Публікація

Проекти законів про корупцію не порушують права людини

БЮЛЕТЕНЬ

Української Гельсінської спілки з прав людини

„Законодавча діяльність Верховної Ради України у сфері прав людини”

(Випуск № 10, огляд законопроектів за період 09.10.2006 – 13.10.2006)

Ця публікація створена завдяки підтримці, яку надано на підставі угоди про співпрацю між Інститутом сталих спільнот (Монпельє, штат Вермонт, США) та Агентством США з міжнародного розвитку (АМР). Виражені в ній думки належать авторові (авторам) і не обов’язково відображають погляди Інституту сталих спільнот та АМР. Крім того, згадки про торгівельні марки чи комерційні товари і послуги не означають їх схвалення чи рекомендації до вжитку.

Законопроекти зареєстровані у Верховній Раді України за період 09.10.2006-13.10.2006 р.:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про судоустрій України” щодо забезпечення касаційного оскарження рішення суду. (№2294 від 09.10.2006 р., подання – народних депутатів – Шустік О.Ю. (БЮТ), Портнов А.В.(БЮТ), Лукаш О.Л. (Партія Регіонів)).

Цей законопроект визначає що до завершення судової реформи перегляд цивільних справ у касаційному порядку здійснюють утворені президіями апеляційних судів відповідні колегії суддів у складі судових палат у цивільних справах у кількості не менше п’яти суддів.

2. Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо надання Верховному Суду України права законодавчої ініціативи) (№2303 від 10.10.2006 р., подання – народних депутатів – Шустік О.Ю. (БЮТ), Портнов А.В.(БЮТ), Корнійчук Є.В. (БЮТ)).

Законопроект передбачає надання найвищому судовому органу в системі судів загальної юрисдикції права законодавчої ініціативи.

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про комітети Верховної Ради України” (щодо доповнення контрольних функцій комітетів) (№2311 від 11.10.2006 р., подання – народних депутатів – Міщенко С.Г. (БЮТ), Кальніченко І.В.(Партія регіонів), Волга В.О. (Соціалістична партія)).

Цей законопроект передбачає надання всім комітетам Верховної Ради України контрольну функцію щодо погодження на створення і ліквідацію спеціальних державних органів, призначення та звільнення посадових осіб, відповідно до законів України.

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про екологічну експертизу” (щодо збільшення повноважень громадськості та розширення переліку об’єктів екологічної експертизи) (№2313 від 11.10.2006 р., подання – народних депутатів – Голуб О.В. (Комуністична партія), Безпалий Б.Я.(Наша Україна)).

Метою цього законопроекту є розширення визначення поняття екологічної експертизи, збільшується коло її принципів та завдань. А також збільшуються можливості громадськості відносно отримання інформації щодо процесу та результатів державної екологічної експертизи, відносно впливу на хід та результат екологічної експертизи. І крім того, деталізується перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять або можуть потенційно становити підвищену екологічну небезпеку, для яких є обов’язковим проведення державної екологічної експертизи.

5. Проект Закону про Кабінет Міністрів України (№2325 від 13.10.2006 р., подання – Кабінет Міністрів України).

Цей законопроект визначає основні завдання, принципи та організацію діяльності Кабінету Міністрів України, його склад, порядок формування та припинення повноважень, компетенцію Кабінету Міністрів України, повноваження у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, соціальне та інше забезпечення членів Кабінету Міністрів України.

Законопроекти внесенні на порядок денний Верховної Ради на період 17.10.2006-20.10.2006 р.:

1. Проект Закону № 1096 про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо захисту прав людини у кримінальному процесі) (проект н.д. С.Олійника вручено 04.07.2006, подання Комітету одержано 04.10.2006). Планується розглянути 17.10.2006 р.

Законопроектом передбачається внести зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України, а саме: законодавчо закріпити в законі, який регулює провадження в кримінальних справах, положення щодо судового контролю за стадією порушення кримінальної справи; встановити чітку процедуру судового розгляду справ за скаргами на постанови органів дізнання, слідчого, прокуратури про порушення кримінальної справи; запровадити принцип змагальності в справах даної категорії; забезпечити можливість участі зацікавлених осіб в розгляді справ даної категорії; встановити особливості апеляційного провадження в справах за скаргами на постанови органів дізнання, слідчого, прокуратури про порушення кримінальної справи; встановити відповідальність за зловживання стороною державного обвинувачення та державними органами своїми правами в справах за скаргами на постанови органів дізнання, слідчого, прокуратури про порушення кримінальної справи; запровадити реальну можливість поставити питання про притягнення до кримінальної відповідальності за завідомо недостовірне повідомлення про вчинення злочину та фальсифікацію доказів; посилити відповідальності працівників органів дізнання, слідства, прокуратури за законність та обґрунтованість порушення кримінальних справ.

2. Проекти Законів № 1101, 2260 про внесення змін до статті 92 Земельного кодексу України (щодо права релігійних організацій на постійне користування землею) (проект н.д. В.Стретовича вручено 04.07.2006, проект н.д. О.Турчинова – 04.10.2006, подання Комітету – 03.10.2006 та 17.10.2006). Планується розглянути 17.10.2006 р.

Законопроектом 2260 пропонується надати релігійним організаціям право постійного користування земельними ділянками із земель державної та комунальної власності.

3. Проект Закону № 2112 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення (вiд 11.09.2006 № 1-1/899 вручено 14.09.2006, подання Комітету про доопрацювання одержано 04.10.2006). Планується розглянути 18.10.2006 р.

Законопроектом вносяться зміни до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України  та Кодексу України про адміністративні правопорушення, у частині встановлення кримінальної та адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь та діянь, пов’язаних з корупцією, а також визначення порядку притягнення до цих видів відповідальності. 

4. Проект Закону № 2113 про засади запобігання та протидії корупції (від 11.09.2006 № 1-1/899 вручено 14.09.2006, подання Комітету про доопрацювання одержано 04.10.2006). Планується розглянути 18.10.2006 р.

Цей законопроект визначає правові та організаційні засади запобігання, виявлення та припинення корупції в публічних та приватних сферах, відшкодування заподіяної корупційними правопорушеннями шкоди, поновлення прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави, регулювання міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції. Законопроект на законодавчому рівні дає право громадськості брати участь у запобіганні  та протидії  корупції.

5. Проект Закону № 2114 про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень (вiд 11.09.2006 № 1-1/899 вручено 14.09.2006, подання Комітету про доопрацювання одержано 04.10.2006). Планується розглянути 18.10.2006 р.

Цей законопроект визначає підстави відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення, дає перелік правопорушень, за які пропонується притягувати до такої відповідальності.

6. Проект Закону № 0039 про ратифікацію Конвенції Організаціїї Об’єднаних Націй проти корупції (від 11.09.2006 № 1-1/898 вручено 14.09.2006, подання Комітету одержано 04.10.2006). Планується розглянути 18.10.2006 р.

Ця Конвенція застосовується для протидії, розслідування і кримінального переслідування за корупцію та для призупинення операцій (замороження), арешту, конфіскації і повернення доходів від злочинів, що визнані як такі відповідно до Конвенції.

7. Проект Закону № 0040 про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (від 11.09.2006 № 1-1/896 вручено 14.09.2006, подання Комітету одержано 04.10.2006). Планується розглянути 18.10.2006 р.

Конвенція спрямована на створення правових умов, необхідних для співробітництва України  з іншими державами у боротьбі та запобіганні корупції. Положеннями Конвенції передбачено вжиття таких законодавчих та інших заходів, що можуть знадобитися для вирішення питання боротьби з корупцією в кожній державі-учасниці.

8. Проект Закону №0041 про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (від 11.09.2006 № 1-1/897 вручено 14.09.2006, подання Комітету одержано 04.10.2006). Планується розглянути 18.10.2006 р.

Положеннями Протоколу передбачені заходи, яких необхідно вжити на національному рівні для встановлення у своєму законодавстві кримінальної відповідальності за ряд злочинів, пов’язаних із професійною діяльністю арбітрів та присяжних засідателів. 

Щодо законопроектів №2112, 2113, 2114, 0039, 0040, 0041 Головне науково-експертне управління Верховної Ради вважає, що “прийняття цих законопроектів може створити загрози справедливості й принципу верховенства права, порушити права, свободи та законні інтереси окремих фізичних та юридичних осіб”, але на думку правозахисників зауваження наведенні у висновках управління носять суто технічний характер або взагалі є спірними чи помилковими, а концептуальні положення законопроектів автори  висновку практично не оскаржують. Водночас низка зауважень свідчить про нерозуміння авторами висновків запропонованої проектами сучасної антикорупційної ідеології та небажання відійти від застарілого, репресивного підходу до шляхів подолання корупції. Більше дізнатись про це можна на сайті Харківської правозахисної групи ( http://www.khpg.org/index.php?id=1160731247 ). 

9. Проект Закону № 0015 про приєднання України до Угоди про привілеї та імунітети Міжнародного кримінального суду (від 21.06.2006 № 1-1/633 вручено 29.06.2006, подання Комітету одержано 04.10.2006). Планується розглянути 18.10.2006 р.

Цей законопроект  розроблено з метою створення на території України механізмів захисту привілеїв та імунітетів Міжнародного кримінального суду, який відповідно до свого Статуту має міжнародну правосуб’єктність.

10. Проект Закону № 1152 про внесення змін до Закону України “Про застосування амністії в Україні” (щодо приведення у відповідність норм закону до чинного кримінального законодавства) (друге читання) (доручення від 12.09.2006). Планується розглянути 19.10.2006 р.

Цей проект Закону вдосконалює законодавче визначення поняття амністії, також виключає положення щодо особливо небезпечних рецидивістів, замінює термін «тяжкі злочини» словосполученням «тяжкі та особливо тяжкі злочини», а також термін «особливо небезпечні злочини проти держави» – терміном «злочини проти основ національної безпеки України».

11. Проект Закону № 0919 про внесення змін до Закону України “Про молодіжні та дитячі громадські організації” (друге читання) (доручення від 20.01.2005). Планується розглянути 19.10.2006 р.

Законопроект передбачає внесення змін до деяких статей Закону України “Про молодіжні та дитячі громадські організації” в частині їх положень, що визнані Конституційним Судом України такими, що не відповідають Конституції України, а також нову редакцію статті Закону щодо фінансування діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій.

12. Проект Закону № 1247 про внесення змін до статті 69 Кримінального кодексу України (доопрацьований) (доручення від 20.09.2006). Планується розглянути 19.10.2006 р.

Законопроектом пропонується у частині першій статті 69 КК виключити класифікацію злочинів, за які може бути призначене більш м’яке покарання ніж передбачено законом.

Передбачається, що суди будуть вправі застосовувати зазначене покарання і до осіб, які вчинили злочини невеликої тяжкості.

13. Проект Закону № 1295 про внесення змін до деяких Законів України (щодо заборони проведення масових лікувальних сеансів або інших аналогічних заходів з використанням гіпнозу) (проект н.д. М.Комара вручено 05.09.2006, подання Комітету одержано 11.10.2006). Планується розглянути 20.10.2006 р.

Цим законопроектом передбачається заборонити на території України проведення (в т.ч. трансляцію в телерадіопросторі) розрахованих на масову аудиторію лікувальних сеансів або інших аналогічних заходів з використанням гіпнозу чи будь-яких інших методів психічного або біоенергетичного впливу на свідомість людини (людей), а також  заборонити рекламу зазначених  заходів.

14. Проект Закону № 2059 про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення” (щодо надбавки до розміру за кожну виховану дитину) (проект н.д. Б.Губського вручено 13.09.2006, подання Комітету про відхилення одержано 04.10.2006). Планується розглянути 20.10.2006 р.

Проектом пропонується запровадити надбавки до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із чинним законодавством, для жінок (чоловіків), які виховали дитину до 18 років, на 15% мінімальної пенсії за віком за кожну виховану дитину.

Робота комітетів Верховної Ради України за період 09.10.2006-13.10.2006.:

1. Комітет з питань фінансів і банківської діяльності рекомендує парламенту направити на доопрацювання проект закону № 1022 про внесення змін до Закону “При державні гарантії відновлення заощаджень громадин України” (щодо погашення знецінених заощаджень).

2. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до статті 69 Кримінального кодексу України (щодо покарання), поданий народними депутатами В.Мойсиком, М.Круцем.

3. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянув низку проектів законів, поданих Президентом України, які стосуються боротьби з корупцією, а зокрема про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, (реєстр. №0040); про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, (реєстр. №0041); про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення, (реєстр. №2112); про засади запобігання та протидії корупції, (реєстр. №2113); про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень, (реєстр. №2114). За підсумками обговорення Комітет прийняв рішення запропонувати Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, який є головним в розгляді цих законопроектів, рекомендувати Верховній Раді відправити всі законопроекти на доопрацювання.

4. Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів рекомендує Верховній Раді відхилити проект закону №2059 про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення” (щодо надбавок за виховання дитини), поданий народним депутатом Б.Губським.

5. Комітет з питань правової політики підтримує проект закону № 0039 “Про ратифікацію Конвенції Організацій Об’єднаних Націй проти корупції”.

6. Комітет з питань охорони здоров’я рекомендує парламенту відхилити проект закону №0917 “Про основні засади державної політики запобігання алкоголізму в Україні”, як такий, що втратив актуальність.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: