Публікація

Президент України підписав Закон „Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду”


Основними тенденціями парламентської активності парламенту у сфері прав людини стали:

– внесення Президентом законопроектів, які стосуються реформування судової системи України;
– прийняття Верховною Радою України закону „Про Кабінет міністрів України”, а також законів, що закріплюють в Україні імперативний мандат депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, а також визначають права опозиції;
– підписання Президентом України ЗУ „Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду”;
– подання до Верховної Ради законопроектів щодо участі Уповноваженого з прав людини в цивільному і адміністративному процесі.

Законопроекти зареєстровані у Верховній Раді України за період 25.12.2006-12.01.2007 р.:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про судоустрій України”. (№2834 від 27.12.2006 р., подання – Президент України).

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про статус суддів”. (№2835 від 27.12.2006 р., подання – Президент України).
Президент України Віктор Ющенко вніс на розгляд Верховної Ради два законопроекти, які є новими редакціями чинних законів «Про судоустрій» та «Про статус суддів». Це наступний крок у судовій реформі, ініційованій Главою держави.
Завдання законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» – вдосконалення системи судів загальної юрисдикції згідно з європейськими стандартами. Йдеться, зокрема, про створення вищих судів цивільної і кримінальної юрисдикцій, утворення окружних кримінальних судів, поступову ліквідацію військових судів.
Крім цього, суттєво обмежуються повноваження голови суду, наприклад, щодо розподілу справ, преміювання, надання відпусток, вирішення питань житлового та соціального забезпечення.
Серед нововведень, які пропонує проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів», – поліпшена система добору кадрів та вдосконалення порядку притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Для суддів, які призначатимуться на посади вперше, заплановано проводити відкриті конкурси та підготовки в Національній школі суддів (зараз це Академія суддів України). Також визначено чіткий та вичерпний перелік підстав дисциплінарної відповідальності суддів аж до звільнення з посади.
Дані законопроекти були підготовлені та затверджені Національною Комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права ще в липні цього року. Після цього свої пропозиції до законопроектів висловив Верховний суд України. Законопроекти впроваджують основні положення Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, що була розроблена Національною Комісією та затверджена Указом Президента України від 10 травня 2006 року N 361/2006.

3. Проект Постанови про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні. (№2836 від 28.12.2006 р., подання – народний депутат – Самойлик К.С. (Комуністична партія України)).
Постанова містить низку рекомендацій центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування щодо державної підтримки і перспектив розвитку системи загальної середньої освіти. Визначаються перспективи забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти громадянами України, удосконалення механізмів управління, фінансування галузі, здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчального процесу.

4. Проект Закону про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему. (№2827 від 25.12.2006 р., подання – Кабінет Міністрів України).
Запропонованим проектом Закону затверджується Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему і вносяться відповідні зміни до Закону України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему”.

5. Проект Закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України. (№2448 від 09.01.2007 р., подання – народних депутатів – Зубко Ю.Г.(Соціалістична партія України), Забарський В.В.(Партія Регіонів), Замковенко М.І.(БЮТ)).
Цим законопроектом пропонується передати повноваження розгляду в порядку даного Кодексу адміністративних справ, що стосуються військових, відповідним місцевим та апеляційним військовим судам, зберігши повноваження їх касаційного перегляду за Вищим адміністративним судом України.

6. Проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо використання дитини для жебракування). (№2867 від 10.01.2007 р., подання – народних депутатів – Мірошниченко Ю.Р. (Партія Регіонів)).
Законопроектом пропонується доповнити КК України новою статтею 150-1 з метою встановлення кримінальної відповідальності за використання дитини для жебракування.

7. Проект Закону про парламентську опозицію. (№2885 від 12.01.2007 р., подання – народних депутатів – Коваль В.С.(Наша Україна), Комар М.С.(Партія Регіонів), Тимошенко Ю.В.(БЮТ)).
Цей законопроект направлений на врегулювання правовідносин у сфері здійснення опозиційної діяльності у Верховній Раді України, визначення місця парламентської опозиції у функціонуванні суспільства та держави, принципів відносин між коаліцією депутатських фракцій у Верховній Раді України та парламентською опозицією, забезпечення законодавчих гарантій діяльності парламентської опозиції.

8. Проект Закону про внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального кодексу України щодо здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина в сфері цивільного судочинства. (№2892 від 12.01.2007 р., подання – народних депутатів – Карпачова Н.І. (Партія Регіонів), Мірошниченко Ю.Р.(Партія Регіонів), Павленко Е.І.(Партія Регіонів)).
Цим законопроектом пропонується розширити процесуальні права Уповноваженого ВР з прав людини у цивільному судочинстві не лише для присутності у судових засіданнях як зазначено у п.9 ст.13 Закону про Уповноваженого, а шляхом введення Уповноваженого з прав людини у судовий процес, як повноцінного учасника цивільного процесу на боці громадян з наданням відповідних процесуальних прав, що слугуватиме додатковою гарантією захисту конституційних прав і свобод людини при вирішенні судових справ.
Також виділяється пропозиція щодо додаткових підстав перегляду судових рішень у цивільних справах у зв’язку з винятковими обставинами у разі визначення Рішенням Конституційного Суду України при офіційному тлумаченні Конституції та законів України (або їх окремих положень) іншої правової позиції ніж у правозастосовчій практиці судів, та надання Уповноваженому з прав людини права оскарження судових рішень до Верховного Суду України у зв’язку з винятковими обставинами.

9. Проект Закону про внесення змін і доповнень до Кодексу адміністративного судочинства України щодо здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина у сфері адміністративного судочинства. (№2893 від 12.01.2007 р., подання – народних депутатів – Карпачова Н.І. (Партія Регіонів), Мірошниченко Ю.Р.(Партія Регіонів), Павленко Е.І.(Партія Регіонів)).
Цим законопроектом пропонується наділити Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини правосуб’єктністю як учасника адміністративного процесу на боці громадян як додатковою гарантією захисту конституційних прав і свобод людини при розгляді адміністративними судами позовів щодо поновлення цих прав.

10. Проект Закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо збереження таємниці сповіді). (№2895 від 12.01.2007 р., подання – народних депутатів – Савосін Г.А.(Соціалістична партія України), Зубко Ю.Г.(Соціалістична партія України)).
Проектом Закону пропонується внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, що передбачають усунення можливості розголошення священнослужителем таємниці сповіді та встановлення вимоги наявності письмової форми дозволу особи, що довірила нотаріусу, лікарю, психологу відомості при здійсненні ними професійної діяльності, на їх розголошення в процесі допиту.

Закони і постанови прийняті Верховною Радою України 25.12.2006-12.01.2007 р.:

1. Проект Постанови про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні. (№2836 від 28.12.2006 р., подання – народний депутат – Самойлик К.С. (Комуністична партія України)). Постанову прийнято в цілому.
Результати голосування:
За:328 Проти:0 Утрималися:2 Не голосували:114 Всього:444
Підтримали: Регіони України, Соціалістична партія України, Комуністична партія України.
Не підтримали: Наша Україна, БЮТ

2. Закон України “Про внесення змін до Земельного кодексу України” (щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів) з пропозиціями Президента України від 29.12.2006. Подолано вето Президента України.
Результати голосування:
За:367 Проти:21 Утрималися:2 Не голосували:48 Всього:438
Підтримали: Регіони України, Соціалістична партія України, Комуністична партія України, БЮТ.
Не підтримали: Наша Україна.

3. Закон України “Про захист персональних даних” (доопрацьований) (вручено 14.12.2006). Прийнято в цілому.
Результати голосування:
За:329 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:114 Всього:443
Підтримали: Регіони України, Соціалістична партія України, Комуністична партія України, БЮТ.
Не підтримали: Наша Україна.

4. Проект Закону про внесення змін до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України (від 25.09.2006 № 1-1/980 вручено 03.10.2006, подання Комітету – 19.12.2006). Прийнято за основу.
Результати голосування:
За:397 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:46 Всього:443
Підтримали: Наша Україна, Регіони України, Соціалістична партія України, Комуністична партія України, БЮТ.
Законопроект про внесення змін до частин 1 і 2 статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України має за мету вилучити з підслідності слідчих органів прокуратури справи про деякі злочини проти життя, здоров?я, а також волі, честі, гідності та статевої недоторканності особи і віднести їх до підслідності слідчих органів внутрішніх справ.

5. Проект Закону про амністію (вiд 18.10.2006 № 7340/0/2-06 вручено 01.11.2006, проект н.д. А.Шкіля – 14.11.2006, подання Комітету– 17.11.2006 та 30.11.2006). Прийнято рішення про відправлення на доопрацювання цього законопроекту.
Результати голосування:
За:404 Проти:0 Утрималися:2 Не голосували:37 Всього:443
Підтримали: Наша Україна, Регіони України, Соціалістична партія України, Комуністична партія України, БЮТ.

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про зайнятість населення” (нова редакція) (вiд 24.11.2006 № 8402/0/2-06 вручено 30.11.2006, подання Комітету – 15.12.2006). Прийнято за основу.
Результати голосування:
За:347 Проти:0 Утрималися:6 Не голосували:92 Всього:445
Підтримали: Регіони України, Соціалістична партія України, Комуністична партія України, БЮТ.
Не підтримали: Наша Україна.

7. Проект Постанови про проведення у Верховній Раді України парламентських слухань на тему: “Про стан дотримання в Україні прав профспілок та організацій роботодавців відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці №87 “Про свободу асоціації та захист прав на організацію” (проект н.д. М.Волинця вручено на заміну 12.12.2006, подання Комітету – 19.12.2006). Прийнято за основу із врахуванням рекомендації комітету про проведення парламентських слухань у комітеті.
Результати голосування:
За:398 Проти:0 Утрималися:1 Не голосували:44 Всього:443
Підтримали: Наша Україна, Регіони України, Соціалістична партія України, Комуністична партія України, БЮТ.

8. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про судоустрій України” щодо забезпечення касаційного розгляду цивільних справ (проект н.д. О.Шустік вручено на заміну 14.11.2006, подання Комітету – 16.11.2006). Прийнято за основу.
Результати голосування:
За:392 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:51 Всього:443
Підтримали: Наша Україна, Регіони України, Соціалістична партія України, Комуністична партія України, БЮТ.

9. Проект Закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (проект н.д. Ю.Зубка вручено на заміну 11.01.2007). Прийнято за основу.
Результати голосування:
За:230 Проти:0 Утрималися:2 Не голосували:211 Всього:443
Підтримали: Соціалістична партія України, Комуністична партія України, БЮТ, Наша Україна.
Не підтримали: Регіони України.
Законопроект має за мету тимчасово надати військовим судам повноваження здійснювати правосуддя у формі адміністративного судочинства по справах, які виникають із адміністративних правовідносин у сфері військового управління.

10. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про виконавче провадження” (щодо заборони конфіскації житла за борги з житлово-комунальних послуг) (проект н.д. Ю.Тимошенко вручено 03.10.2006, подання Комітету – 03.11.2006). Законопроект направлено на повторне перше читання.
Результати голосування:
За:239 Проти:1 Утрималися:0 Не голосували:201 Всього:441
Підтримали: Соціалістична партія України, Комуністична партія України, БЮТ, Наша Україна.
Не підтримали: Регіони України.

11. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі) (проект н.д. О.Бондаренко вручено на заміну 28.11.2006, подання Комітету – 12.12.2006). Рішення не прийнято.
Результати голосування:
За:179 Проти:6 Утрималися:3 Не голосували:254 Всього:442
Підтримали: Наша Україна, БЮТ.
Не підтримали: Регіони України, Соціалістична партія України, Комуністична партія України.

12. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” з пропозиціями Президента України від 11.01.2007. Прийнято рішення про подолання вето Президента.
Результати голосування:
За:366 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:4 Всього:370
Підтримали: Регіони України, Соціалістична партія України, Комуністична партія України, БЮТ.
Не підтримали: Наша Україна.

13. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад. Прийнято за основу і в цілому.
Результати голосування:
За:362 Проти:0 Утрималися:1 Не голосували:5 Всього:368
Підтримали: Регіони України, Соціалістична партія України, Комуністична партія України, БЮТ.
Не підтримали: Наша Україна.
Цим законопроектом пропонується закріплення імперативного мандата депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також місцевих рад.

14. Проект Закону про парламентську опозицію. Прийнято за основу.
Результати голосування:
За:362 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:4 Всього:366
Підтримали: Регіони України, Соціалістична партія України, Комуністична партія України, БЮТ.
Не підтримали: Наша Україна.

15. Проект Закону про організаційно-правові засади вилучення (викупу) земель права приватної власності. (№2141 від 04.12.2007 р., подання – народних депутатів – Бевзенко В.Ф. (Партія Регіонів), Кириленко І.Г. (БЮТ), Парубок О.Н.(Комуністична партія України), Сільченко В.А. (Соціалістична партія України)). Прийнято за основу.
Результати голосування:
За:350 Проти:0 Утрималися:1 Не голосували:91 Всього:442
Підтримали: Регіони України, Соціалістична партія України, БЮТ.
Не підтримали: Комуністична партія України, Наша Україна.

Підписання і накладення вето на закони Президентом України за період 25.12.2006-12.01.2007 р.:

1. Відповідно до частини другої статті 94 Конституції України Президент повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження».

2. Відповідно до частини другої статті 94 Конституції України Президент повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про Кабінет Міністрів України».
Верховна Рада України 12.01.2007 подолала вето Президента на цей закон.

3. Президент підписав Закон № 462-V «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо оскарження постанови про порушення кримінальної справи»

4. Президент підписав Закон № 521-V «Про внесення змін до законів України «Про державну виконавчу службу» та «Про виконавче провадження» щодо реформування органів державної виконавчої служби».

5. Глава держави підписав Закон України № 524-V «Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України».

6. Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», прийнятий Верховною Радою 22 грудня 2006 року. Глава держави підписав, зважаючи на неприпустимість дальшого зволікання з вирішенням питання реконструкції, а також ураховуючи необхідність створення нових механізмів стимулювання розвитку житлового будівництва, залучення для цього коштів інвесторів.
Водночас УГСПЛ неодноразово підкреслювало, що цей законопроект може мати негативний вплив на права людини. Коментар, щодо підписаного закону можна знайти на сайті УГСПЛ (index.php?id=1168520899) .

Робота комітетів Верховної Ради України за період 25.12.2006-12.01.2007 р.:

1. Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про внесення змін до Закону “Про судоустрій України”(щодо складу кваліфікаційних комісій суддів).

2. Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо звільнення та призначення посадових осіб).
Законопроектом №2697 передбачається створити правові підстави для розгляду Вищим адміністративним судом адміністративних справ щодо звільнення посадових осіб, які призначаються та звільняються з посад Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

3. Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту направити на доопрацювання проект закону про внесення змін до Закону “Про статус суддів” (щодо кваліфікаційного класу суддів).
Законопроектом №2567 пропонуються шляхи вирішення питань, пов`язаних з дисциплінарною відповідальністю суддів а також передбачається можливість пониження кваліфікаційного класу судді в разі невідповідності рівня його фахових знань посаді, яку він займає. На засіданні Комітету зазначалося, що положення законопроекту потребують суттєвого доопрацювання. Зокрема, народні депутати вказували на те, що питання відповідальності за неповагу до суду достатньо врегульовано Кодексом про адміністративні правопорушення, а в частині цивільно–правової відповідальності – Цивільним кодексом.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає, що законопроект потребує доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

4. Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства.
Законопроектом №2448 передбачається законодавчо забезпечити механізм здійснення належного демократичного цивільного контролю за Воєнною організацією з використанням потенціалу військових судів, реалізації на законодавчому рівні гарантованого ст. 55 Конституції України права на судовий захист військовослужбовців компетентним і неупередженим судом.

5. Комітет у закордонних справах підтримує проект закону про внесення змін до Закону “Про виконавче провадження” (щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини).

6. Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією підтримує проект закону про внесення змін та доповнень до Закону “Про виконавче провадження” (щодо усунення передумов корупції).
Законопроектом №2406 пропонується заборонити державній виконавчій службі залучати суб’єктів охоронної діяльності під час здійснення виконавчих дій та встановити обмеження у часі для виконання рішення суду стосовно юридичної особи-боржника.

7. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти в другому читанні і в цілому проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо попередження несанкціонованого прослуховування телефонних розмов).
Змінами уточнюються чинні редакції законодавчих актів в частині недопущення протиправного прослуховування телефонних розмов та зняття інформації з каналів зв’язку, у тому числі стільникового (мобільного) зв’язку.

9. Комітет з питань свободи слова та інформації рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону “Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних засобів масової інформації приміщень та майна”.
Законопроектом № 2739 пропонується встановити тимчасовий мораторій на відчуження приміщень та майна редакцій державних та комунальних засобів масової інформації до прийняття закону, який має визначити суб’єктів права власності.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: