Публікація

Поздоровлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з Днем прав людини

Уповноважений з прав людини Ніна Карпачова привітала усіх з Міжнародним днем прав людини.

Дорогі співвітчизники!

Щиросердно вітаю Вас з Днем прав людини та 55-ю річницею проголошення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної Декларації прав людини, зичу всім добра і непорушності Ваших прав! Вперше у багатовіковій історії людства на найвищому світовому рівні були проголошені основні громадянські, політичні, економічні, культурні та соціальні права і свободи, визнано їх універсальність, взаємозалежність та неподільність.

Декларація стала символом надії та віри мільйонів людей у краще майбутнє, більш справедливий і гуманний світ. Її положення заклали основу для прийняття низки важливих міжнародних документів у сфері прав людини, становлення нової галузі права – міжнародного захисту прав людини. Принципи Декларації – закріплені в законодавстві багатьох держав світу, зокрема в Конституції нашої держави.

Україна була одним з фундаторів Організації Об’єднаних Націй, безпосередньо брала активну участь у підготовці й прийнятті міжнародно-правових документів у галузі прав і свобод людини. Конкретні пропозиції української сторони були враховані і знайшли відображення у Загальній декларації прав людини, інших міжнародно-правових документах.

Проголошення 24 серпня 1991 р. незалежності України відкрило нову сторінку історії нашої держави та її народу, створило передумови забезпечення прав і свобод людини відповідно до міжнародних стандартів. Якісно новий, сучасний статус людини і громадянина в Україні визначено у Конституції України, прийнятій у 1996 р.

Втіленням високих цілей Декларації в життя стало запровадження в Україні інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Конституція України закріпила право людини звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якого п’ять років тому вперше в історії України обрав український Парламент. За цей час до Уповноваженого з прав людини за захистом своїх прав звернулося понад 320 тисяч громадян України, осіб без громадянства та іноземців. Наданий Конституцією і Законом Уповноваженому мандат дозволяє ефективно здійснювати парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, виявляти випадки їх порушень і вживати необхідних заходів для відновлення порушених прав. У справі захисту прав людини важливими є конституційні подання Уповноваженого до Конституційного Суду, внесення подань, як актів його реагування, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, їх посадовим і службовим особам для вжиття відповідних заходів щодо усунення виявлених порушень прав і свобод людини.

Уповноваженим зроблений комплексний моніторинг стану дотримання прав громадян в Україні і за кордоном, результати якого представлені в щорічній і спеціальній доповідях, і оголошені з трибуни Верховної Ради.

В цих документах Уповноважений констатувала, що в Україні, на жаль, продовжується порушення конституційних прав громадян, насамперед – на гідний рівень життя і соціальний захист, на охорону здоров’я і особисту недоторканість .

Уповноважений з прав людини відстоювала, і надалі наполегливо і безкомпромісно відстоюватиме права і свободи людини.

Річниця Декларації – це ще одна нагода привернути увагу всіх нас – громадян України, особливо тих, кому Український народ відповідно до Конституції України делегував владні повноваження, до необхідності щоденною працею втілювати в життя високі принципи Загальної Декларації прав людини.

Треба усвідомити всім, що побудова правової, соціальної держави, забезпечення стабільного економічного росту і добробуту кожної родини, зміцнення демократії в Україні неможливі без забезпечення належної поваги до прав людини, їх всебічного захисту і розвитку.

Права людини – це те, що формує нас як людей. Вони є принципами, на фундаменті яких ми зводимо високу будівлю людської гідності. Щиро вірю, що цей фундамент верховенства і поваги до прав людини в Україні зрештою буде закладено.

Ніна Карпачова,

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини  

Прес-служба Уповноваженого з прав людини

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: