Публікація

“Законодавча діяльність Верховної Ради України у сфері прав людини” – випуск № 6

БЮЛЕТЕНЬ

Української Гельсінської спілки з прав людини

„Законодавча діяльність Верховної Ради України у сфері прав людини”

(Випуск № 6, огляд за період 11.09.2006 – 15.09.2006)

Ця публікація створена завдяки підтримці, яку надано на підставі угоди про співпрацю між Інститутом сталих спільнот (Монпельє, штат Вермонт, США) та Агентством США з міжнародного розвитку (АМР). Виражені в ній думки належать авторові (авторам) і не обов’язково відображають погляди Інституту сталих спільнот та АМР. Крім того, згадки про торгівельні марки чи комерційні товари і послуги не означають їх схвалення чи рекомендації до вжитку.

Законопроекти зареєстровані у Верховній Раді України за період 11.09.2006-15.09.2006 р.:[1]

1. Проект Закону про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних націй проти корупції ( № 0039 від 11.09.2006 р., подання – Президент України).

Ця Конвенція застосовується для протидії, розслідування і кримінального переслідування за корупцію та для призупинення операцій (замороження), арешту, конфіскації і повернення доходів від злочинів, що визнані як такі відповідно до Конвенції.

2. Проект Закону про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (№ 0040 від 11.09.2006 р., подання – Президент України).

Конвенція спрямована на створення правових умов, необхідних для співробітництва України з іншими державами у боротьбі та запобіганні корупції. Положеннями Конвенції передбачено вжиття таких законодавчих та інших заходів, що можуть знадобитися для вирішення питання боротьби з корупцією в кожній державі-учасниці.

3. Проект Закону про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (№ 0041 від 11.09.2006 р., подання – Президент України).

Положеннями Протоколу передбачені заходи, яких необхідно вжити на національному рівні для встановлення у своєму законодавстві кримінальної відповідальності за ряд злочинів, пов’язаних із професійною діяльністю арбітрів та присяжних засідателів.

4. Проект Закону про внесення змін і доповнень до Закону України “Про вищу освіту” (щодо працевлаштування випускників) (№2094 від 11.09.2006 р., подання – народний депутат – Луцький М.В.).

Цим законопроектом передбачаються зміни і доповнення до ряду статей Закону України «Про вищу освіту», які врегулюють відносини, що виникають у зв’язку із необхідністю гарантованого працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням.

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” (щодо будівництва житла) (№2095 від 11.09.2006 р., подання – народний депутат – Філіндаш Є.В.).

Цим законопроектом передбачається доповнити порядок укладання договору про участь у будівництві фізичною або юридичною особою, яка стає довірителем, за умови, якщо ступінь будівельної готовності об’єкту інвестування складає не менше 60 відсотків загального обсягу будівельно-монтажних робіт. Проектом Закону передбачається доповнити Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” статтею «Проектна декларація», що забезпечить відкритість і прозорість надання інформації про управителя, забудовника та об’єкт будівництва.

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” (щодо державної молодіжної політики) (№2096 від 11.09.2006 р., подання – народний депутат – Філіндаш Є.В.).

Законопроектом передбачається запровадження нових механізмів забезпечення молоді житлом: надання молодим сім’ям цільових адресних субсидій по кредитах, які отримані ними в комерційних банках на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла; забезпечення молодих сімей новозбудованим житлом, спорудженим на земельних ділянках, виділених для молодіжного житлового будівництва, шляхом впровадження спеціальних житлово-накопичувальних депозитних рахунків у комерційних банках. Ці механізми створять умови для залучення позабюджетних джерел фінансування будівництва житла для молоді.

7. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо надання громадянам безоплатної юридичної допомоги) (№2103 від 11.09.2006 р., подання – народний депутат – Цушко В.П.).

Цим законопроектом передбачається на законодавчому рівні створити у місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування управління юридичного захисту малозабезпечених верств населення, функції яких будуть визначатися у наданні громадянину, в разі його звернення, безоплатної юридичної допомоги, також і шляхом представництва інтересів в державних органах, суді, підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, якщо дохід громадянина нижче за прожитковий мінімум, встановлений законодавством України. Проект закону є популістським, фінансово не обґрунтованим та не враховує положень Концепції надання правової допомоги в Україні.

8. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення (№ 2112 від 11.09.2006 р., подання – Президент України).

Законопроектом вносяться зміни до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, у частині встановлення кримінальної та адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь та діянь, пов’язаних з корупцією, а також визначення порядку притягнення до цих видів відповідальності.

9. Проект Закону про засади запобігання та протидії корупції (№ 2113 від 11.09.2006 р., подання – Президент України).

Цей законопроект визначає правові та організаційні засади запобігання, виявлення та припинення корупції в публічних та приватних сферах, відшкодування заподіяної корупційними правопорушеннями шкоди, поновлення прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави, регулювання міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції. Законопроект на законодавчому рівні дає право громадськості брати участь у запобіганні та протидії корупції.

8. Проект Закону про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень (№ 2114 від 11.09.2006 р., подання – Президент України).

Цей законопроект визначає підстави відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення, дає перелік правопорушень, за які пропонується притягувати до такої відповідальності.

9. Проект Постанови про порядок денний другої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання (№2105 від 11.09.2006 р., подання – народний депутат – Мороз О.О.).

Цей законопроект визначає проекти законів України, які мають бути розглянуті протягом другої сесії Верховної Ради України. Усі законопроекти поділені на дві частини ті, які підготовленні до розгляду на пленарних засіданнях (з поданням комітету ВР), і ті, які доручено підготувати і доопрацювати для розгляду на другій сесії. Не включеними до порядку денного залишились законопроекти: № 0952 Кримінально-процесуального кодексу України (друге читання) (доручення від 15.12.2005); № 1251 про внесення змін до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” (щодо строків позовної давності) (проект н.д. М.Оніщука вручено 05.09.2006); № 1305 про статус борців з тоталітарним режимом за незалежність України (проект н.д. Л.Лук’яненка вручено 05.09.2006)

10. Проект Закону про відчуження земельних ділянок права приватної власності для суспільних потреб (№2141 від 12.09.2006 р., подання – народних депутатів – Чмирь С.М., Сільченько В.А.).

Цим законопроектом регулюються суспільні відносини, які виникають у процесі примусового відчуження земельних ділянок права приватної власності для задоволення суспільних потреб, визначаються юридичні підстави, умови і способи викупу та примусового відчуження земельних ділянок, конкретизується організаційно-правовий механізм розрахунку і порядку відшкодування компенсації за викуп земельної ділянки.

11. Проект Закону про внесення змін та доповнень до Кодексу адміністративного судочинства України та Господарського процесуального кодексу України щодо розмежування компетенції адміністративних та господарських судів (№2146 від 12.09.2006 р., подання – народних депутатів – Богатирьова Р.В., Хомутиннік В.Ю., Притика Д.М.).

Законопроектом передбачається доповнення частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України пунктом згідно до якого до компетенції адміністративних судів не відноситься розгляд публічно-правових спорів, що виникають із сфери господарської діяльності. Одночасно пропонується внести зміни у частину першу статті 12 Господарського процесуального кодексу України доповнивши її пунктом, який відносить до юрисдикції господарських судів розгляд справ у публічно-правових спорах, стороною в яких є суб’єкт господарської діяльності.

12. Проект Закону про Державний бюджет України на 2007 рік (№2000 від 14.09.2006 р., подання – Кабінет Міністрів України).

13. Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань порушення прав людини в місцях позбавлення волі (№2162 від 14.09.2006 р., подання – народних депутатів – Левченко К.Б., Олійник С.В.).

14. Проект Закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2007 рік (№2176 від 15.09.2006 р., подання – Кабінет Міністрів України).

Цей законопроект визначає цілі, завдання і основні напрямки економічного і соціального розвитку України у 2007 році, з урахуванням фінансування, що закладено в проекті бюджету на 2007 рік.

Закони і постанови прийняті Верховною Радою України за період 11.09.2006-15.09.2006 р.:

1. Постанова ВР про порядок денний другої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання (№2105 від 11.09.2006 р., подання – народний депутат – Мороз О.О.). Прийнято в цілому 11.09.2006 р.

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про застосування амністії в Україні” (щодо приведення у відповідність норм закону до чинного кримінального законодавства) (№1152 від 17.07.2006 р., подання – народних депутатів – Шкіль А.В., Келестин В.В.). Прийнято за основу 11.09.2006 р.

3. Проект Закону про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за самовільне захоплення земельної ділянки (№1028 від 31.05.2006 р., подання – народний депутат – Грач Л.І.). Прийнято за основу 11.09.2006 р.

Цим законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 356-1 та внести відповідні зміни до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України з метою встановлення кримінальної відповідальності за самовільне захоплення земельної ділянки.

4. Верховна Рада України зняла з розгляду проекти законів “Про амністію” Зазначені проекти законів (реєстр. №1138 і №1138-1) визначають правові основи звільнення за амністією осіб від кримінальної відповідальності та відбування кримінального покарання, механізм взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування. Це рішення було прийнято Верховною Радою України на прохання авторів законопроектів В.Мойсика (реєстр. №1138) та А.Шкіля і В.Келестина (реєстр. №1138-1).

5. Постанова “Про проведення парламентських слухань з нагоди Міжнародного дня проти насильства щодо жінок” 21 листопада 2006 року. Підтримана пропозиція також розглянути на цих парламентських слуханнях й тему: “Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи”. Прийнято в цілому 14.09.2006р.

6. Проект Закону про приєднання України до Конвенції про визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання (№0013 від 19.06.2006 р., подання – Президент України). Прийнято в цілому 14.09.2006р.

7. Проект Закону про приєднання України до Конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей. (№0019 від 30.06.2006 р., подання – Президент України). Прийнято в цілому 14.09.2006р.

8. Проект Закону “Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)” з пропозиціями Президента України (№0018 від 09.08.2006 р., подання – Президент України). Прийнято в цілому 14.09.2006р.

Робота комітетів Верховної Ради України за період 11.09.2006-15.09.2006.:

1. Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією рекомендує парламенту прийняти у першому читанні проект закону № 1249 про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування системи органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю.

2. Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією рекомендує парламенту ратифікувати Протокол, що вносить зміни до Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом (законопроект № 0037).

3. Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією рекомендує парламенту прийняти у другому читанні проект закону “Про внесення змін до статті 258 Кримінального кодексу України”.

Внесення запропонованих змін до Кримінального кодексу має на меті виконання положень статей 5, 6 і 7 Конвенції про запобігання тероризму, які передбачають встановлення кримінальної відповідальності за публічне підбурювання до вчинення терористичного злочину, за залучення до терористичної діяльності та за навчання терористичній діяльності.

3. Комітет з питань європейської інтеграції підтримує проект закону № 0013 про приєднання України до Конвенції про визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання.

4. Комітет з питань свободи слова та інформації рекомендує парламенту зняти з розгляду проект закону “Про внесення зміни до статті 23 Закону України “Про рекламу” (щодо реклами зброї).

5. Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендує Верховній раді прийняти за основу проект закону № 1012 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати), внесений народними депутатами В.Харою, В.Януковичем. М.Комаром.

6. Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону № 1224 про внесення змін до деяких законів України (щодо соціального захисту прав громадян при встановленні нових цін і тарифів на житлово-комунальні послуги), внесений народним депутатом В.Бондиком

7. Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону № 2039 про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо початку діяльності апеляційних адміністративних судів. поданий народним депутатом С.Ківаловим.

8. Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту підтримати Пропозиції Президента України до Закону “Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (крім таксі)”

Законом пропонується запровадити на 2006 рік мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (крім таксі). При цьому передбачається, що зазначені послуги, природний газ та електроенергія оплачуються населенням за цінами і тарифами, встановленими Кабінетом Міністрів України і місцевими органами виконавчої влади, Національною комісією регулювання електроенергетики України відповідно до їх повноважень, станом на 1 січня 2006 року.


 

[1] З текстами законопроектів можна ознайомитися на Порталі Верховної Ради України: www.rada.gov.ua.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: