Публікація

Парламент повертається до відредагованих проектів законів про корупцію

БЮЛЕТЕНЬ

Української Гельсінської спілки з прав людини

„Законодавча діяльність Верховної Ради України у сфері прав людини”

(Випуск № 16, огляд законопроектів за період 20.11.2006 – 24.11.2006)

Ця публікація створена завдяки підтримці, яку надано на підставі угоди про співпрацю між Інститутом сталих спільнот (Монпельє, штат Вермонт, США) та Агентством США з міжнародного розвитку (АМР). Виражені в ній думки належать авторові (авторам) і не обов’язково відображають погляди Інституту сталих спільнот та АМР. Крім того, згадки про торгівельні марки чи комерційні товари і послуги не означають їх схвалення чи рекомендації до вжитку.

Основними тенденціями парламентської активності парламенту у сфері прав людини стали:

–  повторних розгляд у Верховній Раді України антикорупційних законів;

–  проведення парламентських слухань на тему: “Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства”, а також „Правова протидія експлуатації дітей: питання кримінального та адміністративного законодавства”;

–  внесення законопроекту, що викладає ЗУ „Про зайнятість” у новій редакції.

Законопроекти зареєстровані у Верховній Раді України за період 20.11.2006-24.11.2006 р.:

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення. (№2112-д від 20.11.2006 р., подання – народний депутат – Джига М.В. (Регіони України)).

Цей законопроект є доопрацьований Комітетом ВР проект закону №2112, що був поданий Президентом України та відхилений парламентом, і яким пропонується вдосконалити врегулювання кримінальної і адміністративної відповідальності осіб за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.

2. Проект Закону про засади запобігання та протидії корупції ( № 2113-д від 20.11.2006 р., подання – народний депутат – Джига М.В. (Регіони України)).

Цей законопроект є доопрацьований Комітетом ВР проект закону №2113, що був поданий Президентом України та відхилений парламентом, і який визначає правові та організаційні засади запобігання, виявлення та припинення корупції в публічних та приватних сферах, відшкодування заподіяної корупційними правопорушеннями шкоди, поновлення прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави, регулювання міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції. Законопроект на законодавчому рівні дає право громадськості брати участь у запобіганні та протидії корупції.

3. Проект Закону про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень ( № 2114-д від 20.11.2006 р., подання – народний депутат – Джига М.В. (Регіони України)).

Цей законопроект є доопрацьований Комітетом ВР проект закону №2114, що був поданий Президентом України та відхилений парламентом, і який визначає підстави відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення, дає перелік правопорушень, за які пропонується притягувати до такої відповідальності.

4. Проект Закону про нормативно-правові акти (№ 2577 від 20.11.2006 р., подання – народний депутат – Зварич І.Т. (Регіони України)).

Цей законопроект спрямований на визначення системи нормативно-правових актів та їх видів, а також виокремлює види актів, які не є нормативно-правовими. Встановлює в розвиток статті 92 Конституції України критерії за якими розмежовується коло питань, що мають регулюватися законами, а які – підзаконними актами. Врегульовує порядок доведення законів та інших нормативно-правових актів на законодавчому рівні, забезпечує реалізацію прав громадян на інформацію інші, пов’язані з ним, права і свободи.

5. Проект Закону про ратифікацію Протоколу про збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення. (№0052 від 24.11.2006 р., подання – Кабінет Міністрів України).

Необхідність ратифікації цього Протоколу викликана загрозливим станом екосистем Чорноморського регіону та гострою потребою об’єднання та координації зусиль, спрямованих на призупинення деградації та збалансоване використання біоресурсів, охорону здоров’я людини та збереження біо- та ландшафтного різноманіття Чорного моря.

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про зайнятість населення”. (№2596 від 24.11.2006 р., подання – Кабінет Міністрів України).

Цим законопроектом пропонується викласти ЗУ „Про зайнятість” у новій редакції, в якій основний наголос планується зробити на існування різних форм власності, розвиток конкурентних відносин, вільний вибір зайнятості, а не на соціальну підтримку зареєстрованих безробітних.

Законопроекти внесенні на порядок денний Верховної Ради на період 28.11.2006-01.12.2006 р.:

1. Проект Закону №2294 про внесення змін до Закону України “Про судоустрій України” щодо забезпечення касаційного розгляду цивільних справ (проект н.д. О.Шустік вручено на заміну 14.11.2006, подання Комітету – 16.11.2006). Планується розглянути 28.11.2006р.

У цьому законопроекті конкретизовано, що колегіям суддів відповідних апеляційних судів, склад яких формується президіями цих судів, для розгляду та прийняття рішення в порядку касації передаються касаційні скарги, що надійшли до набрання чинності цим Законом. Натомість, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України розглядає та вирішує касаційні скарги, подані до Суду після набрання чинності Законом, а також скарги подані до набрання чинності Законом, по яких проведено попередній розгляд.

2. Проект Закону № 2288 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо попередження несанкціонованого прослуховування телефонних розмов) (проект н.д. В.Швеця вручено 17.10.2006, подання Комітету – 31.10.2006). Планується розглянути 28.11.2006 р.

Цим законопроектом пропонується уточнити чинні редакції законодавчих актів в частині недопущення протиправного прослуховування телефонних розмов та зняття інформації з каналів зв’язку, у тому числі стільникового (мобільного) зв’язку. В той же час ці уточнення кардинально не змінюють ситуацію з несанкціонованим прослуховуванням телефонних розмов.

1) уточнює окремі статті  КПК і ЗУ “Про ОРД” тим, що до прослухування телефонних розмов відноситься і зняття інформації з каналів мобільного зв’язку;

2) передбачає, що міліція здійснює прослуховування телефонних розмов у порядку передбаченому ЗУ “Про ОРД”;

3) уточнює ЗУ “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду” тим, що відшкодуванню підлягає шкода, яка завдана незаконним прослуховуванням.

3. Проект Закону № 2377 про амністію (вiд 18.10.2006 № 7340/0/2-06 вручено 01.11.2006, проект н.д. А.Шкіля – 14.11.2006, подання Комітету про доопрацювання – 16.11.2006). Планується розглянути 30.11.2006 р.

Ці законопроекти мають за мету встановити коло суб’єктів: які звільняються від кримінальної відповідальності; які звільняються від кримінального покарання повністю або частково; до яких амністія за цим Законом не застосовується.

4. Проект Постанови №2438 про виконання рішень Європейського суду з прав людини (проект н.д. С.Головатого вручено 01.11.2006, подання Комітету – 02.11.2006). Планується розглянути 28.11.2006 р.

У законопроекті визначено низку заходів, які Верховна Рада України доручає або рекомендує вжити органам різних гілок державної влади. Загальним для всіх напрямів реалізації є необхідність оперативного та ефективного реагування на рішення Суду, в яких вказано на порушення Україною Конвенції, шляхом виявлення винних у порушенні посадових осіб та притягнення їх до відповідальності, а також вжиття заходів для уникнення аналогічних порушень. Крім того, у проекті визначені конкретні заходи, що мають бути вжиті відповідними органами для усунення системних проблем, що спричинили встановлення Судом порушення у конкретних справах (групах справ) проти України.

Проблемою Постанови є встановлення негативного прецеденту, коли парламент має право робити певні вказівки судовій гілці влади, Прокураторі тощо. З огляду на це, рекомендуємо вилучити положення щодо вказівок судовій гілці влади та Прокуратури з даної постанови.

5. Закон України “Про волонтерський рух” з пропозиціями Президента України від 21.04.2006 (вручено 07.06.2006, подання Комітету – 17.11.2006). Планується розглянути 30.11.2006 р.

На думку Президента цей закон не може бути підписаний, оскільки його засадничі положення не узгоджуються з міжнародними принципами волонтерського руху, а їх реалізація не забезпечить розвитку цієї діяльності в Україні і може призвести до створення додаткових перешкод для її здійснення. Головною концептуальною вадою закону є те, що він унеможливлює надання волонтерських послуг у подальшому громадськими та благодійними організаціями, які вже сьогодні працюють у цій сфері в Україні. Адже за законом такі послуги можуть монопольно надаватися лише спеціально створеними волонтерськими організаціями, зареєстрованими відповідно до статті 15 цього закону. Також законом запроваджується складна процедура набуття фізичною особою права на проведення волонтерської діяльності. Хоча статтею 7 закону волонтеру надається можливість провадження волонтерської діяльності як самостійно, так і як члена волонтерської організації, однак інші норми Закону суттєво звужують такі можливості.

6. Проект Закону № 2206 про внесення змін до Закону України “Про виконавче провадження” (щодо заборони конфіскації житла за борги з житлово-комунальних послуг) (проект н.д. Ю.Тимошенко вручено 03.10.2006, подання Комітету – 03.11.2006). Планується розглянути 30.11.2006 р.

Цей законопроект спрямований на встановлення заборони звернення стягнення за виконавчими документами на житлове приміщення за наявності певних умов, а саме: 1) громадяни повинні постійно проживати у цьому житлі та бути в ньому зареєстрованими; 2) їх сукупний місячний дохід має бути нижчим за встановлений законом прожитковий мінімум; 3) наявність боргів, що виникли внаслідок несвоєчасної плати за утримання житла та комунальної плати, та звернення стягнення за них; 4) наявність перед громадянами заборгованості із заробітної плати, інших видів доходу; 5) якщо ці громадяни не відмовлялися від укладання договору про реструктуризацію заборгованості. При цьому дія вказаної заборони має тимчасовий характер: до погашення заборгованості перед ними із заробітної плати, пенсій, соціальних виплат та компенсації витрат від знецінення грошових заощаджень.

Фактично, даний проект абсолютно не вирішує проблем. Пункт другий щодо сукупного доходу надавав би цій особі право на субсидії, проте не зрозуміло, чому вона її не отримала, а накопичила свою заборгованість.

7. Проект Закону №2084 про внесення змін до статті 36 Кримінального кодексу України (щодо необхідної оборони) (проект н.д. В.Яворівського вручено 15.09.2006, подання Комітету – 14.11.2006). Планується розглянути 30.11.2006 р.

Хоча цим законопроектом передбачається внесення змін до ст. 36 Кримінального кодексу України (КК) з метою посилення гарантій конституційного права людини на захист законних прав та інтересів, а також удосконалення правового регулювання інституту необхідної оборони, але він має багато недоліків, які не дозволять досягнути тих цілей, які декларуються. Хоча ми розуміємо необхідність цього законопроекту, необхідно його суттєво доопрацювати перед прийняттям.

8. Проект Закону № 2275 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо здійснення парламентського контролю за діяльністю органів прокуратури) (проект н.д. С.Піскуна вручено 10.10.2006, подання Комітету – 31.10.2006). Планується розглянути 30.11.2006 р.

Цей законопроект направлений на посилення парламентського контролю за органами прокуратури. Головне науково-експертне управління ВР пропонує доопрацювати законопроект, і зокрема зазначає що наділення відповідних комітетів Верховної Ради України новими, додатковими повноваженнями щодо обов’язкового проведення попереднього обговорення і погодження певних кандидатур для призначення на посади є нелогічним і з точки зору закріпленого у ст. 6 Конституції України принципу поділу влади, і може створити негативний прецедент, за яким законодавчий орган перебиратиме на себе повноваження органів виконавчої влади та інших центральних органів державної влади. УГСПЛ раніше у своїх бюлетенях вже неодноразово згадувала про неприпустимість прийняття цього законопроекту.

9. Проект Закону №2153 про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (щодо повноважень наглядових рад) (проект н.д. О.Герасим’юк вручено на заміну 05.10.2006, подання Комітету – 17.10.2006). Планується розглянути 29.11.2006р.

Цей законопроект направлений на вдосконалення законодавчого визначення завдань та повноважень громадських рад при НТКУ та НРКУ.

10. Закон України № 1249 “Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування системи органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю” з пропозиціями Президента України від 31.10.2006 (вручено 02.11.2006, подання Комітету одержано 15.11.2006). Планується розглянути 01.12.2006 р.

Цим Законом пропонується запровадити погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією призначення на посади та звільнення з посад керівників спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України, а також запровадити таке ж погодження при створенні і ліквідації відділів і відділень по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України. Потрібно сказати, що в багатьох випадках норми цього Закону не узгоджуються з Конституцією і законами України, що може погіршити захист прав людини.

11. Проект Закону №2112-д про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення (доопрацьований) (доручення від 18.10.2006).

 Проект Закону № 2113-д про засади запобігання та протидії корупції (доопрацьований) (доручення від 18.10.2006).

 Проект Закону № 2114-д про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень (доопрацьований) (доручення від 18.10.2006).

 Планується розглянути 01.12.2006 р.

Ці законопроекти є доопрацьованими Комітетом ВР законопроектами, які подавались Президентом України, разом з пакетом для ратифікації міжнародних нормативних документів направлених на боротьбу із корупцією. І основною метою цих законопроектів є імплементація основних положень міжнародних документів в українське законодавство.

У доопрацьованому законопроекті №2112 забрано декілька статей, які були з президентському варіанті, а зокрема, статті, які передбачали відповідальність щодо порушення порядку прийняття управлінських рішень та видачі документів, а також щодо неправомірного надання переваг фізичним і (або) юридичним особам. Крім того, зазнали досить суттєвих змін інші статті, в деяких введено поняття блага, під яким розумується грошові кошти або інше майно або переваги, пільги послуги матеріального і (або) нематеріального характеру, у інших змінено суми за які передбачена відповідальність (як приклад можна навести зниження суми, під яким розуміється незаконне збагачення у значному розмірі з такого, що перевищувало 500 нмдг, на 50), а ще в інших зниженні строки позбавлення волі.

У доопрацьованому законопроекті № 2113 внесено зміни до термінології, зокрема додане визначення „блага”, змінено визначення „близьких родичів”. Також право на проведення спеціальної перевірки держслужбовців передано від Президента до Кабміну. Крім того, доповнено вимоги до фінансової звітності, необхідність подання звітності не тільки про доходи – свої і своїх близьких, але й про витрати і за неподання або неправдиве подання таких відомостей передбачено звільнення з посад.

У доопрацьованому законопроекті №2114 внесено зміни, що введення поняття „блага”, а також внесенні зміни щодо розмірів матеріальної відповідальності, яка встановлюється не в фіксованій сумі, а залежить від розміру хабара.

Робота комітетів Верховної Ради України за період 20.11.2006-24.11.2006.:

1. Комітет з питань правової політики розглянув проект закону № 2303 про внесення змін до Конституції України щодо надання Верховному Суду України права законодавчої ініціативи. Комітет вирішив запропонувати Верховній Раді України включити до порядку денного поточної (другої) сесії Верховної Ради п’ятого скликання, попередньо схвалити і направити до Конституційного Суду України цей законопроект.

2. Комітет з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства створить спільну робочу групу для підготовки та проведення публічних заходів з метою формування позитивної громадської думки щодо проекту закону про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду.

3. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує парламенту доопрацювати проект закону № 2377 про амністію.

4. Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендує парламенту повернути на доопрацювання проект закону про внесення змін до деяких законів України (щодо надання громадянам безоплатної юридичної допомоги).

Нагадаємо, що законопроектом № 2103 пропонується внести зміни до законів “Про звернення громадян”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, якими закріпити право громадян, “дохід яких нижче за прожитковий мінімум”, на отримання безоплатної юридичної допомоги від органів державної влади, місцевого самоврядування, а також встановити обов´язок зазначених органів надавати таку допомогу за зверненнями цих громадян.

5. У Верховній Раді України 21 листопада 2006 року відбулись парламентські слухання на тему: “1.Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства. 2.Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи”.

6. Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону “Про засади запобігання та протидії корупції”.

7. Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму рекомендує парламенту підтримати пропозицію Президента України до Закону “Про волонтерський рух”. За підсумками обговорення, члени Комітету ухвалили рішення відхилити Закон “Про волонтерський рух”. А також висловили готовність про залучення представників волонтерських та інших громадських організацій до розробки нового закону, прийняття якого забезпечило б створення необхідних правових та інших умов для всебічного розвитку волонтерського руху в Україні.

8. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді повернути на доопрацювання проект закону про внесення змін до деяких законів України (щодо розширення участі народних засідателів у здійсненні правосуддя), поданий народними депутатами Б.Губським. Я.Федорчуком.

9. У Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відбувся круглий стіл “Правова протидія експлуатації дітей: питання кримінального та адміністративного законодавства”.

У ході проведення круглого столу наголошувалось на необхідності вдосконалення національного законодавства з питань соціального захисту дітей шляхом ухвалення Закону України “Про загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на 2006-2016 рр., Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо органів і служб у справах неповнолітніх та соціальних установ для неповнолітніх” (щодо реформування системи усиновлення) тощо. Учасники заходу також висловлювалися за скорішу ратифікацію Верховною Радою Гаазької конвенції про захист прав дітей та співробітництво з питань міжнародного усиновлення.

10. Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону № 2416-1 про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі).

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: