Публікація

Партія Регіонів пропонує викласти закон „Про доступ до судових рішень” у новій редакції

БЮЛЕТЕНЬ

Української Гельсінської спілки з прав людини

„Законодавча діяльність Верховної Ради України у сфері прав людини”

(Випуск № 15, огляд законопроектів за період 13.11.2006 – 17.11.2006)

Ця публікація створена завдяки підтримці, яку надано на підставі угоди про співпрацю між Інститутом сталих спільнот (Монпельє, штат Вермонт, США) та Агентством США з міжнародного розвитку (АМР). Виражені в ній думки належать авторові (авторам) і не обов’язково відображають погляди Інституту сталих спільнот та АМР. Крім того, згадки про торгівельні марки чи комерційні товари і послуги не означають їх схвалення чи рекомендації до вжитку.

Основними тенденціями парламентської активності парламенту у сфері прав людини стали:

–  спроба створити орган по протидії корупції з надзвичайно великими повноваженнями;

–  просування законопроекту „Про демографічний регістр”, який має суттєві недоліки, пов’язані з захистом персональних даних і свободою пересування;

–  внесення законопроекту, який передбачає викладення ЗУ „Про доступ до судових рішень” у новій редакції;

–  спроба посилити участь держави у адмініструванні домену, і загалом перерозподіл повноважень у сфері телекомунікацій;

–  припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Н.І.Карпачової.

Законопроекти зареєстровані у Верховній Раді України за період 13.11.2006-17.11.2006 р.:

1. Проект Закону про Державний комітет України протидії корупції. (№2492 від 07.11.2006 р., подання – народних депутатів  – Король В.М. (Наша Україна), Омельченко Г.О. (БЮТ), Сівкович В.Л. (Партія Регіонів)).

Цей законопроект  передбачає створення єдиного державного органу по протидії, боротьбі з корупцією та злочинністю, пов’язаної з нею — Державний комітет України протидії корупції за рахунок реорганізації правоохоронної системи. У ньому є досить багато спірних положень, зокрема й те, що стосується правового статусу цього органу, його підпорядкованості і підзвітності,  щодо порядку призначення  Голови цього органу який може призначатися безстроково, крім того у законопроекті визначена закритість доступу до інформації органу, а також  надання цьому органу  надзвичайно широких повноважень, що поряд з нечітким визначенням тих справ на які розповсюджується його компетенція може призвести до багатьох зловживань .

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства у галузі зв’язку). (№2493 від 07.11.2006 р., подання – народних депутатів  – Корж В.Т. (БЮТ), Сівкович В.Л. (Партія Регіонів)).

Цим законопроектом пропонується здійснити перерозподіл управлінських повноважень у сфері телекомунікацій між Верховною Радою і Президентом, а також посилити вплив держави на політику адміністрування домену .UA, крім того вносяться зміни у види телекомунікаційних послуг, які підлягають ліцензуванню і у визначення деяких технічних термінів.

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Конституційний Суд України” (щодо правового регулювання діяльності Конституційного Суду України). (№2538 від 14.11.2006 р., подання – народний депутат  – Кушнарьов Є.П. (Регіони України)).

Цей законопроект пропонує унормувати порядок встановлення Конституційним Судом відповідності (невідповідності) законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України; визначити строк для прийняття Конституційним Судом України процесуального рішення про відкриття (відмову у відкритті) конституційного провадження; визначити форму й зміст звернення Верховної Ради України про дачу висновку Конституційним Судом України щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, строків відкриття конституційного провадження за цією процедурою.

4. Проект Закону Про Кабінет Міністрів України. (№2325-2 від 14.11.2006 р., подання – народний депутат  – Оніщук М.В. (Наша Україна)).

Цей законопроект є третім, поряд з урядовим і президентським, який направлений на регулювання правових засад здійснення своєї діяльності Кабінетом міністрів України. У законопроекті відтворена позиція робочої групи, яка була утворена рішенням Тимчасової спеціальної комісії  з питань опрацювання законопроектів про внесення змін до Конституції України.

5. Проект Закону про комунальну власність та житлово-комунальну інфраструктуру. (№2522  від 13.11.2006 р., подання – народних  депутатів  – Шкутяк З.В. (Наша Україна), Куйбіда В.С.(Наша Україна), Суслов Є.І. (БЮТ), Кукоба А.Т.(Партія Регіонів)).

Цей законопроект направлений на  регламентування механізмів цільового використання комунального майна в інтересах територіальної громади, визначення виключних об’єктів права комунальної власності, встановлюються обмеження щодо цих об’єктів, а також визначені об’єкти права цієї власності громадського користування. У проекті визначені особливості реалізації права комунальної власності на землю та природні ресурси, а також порядок  викупу органами місцевого самоврядування земель для громадських потреб.

6. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації. (№2555  від 16.11.2006 р., подання – Кабінету Міністрів України).

Цей законопроект передбачає зміни до ЗУ „Про друковані засоби масової інформації в Україні”, ЗУ „Про інформаційні агентства”, ЗУ „Про національну раду з питань телебачення і радіомовлення”, ЗУ „Про телебачення і радіомовлення”, які стосуються надання інформації ЗМІ про засновників при реєстрації, визначення поняття „пов’язані” особи, а також цей нормативний акт передбачає  обмеження створення та діяльності телерадіоорганізацій, в статутному фонді яких іноземні інвестиції становлять більш як 35 відсотків

7. Проект Закону про внесення змін та доповнень до Закону України “Про доступ до судових рішень”. (№2561  від 16.11.2006 р., подання – народний депутат – Богатирьова Р.В.(Партія Регіонів)).

Цей законопроект викладає Закон у новій редакції, яка передбачає створення реєстру не тільки судових рішень але й позовних заяв, визначає  порядок доступу до них з метою забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства.

8. Проект Закону про внесення змін до законів України “Про державну виконавчу службу” та “Про виконавче провадження” щодо реформування органів державної виконавчої служби. (№2565  від 16.11.2006 р., подання – Кабінет Міністрів України)).

Цей законопроект пропонує внести відповідні зміни, якими визначити, що органи державної виконавчої служби є структурними підрозділами органів юстиції.

9. Проект Закону про внесення змін до Закону України України “Про статус суддів” (щодо кваліфікаційного класу суддів). (№2567  від 16.11.2006 р., подання – народних депутатів – Жиденко  І.Г.(БЮТ), Одарченко ЮВ.(БЮТ)).

Цим законопроектом пропонується передбачити можливості пониження кваліфікаційного класу судді в разі невідповідності рівня його фахових знань посаді, яку він займає.

10. Проект Закону про Голодомор 1932-1933 років в Україні. (№2470-1  від 16.11.2006 р., подання – народних депутатів – Забарський В.В.(Партія Регіонів), Колесніченко В.В.(Партія Регіонів), Муц О.П.(Партія Регіонів)).

Цей законопроект направлений на  надання політико-правової оцінки Голодомору 1932 – 1933 років в Україні. Цей проект альтернативний до законопроекту №2470, який був поданий Президентом. І на відміну від президентського не містить механізму відповідальності за публічне заперечення Голодомору, оскільки не передбачає внесення змін і доповнень до Кодексу про адміністративні правопорушення.

11. Проект Закону про внесення змін та доповнень до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (щодо участі благодійних та громадських організацій у реалізації державної політики у сфері соціальної захищеності інвалідів). (№2563  від 16.11.2006 р., подання – народний депутат – Фельдаман О.Б.(БЮТ)).

Цей законопроект  врегульовує положення щодо діяльності благодійних та громадських організацій у реалізації державної політики в сфері соціальної захищеності інвалідів.

12. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про статус суддів” (щодо кваліфікаційного класу суддів). (№2567  від 16.11.2006 р., подання – народних депутатів – Жидаченко І.Г.(БЮТ), Одарченко Ю.В.(БЮТ)).

Цим законопроект пропонується на законодавчому рівні запровадити можливість пониження кваліфікаційного класу судді або його звільнення в разі невідповідності рівня його фахових знань посаді, яку він займає.

Закони і постанови прийняті  Верховною Радою України  за  період  13.11.2006-17.11.2006 р.:

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розмежування справ, підвідомчих господарським судам та загальним судам) (проект н.д. М.Оніщука вручено на заміну 17.10.2006, проект н.д. Д.Притики – 10.10.2006, проект н.д. П.Порошенка – 01.11.2006, подання Комітету – 14.11.2006). Прийнято за основу 15.11.2006р.

Цей законопроект направлений на вирішення проблем пов’язаних з рейдерством, яке в багатьох випадках спричиняє  порушення  права на вільне володіння своїм майном..

2. Проект Постанови № 2495 про проведення Шістнадцятої сесії Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (проект н.д. О.Білоруса вручено14.11.2006, подання Комітету – 14.11.2006). Прийнято в цілому 16.11.2006р.

3. Проект Закону № 2155 про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо вручення копії постанови про порушення кримінальної справи) (проект н.д. Ю.Артеменка вручено 20.09.2006, подання Комітету – 31.10.2006). Прийнято за основу 16.11.2006р.

4. Проект Закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо публічного вибачення від імені держави) (проект н.д. М.Джиги вручено 03.10.2006, подання Комітету – 31.10.2006). Прийнято за основу 16.11.2006р.

5. Проект Постанови про дострокове припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Н.І.Карпачової у зв’язку з її обранням народним депутатом України. Прийнято за основу 17.11.2006р.

Робота комітетів Верховної Ради України за період 13.11.2006-17.11.2006.:

1. Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти у першому читанні проект закону про внесення змін до Закону “Про державну податкову службу в Україні”.

Важливо відмітити, що законопроектом №2085 пропонується встановити порядок та терміни проведення податковими органами перевірок суб´єктів господарської діяльності, запровадити судовий порядок отримання дозволу на проведення позапланових перевірок органами державної податкової служби та визначити, що продовження термінів проведення планової та позапланової виїзної перевірки може відбуватися лише за рішенням суду.

2. Проблеми гуманізації кримінального законодавства України та перспективи впровадження системи пробації як альтернативного виду покарань розглядались на засіданні круглого столу, який відбувся 13 листопада у Верховній Раді.

3. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону № 2409 про внесення змін до Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” (щодо встановлення суми неоподатковуваного мінімуму у частині кваліфікації злочинів або правопорушень), поданий народним депутатом В.Малишевим.

4. Комітет з питань свободи слова та інформації розглянув питання про ситуацію з комунальними засобами масової інформації в м. Києві.

Учасники засідання вказали на численні факти владного тиску на ЗМІ, цензурування, порушень в царині свободи слова. Заслухавши різні точки зору стосовно взаємодії влади і преси, Члени Комітету дійшли висновку, що тривожна ситуація, яка склалася в діяльності ЗМІ в Києві, викликає серйозне занепокоєння не лише в народних депутатів, а й широкої громадськості.

5. Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендує парламенту відхилити проект закону про внесення змін до Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Нагадаємо, що законопроектом № №2242 пропонується визначити порядок здійснення державної реєстрації актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру. Цей нормативний акт пропонує встановити  правило  за яким набрання чинності актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування поставлено в залежність від факту їх “державної реєстрації” органами державної виконавчої влади.

6. Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про внесення змін до Закону “Про судоустрій України”.

Законопроектом  № 2485 пропонується реалізувати положення ст. 85 Конституції України щодо здійснення парламентського контролю і установити представництво Верховної Ради України у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України шляхом призначення її членами саме народних депутатів України.

7. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує парламенту прийняти у другому читанні проект закону про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо додаткових заходів по захисту прав людини в кримінальному процесі).

Законопроект №1096 передбачає внесення зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України, а саме: привести положення Кримінально-процесуального кодексу України у відповідність з нормами Конституції та міжнародно-правовими зобов’язаннями України в галузі захисту основних прав та свобод людини і громадянина. Документом пропонується посилити відповідальність працівників органів дізнання, слідства, прокуратури за законність та обґрунтованість порушення кримінальних справ.

8. Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про національний демографічний регістр, внесений народним депутатом В.Цушком та ін., з наступним його доопрацюванням з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. Слід зазначити, що Комітет з питань економічної політики також рекомендує ВР прийняти за основу цей законопроект.

Законопроект №2170 визначає організаційні, правові основи створення та функціонування бази персональних даних громадян – Національного демографічного регістру з метою реалізації ефективної демографічної політики держави у соціальній та інформаційній сферах, підвищення рівня державного управління і перспективного планування, відстеження динаміки міграційних процесів, зміцнення національної безпеки України тощо.

Потрібно зазначити, що цей законопроект містить суттєві недоліки, зокрема окремі терміни законопроекту суперечать визначенню, яке застосовується в законодавстві. Так у законопроекті вживається термін “реєстрація за місцем проживання або перебування”, що не співвідноситься з визначенням, даним в Законі України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання”.

 У цьому нормативному акті  не враховані міжнародні стандарти у цій сфері, які передбачені Конвенцією Ради Європи про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особливого характеру та Директивою Європейського Парламенту і Ради про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних. Відповідно до цих міжнародно-правових актів національним законодавством у сфері поводження з інформацією персонального характеру мають бути чітко визначені підстави для доступу до цих відомостей, порядок оскарження рішень про відмову в доступі до них, порядок поширення інформації через державний кордон, права громадян у сфері обробки даних щодо них, порядок внесення виправлень до інформаційних баз та знищення відомостей тощо. Законопроектом фактично запроваджується обов’язкова процедура надання інформації персонального характеру, що суперечить зазначеній вище Конвенції та статті 3 цього проекту, відповідно до яких обробка цих відомостей має здійснюватися лише з дозволу фізичної особи.

9. Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією рекомендує парламенту відхилити Пропозиції Президента України до Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування системи органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю”.

10. Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про внесення змін до Закону “Про судоустрій України” (щодо забезпечення касаційного розгляду цивільних справ).

Законопроектом .№2294  пропонується встановити тимчасовий перегляд цивільних справ у касаційному порядку не апеляційними судами інших областей, а колегіями суддів відповідних апеляційних судів.

11. Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону № 2112 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: