Публікація

Персональні дані про кривдника та постраждалу від домашнього насильства особу

В Україні має бути створений Єдиний державний реєстр випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі (далі – Реєстр). Вперше про нього було зазначено в Законі України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», який був прийнятий 07 грудня 2017 року.

Так, Закон передбачив, що Реєстр буде представляти собою автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему, призначену для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізації, передачі), знеособлення і знищення визначених цим Законом даних про випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Після цього Кабінет Міністрів України затвердив Порядок формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статті № 234 від 20 березня 2019 року (далі – Порядок). Хоча Порядок визначив як має працювати Реєстр, але він на даний час не створений.

Водночас зміну ситуації можна очікувати будь-якої миті. 21 вересня 2020 року Президент України Указом № 398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства» постановив Кабінету Міністрів України забезпечити заходи для належного функціонування Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі, збереження та захисту даних Реєстру.

Оскільки Реєстр може почати діяти найближчим часом, доречно розібратися, які персональні дані осіб будуть до нього включатися і яким чином можна буде отримати доступ до цієї інформації.

До Реєстру будуть вноситися відомості (окремо за кожним випадком насильства) про:

1) працівника суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, або суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі, який вніс відомості про випадок насильства до Реєстру або відкоригував їх (дата внесення; прізвище, ім’я, по батькові; посада; номер контактного телефону; найменування та адреса відповідного суб’єкта);

2) особу, яка повідомила про вчинення насильства (прізвище, ім’я, по батькові; число, місяць, рік народження; місце проживання; номер контактного телефону), – за згодою;

3) постраждалу особу (прізвище, ім’я, по батькові; число, місяць, рік народження; стать; громадянство; місце проживання; місце навчання та/або місце роботи; номер контактного телефону) – за згодою;

4) кривдника (прізвище, ім’я, по батькові; число, місяць, рік народження; стать; громадянство; місце проживання; місце навчання та/або місце роботи; номер контактного телефону) та про характер відносин між кривдником і постраждалою особою;

5) випадок домашнього насильства, насильства за ознакою статі (дата вчинення; місце вчинення; форма домашнього насильства; вид шкоди чи страждань, завданих внаслідок насильства за ознакою статі; короткий опис);

6) потреби постраждалої особи;

7) суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, або суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі, у зв’язку з виявленням випадку насильства (найменування; повноваження; місцезнаходження та номер контактного телефону (крім спеціалізованих служб підтримки);

8) вичерпний перелік заходів, здійснених у зв’язку з виявленням випадку насильства, та їх результат.

Згода на внесення персональних даних

Реєстр буде містити персональні дані про особу, яка повідомила про вчинення насильства та про постраждалу особу, але лише за наявності згоди на внесення персональних даних, яка надається відповідною особою з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

У разі якщо зазначена особа є дитиною, така згода надається її батьками або іншими законними представниками, а якщо батьки (інші законні представники дитини) є кривдниками або ухиляються від захисту прав та інтересів дитини, – органом опіки та піклування.

У разі якщо зазначена особа є недієздатною, така згода надається її законним представником, а якщо її законний представник є кривдником або ухиляється від захисту прав та інтересів недієздатної особи, – органом опіки та піклування.

Під час надання такої згоди особа повинна бути поінформована про мету збору інформації, обсяг даних та осіб, що матимуть доступ до її персональних даних.

Відмова особи, яка постраждала від насильства, щодо внесення даних про неї до Реєстру не є підставою для ненадання такій особі будь-якого виду допомоги, передбаченого законодавством.

Строк зберігання персональних даних про особу, яка повідомила про факт, і про постраждалу особу

Персональні дані про особу, яка повідомила про вчинення насильства, зберігаються в Реєстрі протягом одного року з дня надходження відповідної інформації про вчинення насильства та в подальшому знеособлюються для використання в наукових і статистичних цілях відповідно до законодавства.

Персональні дані про постраждалу особу зберігаються в Реєстрі протягом трьох років з дня вчинення насильства та в подальшому знеособлюються для використання в наукових і статистичних цілях відповідно до законодавства.

Персональні дані кривдника

Для внесення персональних даних кривдника його згода не потребується.

Відомості про кривдника вносяться до Реєстру реєстратором Реєстру після підтвердження факту насильства, отримання листа в системі документообігу або отримання на паперовому носії згідно з Порядком взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

Персональні дані про кривдника зберігаються в Реєстрі у разі:

  • відсутності кримінального провадження стосовно кривдника у зв’язку із вчиненням домашнього насильства, насильства за ознакою статі або інших форм насильства стосовно постраждалої особи, рішення суду про застосування обмежувального припису або накладення адміністративного стягнення, вироку суду про визнання кривдника винним у вчиненні домашнього насильства чи насильства за ознакою статі або інших форм насильства стосовно постраждалої особи, що набрали законної сили, – протягом року з дня надходження відповідної інформації про вчинення насильства;
  • виправдувального вироку суду, що набрав законної сили, – до часу набрання чинності відповідним рішенням суду;
  • порушення кримінального провадження стосовно кривдника у зв’язку із вчиненням домашнього насильства чи насильства за ознакою статі або інших форм насильства стосовно постраждалої особи – протягом періоду розслідування кримінального провадження;
  • ухвалення рішення суду, що набрало законної сили, про застосування обмежувального припису або накладення адміністративного стягнення – протягом трьох років із дня набрання чинності відповідним рішенням суду;
  • винесення вироку суду, що набрав законної сили, про визнання кривдника винуватим у вчиненні домашнього насильства чи насильства за ознакою статі або інших форм насильства стосовно постраждалої особи з відбуванням покарання – протягом десяти років із дня закінчення строку відбування покарання;
  • винесення вироку суду, що набрав законної сили, про визнання кривдника винуватим у вчиненні домашнього насильства чи насильства за ознакою статі або інших форм насильства стосовно постраждалої особи без відбування покарання – протягом десяти років із дня набрання чинності відповідним рішенням суду. Після закінчення зазначеного строку дані кривдника знеособлюються для використання в наукових і статистичних цілях відповідно до законодавства.

У разі спростування факту вчинення насильства, а також після закінчення строку зберігання у Реєстрі персональних даних такі дані підлягають видаленню в порядку, встановленому законодавством.

Доступ до персональних даних, які зберігається в Реєстрі

Доступ до відомостей та інформації, що міститься в Реєстрі, надається суб’єктам з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»,  «Про захист персональних даних», «Про електронні довірчі послуги», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про контррозвідувальну діяльність»  і за наявності визначених законом підстав.

Інформація з Реєстру може бути надана постраждалій особі (її законному представнику або суб’єктам у випадках, встановлених законом, виключно в інтересах такої особи з метою надання їй послуг (допомоги) в обсязі, що відповідає меті використання такої інформації.

Такими суб’єктами можуть бути служби у справах дітей;  уповноважені підрозділи органів Національної поліції України; органи управління освітою, навчальні заклади, установи та організації системи освіти;  органи охорони здоров’я, установи та заклади охорони здоров’я;  центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;  суди; прокуратура; уповноважені органи з питань пробації;  центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; притулки для дітей;  центри соціально-психологічної реабілітації дітей; територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інші.

Сподіваємось, що Реєстр запрацює найближчим часом, що буде сприяти пришвидшеному обміну інформацією між всіма суб’єктами, які займаються питаннями запобігання та протидії домашньому насильству та насильства за ознаками статі. В той же час виражаємо надію, що персональні дані осіб будуть вноситися в Реєстр і зберігатися в ньому з дотриманням відповідного порядку, в результаті чого сторонні особи будуть позбавлені можливості незаконно отримувати доступ до них.

Автор: Ольга Семенюк, юристка та правозахисниця.

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках спільної ініціативи «EU4USociety». Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу».

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: