Публікація

Партія Регіонів впроваджує російську мову та прагне контролю за прокуратурою

БЮЛЕТЕНЬ

Української Гельсінської спілки з прав людини

„Законодавча діяльність Верховної Ради України у сфері прав людини”

(Випуск № 11, огляд за період  16.10.2006 – 20.10.2006)

Ця публікація створена завдяки підтримці, яку надано на підставі угоди про співпрацю між Інститутом сталих спільнот (Монпельє, штат Вермонт, США) та Агентством США з міжнародного розвитку (АМР). Виражені в ній думки належать авторові (авторам) і не обов’язково відображають погляди Інституту сталих спільнот та АМР. Крім того, згадки про торгівельні марки чи комерційні товари і послуги не означають їх схвалення чи рекомендації до вжитку.

Основними тенденціями парламентської активності парламенту у сфері прав людини стали:

–  відмова від боротьби з корупцією шляхом надуманого відхилення законопроектів президента України;

–  подання законопроектів щодо широкого застосування російської мови;

–  просування законопроекту, котрим встановлюється повний контроль парламенту за діями прокуратури, що унеможливлює розслідування будь-яких резонансних злочинів в Україні.

Законопроекти зареєстровані у Верховній Раді України за  період  16.10.2006-20.10.2006 р.:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (щодо регіональних мов та мов меншин). (№2347  від 17.10.2006 р., подання – народний  депутат  – Колесніченко В.В.(Партія регіонів)).

 Законопроектом пропонується надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо визнання регіональних мов та мов меншин таким, що є поширеними на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Законопроект суперечить змісту Хартії та обмежує право парламенту на визначення мовної політики відповідно до вимог Хартії.

2. Проект Закону про регіональні мови та мови меншин. (№2346  від 17.10.2006 р., подання – народний  депутат  – Колесніченко В.В.(Партія регіонів)).

Законопроектом пропонується надати територіальним громадам право ініціювати питання про визнання регіональних мов та мов меншин поширеними на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради, а також через районні та обласні ради. Законопроект суперечить змісту Хартії та обмежує право парламенту на визначення мовної політики відповідно до вимог Хартії.

3. Проект Закону про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (щодо усунення мовної дискримінації) (№2345  від 17.10.2006 р., подання – народний  депутат  – Колесніченко В.В.(Партія регіонів)).

Законопроектом пропонується надати право на використання в цивільному процесі російської мови за заявою та згодою сторін.

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про ратифікацію Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин” (№2344  від 17.10.2006 р., подання – народний  депутат  – Колесніченко В.В.(Партія регіонів)).

Законопроектом пропонується передбачити два режими дії Хартії, в залежності від рівня традиційного використання мов меншин в межах тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці: загальний режим та розширений режим.

5. Проект Закону про єдиний соціальний внесок. (№2343  від 16.10.2006 р., подання – народних  депутатів  – Богуслаєв В.О.(Партія регіонів), Сухий Я.М. (Партія регіонів)).

Законопроектом передбачається запровадження єдиного соціального внеску, встановлення базової ставки внеску, консолідація в окремому органі Пенсійного фонду таких функцій як реєстрація платників і застрахованих осіб, збір коштів, здійснення контролю за повнотою та своєчасністю  справляння єдиного соціального внеску, прийняття  звітності та здійснення перевірок, формування  та ведення інформаційної системи відомостей про застрахованих осіб.

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (щодо отримання дозволів на працевлаштування). (№2353  від 17.10.2006 р., подання – народний  депутат  – Фельдман О.Б. (БЮТ)).

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 8 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” в частині, яка стосується надання дозволу на працевлаштування у такий спосіб, коли б основні положення, які стосуються порядку отримання дозволів на працевлаштування, плати за їх оформлення, переліку документів, які подаються для отримання таких дозволів, переліку підстав для відмови в отриманні дозволів на працевлаштування, визначалися законом, а не постановою Кабінету Міністрів України, як це й передбачено Конституцією України.

7. Проект Закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (щодо здійснення розгляду справи російською мовою). (№2362  від 18.10.2006 р., подання – народний  депутат  – Колесніченко В.В.(Партія регіонів)).

Законопроектом пропонується надати право на використання в адміністративному процесі російської мови за заявою та згодою сторін.

8. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про статус суддів” (щодо права на заняття судової посади). (№2363  від 18.10.2006 р., подання – народний  депутат  – Колесніченко В.В.(Партія регіонів)).

Законопроектом пропонується визначити, що бути рекомендованим на посаду судді може бути лише особа, яка володіє державною і російською мовами.

9. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України. (№2369  від 18.10.2006 р., подання – Кабінет міністрів України).

Законопроектом  пропонується внести зміни до законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” щодо вилучення терміну “дитячий будинок сімейного типу” з переліку дошкільних навчальних закладів та до Бюджетного кодексу України стосовно вилучення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей  із видатків на освіту з відповідним включенням їх до видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення.

10. Проект Закону про амністію. (№2377  від 19.10.2006 р., подання – Кабінет міністрів України).

Цей законопроект визначає правові основи звільнення за амністією осіб від кримінальної відповідальності та відбування кримінального покарання, механізм взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування. законопроектом передбачається оголосити амністію і поширити її дію, насамперед, на ті категорії засуджених, які найбільш незахищені та вразливі у соціальному плані, а саме: на неповнолітніх, жінок і чоловіків, які мають неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів або батьків, які є інвалідами першої групи та потребують стороннього догляду, вагітних жінок, осіб похилого віку, ветеранів війни, інвалідів тощо.

11. Проект Закону про судовий збір. (№2378  від 19.10.2006 р., подання – Кабінет міністрів України).

Цей законопроект визначає поняття судового збору, об’єкт оподаткування та платників судового збору, розміри ставок, пільги щодо сплати судового збору, порядок сплати та повернення судового збору. Проектом закону ставки судового збору пропонується встановити у частинах мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, у відсотковому співвідношенні до відповідної ціни позову, у фіксованому розмірі, з урахуванням економічних змін в державі, що сталися за час від прийняття Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито”.

12. Проект Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо використання російської мови в господарському процесі). (№2380  від 19.10.2006 р., подання – народний  депутат  – Колесніченко В.В.(Партія регіонів)).

  Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про судоустрій України” (щодо провадження судочинства державною та російською мовами). (№2381  від 19.10.2006 р., подання – народний  депутат  – Колесніченко В.В.(Партія регіонів)).

  Проект Закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо мови слідчих та судових документів).  (№2382  від 19.10.2006 р., подання – народний  депутат  – Колесніченко В.В.(Партія регіонів)).

  Проект Закону про внесення змін до Закону Української РСР “Про мови в Українській РСР” (щодо мови судочинства). (№2383  від 19.10.2006 р., подання – народний  депутат  – Колесніченко В.В.(Партія регіонів)).

Ці законопроекти направлені на впровадження використання російської мови у судочинстві і кримінальному процесі. 

Закони і постанови прийняті  Верховною Радою України  за  період  16.10.2006-20.10.2006 р.:

1. Проект Закону № 1096 про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо захисту прав людини у кримінальному процесі) (проект н.д. С.Олійника вручено 04.07.2006, подання Комітету – 17.10.2006). Прийнято за основу  17.10.2006 р.

2. Проект Закону № 2260 про внесення змін до статті 92 Земельного кодексу України (щодо права релігійних організацій на постійне користування землею) ( проект н.д. О.Турчинова – 04.10.2006, подання Комітету – 17.10.2006). Верховна Рада України 17.10.2006 р.,  не прийняла рішення щодо цього законопроекту.

Верховна Рада України не підтримала цей законопроект незважаючи, що представники провідних конфесій – члени Всеукраїнської Ради церков  і релігійних організацій направили звернення до Верховної Ради, Кабінету міністрів України з проханням підтримати законопроект. Більше можна дізнатись тут: (http://www.risu.org.ua/ukr/news/article;12388/ )

3. Верховна Рада України направила 18.10.2006 р. на повторне перше читання в профільний комітет проекти законів №2112, 2113, 2114 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень”.

4. Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти корупції, Кримінальну конвенції про боротьбу з корупцією та Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією.

Ці документи наберуть чинності після прийняття проектів законів “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень”  (реєстр. №2112, 2113, 2114).

5. Проект Закону про приєднання України до Угоди про привілеї та імунітети Міжнародного кримінального суду (вiд 21.06.2006 № 1-1/633 вручено 29.06.2006, подання Комітету – 17.10.2006). Прийнято в цілому  18.10.2006 р.

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про застосування амністії в Україні” (щодо приведення у відповідність норм закону до чинного кримінального законодавства) (друге читання) (вручено – 17.10.2006). Прийнято в другому читанні і у  цілому 19.10.2006 р.

7. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про молодіжні та дитячі громадські організації” (друге читання) (вручено – 17.10.2006). Прийнято в другому читанні і у  цілому 19.10.2006 р.

8. Проект Закону про внесення змін до статті 69 Кримінального кодексу України (проект н.д. В.Мойсика вручено 05.09.2006, повторне подання Комітету – 17.10.2006) (доручення від 20.09.2006). Прийнято за основу 19.10.2006 р.

9. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення” (щодо надбавки до розміру за кожну виховану дитину) (проект н.д. Б.Губського вручено 13.09.2006, подання Комітету про відхилення – 17.10.2006). Верховна Рада України 20.10.2006 р.,  не прийняла рішення щодо цього законопроекту.

Робота комітетів Верховної Ради України за період  16.10.2006-20.10.2006.:

1. Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів рекомендує Верховній Раді відхилити проект закону № 2058 про внесення змін до деяких законів України (щодо встановлення особливого порядку пенсійного забезпечення для медичних працівників), поданий народним депутатом Б.Губським.

2. Комітет з питань науки і освіти рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону № 2065 про внесення змін до Закону України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” (щодо квоти штатних працівників), поданий народним депутатом Б.Губським.

3. Комітет з питань охорони здоров’я рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону “Про внесення змін до деяких Законів України (щодо заборони проведення розрахованих на масову аудиторію лікувальних сеансів або інших аналогічних заходів із використанням гіпнозу)”.

4. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо попередження несанкціонованого прослуховування телефонних розмов), поданий народним депутатом В.Швецем.

5. Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону № 1146 про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-інвалідів, поданий народними депутатами Ю.Тимошенко та В.Сушкевичем. з врахуванням суттєвих пропозицій, висловлених Головним науково-експертним управлінням та парламентськими комітетами.

6. Комітет з питань охорони здоров’я рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону № 1283 “Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального-побутового та пенсійного забезпечення працівників державних і комунальних закладів освіти, культури та охорони здоров’я”.

7. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону № 2275 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо здійснення парламентського контролю за діяльністю органів прокуратури), поданий народними депутатами С.Піскуном, В.Швецем. УГСПЛ вже раніше критикувала даний законопроект за надмірну політизацію кримінального розслідування через вплив народних депутатів за розслідуванням конкретних справ. Проект суперечить міжнародним стандартам, що визначають роль прокурорів і вимагають їх незалежність. На нашу думку, дані законопроекти взагалі створять неможливим розслідування будь-якого більш-менш масштабних злочину, учасником яких є політики.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: