Публікація

Про оренду житла під час війни

У великих містах України питання про тимчасове користування житлом є завжди актуальним, але сьогодні і ті, хто мали житло у власності, вимушені винаймати його там, де їхнє життя буде в безпеці.

Ця стаття буде корисною для орендодавців і орендарів на всій території України.

 

Що змінилось з початком війни?

Гарантоване Конституцією в статті 47 право на житло не обмежується Указом Президента України  №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», а тому ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.

Це стосується як власників, так і орендарів.

З початком повномасштабного вторгнення росії і до сьогодні чинне законодавство України щодо оренди житлових приміщень не зазнало змін, а тому, як і раніше, діятиме принцип свободи договору між власником житла і його користувачем. Проте, такий договір має відповідати загальним засадам цивільного законодавства. Найм (оренда) житла регулюється главою 59 Цивільного кодексу України.

 

Що важливо врахувати при оформленні договору оренди?

 1. Орендодавцем (Наймодавцем) може бути тільки власник.

За договором найму (оренди) житла одна сторона – власник житла (наймодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату[1].

Тому наймач має право пересвідчитися, що наймодавець дійсно є власником – шляхом перевірки відповідних документів (зазвичай, це договір купівлі-продажу нерухомого майна, витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно, свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, рідше – судове рішення, що набрало законної сили, щодо набуття права власності на нерухоме майно).

 

Важливо:

 • Під час дії воєнного стану більшість відкритих державних реєстрів недоступна, серед яких Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиний державний реєстр судових рішень, тож перевірити дійсність пред’явлених даних складно, але залишається можливість користуватися іншими платними або безкоштовними сервісами щоб отримати інформацію з реєстру речових прав на нерухоме майно, наприклад Порталом Дія та Опендатабот.
 • Не буде зайвим зафіксувати відповідні дані про власника і про наймача у договорі найму, включно із паспортними даними та даними з інших документів, які сторони пред’являють одна одній.
 • Також слід враховувати, що якщо ви укладаєте договір не з власником, а з іншим наймачем, ви укладаєте договір піднайму[2], і в такому випадку не матимете самостійного права володіння та користування житлом. Ризики також полягають в тому, що строк піднайму буде залежати від строку оренди за основним договором, і у випадку дострокового припинення останнього договір піднайму автоматично припиняється. Тому важливо вимагати пред’явлення основного договору для ознайомлення.

 

 1. Письмова (але довільна) форма договору.

Договір найму житла укладається у письмовій формі[3], і не підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню, на відміну від договору оренди житла з викупом[4].

Законодавством також не передбачено обов’язкової форми для укладення такого договору, тому сторони можуть самостійно вирішувати яким буде його зміст і реквізити, та якими будуть умови щодо реалізації основних прав і обов’язків сторін.

Важливо:

 • Ви можете скористатися будь-яким типовим договором найму житла, наприклад цим або цим, але рекомендуємо максимально деталізувати його для своїх потреб, тобто зафіксувати всі умови, які ви вважаєте важливими для захисту своїх прав і заздалегідь узгодити їх з іншою стороною, наприклад, яким чином ви будете контактувати, фіксувати нові домовленості на час дії договору, вирішувати конфлікти та вносити зміни до договору у разі потреби.
 • Не треба дублювати ті права і обов’язки, які вже закріплені Цивільним кодексом України і наведені в цьому матеріалі, вони будуть чинними на період дії договору та після його розірвання в частині виконання зобов’язань сторонами. Втім, окремі положення ви можете персоналізувати і закріпити в договорі, якщо положення кодексу для вас є непрактичними. Відповідні «гнучкі» норми завжди доповнюються фразою «якщо інше не встановлено договором».

 

 1. Орендоване житло має бути житловим приміщенням.

Предметом договору можуть бути помешкання, зокрема квартира або її частина, житловий будинок або його частина[5]. Помешкання має бути придатним для постійного проживання у ньому[6].

Тож, якщо вам, до прикладу, пропонують частину приміщення, яка не призначена для проживання (підвал, горище, прибудова господарського призначення тощо), вона не може бути предметом договору найму.

Під час укладення договору важливо зафіксувати стан найманого житла (у договорі, за допомогою фото-, відеозаписів) та зазначити про виявлені недоліки, а також обов’язки сторони, яка їх усуватиме, за потреби.

 

 1. Правила користування житлом.

Сторонами у договорі найму житла можуть бути фізичні та юридичні особи [7]. Але якщо наймачем є юридична особа, вона може використовувати житло лише для проживання у ньому фізичних осіб [8].

Наймач зобов’язаний використовувати житло лише для проживання у ньому, забезпечувати збереження житла та підтримувати його в належному стані, [9] і не має права провадити перевлаштування та реконструкцію житла без згоди наймодавця [10]; своєчасно вносити плату за найм житла, а також  самостійно вносити плату за комунальні послуги, якщо інше не встановлено договором найму [11].

У договорі найму житла мають бути вказані особи, які проживатимуть разом із наймачем. Ці особи набувають рівних з наймачем прав та обов’язків щодо володіння та користування житлом[12]. Наймач несе відповідальність перед наймодавцем за порушення умов договору особами, які проживають разом з ним[13]. Якщо наймачами житла є кілька осіб, їхні обов’язки за договором найму житла є солідарними[14]. Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним, мають право за їхньою взаємною згодою та за згодою наймодавця вселити у житло інших осіб для постійного проживання у ньому[15]. Останні набувають рівних з іншими особами прав володіння та користування житлом, якщо інше не було передбачено при їх вселенні[16].

Порядок володіння та користування житлом наймачем та особами, які постійно проживають разом з ним, визначається за домовленістю між ними, а у разі спору – встановлюється за рішенням суду[17].

 

 1. Плата за оренду.

Розмір плати за найм житла встановлюється у договорі найму житла[18].

Наймач вносить плату за найм житла у строк, встановлений договором найму житла[19]. Якщо строк внесення плати за найм житла не встановлений договором, наймач вносить її щомісяця.

Звісно, спосіб плати за найм житла також визначається сторонами. Якщо сторони обирають безготівковий спосіб оплати, відповідні реквізити рахунку наймодавця мають бути зафіксовані у договорі.

Важливо:

 • Цивільним кодексом України не передбачено найму житлових приміщень на безоплатній основі, а відтак всі наведені в цьому матеріалі норми і рекомендації застосовні тільки до оплатних договорів.
 • Втім, безоплатне проживання в житловому приміщенні можливе для тимчасових мешканців[20]: наймач та особи, які постійно проживають разом з ним, за їхньою взаємною згодою та з попереднім повідомленням наймодавця можуть дозволити тимчасове проживання у помешканні іншої особи (осіб) без стягнення плати за найм житла. Тимчасові мешканці не мають самостійного права володіння та користування житлом і повинні звільнити житло після спливу погодженого з ними строку проживання або не пізніше 7 днів від дня пред’явлення до них наймачем або наймодавцем вимоги про звільнення помешкання.

 

 1. Строк оренди.

Договір найму житла укладається на строк, встановлений договором. Якщо у договорі строк не встановлений, договір вважається укладеним на п’ять років[21].

Важливо:

Строк найму житла до одного року вважається короткостроковим наймом[22], за якого наймач не має переважного права на укладення договору на новий строк, не може розміщати тимчасових мешканців, не може укладати договір піднайму і не може бути змінений на іншого наймача серед повнолітніх осіб, які проживають з ним, без розірвання поточного договору.

 

 1. Обов’язки щодо ремонту житла.

Поточний ремонт житла, переданого у найм, зобов’язаний здійснювати наймач, якщо інше не встановлено договором[23], а капітальний – наймодавець, якщо інше не встановлено договором[24].

Переобладнання житлового будинку, в якому знаходиться житло, передане у найм, якщо таке переобладнання істотно змінить умови володіння та/або користування житлом, не допускається без згоди наймача[25].

Важливо:

Чинне законодавство не передбачає жодних додаткових витрат для наймача окрім сплати орендної плати на період найму житла, проте так звані «застави» на випадок пошкодження майна є доволі розповсюдженою практикою у цій сфері.

Враховуючи положення статті 546 Цивільного кодексу України, такий вид забезпечення виконання зобов’язання є допустимим, але не обов’язковим, до того ж слід чітко визначити: для виконання якого саме зобов’язання, передбаченого договором оренди, він застосовується. Таким зобов’язанням може бути вчасна оплата оренди, зберігання житла і майна у належному стані, дотримання правил користування житлом тощо.

Грошова сума, яку власник за згодою сторін може утримувати на весь період оренди, може бути витрачена виключно за згодою сторін та у спосіб, визначений ними у договорі, або повернена наймачеві у повному обсязі після закінчення строку оренди. В такому разі відповідні пункти мають бути закріплені в договорі.

 

Як бути зі сплатою оренди на період війни?

За загальним правилом, одностороння зміна розміру плати за найм житла не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом[26].

Тож, можливі наступні варіанти:

 1. Якщо особливими умовами договору про найм житла було передбачено як діяти сторонам на період обставин непереборної сили (форс-мажору), тобто під час війни[27], слід керуватися відповідними положеннями договору, якими може допускатися звільнення від орендної плати та/або оплати комунальних послуг, взаємне звільнення від виконання обов’язків за договором до зникнення обставин непереборної сили та інше.
 2. Якщо ж існуючий договір оренди не передбачав виникнення таких обставин – слід керуватися тими положеннями договору, які регулюють внесення до нього змін, укладання додаткових угод між сторонами або вирішення конфліктів. В такому разі зверніть увагу на умови договору щодо комунікації між сторонами (засоби зв’язку), адже тільки в такий спосіб сторона буде вважатись належно повідомленою про вимоги/пропозиції іншої сторони.
 3. У разі виникнення спору його слід вирішувати у спосіб, передбачений договором та/або в судовому порядку. Тоді кожна сторона має довести, що вона зробила все можливе для виконання обов’язку за договором або для повідомлення іншої сторони про поважні причини для звільнення від нього та/або про спроби нівелювати негативні наслідки такого невиконання для іншої сторони.

Важливо: Якщо договір укладений після 24 лютого 2022 року, треба уважно ставитися до визначення обставин непереборної сили.

Недарма цей пункт віднесений до інших або особливих умов договору: відповідне положення є виключним та передбачає, що сторони були позбавлені фактичної можливості виконати обов’язки, про які домовилися у договорі, через настання обставин, які не існували на момент його укладення, і саме тому починають діяти «додаткові умови», які в нормі не застосовуються.

До прикладу, укладаючи договір на території тих областей, які не перебувають в зоні ведення бойових дій, можна зазначити, що обставинами непереборної сили, крім погодних катаклізмів, сторони вважатимуть: початок бойових дій в регіоні/посилення режиму безпеки, пов’язаного із загрозою для життя мешканців регіону/припинення функціонування критичної інфраструктури в регіоні тощо.

 

Досить істотною умовою буде те, чи користується наймач житлом на період дії обставин непереборної сили в тому ж обсязі, що і до їх виникнення, якщо так – власник фактично виконує свої обов’язки за договором і справедливо очікує того ж від іншої сторони.

Проте, за наявності поважних причин, наприклад втрати або суттєвого зниження доходу, та відповідних доказів неможливості здійснити оплату оренди, наймач може бути звільнений від відповідних обов’язків за договором – на період існування таких поважних причин.

 

Важливо:

Для власників здача житла в оренду могла бути важливим джерелом доходу, з якого відповідно сплачуються податки, а це зараз важливо для підтримки держави.

Згідно з підпунктом 266.4.3 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України пільги з податку, передбачені для фізичних осіб, не застосовуються до об’єкта оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності). Розмір податкового зобов’язання з доходу від здачі житла в оренду обчислюють на основі орендної плати, зазначеної в договорі. Сума фіскального зобов’язання не може бути меншою за мінімальну суму платежу за повний чи неповний місяць оренди. Кожен громадянин, який не є підприємцем, але здає квартиру, будинок чи навіть кімнату в оренду, довгострокову або подобову, має сплатити з отриманого доходу ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) у розмірі 18% та 1,5% військового збору. Орендодавець в поточному році сам обчислює і сплачує податок щокварталу. Сплату податку, за правилами статті 170 Податкового кодексу України , треба зробити протягом 40 календарних днів, після останнього дня звітного (податкового) кварталу. Сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації

 

Чи може власник виселити наймача з орендованого житла під час війни?

На час публікації цього матеріалу не існує окремої заборони на розірвання або припинення договору оренди житлових приміщень у зв’язку із введенням воєнного стану. Але розірвання і припинення оренди має провадитися відповідно до закону та умов договору. Якщо договір передбачає припинення домовленостей із настанням обставин непереборної сили – варто керуватися відповідним порядком розірвання договору. В іншому випадку діятимуть загальні норми:

 1. У разі спливу строку договору найму житла наймач має переважне право на укладення договору найму житла на новий строк[28].

Якщо власник вирішив здати житло іншим наймачам, які, наприклад, запропонували вищу ціну, колишній наймач матиме пріоритет найму на попередніх умовах і відмова власника буде незаконною. Проте, ця норма не працює для короткострокового найму (до 1 року).

Не пізніше ніж за три місяці до спливу строку договору найму житла наймодавець може запропонувати наймачеві укласти договір на таких самих або інших умовах чи попередити наймача про відмову від укладення договору на новий строк. Якщо наймодавець не попередив наймача, а наймач не звільнив помешкання, договір вважається укладеним на таких самих умовах і на такий самий строк.

Якщо наймодавець відмовився від укладення договору на новий строк, але протягом одного року уклав договір найму житла з іншою особою, наймач має право вимагати переведення на нього прав наймача та (або) відшкодування збитків, завданих відмовою укласти з ним договір на новий строк.

 1. Наймач житла має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору найму, письмово попередивши про це наймодавця за три місяці[29].

Якщо наймач звільнив помешкання без попередження, наймодавець має право вимагати від нього плату за найм житла за три місяці, якщо наймодавець доведе, що він не міг укласти договір найму житла на таких самих умовах з іншою особою.

Наймач має право відмовитися від договору найму житла, якщо житло стало непридатним для постійного проживання у ньому.

 1. Договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду на вимогу наймодавця у разі:

1) невнесення наймачем плати за найм житла за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а при короткостроковому наймі – понад два рази;

2) руйнування або псування житла наймачем або іншими особами, за дії яких він відповідає.

За рішенням суду наймачеві може бути наданий строк не більше одного року для відновлення житла.

Якщо протягом строку, визначеного судом, наймач не усуне допущених порушень, суд за повторним позовом наймодавця постановляє рішення про розірвання договору найму житла. На прохання наймача суд може відстрочити виконання рішення не більше ніж на один рік[30].
4.Договір найму частини будинку, квартири, кімнати (частини кімнати) може бути розірваний на вимогу наймодавця у разі необхідності використання житла для проживання самого наймодавця та членів його сім’ї[31]. Наймодавець повинен попередити наймача про розірвання договору не пізніше ніж за два місяці.

5.У разі розірвання договору найму житла наймач та інші особи, які проживали у помешканні, підлягають виселенню з житла на підставі рішення суду, без надання їм іншого житла[32].

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЖИТЛА

місто [ін.населений пункт]                                           «___» _____________ 2022 року

 

[Прізвище, ім’я та по батькові наймодавця], громадянин(-ка) [країни], паспорт [серія і номер], виданий [уповноважений орган та дата] реєстраційний номер облікової картки платника податків [номер], що проживає за адресою:  [адреса] (надалі – Наймодавець), з однієї сторони, та

[Прізвище, ім’я та по батькові наймодавця], громадянин(-ка) [країни], паспорт [серія і номер], виданий [уповноважений орган та дата] реєстраційний номер облікової картки платника податків [номер] (надалі – Наймач) з іншої сторони,

разом в подальшому іменовані Сторонами, уклали цей Договір про наступне:

1.Загальні положення

 1.1. Наймодавець передає, а Наймач приймає житло для проживання у ньому на визначений цим Договором строк та за встановлену цим Договором плату.

1.2. Під житлом у цьому Договорі розуміється [дім, квартира, кімната тощо]:

1.2.1. Адреса:

1.2.2. Загальна площа:

1.2.3. Житлова (корисна) площа:

1.2.4. Поверх:

1.2.5. Кількість кімнат:

1.2.6. Стан на момент передачі в оренду:

1.2.7. Недоліки:

1.3. В оренду також здається наступне майно‚ яке знаходиться у житлі:

1.4. Сторони домовились про такий порядок відновлення житла та майна в ньому:

 • капітальний ремонт житла та майна здійснює [наймодавець/наймач/інший варіант],
 • поточний ремонт житла та майна здійснює [наймодавець/наймач/інший варіант].

 

2.Мета користування

2.1. Житло надається Наймачу для проживання [разом із: ________________________].

 

3.Порядок передання житла в оренду

3.1. Житло та майно повинні бути передані Наймодавцем та прийняті Наймачем протягом ___ днів після підписання цього Договору Сторонами, про що буде складений відповідний акт прийому-передачі.

3.2. Протягом строку, визначеного у п. 3.1 цього Договору, Наймодавець зобов’язаний підготувати квартиру для передання Наймачеві.

3.3. Разом із підписанням акту прийому-передачі житла Наймодавець передає Наймачеві ключі від нього, а останній передає суму в розмірі ________ [готівкою / в безготівковому порядку на рахунок Наймодавця] в якості застави, яка може бути використана на покриття будь-якої шкоди, завданої Наймачем житлу чи майну Наймодавця або на інші витрати за домовленістю Сторін.

 4.Строк оренди

 4.1. Строк оренди житла складає ____ років з дати передачі житла за актом відповідно до розділу 3 Договору.

4.2. Строк оренди може бути скорочений лише за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою Сторін.

 

5.Права та обов’язки Наймодавця

 5.1. Наймодавець за цим Договором має наступні права:

– один раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання житла у відповідності до умов цього Договору шляхом __________________________________;

– вимагати від Наймача звільнення житла та повернення майна після закінчення строку оренди, зазначеного в п. 4.1;

– звертатися до суду з питань порушення Наймачем умов і положень цього Договору;

– вимагати від Наймача своєчасного внесення орендної плати;

5.2. Наймодавець за цим Договором бере на себе наступні обов’язки:

– надати житло для користування в придатному для постійного проживання стані;

– захистити Наймача від майнових та інших претензій третіх осіб, які також володіють правом власності на житло;

– здійснювати у разі необхідності капітальний ремонт квартири;

– забезпечувати надання комунальних послуг.

 

6.Права та обов’язки Наймача

 6.1. Наймач за цим Договором має наступні права:

– вимагати від Наймодавця своєчасного виконання комплексу робіт по утриманню житлового будинку, в якому знаходиться житло, самого житла і прибудинкової території, а також надання комунальних та інших послуг, передбачених цим Договором;

[- вселити в житло незалежно від згоди Наймодавця своїх неповнолітніх дітей, дружину й непрацездатних батьків (вселення інших осіб допускається тільки за попередньою письмовою згодою Наймодавця);]

[– самостійно визначати порядок, умови та строки проживання в житлі конкретних осіб із числа тих, що визначені у п. 2.1 цього Договору;]

– вимагати зменшення орендної плати за умови невиконання Наймодавцем обов’язків, передбачених цим Договором.

– установлювати замки на вхідні двері та кімнати, укріплювати вхідні двері житла;

– установлювати сигналізацію та інші системи охорони в житлі;

– обладнати та оформити житло на власний розсуд;

6.2. Наймач за цим Договором бере на себе наступні обов’язки:

– використовувати житло за його цільовим призначенням у відповідності до п. 2.1 цього Договору;

– звільнити житло та повернути Наймодавцеві майно після закінчення обумовленого в цьому Договорі строку оренди;

– усувати наслідки аварій, що сталися в житлі, а також інформувати про ці та інші пошкодження Наймодавця;

– безперешкодно допускати Наймодавця до житла з метою перевірки його використання у відповідності до цього Договору;

– забезпечувати збереження і охайність житла та підтримувати його в належному стані;

– не здійснювати перебудову та перепланування житла без попередньої письмової згоди Наймодавця;

– здійснювати за власний рахунок поточний ремонт житла;

– дбайливо ставитися до майна, яке знаходиться в житлі.

 

7.Орендна плата

7.1. Розмір орендної плати за користування найманим житлом та майном у ньому складає _____________________ грн. за один місяць орендного користування.

7.2. Орендна плата сплачується Наймачем [готівкою / в безготівковому порядку на рахунок Наймодавця] – не пізніше ____________ числа кожного місяця.

7.3. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами шляхом ____________________, але не частіше ____________________.

 

8.Витрати на комунальні послуги

8.1. Комунальні послуги, які споживає Наймач оплачуються Наймодавцем самостійно на підставі рахунків відповідних організацій.

8.2. Усі витрати за користування [телефоном, Інтернетом тощо] оплачуються Наймачем самостійно згідно з рахунками ______________.

 

9.Порядок повернення житла

 9.1. Після закінчення строку оренди Наймач зобов’язаний передати Наймодавцю житло протягом _____________ з моменту закінчення строку орендного користування разом з підписанням акта прийому-передачі.

9.2. Протягом строку, визначеного у п. 9.1 цього Договору, Наймач зобов’язаний забезпечити виїзд осіб, які проживали разом з ним та підготувати її до передання Наймодавцю.

9.3. Житло та майно вважаються фактично переданими Наймодавцю з моменту підписання Сторонами відповідного акта прийому-передачі.

9.4. В момент підписання акта прийому-передачі Наймач передає Наймодавцю ключі від житла, що орендується, а Наймодавець повертає суму застави Наймачу.

9.5. Житло і майно, що орендуються, повинні бути передані Наймодавцю у тому ж стані, в якому вони були передані в орендне користування згідно з розділом 1 Договору, з урахуванням нормального природного зносу, в іншому випадку Сторони можуть домовитися про відшкодування завданої шкоди із суми застави відповідно до п. 3.3 Договору.

 

10.Відповідальність сторін

 10.1. У випадку порушення Договору Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

10.2. Невиконання або неналежне виконання Договору вважається порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

10.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.

10.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

 

11.Підстави дострокового розірвання Договору

 11.1. Цей Договір може бути розірваний достроково в порядку та на умовах, що визначені у ст. 825 Цивільного кодексу України.

 

12.Особливі умови договору

 [Індивідуальні побажання, додаткові права та обов’язки наймодавця та наймача жилого приміщення], наприклад:

12.1. Наймач несе наступну відповідальність:

– у випадку прострочення по сплаті орендних платежів – пеня в розмірі _____________________________ від суми боргу за кожен день прострочення;

– у випадку нецільового використання житла – штраф у розмірі ____________________ від загальної суми орендної плати, що підлягає сплаті за цим Договором;

– за передання житла або її кімнат в суборенду без письмової згоди Наймодавця – штраф у розмірі ____________.

12.2. Наймодавець несе наступну відповідальність:

– у випадку прострочення по переданню Наймачу житла та майна – неустойка в розмірі ___________________________.

12.3. Сторони можуть домовитися про відстрочення або розстрочення орендної плати, використання суми застави в рахунок орендної плати, зупинення виконання обов’язків за цим Договором на визначений строк, зміну істотних умов цього Договору – шляхом _________________.

12.4. Будь-яка Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана не пізніше ______________ з дати їх настання шляхом _____________ інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. На період дії форс-мажорних обставин Сторони домовилися про ______________.

12.5. Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вони розуміють надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

Дія таких обставин може бути викликана:

–        винятковими погодними умовами і стихійними лихами;

–        непередбачуваними діями, які відбуваються незалежно від волі і бажання Сторін (в тому числі локдаун, оголошена та неоголошена війна, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, військові дії, ворожа атака, військове вторгнення, введення комендантської години, збурення, безлади, терористичний акт, диверсії, піратства, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, загальна військова мобілізація, протиправні дії третіх осіб, аварія, пожежа, вибух, примусове вилучення, експропріація, реквізиція, захоплення підприємств тощо);

–       умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також пов’язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями.

12.6. В разі існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад строк __________________, будь-яка Сторона вправі в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору. В такому разі Сторона повинна шляхом ______________ проінформувати іншу Сторону про свою відмову від Договору.

 

13.Дія Договору

13.1. Цей Договір є укладеним з моменту його підписання Сторонами.

13.2. Договір діє з моменту, визначеного у п. 13.1 цього Договору та закінчується ____________________________________________, якщо інше не передбачено цим Договором.

13.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

13.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою.

13.5. Зміни до Договору набирають чинності з моменту оформлення відповідної додаткової угоди, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві.

13.6. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою.

13.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві.

 

Наймодавець: Наймач:  
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

 

_______________________________
                                    (підпис)

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

 

_______________________________
                                      (підпис)

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

ОРЕНДИ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

 

м.                                                                                                «___»_________20__ р.

Власник  житла  відповідно до свідоцтва про право власності _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    іменований надалі “Орендодавець“, з одного боку, і ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ іменований надалі “Орендар“, з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

 

1.Предмет договору:

1.1. Орендодавець надає Орендареві й членам його родини в користування строком на _______ рік квартиру загальною площею ____________ кв. м. за адресою: .

1.2. За згодою сторін договором встановлюється плата за оренду квартири в розмірі_________ гривень на місяць, до складу якої включені пропорційно орендованої площі платежі на повне відновлення квартири, витрати на обслуговування й ремонт квартири.

 

2.Обов’язки сторін:

2.1. Орендодавець зобов’язується:

2.1.1. Надати в оренду належне йому на праві власності житло в придатному для проживання стані.

2.1.2. Здійснювати утримання технічних обладнань квартири відповідно до  вимог користування житловими приміщеннями.

2.1.3. Забезпечувати надання комунальних і інших послуг.

2.1.4. Сповістити не пізніше як за 3 (три) місяця Орендаря, про необхідність  звільнити орендоване житлове приміщення надане Орендодавцем.

 

2.2. Орендар зобов’язується:

2.2.1. Використовувати, здану йому за договором оренди  квартиру за призначенням.

2.2.2. Дотримуватись вимог до користування квартирою.

2.2.3. Вчасно повідомляти Орендодавцеві про виявлені несправності елементів квартири.

2.2.4. Не пізніше _____числа кожного місяця вносити плату за оренду.

2.2.5. Вартість  комунальних послуг не входить до орендної плати.

2.2.6. Усі витрати за користування комунальними послугами, телефонами, послугами інтернет оплачуються орендарем самостійно.

2.2.7. Допускати в денний час, а при аваріях і в нічний час, в орендовану квартиру працівників Орендодавця або самого Орендодавця, а також представників підприємств по обслуговуванню й ремонту житла для проведення огляду й ремонту конструкцій і технічних обладнань квартири.

2.2.8. Звільнити орендоване житлове приміщення після закінчення обумовленого в даному договорі строку оренди.

 

3.Права сторін

3.1. Орендодавець має право:

3.1.1. Вимагати від Орендаря дотримання вимог користування житловими приміщеннями.

3.1.2. Вимагати від Орендаря своєчасного внесення плати за оренду.

3.1.3. Вимагати від Орендаря звільнення житлового приміщення після закінчення строку договору оренди.

 

3.2. Орендар має право:

3.2.1. Вимагати від Орендодавця своєчасного і якісного виконання комплексу робіт із утримання, квартири , а також надання комунальних і інших послуг, передбачених договором оренди, або самому виконувати комплексні роботи із утримання квартири за рахунок коштів місячної оренди.

3.2.2. Вимагати обґрунтування збільшення плати за оренду після укладання договору оренди.

3.2.3. Вимагати перерахунку плати за оренду при невиконанні Орендодавцем обов’язків, передбачених у п. п. 2.1.1. – 2.1.4.

 

4.Відповідальність сторін

4.1. Відповідальність Орендодавця:

4.1.1. Орендодавець відшкодовує Орендареві матеріальний збиток, заподіяний у результаті невиконання обов’язків, передбачених у п. п. 2.1.1. – 2.1.4. даного договору, у встановленому законом порядку.

 

4.2. Відповідальність Орендаря:

4.2.1. Орендар відшкодовує Орендодавцеві матеріальний збиток, заподіяний у результаті невиконання обов’язків, передбачених у п. п. 2.2.1 і п. п. 2.2.5 даного договору, у встановленому законом порядку.

 

5.Заключні умови

5.1. Даний договір може бути розірваний із ініціативи кожної із сторін при наявності умов і в порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.2. Виниклі при виконанні даного договору спори між сторонами вирішуються у встановленому законом порядку.

5.3. Даний договір складений в 2-х екземплярах, один із яких перебуває в Орендодавця, іншої – в Орендаря.

5.4. Невід’ємною частиною даного договору є акт приймання квартири Орендарем.

5.5. Договір набуває чинності  з моменту його підписання.

 

Орендодавець:

Паспорт____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса: __________________________________________________________________________

 

Орендодавець ______________

(підпис)

 

Орендар:

Паспорт ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса: __________________________________________________________________________

 

Із вимогами користування житловими приміщеннями, утриманням житлового будинку й прибудинкової території ознайомлений.

 

Орендар ______________

(підпис)

 


[1] ч. 1 ст. 810 Цивільного кодексу України

[2] ст. 823 Цивільного кодексу України

[3] ч. 1 ст. 811 Цивільного кодексу України

[4] ч. 2 ст. 811 Цивільного кодексу України

[5] ч. 1 ст. 812 Цивільного кодексу України

[6] ч. 2 ст. 812 Цивільного кодексу України

[7] ч. 1 ст. 813 Цивільного кодексу України

[8] ч. 2 ст. 813 Цивільного кодексу України

[9] ч. 1 ст. 815 Цивільного кодексу України

[10] ч. 2 ст. 815 Цивільного кодексу України

[11] ч. 3 ст. 815 Цивільного кодексу України

[12] ч. 1 ст. 816 Цивільного кодексу України

[13] ч. 2 ст. 816 Цивільного кодексу України

[14] ч. 3 ст. 816 Цивільного кодексу України

[15] ч. 1 ст. 817 Цивільного кодексу України

[16] ч. 2 ст. 817 Цивільного кодексу України

[17] ч. 4 ст. 816 Цивільного кодексу України

[18] ч. 1ст. 820 Цивільного кодексу України

[19] ч. 3 ст. 820 Цивільного кодексу України

[20] ст. 818 Цивільного кодексу України

[21] ч. 1 ст. 821 Цивільного кодексу України

[22] ч. 2 ст. 821 Цивільного кодексу України

[23] ч. 1 ст. 819 Цивільного кодексу України

[24] ч. 2 ст. 819 Цивільного кодексу України

[25] ч. 3 ст. 819 Цивільного кодексу України

[26] ч. 2 ст. 820 Цивільного кодексу України

[27] лист Торгово-промислової палати України від 28 лютого 2022 № 2024/02.0-7.1

[28] ч. 1 ст. 822 Цивільного кодексу України

[29] ч. 1 ст. 825 Цивільного кодексу України

[30] ч. 2 ст. 825 Цивільного кодексу України

[31] ч. 3 ст. 825 Цивільного кодексу України

[32] ч. 1 ст. 826 Цивільного кодексу України

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: