Публікація

Рекомендації громадських слухань «Дотримання прав людини в діяльності МВС» (проект)

Шановні учасники громадських слухань “Дотримання прав людини в діяльності МВС”, що відбулися в Києві 2 жовтня 2009 р.!
Пропонуємо ознайомитися з проектом рекомендацій та надіслати свої зауваження чи доповнення до 20 жовтня 2009 р. на адресу [email protected].

Секція 1. Право на життя в контексті діяльності МВС. Захист від катувань та інших видів поганого поводження. Право на свободу та особисту недоторканність. Умови утримання під вартою в місцях позбавлення волі, підпорядкованих МВС. Мобільні групи.

1. Розробити та затвердити Положення про проведення громадських розслідувань за фактами порушення прав людини з боку працівників ОВС.

2. Створити в структурі МВС окремий підрозділ, який би мав повноваження проводити службові розслідування за фактами порушення працівниками міліції прав людини.

3. Передбачити в системі МВС ведення окремого обліку заяв та звернень громадян на неправомірні дії працівників міліції, зокрема щодо застосування катувань та жорстокого поводження, а також створити єдиний реєстр матеріалів службових розслідувань за фактами порушення прав людини з боку працівників міліції.

4. Викоренити практику розгляду заяв на неправомірні дії працівників міліції тим самим підрозділом, або працівником на дії якого й була подана скарга.

5. Вжити заходів щодо припинення практики реєстрації та розгляду заяв громадян про незаконне насильство з боку працівників міліції, як звичайних заяв відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Передбачити обов’язкову реєстрацію та розгляд таких заяв відповідно до вимог ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу.

6. Забезпечити неухильне виконання працівниками ОВС вимог наказу МВС України № 1561 від 18.12.2003 р., яким передбачається проведення слідчих та інших передбачених законодавством заходів, в тому числі опитувань лише в спеціально обладнаних кімнатах для проведення слідчих дій та інших заходів.

7. Забезпечити територіальні підрозділи ОВС системами відеоспостереження із можливістю архівації відеоматеріалів впродовж установлених термінів, в тому числі при проведенні опитувань осіб, запрошених до райвідділів працівниками органу дізнання або слідчими, та допиту підозрюваних у скоєнні злочину, а також вживати суворих заходів впливу на керівників ОВС за незабезпечення працездатності цих систем.

8. Поступово запровадити у всіх ОВС України систему автоматизованої реєстрації всіх відвідувачів ОВС з використанням технічних засобів (реєстраторів перебування в ОВС). Експеримент із впровадження подібної системи за ініціативою Громадської ради при ГУ МВС України в Харківській області з питань забезпечення прав людини триває в одному з райвідділів м. Харкова.

9. Запровадити в системі професійної підготовки МВС обов’язкове щорічне тестування працівників міліції щодо їх знань міжнародних зобов’язань України в сфері забезпечення прав людини.

 

Секція 2. Право на приватність (аспекти, які стосуються МВС). Право на доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні МВС.  

1. Створити єдиний електронний реєстр усіх нормативно-правових актів МВС. Забезпечити вільний доступ громадян до будь-якого нормативно-правового акту МВС, окрім документів з обмеженим доступом.

2. МВС має опанувати відомий принцип свободи інформації «Засекречується інформація, а не документ». Необхідно переглянути усі внутрішні нормативні акти МВС з грифом «Для службового користування» (ДСК) під кутом зору цього принципу і визначити, яка частина цих документів є відкритою і може надаватися за запитом.

3. Привести наказ МВС України № 1177 від 10.10.2004 року у відповідність до вимог Конституції України та чинного законодавства в частині дотримання права громадян на отримання інформації, яка стосується їх прав. Ці зміни мають стосуватися перш за все визначення механізму ознайомлення громадян з текстами наказів та інших документів, які стосуються прав громадян та становлять великий суспільний інтерес. Тим більше, що внесення змін до наказу № 1177 є одним з пунктів Плану заходів МВС України на виконання рекомендацій, які були висловлені в доповіді стосовно дотримання прав людини в Україні Комісаром Ради Європи з прав людини Т.Хаммербергом.

4. Припинити практику повального дактилоскопіювання усіх категорій осіб, затриманих та доставлених до міськрайлінорганів внутрішніх справ. З цією метою привести відомчі нормативно-правові акти МВС, які регламентують проведення дактилоскопіювання осіб у відповідність до вимог Закону України «Про міліцію». У разі необхідності ініціювати питання про розробку законопроекту «Про дактилоскопіювання осіб».

 

Секція 3. Насильство в сім’ї та діяльність ОВС. Боротьба з торгівлею людьми. Права дитини в контексті діяльності МВС.

1. Продовжити роботу щодо вдосконалення чинного законодавства України у сфері попередження насильства в сім’ї, зокрема беручи участь у міжвідомчій робочій групі при Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту щодо розробки ефективних механізмів імплементації чинного законодавства та вироблення необхідних змін та доповнень до нього;

2. Продовжити роботу над вдосконаленням законодавства у сфері протидії порушенню прав дитини, зокрема вдосконалення законодавства у сфері боротьби із проблемою дитячої порнографії, вдосконалення підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність про приймальники-розподільники для дітей ОВС;

3. Вивчити можливість відновлення роботи медвитверезників на базі Міністерства охорони здоров’я для направлення до них осіб, які вчинили насильство в сім’ї у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

4. Здійснювати контроль за відпрацюванням точок продажу товарів на предмет притягнення до адміністративної відповідальності власників та продавців кіосків щодо продажу цигарок та алкогольних напоїв неповнолітнім.

5. Із залученням НУО проводити тренінги, семінари, конференції, круглі столи з проблеми попередження домашнього насильства, жорстокого поводження з дітьми, торгівлі людьми, забезпечення прав неповнолітніх. Сприяти постійному інформуванню населення про заходи, які приймаються МВС у напрямку попередження домашнього насильства, жорстокого поводження з дітьми, торгівлі людьми, забезпечення прав неповнолітніх.

6. Встановити контакти з дитячими психологами для подальшої роботи з дітьми, які тимчасово утримуються у приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, з метою подальшого залучення до роботи з дітьми, потерпілими від злочинів;

7. Проводити постійний обмін інформацією з відділами соціального захисту облдержадміністрацій з метою координації спільної роботи щодо попередження правопорушень, злочинів, скоєних на ґрунті побуту, виконання вимог Закону України від 15.11.2001 року «Про попередження насильства в сім’ї», здійснення заходів соціальної допомоги, патронажу та забезпечення безпеки пенсіонерів і самотніх осіб похилого віку.

8. Департаменту освіти і науки МВС України внести у навчальні плани ВНЗ МВС України факультетів, що готують працівників громадської безпеки, кримінальної міліції, соціально-психологічних факультетів, обов’язкові предмети «Попередження насильства в сім’ї», «Соціальна робота з сім’ями в складних життєвих обставинах».

9. Звернутися до Міністерства освіти і науки з пропозицією удосконалити курс «Етика сімейного життя», доповнивши його обов’язковими темами щодо виникнення та попередження насильства в сім’ї.

10. Наказом МВС України закріпити працівників КМСД РВ ГУМВС за певними адміністративними дільницями міліції в мікрорайонах та забезпечити їх взаємодію з дільничними інспекторами для проведення роботи з попередження насильства в сім’ї.

11. Спільно ГУМВС, УМВС України створити цикл навчальних відеофільмів, у яких відобразити правильні та неправильні дії працівників міліції при припиненні насильства у сім’ї.

12. Підготувати:

– з використанням мультимедійних презентацій ряд лекцій щодо правових основ діяльності міліції у протидії насильству у сім’ї

– методичні рекомендації (інформаційний лист) щодо позитивного досвіду діяльності дільничних інспекторів міліції з питань попередження насильства у сім’ї, взаємодії з іншими підрозділами міліції, громадськістю та службами у справах сім’ї і молоді місцевих державних адміністрацій і місцевих рад;

– методичні рекомендації (інформаційний лист) щодо позитивного досвіду діяльності громадських організацій у сфері попередження насильства у сім’ї, а також взаємодії між ними та ОВС;

– аналітичну довідку з питань досвіду протидії насильству у сім’ї в інших державах, насамперед країнах ЄС;

– підбірку відеоматеріалів з виступами практичних працівників з приводу організації діяльності із протидії насильству у сім’ї, а також визначитися з приблизною тематикою та переліком питань, які можуть бути висвітлені під час правоосвітницької роботи дільничних інспекторів міліції, керівників міліції громадської безпеки з цього питання;

– тести для проміжного та підсумкового контролю нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ОВС у протидії насильству у сім’ї; забезпечити їх використання в електронній формі та можливість їх поширення у підрозділах служби дільничних інспекторів міліції (розміщення та проходження на сайті ДГБ з фіксуванням результату та оцінкою);

– макети справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 173-2 КУпАП, які відпрацювати з позиції їх типовості, та інші документи, що складаються в ході процесуальної діяльності ДІМ (зразки захисних приписів, зобов’язань про неприпустимість вчинення насильства у сім’ї, направлень на медичне обстеження жертв насильства у сім’ї тощо).

13. Визначитися з можливістю створення на базі вузів МВС України навчального полігону, на якому відпрацьовувати дії працівників міліції під час спілкування з правопорушником та жертвою насильства у сім’ї, фіксації доказів такого правопорушення. Передбачити засоби відеофіксації, завдання статистам та експертам при проведені таких занять.

14. Розробити алгоритми виконання кожного із завдань, покладених на працівників міліції у запобіганні насильству у сім’ї.

15. Визначити перелік типових ситуацій (з урахуванням реальних фабул) та розробити алгоритми правильних дій працівників міліції у ситуаціях, пов’язаних із загрозою для їх життя і здоров’я при припиненні насильства у сім’ї. При цьому враховувати видання «Збірник типових і екстремальних ситуацій та алгоритми правильних дій працівників міліції в таких ситуаціях під час виконання службових обов‘язків по охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю. К.: МВС України, 2000. – 86 с.». Викладення матеріалу можна здійснити у такій формі: опис фабули – викладення проблемних питань – викладення дій працівників – оцінка дій працівників – викладення можливих варіантів правильних дій – посилання на нормативні акти, які визначають правильний порядок дій.

16. На базовому дільничному пункті ДДДУВС проводити практичні заняття, на яких відпрацьовувати дії дільничних інспекторів міліції під час особистого прийому громадян та під час одержання інформації про факт вчинення насильства у сім’ї, проведення профілактичної роботи з особами, які його вчинюють, спілкування з очевидцями.

 

Секція 4. Освіта в галузі прав людини в контексті діяльності МВС. Громадський контроль над діяльністю МВС. Громадські ради.

1. Ініціювати спільно з відомчими закладами освіти та неурядовими організаціями підготовку для системи професійної підготовки ОВС базових лекцій з питань дотримання прав людини, змісту міжнародних документів, що регламентують права людини та діяльність поліції («Кодекс поведінки службовців правоохоронних органів» ООН, «Декларація про поліцію», «Європейський кодекс поліцейської етики», рішення Європейського суду).

2. Налагодити координацію діяльності та співпраці з іншими структурами виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, неурядовими організаціями для інформаційно-просвітницької роботи з населенням та особовим складом ОВС.

3. Підтримати ініціативи правозахисних організацій у сфері розробки та проведення спеціалізованих тренінгів з питань дотримання прав і свобод людини в діяльності ОВС, а саме:

– для працівників КМСД, ДІМ – з питань дотримання прав неповнолітніх, протидії домашньому насильству, прав жінок, протидії торгівлі людьми;

– для персоналу патрульної служби, спецпідрозділів «Беркут», ДІМ – з питань протидії ксенофобії, дискримінації, дотримання прав біженців та шукачів притулку, дотримання прав на мирні зібрання;

– для працівників спеціальних установ міліції, слідчих, УГБ – з питань дотримання прав на свободу та особисту недоторканність, дотримання прав людини при проведенні затримання, арешту, забезпечення права на свободу від катувань та жорстокого поводження.

4. Залучати НУО до участі у розробці планів навчання особового складу підрозділів.Проводити заняття у системі службової підготовки для міськрайвідділів із запрошенням правозахисників, фахівців та експертів, політологів, спеціалістів НУО. Сприяти розробці та направленню до підрозділів відповідних методичних матеріалів щодо проведення навчальних заходів.

5. Терміново внести зміни та доповнення до приблизної тематики занять в системі службової підготовки, включивши вивчення питань, присвячених дотримання прав людини, Рішень Європейського суду з прав людини проти України, в яких громадяни скаржилися на незаконні дії або бездіяльність працівників органів внутрішніх справ, а також рішень відносно інших держав, які стосувалися порушення прав громадян з боку працівників правоохоронних органів.

6. Розробити типові тексти занять з прав людини для системи службової підготовки та надіслати в усі органи та підрозділи ОВС.

7. В систему підготовки усіх підрозділів обов’язково включити вивчення основ Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок». Обов’язково включити курси щодо неприпустимості расової дискримінації та ксенофобії.

8. Підтримати створення науково-методичного центру з дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ, започаткованого при ДНДІ МВС України.

9. Спільно з НУО розробити методичні рекомендації для членів мобільних груп та працівників ОВС щодо проведення планових та позапланових (нічних) перевірок спецустанов міліції та кімнат для затриманих в адміністративному порядку.

10. З метою активізації громадських рад ініціювати проведення на базі Міністерства робочу зустріч співголів та секретарів громадських рад;

11. Підтримувати практику спільного прийому громадян керівництвом ГУМВС, УМВС з членами громадської ради.

12. Продовжити практику моніторингу стану виконанням працівниками органів і підрозділів внутрішніх справ ГУМВС, УМВС чинного законодавства щодо роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому.

 

Секція 5. Аспекти права власності, які стосуються МВС. Скарги на незаконні дії або бездіяльність міліції. Корупція в МВС. Діяльність ДАІ.

1. Ініціювати проведення цільового вивчення ситуації щодо дотримання законності вилучення, стану обліку і зберігання речових доказів, цінностей та іншого вилученого майна, а також забезпечення права власності при прийняті рішень про повернення вилученого майна.

2. Здійснити перевірку дотримання прав громадян, при виконані підрозділами ДАІ статті 265-2 КУпАП та Постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2008р №1102 «Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках». Зробити аналіз щодо термінів зберігання вилучених транспортних засобів у підрозділах і службах ОВС.

3. Організувати і провести в областях з керівниками слідчих підрозділів, дізнання, карного розшуку, боротьби з незаконним обігом наркотиків, підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю, ДАІ тренінги щодо дотримання права власності. Тренінги або семінари доцільно провести в комплексі, об’єднавши з іншими напрямками діяльності.

4. Відомчим нормативним документом затвердити Положення про спеціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, в тому числі визнаних речовими доказами. Враховуючи причини затримання, розробити тарифи оплати за доставку і час зберігання транспортних засобів. Визначити протокол тимчасового затримання транспортного засобу як єдиний процесуальний документ, а не акт, як це передбачено наказом МВС України №77 від 26.02.2009 р.

 

Секція 6 (1) Боротьба з дискримінацією, расизмом та ксенофобією.

1. У системі професійної підготовки провести з особовим складом заняття на тему: «Ксенофобія: її витоки та прояви в Україні і світі» (методичний матеріал, підготовлений членом Громадської ради Феофіловою В.В., направлений у всі міськрайвідділи області).

2. Принципово ставитись до перевірки кожного повідомлення про утиск прав і свобод ромів працівниками міліції, забезпечувати всебічну і об’єктивну перевірку таких фактів із обов’язковим залученням до її проведення помічника Міністра.

3. Запровадити постійні заняття в системі службової підготовки для працівників ОВС на 2009 р. з питань протидії ксенофобії, дискримінації, дотримання прав біженців та шукачів притулку (вивчення Роттердамської хартії «Охорона правопорядку силами поліції в поліетнічному суспільстві», формування етичних принципів ставлення до представників етнічних груп).

4. Запровадити в системі професійної підготовки МВС спеціалізовані курси для оперативних та слідчих підрозділів з методології розкриття та розслідування злочинів, вчинених на ґрунті ненависті.

5. Проведення із працівниками центрів зв’язків з громадськістю занять стосовно недопущення розповсюдження інформації з використанням «мови ворожнечі», посилення контролю за поширенням інформації, яка розпалює нетерпимість до представників інших національностей.

6. Враховуючи, що термін дії розробленого МВС України «Плану заходів протидії расизму на період до 2009 року» закінчується наприкінці цього року, ініціювати підготовку нового документу аналогічної спрямованості.

7. Акцентувати увагу оперативних та слідчих підрозділів на попередженні, розслідуванні та розкритті протиправних дій, пов’язаних з проявами вандалізму, що містять ознаки розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності або образи почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

8. Здійснювати аналіз учинених проти життя і здоров’я іноземців та осіб без громадянства злочинних проявів та правопорушень з метою внесення коректив до планів комплексного використання сил та засобів, графіків нарядів, що виставляються для забезпечення охорони громадського порядку.

9. У взаємодії з правозахисними організаціями продовжувати спільний моніторинг дотримання прав іноземців та представників національних меншин з боку співробітників ОВС. Забезпечити безумовне скасування практики етнічного профайлінгу в діяльності органів внутрішніх справ.

10. Проводити на регулярній основі тематичні зустрічі, фокус-групи, круглі столи з представниками національних меншин, земляцтв, факультетів ВНЗ по роботі з іноземними студентами.

11. Спільно з неурядовими організаціями розробити серію буклетів та практичних посібників з міжнародних та національних стандартів захисту осіб від будь-яких проявів расизму та дискримінації для щоденного використання в діяльності служб та підрозділів ОВС.

12. Сприяти в організації регулярних зустрічей працівників ОВС з представниками національних меншин з метою ознайомлення особового складу з їх культурою, досягненнями, проблемами. Рекомендувати начальникам ГУМВС, УМВС розробити та провести низку заходів, спрямованих на підвищення взаєморозуміння між працівниками міліції та представниками національних меншин.

13. Ініціювати та підтримати проведення системних досліджень щодо відношення працівників міліції до проблем расизму та ксенофобії.

14. Спільно із зацікавленими відомствами та організаціями посилити профілактичну діяльність серед молоді з метою протидії розповсюдження ідей расизму та ксенофобії, особливо в її найбільш радикальних формах, які призводять до вуличного насильства.

 

Секція 6 (2) Права іноземців, зокрема біженців та шукачів притулку в контексті діяльності МВС.

1. Ініціювати спільний з Адміністрацією Державної прикордонної служби України розгляд питань, пов’язаних із трактування норм законодавчих актів та вироблення спільної позиції стосовно процедури надання іноземцям дозволів на імміграцію;

2. Впровадження в систему навчання в вищих навчальних закладах в структурі МВС нових курсів, програм, тем, які присвячені тематиці питань прав біженців та шукачів притулку та міждержавного співробітництва ОВС;

3. Активізувати співпрацю з державними установами та громадськими об’єднаннями етнічних меншин в питаннях захисту прав іноземців, осіб без громадянства та біженців;

4. Започаткувати спільно із зацікавленими підрозділами та службами систему своєчасного та неупередженого розгляду посадовими особами ОВС заяв іноземців стосовно порушення їх прав;

5. Продовжити підтримку громадських ініціатив стосовно практики просвітницької діяльності серед іноземних студентів стосовно механізмів захисту їх прав в Україні;

6. Проводити додаткове навчання персоналу ОВС в межах занять з професійної підготовки положенням міжнародних та національних документів, які регламентують права іноземних громадян, біженців та шукачів притулку;

7. При перевірках помічниками Міністра міськрайорганів внутрішніх справ визначити як додатковий напрямок контролю діяльність територіальних підрозділів служби ГІРФО з питань дотримання прав іноземців, біженців та шукачів притулку.

 

Секція 7. Свобода мирних зібрань, свобода об’єднань і діяльність МВС

1. При виникненні конфліктів між забудовниками та пікетувальниками.

1.1. Проведення зустрічей між працівниками міліції, пікетувальниками та забудовниками, під час яких необхідно знаходити спільне рішення щодо законного вирішення конфліктної ситуації.

1.2. Розробити та впровадити спеціальні методичні рекомендації щодо дій працівників міліції під час виникнення конфліктних ситуацій в місцях будівництва.

1.3. За участю громадськості розробити та розповсюдити спеціальну пам’ятку для населення з роз’ясненням правових методів захисту своїх прав і відповідальність в разі вчинення протиправних дій.

2. Надмірне застосування сили до футбольних вболівальників.  

2.1. Розробити спеціальні методичні рекомендації та проводити навчання працівників міліції щодо їх дій під час виникнення масових заворушень та конфліктних ситуацій за участю футбольних фанів.

2.2. Проводити зустрічі з керівництвом футбольних клубів та фан-клубів з метою роз’яснення прав і обов’язків вболівальників.

3. Обмеження або припинення проведення мирних зібрань у випадку виникнення контр-демонстрацій.  

3.1. Залучати таку кількість особового складу, якої буде достатньо для запобігання сутичок між опонентами, і в той же час дасть змогу реалізувати своє право на мирне зібрання всім його учасникам.

3.2. Проводити попередні зустрічі з керівниками зібрань з метою роз’яснення прав і обов’язків їх учасників, узгодженню місця проведення, приблизної кількості учасників, маршрутів слідування та інших питань, які стосуються організації та проведення заходу.

4. Припинення мирних зібрань у випадку виникнення правопорушень з боку його окремих учасників.

4.1. Проведення занять та тактичних навчань з особовим складом по локалізації правопорушення, які виникли під час проведення мирних зібрань без припинення всього заходу.

4.2. Проводити попередні зустрічі з керівниками зібрань з метою роз’яснення можливих порушень з боку учасників мирних зібрань.

 

Секція 8. Ґендерна рівність в діяльності МВС. Права працівників органів внутрішніх справ.

1. Розширити та оновити склад Робочої групи МВС України із впровадження гендерних підходів в діяльність ОВС для підготовки пропозицій щодо формування гендерно сегрегованої статистики.

2. На виконання п.13 Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року провести ґендерний аналіз кадрового складу Центрального апарату МВС України, ГУМВС та УМВС в областях, м. Києві та Севастополі, на залізниці.

3. На виконання п.14 Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року враховувати під час формування кадрового резерву та затвердження на керівні посади в органах виконавчої влади показника пропорційно збалансованого представництва кандидатур кожної статі.

4. Проведення занять з особовим складом МВС України з питань вивчення Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

5. Забезпечити працівників ОВС в повному обсязі необхідним обмундируванням, засобами захисту та спецзасобами для повноцінного захисту їх права на життя.

6. Додатково проаналізувати причини надмірної соціальної незахищеності працівників ОВС. Розробити програму заходів щодо покращення ситуації, приділяючи особливу увагу найбільш соціально незахищеним категоріям працівників (з вислугою 11-15 років; у віці 30-39 років; з середньою юридичною та вищою юридичною освітою).

7. Враховуючи широку поширеність фактів фізичного насильства з боку керівників різного рівня по відношенню до підлеглих, вважаємо за доцільне активізувати роботу ІОС та СВБ щодо виявлення таких випадків та адекватного реагування на них.

8. Провести детальне дослідження рівня задоволеності/незадоволеності працівників діяльністю безпосереднього керівництва свого органу внутрішніх справ, керівництва МВС та визначити критерії, на яких ґрунтується оцінка працівниками ОВС дій свого керівництва. Сприяти встановленню партнерських відносин і довіри між керівниками і підлеглими, формуванню здорового психологічного клімату в підрозділах.

9. Беручи до уваги той факт, що діяльність дільничних інспекторів міліції, працівників оперативних підрозділів, патрульної служби, слідства та дізнання пов’язана із значними психоемоційними навантаженнями, рекомендуємо запровадити дієву систему психологічного розвантаження в кожному територіальному підрозділі ОВС.

10. Запровадити в системі професійної підготовки регулярні заняття по формуванню у працівників ОВС навичок адекватного реагування на агресивні прояви з боку інших осіб, а також навичок виходу із кризових ситуацій.

11. Тримати на постійному контролі рівень оплати праці працівників ОВС, приділяючи особливу увагу молодим працівникам, працівникам рядового та молодшого начальницького складу.

12. Вживати постійних заходів щодо підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення служб та підрозділів органів внутрішніх справ, зокрема: автотранспортом, паливно-мастильними матеріалами, комп’ютерною технікою, меблями та канцтоварами.

13. Не допускати випадки понаднормової тривалості робочого дня і робочого тижня, особливо у разі її невиправданості службовою необхідністю. Змінити ставлення керівного складу до понаднормової тривалості робочого дня і робочого тижня підлеглих. Такі факти мають бути рідким виключенням, а не повсякденною нормою. Вони повинні свідчити не про старанність працівника, а про його непрофесіоналізм та невміння виконувати завдання протягом офіційно встановленого робочого часу. Керівники, які систематично вимагають понаднормового затримання своїх підлеглих, мають розцінюватися як такі, що не вміють працювати з персоналом, ефективно організувати діяльність підлеглих, та як такі, що завдають непоправної шкоди сім’ям правоохоронців. Понаднормова робота у разі службової необхідності має бути додатково оплачена.

14. Передбачити в бюджеті МВС кошти на виплату компенсації за понаднормову роботу та роботу в нічний час працівникам всіх служб та підрозділів ОВС.

15. Проаналізувати існуючу практику виховної, соціальної та психологічної роботи в ОВС для виявлення методів та заходів, які найбільш порушують право міліціонера на повагу до його приватного та сімейного життя. Кожен з таких методів має бути оцінений з точки зору функціональності та необхідності для ОВС. Усунути або замінити ті методи та заходи, які порушують право на повагу до приватного та сімейного життя, якщо вони не є ефективними та виправданими службовою необхідністю.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: