Публікація

Президент Україні ветував закон „Про захист персональних даних”

БЮЛЕТЕНЬ

Української Гельсінської спілки з прав людини

„Законодавча діяльність Верховної Ради України у сфері прав людини”

(Випуск № 23, огляд законопроектів за період 22.01.2007 – 02.02.2007)

Основними тенденціями парламентської активності парламенту у сфері прав людини стали:

                  внесення  законопроекту про зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу щодо гуманізації кримінальної відповідальності;

                  ветування Президентом України закону „Про захист персональних даних”;

                  внесення законопроекту, метою якого є врегулювати порядок обмеження права на свободу світогляду та віросповідання.

Законопроекти зареєстровані у Верховній Раді України за період 22.01.2007-02.02.2007 р.:

1. Проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності. (№ 3031  від 24.01.2007 р., подання – народний депутат  – Стретович В.М.(Наша Україна)).

Цим законопроектом пропонується:

– удосконалити формулювання статей, зокрема, уточнивши порядок реалізації принципу зворотної дії кримінального закону в часі;

– розширити можливість звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям або примирення винного з потерпілим;

– передбачити можливість призначення штрафу з розстрочкою його виплати до трьох років з урахуванням майнового стану підсудного;

– доповнити перелік пом’якшуючих обставин такою обставиною, як надання медичної або іншої допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення злочину;

– надати судам можливість призначати особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості, більш м’якого покарання, ніж передбачено законом;

– удосконалити норми, які регулюють особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Серед нововведень Закону є окремі положення, покликані враховувати інтереси потерпілої особи. Так, пропонується закріпити повне відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди як обов’язкову умову для звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, у зв’язку з передачею такої особи на поруки. Проектом пропонується надати судам можливість зняти з особи судимість до закінчення законодавчо закріплених строків, визнавши однією з обов’язкових умов зняття судимості з винної особи повне відшкодування завданих злочином збитків або усунення заподіяної шкоди.

2. Проект Закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо дотримання таємниці сповіді). (№ 2895-1  від 25.01.2007 р., подання – народний депутат  – Марущенко В.С.(Наша Україна)).

Цим законопроектом пропонується внести зміни до частини 1 статті 69 Кримінально-процесуального кодексу України, визначивши у пункті 1, що адвокати та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, нотаріуси, лікарі, психологи не можуть бути допитані як свідки з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо вони у письмовій формі не звільнені від обов’язку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості. Також  пропонується доповнити частину 1 статті 69 Кримінально-процесуального кодексу України пунктом 6, визначивши, що священнослужителі не можуть бути допитані в якості свідків з приводу відомостей, отриманих ними під час сповіді.

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, щодо отримання освіти інвалідами. (№ 3034  від 26.01.2007 р., подання – народний депутат  – Фельдман О.Б.(БЮТ)).

Цим законопроектом передбачається надання права особам з обмеженими функціональними можливостями на отримання освіти за медичними рекомендаціями у відповідних навчальних  закладах за співбесідою та встановлення  відповідних квот вищим навчальним закладам для навчання осіб з функціональними обмеженнями. 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, щодо зловживання правом на свободу світогляду і віросповідання. (№ 3035  від 26.01.2007 р., подання – народний депутат  – Фельдман О.Б.(БЮТ)).

Цей законопроект визначає способи, порядок та принципи обмеження права на свободу світогляду і віросповідання. Законопроект встановлює перелік дій при реалізації свободи світогляду і віросповідання, які мають підлягати обмеженню. Також законопроектом передаються функції нагляду за дотриманням законодавства про свободу совісті до прокуратури.

5. Проект Закону про ратифікацію Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі. (№ 0059  від 30.01.2007 р., подання – Президент України).

Стокгольмська конвенція про СОЗ є важливим елементом міжнародного процесу охорони довкілля та системи забезпечення сталого розвитку. Прийняття зазначеного закону є нагальним для Україні, зважаючи на наявність в країні значної кількості небезпечних хімічних речовин, які відносяться до стійких органічних забруднювачів (СОЗ), підпадають під дію Стокгольмської конвенції і щодо яких необхідно вживати дієвих заходів із запобігання їх шкідливому впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини.

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про судоустрій України” (щодо складу кваліфікаційних комісій суддів). (№ 3041  від 29.01.2007 р., подання – народний депутат  – Толстенко В.Л.(БЮТ)).

Цей законопроект є альтернативним до  проекту закону №2564 від 20.12.2006, але даний законопроект встановлює наступну квоту представництва у кваліфікаційних комісіях суддів: шість діючих суддів, два судді у відставці, одна особа  від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та дві особи, призначені загальними зборами адвокатів відповідних регіону України.

7. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Конституційний Суд України”. (№ 3042  від 29.01.2007 р., подання – народних депутатів – Бокий І.С.(Соціалістична партія України), Пономаренко Г.Г. (Комуністична партія України), Мірошниченко Ю.Р.(Партія регіонів), Чечетов М.В. (Партія Регіонів)).

Цей законопроект передбачає:

                  унормувати      порядок      встановлення      Конституційним      Судом
відповідності (невідповідності) законопроекту про внесення змін до Конституції
України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

                  визначити   строк   для   прийняття   Конституційним   Судом   України
певних рішень;

                  визначити форму і зміст звернення Верховної Ради України про дачу висновку Конституційним  Судом  України  щодо  додержання  конституційної
процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з
поста в порядку імпічменту, строків відкриття конституційного провадження за цією процедурою.

Потрібно відзначити, що цей законопроект також пропонує обмежити право Президента оспорювати акти Кабміну і внести додаткові норми, які забороняють перегляд конституційної реформи.

8.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань заробітної плати щодо підвищення життєвого рівня працюючого населення. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Конституційний Суд України”. (№ 3058  від 01.02.2007 р., подання – народних депутатів – Мороз О.О.(Соціалістична партія України), Бокий І.С.(Соціалістична партія України)).

Законопроектом передбачається  встановити, що з початку 2008 року питома вага заробітної плати у структурі собівартості продукції, що виробляється підприємством, не може бути меншою за 25%. Запроваджується також мінімальна погодинна заробітна плата – законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитись оплата праці працівника за годину праці при виконанні ним обов’язків згідно з трудовим договором.

9. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” (щодо встановлення цін/тарифів на водовідведення, централізоване опалення та воопостачання). (№ 3069 від 02.02.2007 р., подання – народних депутатів – Тимошенко Ю.В.(БЮТ), Боднар О.Б.(БЮТ)).

Цей законопроект обмежує розмір можливого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, встановлює безпосередню залежність такого підвищення з темпами росту середньої заробітної плати, надає центральному органу виконавчої влади з питань регулювання електроенергетики право формувати державну політику щодо встановлення цін/тарифів на водовідведення, централізоване опалення та водопостачання.

Підписання і накладення вето на закони Президентом України за період 22.01.2007-02.02.2007 р.:

1.  Відповідно до частини другої статті 94 Конституції України Президент повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про захист персональних даних».

2.  Президент України Віктор Ющенко підписав закон № 578-V «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки».

3. Відповідно до частини другої статті 94 Конституції України Президент повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження прозорих механізмів продажу земельних ділянок, набуття права оренди на земельні ділянки».

Робота комітетів Верховної Ради України за період  22.01.2007-02.02.2007 р.:

1.  Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує парламенту відхилити проект закону “Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України”.

УГСПЛ вже наголошувала про небезпеку цього законопроекту, яким крім усього іншого пропонується внести у документ, що посвідчує особу біометричні дані про неї.

2. Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендує Верховній Раді відхилити проект закону про внесення змін до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, поданий народним депутатом О.Фельдманом.

Комітет зазначив, що запропонована норма законопроекту стосовно оформлення дозволу на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства не може бути нормою Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, який визначає правовий статус, закріплює основні права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, і визначає порядок вирішення питань, пов’язаних з їх в’їздом в Україну або виїздом з України.

На думку Комітету, ця норма повинна бути визначена у Законі України “Про зайнятість населення”. Члени Комітету також зазначили, що положення частини чотирнадцятої статті 8 проекту, не узгоджуються з частиною п’ятою цієї ж статті, якою визначено перелік документів для отримання дозволу на працевлаштування, в якому не враховано подання трудового договору (контракту) або процедури подальшого його надання державній службі зайнятості.

3. У Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відбувся круглий стіл з обговорення проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства України щодо протидії насильству в сім’ї).

Під час дискусії обговорювалися питання щодо введення корекційних програм для осіб, які вчинили насильство в сім’ї, зобов’язання проходження лікування від алкоголізму для осіб, які вчинили насильство в сім’ї у стані алкогольного сп’яніння, порядок винесення офіційного попередження та захисного припису, а також питання вилучення положення про віктимну поведінку щодо насильства в сім’ї.

Учасники круглого столу висловили свої пропозиції, зокрема, щодо розширення кола суб’єктів насильства в сім’ї, зняття вікових обмежень (на сьогодні до 35 років) та регіональної приналежності при прийнятті до кризових центрів для потерпілих від насильства в сім’ї, визначення у законодавстві України терміну “жорстоке поводження з дитиною” тощо.

У ході обговорення законопроекту представники Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту зауважували, що підрозділи відомства неспроможні проводити корекційну роботи з особами, які чинять насильство в сім’ї, у зв’язку з відсутністю спеціалістів з цих питань. Народний депутат Катерина Левченко висловила своє занепокоєння цим фактом, оскільки “Мінсім’ї, молоді та спорту є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї і за законом бере участь в розробленні та реалізує державну політику щодо попередження насильства в сім’ї”.

4. У Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності завершується розробка проекту закону про детективну діяльність.

Законопроектом внесеним народними депутатами В.Мойсиком, В.Грицаком, В.Малишевим та ін., визначаються загальні правові засади приватної детективної діяльності в Україні як одного з шляхів забезпечення конституційних прав людини на захист своїх законних прав та інтересів, принципи її здійснення, суб’єкти приватної детективної діяльності, їх права, вимоги до громадян України претендентів на отримання ліцензії на право здійснення приватної детективної діяльності. Проектом також визначаються умови ліцензування та державної реєстрації, гарантії здійснення приватної детективної діяльності, а також контроль і нагляд за приватною детективною діяльністю тощо.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: