть бути скориговані відповідно до принципів, на яких базується ця шкала. Реєстр зможе отримувати та використовувати додаткові добровільні гранти та інші внески, пов’язані з його роботою, включаючи внески в натуральній формі.

Будь-яка інформація про претензії та збитки, отримана Реєстром, включаючи будь-які докази, розглядатиметься як конфіденційна. 

Детальніше про те, як працюватиме механізм Реєстру, читайте у статті редактора «Європейської правди» Сергія Сидоренка.

Матеріал підготував Мирослав Лаврінок, аналітик УГСПЛ


Підписуйтесь на сторінки УГСПЛ у соціальних мережах:

Facebook | Instagram | Telegram юридичний | Telegram з анонсами подій | Twitter | YoutubeДана публікація стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Права людини в дії», яка виконується Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

Погляди та інтерпретації, представлені у цій публікації, не обов’язково відображають погляди USAID, Уряду США. Відповідальність за вміст публікації несуть виключно автори та УГСПЛ.

У світі, USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Діяльність USAID є проявом доброчинності американського народу, а також підтримує просування країн-отримувачів допомоги до самостійності та стійкості та сприяє забезпеченню національної безпеки та економічного добробуту США. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги, наданої Україні з боку Агентства, склала понад 3 млрд. доларів США. До поточних стратегічних пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів досконалого врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони здоров’я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах. Для того, щоб отримати додаткову інформацію про діяльність USAID, просимо Вас звертатися до Відділу зв’язків з громадськістю Місії USAID в Україні за тел. (+38 044) 521-57-53. Також пропонуємо завітати на наш вебсайт: http://www.usaid.gov/ukraine, або на сторінку у Фейсбук: https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: