Публікація

Наказ

Додаток №1

 

УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

  НАКАЗ

 

  ” 01”  серпня  2006 року   м. Миколаїв   № 391

 

 

Про Громадську раду при Управлінні

МВС України в Миколаївській області

з питань  забезпечення прав людини

На виконання вимог наказу МВС України від 27.12.2005 №1243, розпорядження МВС України від 15.06.2006  №499, а також з метою залучення громадськості до впровадження правоохоронної політики в галузі забезпечення прав людини, зміцнення законності, підвищення правової культури та розуміння важливості цього питання для працівників органів та підрозділів Управління МВС України в Миколаївській області,

 

НАКАЗУЮ:

  1. Створити при Управлінні МВС України в Миколаївській області Громадську раду з питань забезпечення прав людини (далі – Рада) як консультативно дорадчий орган.

  2. Затвердити склад Ради та її відповідального секретаря (додаток 1).

  3. Затвердити Положення про Громадську раду при Управлінні МВС України в  Миколаївській  області  з  питань забезпечення прав людини (додаток 2).

   4. Затвердити регламент роботи Громадської ради при УМВС України

в Миколаївській області з питань забезпечення прав людини (додаток 3).

  5. Затвердити опис посвідчення члена Громадської ради при Управлінні МВС України в Миколаївській області з питань забезпечення прав людини (додаток 4).

  6. ВРЗ (Ларцин Р.А.) організувати виготовлення посвідчень членів Громадської ради при Управлінні МВС України в Миколаївській області з питань забезпечення прав людини.

  7. Першому заступникові, заступникам начальника Управління МВС України в Миколаївській області, керівникам структурних підрозділів УМВС надавати підтримку в роботі Ради з метою вирішення питань забезпечення прав людини та вдосконалення діяльності органів та підрозділів УМВС у цьому напрямку.

   8. Заступникові начальника Управління – начальнику Штабу УМВС підполковнику міліції Войтенку А.В. вирішити питання про матеріально – технічне забезпечення роботи Ради.

  9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів внутрішніх справ області. 

 

в.о. начальника Управління

полковник міліції    В.М. Парсенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток 1

  до наказу УМВС України

  в Миколаївській області

  від “01” серпня  № 391 

 

Склад 

Громадської ради при УМВС України в Миколаївській області  з питань забезпечення прав людини

 

1.  Аркушенко Андрій Леонідович – заступник начальника Управління –

начальник СУ УМВС;

2. Борисов  Ігор Валерійович – старший викладач кафедри громадсько-правових наук Миколаївського державного гуманітарного університету ім.. П. Могили комплексу “Києво–Могилянська академія” ;

3.  Бородюк Олександр Вікторович – помічник Міністра внутрішніх справ

України;

4.  Боршуляк  Ігор  Іванович – заступник  прокурора  Миколаївської  області;

  5.Бурназакін  Сергій  Федорович  –  голова  Миколаївського  відділення Всеукраїнської  громадської  організації  “Антикримінальний  вибір”;

6. Головченко Гліб Олександрович – голова Миколаївського пресклубу (секретар ради від громадськості);

7.  Добридник  Тетяна  Василівна – керівник  напрямку  правозахисту Миколаївського благодійного фонду “Юнітус”.

8.  Драчевський  Сергій  Юрійович  –  заступник  начальника  Управління –начальник  МГБ  УМВС;

9.  Індиков Ярослав Васильович – голова Миколаївської обласної громадської організації  “Комітет виборців України”;

10.  Куп’янський Микола Григорович – начальник УМВС;

11.  Одинцова Тетяна Вікторівна – заступник головного редактора газети “Рідне Прибужжя”;

12. Парсенюк Валентин Миколайович – перший заступник начальника – начальник кримінальної міліції УМВС;

13. Пархоменко Маргарита Петрівна – представник Міжнародної правозахисної організації “Міграція”;

14. Просяннікова Олеся Василівна – начальник ВДЗ та Р УМВС (відповідальний секретар);

  15. Синьов Олександр Володимирович – доцент кафедри громадсько-правових наук  Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П.Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”;

16.  Терентьєв Віктор Іванович – кандидат педагогічних наук – начальник

Миколаївського навчального центру ОНЮА.;

  17. Черенкова Наталія Петрівна – заступник голови Центрального районного суду  м.  Миколаєва.

В разі оргштатних змін, членами Ради є працівники УМВС, які призначені на перелічені керівні посади.  

ВРП УМВС

     Додаток 2

  до наказу УМВС України

  в Миколаївській області

  від “01” серпня  № 391 

Положення

про Громадську раду при Управлінні МВС України в Миколаївській області  з питань  забезпечення прав людини

 

1.  Загальні положення

 

1.1. Громадська рада при Управлінні МВС України в Миколаївській області з питань забезпечення прав людини  (далі – Рада) є консультативно – дорадчим органом, який надає консультативно – методичну допомогу Управлінню МВС України в Миколаївській області в реалізації завдань Міністерства внутрішніх справ України щодо дотримання прав людини, здійснює громадський контроль за дотриманням прав людини та діяльністю органів та підрозділів внутрішніх справ УМВС.

1.2. Рада створюється з метою сприяння Управлінню МВС України в Миколаївській області в питаннях забезпечення прав людини, зміцнення законності, підвищення правової культури серед працівників УМВС, розуміння ними необхідності дотримання прав людини, укріплення взаємодії з обласними  громадськими правозахисними організаціями, підвищення правової культури та свідомості населення області.

1.3. Рада у своїй діяльності керується міжнародними документами з прав людини, які ратифіковані Верховною Радою України, нормами міжнародного права та міжнародними угодами, Конституцією України, законами України, актами президента України та Кабінету Міністрів України, правовими актами МВС України, а також цим Положенням.

1.4. Рішення Ради носять рекомендаційний характер. 

2.  Основні завдання і напрямки діяльності Ради

 

2.1. Сприяння впровадженню та дотриманню принципів прав людини в діяльності органів внутрішніх справ області.

2.2.  Аналіз ефективності діяльності органів УМВС у напрямку дотримання прав людини, реалізації принципів відкритості й гласності в діяльності міліції, сприяння підвищенню її авторитету в суспільстві.

2.3.  Розроблення, обговорення та сприяння впровадженню громадських ініціатив щодо укріплення законності та дотримання прав людини в діяльності органів та підрозділів УМВС.

2.4. Сприяння вдосконаленню механізмів співпраці УМВС з місцевими виконавчими органами державної та представницької влади, комітетами Миколаївської обласної Ради, політичними партіями, громадськими організаціями, засобами масової інформації, науковими установами щодо поліпшення ситуації із захисту прав громадян, дотримання законності та правопорядку, формування правової культури населення Миколаївської області.

2.5. Здійснення експертизи програм, ініціатив, окремих напрямків діяльності ОВС в області стосовно дотримання прав людини. Укріплення законності та правопорядку в регіоні.

2.6.  Консультування керівництва УМВС з проблем забезпечення прав людини, складних поточних проблем політики, що стосуються діяльності УМВС.

 

3.  Основні функції членів Ради

 

Члени ради повинні виконувати такі функції:

3.1. Практична та методична допомога у формуванні дієвих механізмів дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ УМВС.

3.2. Розгляд заяв фізичних і юридичних осіб або їхніх асоціацій про недотримання працівниками органів внутрішніх справ УМВС прав і свобод людини, закріплених у Конституції, міжнародному праві і національному законодавстві.

3.3.  Інформування заявника про його права і наявні можливості правового захисту і сприяння йому в доступі до цих засобів.

3.4.  Здійснення посередницьких функцій для відновлення порушених прав і свобод за допомогою погоджувальної процедури.

3.5. Направлення заяв (від імені заявника або від свого імені)  компетентним посадовим особам УМВС для вирішення по суті.

3.6. Проведення громадських розслідувань щодо порушень прав людини працівниками органів внутрішніх справ, дотримуючись принципу невтручання в оперативно – службову діяльність.

3.7. Прийняття висновків за результатами проведеного громадського розслідування з передачею їх керівництву органів внутрішніх справ.

3.8.  Проведення зустрічей та бесід з  особовим складом органів та підрозділів внутрішніх справ області з питань їх соціального захисту, умов праці, проблем дотримання працівниками міліції конституційних прав й свобод людини і громадянина.

3.9.  Захист прав працівників органів внутрішніх справ УМВС.

3.10. Збір, підготовка і поширення інформаційних матеріалів, що включають внутрішнє законодавство (у тому числі імплементоване міжнародне право), що стосується забезпечення прав людини органами внутрішніх справ, коментарі до нього, відповідні адміністративні і судові рішення та їх тлумачення вищими судовими органами.

3.11. Організація та проведення спеціалізованих семінарів з прав людини для співробітників УМВС та громадських організацій Миколаївської області.

3.12. Контроль за  реалізацією концепцій та програм МВС України в галузі боротьби зі злочинністю і захисту прав та інтересів громадян, забезпечення безпеки суспільства та держави.

3.13. Роз’яснення громадськості змісту програм, ініціатив, окремих напрямків діяльності МВС України, перш за все щодо дотримання прав людини.

3.14. Сприяння зміцненню зв’язків УМВС із засобами масової інформації, висвітленню його діяльності.

3.15. Сприяння науковим дослідженням у сфері держави, права, дотримання прав людини. 

3.16. Підготовка висновків стосовно законів, законопроектів та інших нормативно–правових актів і програм, пов’язаних з діяльністю органів внутрішніх справ у контексті забезпечення прав людини.

3.17. Моніторинг законодавства, судової й адміністративної практики в контексті дотримання прав людини в діяльності ОВС.

3.18. Спостереження за відповідністю національного законодавства і правозастосувальної практики, які стосуються органів внутрішніх справ, міжнародним зобов’язанням у галузі прав людини.

3.19. Підготовка і надання Миколаївській обласній Раді, облдержадміністрації та іншим органам державної влади доповідей, аналітичних записок, рекомендацій й пропозицій, що стосуються будь-яких питань, пов’язаних з правами людини в контексті діяльності органів внутрішніх справ.

3.20. Підтримання робочих стосунків із правозахисними організаціями області та обласними організаціями, які здійснюють нагляд за дотриманням прав людини.

4.  Порядок формування та діяльності Ради

 

4.1. Раду очолюють співголови. Співголови обираються членами Ради строком на два роки. Вони колегіально з членами Ради визначають пріоритетні напрямки діяльності. Співголови ведуть засідання Ради відповідно до цього Положення та Регламенту роботи Громадської ради при УМВС питань забезпечення прав людини  (додається). 

4.2. До складу Ради можуть включатися представники органів законодавчої, виконавчої, судової влади, представники органів місцевого самоврядування, представники обласних громадських організацій правозахисного спрямування, засобів масової інформації, науковці.

4.3. Кількість членів Ради визначається начальником УМВС. Кожен член Ради може долучати до своєї діяльності експертів, які працюють на громадських засадах. 

4.4. Рада може створювати робочі  (експертні) тимчасові та постійно діючі групи з пріоритетних напрямків діяльності, до роботи в яких може залучати сторонніх експертів за погодженням з усіма членами Ради. Кількість членів експертних груп, а також основні напрямки, за якими вони створюються, визначаються співголовами Ради за погодженням з усіма її членами.

4.5. Відповідальний секретар, який затверджується начальником УМВС, очолює секретаріат Ради, організовує поточну взаємодію Ради зі службами і підрозділами УМВС, забезпечує підготовку та проведення засідань Ради, організаційно-технічне та документальне забезпечення діяльності Ради, у тому числі формує порядок денний, який виноситься на затвердження членів Ради, та список запрошених осіб (за погодженням з членами Ради). Для проведення цієї роботи в разі необхідності відповідальний секретар за згодою співголов Ради може залучати спеціалістів відповідних служб УМВС.

4.6. З представників громадськості обирається секретар Ради, який допомагає відповідальному секретареві в здійсненні його функцій.

4.7.  Члени Ради діють на громадських засадах.

5.  Права та обов’язки членів Ради

Члени Ради мають наступні права та обов’язки:

5.1. Брати участь у підготовці та проведенні засідань Ради, формуванні порядку денного, в обговоренні питань, винесених на її розгляд, у формуванні членів робочих груп. 

5.2. Вносити пропозиції щодо розгляду питань, які належать до компетенції Ради, а також пропозицій з питань, які обговорюються.

5.3. Брати участь у діяльності експертних та робочих груп, очолювати їх.

5.4. Ініціювати залучення фахівців відповідних галузей до вивчення та вирішення питань, що розглядаються на засіданнях Ради.

5.5. У випадку незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання Ради.

5.6. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Ради викладати письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання.

5.7. Входити на територію УМВС відповідно до встановленого пропускного режиму.

5.8. При проведенні громадського розслідування заяви про порушення прав людини працівниками органів внутрішніх справ:

одержувати письмові або усні роз’яснення від усіх осіб ( у тому числі державних посадових та службових осіб ), що можуть мати інформацію про дане порушення, або в інший спосіб надати допомогу в розслідуванні;

здійснювати інші дії, необхідні для проведення належної перевірки заяви, які не суперечать законодавству;

вносити рекомендації органам внутрішніх справ за результатами розслідування й оцінювати дії органів внутрішніх справ.

5.9. Мати вільний доступ до розробки наказів та розпоряджень: право одержувати проекти відкритих нормативних актів (наказів, розпоряджень тощо) від УМВС на стадії розроблення.

5.10. Брати участь у роботі мобільних груп у будь–якому районі області.

  ВРП УМВС

    Додаток 3

  до наказу УМВС України

  в Миколаївській області

  від “01” серпня  № 391 

Регламент

роботи Громадської ради при УМВС України

в Миколаївській області з питань забезпечення прав людини

1.  Цей Регламент визначає порядок роботи Громадської ради при Управлінні МВС України в Миколаївській області з питань забезпечення прав людини (далі – Рада ).

2.  Організаційними формами роботи Ради є її засідання, засідання утворених радою робочих та експертних груп, які проводяться за потребою.

3.  Рада діє відповідно до плану роботи і проводить засідання за потребою, але не рідше, ніж один раз на квартал.

4.  За дорученням співголів Ради її засідання можуть скликатися відповідальним секретарем та секретарем Ради.

5.  Засідання Ради є правочинним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

6.  На засіданні Ради рішення приймаються більшістю голосів її членів.

7.  Рішення Ради оформлюються у вигляді протоколів, експертних висновків, рекомендацій та пропозицій, підписаних співголовами.

8.  Пропозиції членів Ради, які не знайшли підтримки більшості учасників засідання, можуть бути опрацьовані та винесені на розгляд на наступних засіданнях Ради.

9.  Посадові особи органів внутрішніх справ України виконують рішення Ради, які мають рекомендаційний характер, у межах їх компетенції та відповідно до нормативно – правових актів МВС України, наказів та розпоряджень УМВС України в Миколаївській області.

10.  Рішення та протокол засідання Ради оформлюються в триденний строк від дня проведення засідання.

  11. Співголови Ради або особа, яка головувала на засіданнях за їх дорученням, підписують рішення Ради, а відповідальний секретар – протокол засідання.

  12. Рішення Ради надсилаються відповідним органам внутрішніх справ та посадовим особам, а також членам Ради для реагування.

  13. Співголови Ради:

  13.1. Очолюють Раду та координують її роботу.

  13.2. Скликають засідання Ради.

  13.3. За поданням членів Ради, але не пізніше, ніж за п’ять днів до чергового засідання Ради, у виняткових випадках – не пізніше, ніж за три робочі дні затверджують порядок денний засідання Ради.

   13.4. Головують на засіданнях Ради, вносять пропозиції до порядку денного. 

   13.5. Вносять пропозиції щодо розподілу обов’язків між членами Ради.

   14. Співголови мають заступників, які обираються на засіданні Ради, розподіляють обов’язки між ними. Один із заступників замінює їх у разі тимчасової відсутності та виконує їх повноваження, визначені в підрозділах 13.2, 13.3 цього  Регламенту.

  15. Члени Ради здійснюють повноваження, передбачені Положенням про Громадську Раду при Управлінні МВС України в Миколаївській області з питань забезпечення прав людини. Для забезпечення виконання передбачених Положенням завдань Рада визначає актуальні напрямки роботи та призначає відповідальних за ці напрямки (уповноважених), які діють відповідно до Положення, що затверджується  співголовами Ради, створює робочі  (експертні) групи з визначених напрямків.

  16. Для вирішення комплексних завдань можливе об’єднання груп.

  17. До складу робочих та експертних груп входять члени Ради, залучаються працівники державних органів, обласних наукових установ, обласних громадських організацій тощо за їх згодою.

  18. Робочі та експертні групи, як правило, очолюють члени Ради.

  19. За рішенням робочої чи експертної групи може бути обраний заступник керівника групи, який у разі відсутності керівника виконує його обов’язки, а також допомагає керівникові виконувати покладені на нього завдання.

  20. На засіданнях робочої чи експертної групи ведеться протокол, який підшивається до матеріалів засідання Ради.

  21. Рішення про створення і припинення діяльності робочих та експертних груп, затвердження їх персонального складу приймаються Радою. За дорученням Ради персональний склад робочих та експертних груп можуть затверджувати їх керівники.

  22. Висновки, пропозиції, інші матеріали, підготовлені робочими та експертними групами, виносяться на розгляд Ради і за її рішенням надсилаються відповідним органам внутрішніх справ та посадовим особам.

  23. Рада має право залучати, з метою отримання консультацій та проведення експертизи документів, які нею розглядаються, державних службовців, науковців, представників неурядових організацій та інших фахівців на громадських засадах ( за згодою їх керівників ).

  24. Відповідальний секретар Ради:

  24.1. Інформує членів Ради про дату, час, місце проведення засідання і його порядок денний.

  24.2. Забезпечує організацію та проведення  засідання Ради необхідними документами.

  24.3. Створює умови для діяльності робочих та експертних груп Ради.

  24.4. Веде діловодство Ради, робоче листування з питань її діяльності.

  24.5. Організовує висвітлення діяльності Ради в засобах масової інформації.

  24.6.  Забезпечує одержання в установленому порядку від центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, матеріалів, документів, необхідних для виконання покладених на Раду завдань.

  24.7. Для допомоги йому у виконанні перелічених вище функцій з представників громадськості обирається секретар Ради.

  25. Матеріали з питань, що виносяться на засідання Ради, надсилаються її членам не пізніше, ніж за п’ять днів до чергового засідання Ради, у виняткових випадках – не пізніше, ніж за три робочі дні до чергового засідання.

  26. Матеріали з питань, що виносяться на засідання Ради, повинні містити: 

пояснювальну записку, у якій обґрунтовується необхідність розгляду Радою даного питання, стан та існуючі проблеми;

інші довідкові та аналітичні документи;

проект рішення Ради.

  27. Проекти рішень, що плануються прийняти на засіданні Ради, обговорюються її членами в електронному режимі.

  28. Рада має бланк зі своїм найменуванням.

ВРП УМВС

 

   

  Додаток 4

  до наказу УМВС України

  в Миколаївській області

  від “01” серпня  № 391 

Опис

посвідчення члена Громадської ради при УМВС України

в Миколаївській області з питань забезпечення прав людини

 

  Посвідчення має вигляд книжечки, яка виготовляється друкарським способом і обгорнута балакронним кольором під морську хвилю, та в розгорнутому вигляді розміром 200 мм х 70 мм.

На лицьовому боці обкладинки у верхній частині розміщено напис “УМВС України в Миколаївській області”, посередині – тиснення зображення малого Державного Герба України розміром 20 мм х 15 мм. На 10 мм нижче розташовано напис друкованими літерами золотистого кольору завширшки 6 мм “ГРОМАДСЬКА РАДА”.

У розвороті книжечки з внутрішнього боку вклеюються друкарським способом дві вставки ( ліва і права ) розміром 90 мм х 65 мм кожна, які разом складають фон блакитного кольору.

На лівій частині внутрішнього боку ліворуч розташовано прямокутник з двох смуг синього кольору, який являє собою рамку для фотокартки. Рамка зроблена смугою завширшки 1 мм. Місце для фотокартки має розмір 32 мм х 45 мм. Над рамкою на відстані 3 мм від смуги друкується синім кольором серія посвідчення “ГР.” І змінний текст його номера. Праворуч від напису розташоване зображення емблеми МВС України.

На правій частині внутрішнього боку посвідчення зверху розміщено напис друкованими літерами синього кольору завширшки 3 мм “УМВС України в Миколаївській області. Громадська Рада”. Нижче від цього напису літерами синього кольору друкується  “Посвідчення ГР № “, а далі – змінний текст його номера, який також виконується друкарським способом. Під текстом розміщені дві паралельні лінії синього кольору. На них вписується чорними чорнилами прізвище, ім’я та по-батькові. Третій лінії передує нанесений друкованими літерами синього кольору текст “перебуває на посаді”. Над третьою і четвертою лініями прописними літерами – змінний текст з даними про займану посаду власника посвідчення. Усі чотири лінії розташовуються на відстані 5 мм одна від одної. Під цим текстом ліворуч друкованими літерами знаходиться напис “Начальник УМВС “Співголова Ради”, а праворуч  тим же кольором друкованими літерами – змінний текст з першим ініціалом і прізвищем Співголови Ради. Під надписом “Співголова Ради” друкуються змінні дані про дату підпису посвідчення “___”___20__ року”.

Посвідчення члена Громадської ради при УМВС України в Миколаївській області  з питань забезпечення прав людини видається відділом роботи з персоналом УМВС на підставі наказу про Громадську раду при Управлінні МВС України в Миколаївській області з питань  забезпечення прав людини.

ВРП УМВС

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: