Публікація

Позбавлення батьківських прав: підстави та процедура в Україні

Повномасштабне вторгнення впливає на психоемоційний стан українців, які змушені жити у постійній загрозі життю. Недосипи, хронічна втома та стрес пригнічують: нерідко дорослі «випускають пару» на найвразливіших – дітях. Адвокати та юрист приймальні УГСПЛ в Одесі Юлія Лісова та Артем Таукач нагадують про відповідальність батьків, які систематично порушують свої обов’язки. 

У Сімейному кодексі України йдеться, що батьки зобов’язані

1) виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини;

2) піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток;

3) забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя;

4) поважати дитину;

5) передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї;

6) забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини;

7) забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Матір або батька можуть позбавити судом батьківських прав, якщо вона/він:

1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли до неї батьківського піклування;

2) ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини та/або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти; 

Ознаками такої поведінки може бути: свідома і навмисна відсутність турботи про розвиток дитини, її навчання, ігнорування потреб дитини, систематична несплата аліментів. Це мають бути не одиничні випадки, а системна поведінка. Те, що хтось з батьків не може піклуватися про дитину через свою хворобу чи з інших поважних причин – не підстава для позбавлення батьківських прав;

3) жорстоко поводиться з дитиною. Це насильство над дитиною як кимось із батьків, так і їхніми співмешканцями, якщо батьки цьому не перешкоджають;

4) хронічні алкоголіки або наркомани. Це обов’язково підтверджується медичним висновком;

5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини. Для цього потрібен відповідний вирок суду.

Ілюстративне фото. Джерело depositphotos.com

Хто може звернутися до суду з позовом про позбавлення батьківських прав?

Звернутись до суду з позовом про позбавлення батьківських прав має право один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Позбавити батьківських прав можна лише відносно дітей, які не досягли 18 років.

Щоб позбавити батьківських прав необхідно:

 1. встановити, що особа свідомо порушує батьківські обов’язки, злісно не виконує вимог та рекомендацій органів опіки і піклування, служб у справах неповнолітніх, навмисно ухиляється від лікування (хронічні алкоголіки, наркомани, токсикомани), та зібрати всі підтверджуючі докази;
 2. звернутись до органу опіки та піклування з тим, щоб отримати висновок щодо умов життя і виховання дитини, поведінку батьків, їхні взаємини з дітьми та ставлення до виконання своїх батьківських обов’язків;
 3. звернутись до суду з позовною заявою про позбавлення батьківських прав та отримати ухвалене судом рішення.

Після того, як рішення суду про позбавлення батьківських прав набирає законну силу, воно надходить до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини. 

Документи, необхідні для позбавлення батьківських прав

Перелік документів, необхідних для позбавлення батьківських прав, відрізняється у кожному конкретному випадку. 

Але, як правило, необхідні: 

 • копія паспорта заявника;
 • довідка про місце проживання дитини разом з матір’ю (батьком) та підтвердження факту утримання дитини;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • копія свідоцтва про розірвання шлюбу (за наявності);
 • письмовий висновок органів опіки та піклування;
 • характеристика з місця навчання дитини із зазначенням участі батьків у вихованні;
 • довідки з медичних закладів, дошкільних закладів, спортивних секцій, тощо;
 • довідка з місця роботи матері (батька), дані про доходи (того з батьків, хто звертається з позовом про позбавлення батьківських прав);
 • характеристика матері (батька) з місця роботи або проживання;
 • висновок психолога після бесіди з дитиною (психолог установи, в якій навчається дитина чи психолог органу опіки та піклування);
 • докази, що свідчать про аліментну заборгованість;
 • висновки лікарів, які підтверджують залежність одного з батьків від наркотиків або алкоголю;
 • докази вчинення насильства стосовно дитини, тощо.

Усі докази повинні беззаперечно підтверджувати провину батька (матері) та свідчити про неможливість зміни поведінки.

Ілюстративне фото. Джерело depositphotos.com
Ілюстративне фото. Джерело depositphotos.com

Які юридичні наслідки настають після позбавлення особи батьківських прав?

Особа, позбавлена батьківських прав:

1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її виховання;

2) перестає бути законним представником дитини;

3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми;

4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;

5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);

6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Варто зазначити, що особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини.

Чи можна поновити батьківські права?

 1. Позбавлені батьківських прав матір або батько мають право звернутись до суду з позовом про поновлення батьківських прав.
 2. Поновлення батьківських прав неможливе, якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або не визнане  судом недійсним.
 3. Поновлення батьківських прав неможливе, якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.
 4. Суд перевіряє, наскільки змінилася поведінка особи, позбавленої батьківських прав, та обставини, що були підставою для позбавлення батьківських прав, і постановляє рішення відповідно до інтересів дитини.
 5. При вирішенні справи про поновлення батьківських прав одного з батьків суд бере до уваги думку другого з батьків, інших осіб, з ким проживає дитина.

     Європейський суд з прав людини у справі «Савіни проти України» вказує, що право батьків і дітей бути поруч одне з одним – це основоположний складник сімейного життя, а розірвання сімейних зв’язків позбавляє дитину її коріння і виправдати це можна лише за поодиноких обставин.

   Тобто позбавлення батьківських прав — крайній захід впливу на особу, яка не виконує батьківських обов’язків. Ухвалити таке рішення суд має лише після повного, всебічного, об’єктивного з’ясування обставин справи, а саме –  ставлення батьків до дітей. 

В окремих випадках суд може за доведеної провинної поведінки одного або й обох батьків, а також з урахуванням інших обставин справи відмовити в задоволенні позову про позбавлення цих прав. У такому випадку судді попереджають особу про необхідність змінити ставлення до виховання дитини (дітей) і покладють на органи опіки й піклування контроль за виконанням нею батьківських обов’язків.


Підписуйтесь на сторінки УГСПЛ у соціальних мережах:

Facebook | Instagram | Telegram — УГСПЛ пише | Telegram з анонсами подій Twitter Youtube | Viber


Дана публікація стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Права людини в дії», яка виконується Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

Погляди та інтерпретації, представлені у цій публікації, не обов’язково відображають погляди USAID, Уряду США. Відповідальність за вміст публікації несуть виключно автори та УГСПЛ.

У світі, USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Діяльність USAID є проявом доброчинності американського народу, а також підтримує просування країн-отримувачів допомоги до самостійності та стійкості та сприяє забезпеченню національної безпеки та економічного добробуту США. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги, наданої Україні з боку Агентства, склала понад 9 млрд. доларів США. До поточних стратегічних пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів досконалого врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони здоров’я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах. Для того, щоб отримати додаткову інформацію про діяльність USAID, просимо Вас звертатися до Відділу зв’язків з громадськістю Місії USAID в Україні за тел. (+38 044) 521-57-53. Також пропонуємо завітати на наш вебсайт: http://www.usaid.gov/ukraine, або на сторінку у Фейсбук: https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

 

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: