Публікація

Правовий аналіз Постанови КМУ № 788 від 21.08.2019 щодо соціальних виплат переселенцям

21 серпня 2019 року Кабінет Міністрів України (далі – КМУ) прийняв постанову № 788 щодо соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (далі – ВПО), що набуває чинності 28 вересня 2019 року. Постанова №788 передбачає ряд негативних положень, що фактично унеможливлять виплату пенсій ВПО. З-поміж них такі:

1) «призначення, відновлення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) (далі ¾ пенсії) внутрішньо переміщеним особам, у тому числі особам, які відмовились відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження (далі ¾ внутрішньо переміщені особи), здійснюються територіальними органами Пенсійного фонду України на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб». Таким чином пенсіонерів, які раніше проживали в ОРДЛО, а потім зареєструвалися на підконтрольній території будуть прирівнюватися до ВПО.
Тобто навіть якщо пенсіонер, що раніше проживав в ОРДЛО, вже зареєструвався на підконтрольній території, до нього будуть застосовуватися обмеження в сфері призначення, поновлення і подовження виплати пенсій, як до ВПО. Однак, варто відзначити і позитив: «Виплата пенсій та соціальні виплати особам з інвалідністю I групи та іншим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовою заявою можуть здійснюватися акціонерним товариством “Укрпошта” з доставкою за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб». Це положення полегшить людям з особливими потребами отримання коштів. Наступним логічним кроком буде запровадження електронної подачі заяв від таких осіб до уповноважених органів. Ці позитивні моменти можна взяти на замітку при створенні нової постанови після скасування постанови №788, що мало б відбутися найближчим часом;

2) «під час звернення внутрішньо переміщеної особи із заявою про призначення, відновлення чи продовження виплати пенсії та документом, що посвідчує особу, територіальні органи Пенсійного фонду України ідентифікують особу заявника, фіксують місце і час її звернення, порівнюють отримані дані з даними, що обробляються в базах даних Пенсійного фонду України, з урахуванням даних Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб у порядку, який затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з Мінсоцполітики». Постанова №788 внесла зміни до існуючих процедур не спростивши, а затуманивши існуючі, запровадивши необхідність створення нових міністерських порядків, які невідомо чи будуть. А без їх існування фактично неможливе призначення, відновлення та виплати пенсій ВПО;

3) «у разі надходження до Пенсійного фонду України або до його територіальних органів інформації від Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Національної поліції, Державної міграційної служби, Міністерства фінансів, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що особа повернулась до покинутого місця постійного проживання, або особою подано документи, що містять недостовірні відомості для призначення (відновлення, продовження виплати) пенсії, виплата пенсії продовжується після особистого звернення особи, проходження ідентифікації у порядку, визначеному в абзаці четвертому цього пункту, з урахуванням даних Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб».  Сумнівним тут виглядає твердження «яка дає обґрунтовані підстави вважати, що особа повернулась до покинутого місця постійного проживання». Подібне положення було в порядках, затверджених постановою КМУ №365, та визнано судом неправомірним;

4) конкретизовано те, що виплати пенсій до моменту відновлення «заморожуються», тобто визначено що: «Суми пенсій, які не виплачені за період до місяця їх відновлення, обліковуються в органі, що здійснює пенсійні виплати, та виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України». Наприкінці квітня 2018 р. уряд вже відзвітував про «чергове посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб». Зокрема, були внесені зміни до Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат ВПО за місцем їх фактичного проживання/перебування. Як було тоді анонсовано урядом, прийнятою 25 квітня 2018 р. постановою № 335 уточнено механізм призначення (відновлення) виплати пенсій ВПО та припинення соціальних виплат за рішенням комісій або органів, що здійснюють соціальні виплати. Також установлено, що облік соціальних виплат, недоотриманих за минулий період, та їх виплата будуть здійснюватися на умовах окремого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України. В реальності переселенцям-пенсіонерам треба було звертатися до суду, щоб довести своє право на пенсію та повернути невиплачені гроші, і таких справ пройшло чимало та у більшості випадків суди задовольняли позови, подані від пенсіонерів-ВПО. Пройшло більше року, наразі, ніякого окремого порядку ще немає і коли він з’явиться, не зрозуміло;

5) зайвим навантаженням є передбачення можливості звернення Пенсійного фонду України до ряду державних органів, адже і без прописаного положення вони мають таку можливість у разі потреби. Недоречною тут є і зміна щодо прирівнювання пенсіонерів, які раніше проживали в ОРДЛО, а потім зареєструвалися на підконтрольній території, до ВПО. Окрім порушень їх прав це ні до чого не призведе. Зокрема, відсутність чіткого визначення підстав для звернення «до Пенсійного фонду України та його територіальних органів до Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Національної поліції, Державної міграційної служби, Міністерства фінансів, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою підтвердження чи спростування інформації про повернення особи до покинутого місця постійного проживання або поданих нею для призначення (відновлення, продовження виплати) пенсії документів, зокрема з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів». Фактично, це може стати додатковою та дискримінаційною умовою лише для категорії мешканців Донбасу та АРК. Ця норма (умова) відсутня у законах щодо пенсійного забезпечення. Підзаконне нововведення не узгоджується та суперечить закону, хоча мало б бути направлено саме на його виконання;

6) викликає подив необхідність передбачення однією із умов призначення, відновлення  чи продовження виплати пенсії проходження ідентифікації в Ощадбанку, періодичним проходженням цієї ідентифікації. Задля чого введено це положення незрозуміло, окрім того, що це в додаток до вищесказаного може створити ще одні обмеження прав і свобод ВПО.

7) продовжує існувати норма, що унеможливлює виплату заборгованості по пенсіям ВПО. До внесення змін норма, яка унеможливлювала виплату заборгованості по пенсійним виплатам для ВПО у зв’язку із відсутністю окремого порядку виплати пенсій ВПО, містилася в тексті постанови КМУ № 365  від 08.06. 2016 року. Після внесення змін, цю норму перенесли в текст постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 року. Тобто нічого не змінилося;

8) фактично нормативно передбачено умови поновлення пенсійних виплат – з моменту звернення особи. Поряд з цим, самі підстави припинення пенсії визначені нечітко, незрозуміло, на підставі припущень що нібито є «обґрунтовані підстави вважати, що особа повернулась до покинутого місця проживання». Тобто формально закріплено складну процедуру (через додаткову ідентифікацію) поновлення пенсії, а борги за попередній період, циклічними періодами, «заморожені» – з бланкетною нормою до іншого порядку «окремого», «визначеного Кабінетом Міністрів України», а він відсутній. З «туманною» підставою з сумнівною перспективою їх виплати на підставі цього майбутнього порядку.

Щоправда в постанові №788 містяться інструменти, що можуть спростити процедуру звернення, а саме (1) зміна місця проживання ВПО не буде вимагати додаткових звернень до пенсійних органів, так як ця інформація буде братися з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб; (2) люди, які відмовилися від довідки ВПО вже не будуть скуті місцем проживання ВПО, як це було вказано в довідці раніше. Однак ці положення потрібно більш детально дослідити та можливо врахувати частково при розробці наступних постанов уряду, але без вищенаведених негативних положень.

Постанову №788 в цілому потрібно скасувати, так як вона протирічить правовій та судовій практиці. ЇЇ дія стане порушенням прав і свобод ВПО, спровокує численні судові позови до держави Україна, як на національному, так і міжнародному рівні.

Правовий аналіз підготовлено в рамках Програми «Права людини в дії», яка впроваджується Українською Гельсінською спілкою з прав людини за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

У світі, USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Діяльність USAID є проявом доброчинності американського народу, а також підтримує просування країн-отримувачів допомоги до самостійності та стійкості та сприяє забезпеченню національної безпеки та економічного добробуту США. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги, наданої Україні з боку Агентства, склала понад 3 млрд. доларів США. До поточних стратегічних пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів досконалого врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони здоров’я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах.

Для того, щоб отримати додаткову інформацію про діяльність USAID, просимо Вас звертатися до Відділу зв’язків з громадськістю Місії USAID в Україні за тел. (+38 044) 521-57-53. Також пропонуємо завітати на наш вебсайт: http://www.usaid.gov/ukraine, або на сторінку у Фейсбук: https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: