Публікація

Мобільні групи: нові ініціативи

Відбулися два чергових виїзди спільної мобільної групи з моніторингу дотримання конституційних прав та свобод людини в діяльності ОВС Донецької області та АР Крим. Ці виїзди відбуваються у рамках ініціативи проведення обмінних візитів мобільних груп двох регіонів. Протягом вересня-листопада відбулося дев’ять відвідин ІТТ та міськрайвідділів міліції в АР Крим та на Донеччині. Такі візити слугують підвищенню професійного рівня членів МГ, напрацюванню єдиного спільного алгоритму проведення моніторингів, обміну досвідом, підвищенню ефективності діяльності МГ. Виникла ця ініціатива восени 2007 року, але зараз її поширено і на діяльність Громадських Рад при ГУМВС: члени Громадських рад та помічники Міністра з прав людини у цих регіонах взяли участь у засіданнях Донецької та Кримської ГР.

абутий у спільних виїздах досвід діяльності МГ та ГР акумульований у спільному Звіті та Меморандумі, який буде направлений керівництву регіональних територіальних управлінь ОВС України. В Меморандумі, зокрема, звертається увага керівництва У МВС на необхідність ретельно проводити службові перевірки за фактами порушень прав людини, виявлених під час моніторингових візитів, та рішуче реагувати на них. МГ Донеччини та АР Крим є найактивніші в Україні, ними здійснено майже 100 візитів до МРВ ВС, в ході яких був відпрацьований уніфікований механізм проведення візитів та реагування на факти порушення прав людини в діяльності ОВС.

Олександр Букалов

Альона Луньова

Меморандум

про удосконалення діяльності постійно діючих мобільних груп

з моніторингу забезпечення прав людини і свобод в діяльності ОВС

м. Святогорськ 28 листопада 2008 р.

Ми, координатори мобільних груп та помічники Міністра МВС України з прав людини у Донецькій області та АР Крим

Новікова Марина – помічник Міністра відділу регіонального контролю Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС Апарату Міністра в АР Крим

Луньова Альона – координатор мобільної групи в АР Крим, секретар Громадської Ради при ГУМВС України в АР Крим,

Милостний Олексій – помічник Міністра відділу регіонального контролю Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС Апарату Міністра у Донецькій області,

Букалов Олександр – координатор мобільної групи в Донецькій області, співголова Громадської Ради при ГУМВС України у Донецькій області,

обсудивши результати 11 обмінних візитів мобільних груп АР Крим та Донецької області, наголошуємо на важливості такої форми підвищення професійного рівня членів мобільних груп та обміну досвідом. Детальний Звіт (опис) про обмінні візити готується та складатиметься з опису проведених заходів, висновків та рекомендацій. В ньому міститимуться у якості додатків приклади складених документів та інформація про результати розгляду матеріалів, напрацьованих під час обмінних візитів.

Вважаємо актуальним, як узагальнення діяльності мобільних груп АР Крим та Донецької області, наголосити на деяких типових моментах порушень прав людини в діяльності ОВС, які були виявлені під час моніторингових візитів і які мають системний характер та суттєво впливають на загальний рівень дотримання прав людини у діяльності більшості підрозділів органів внутрішніх справ.

1. Доволі часто спостерігається брак достовірної та актуальної інформації про діяльність міськрайорганів міліції (надалі МРОМ), зокрема, на інформаційній дошці, недостатність або й взагалі відсутність інформації про можливості та права громадян при зверненні до ОВС, про обов’язки персоналу ОВС та інша важлива інформація.
2. Доволі часто допускається порушення у веденні журналів МРОМ, зокрема, журналів ЧЧ, в тому числі неповна або недбала реєстрація відомостей про осіб, що потрапляють до МРОМ, перш за все – доставлених та затриманих осіб.
3. В Громадських приймальнях бракує мінімуму необхідної інформації для громадян, бо ж ці приймальні дуже часто не забезпечені літературою, інформматеріалами та зразками типових документів відповідно до вимог наказів МВС та Положень про громадські приймальні, затверджені МРОМ
4. Змушені підкреслити неефективність, а часом й відсутність реагування керівництва ГУ МВС на висновки та рекомендації мобільних груп, що призводить до виявлення одних й тих самих порушень та недоліків у інших МРОМ.
5. Важливим чинником запобігання порушень прав людини мали б бути внутрішні перевірки, зокрема СВБ та ІОС. Наші мобільні групи виявили, що, на жаль, часто перевірки цих структур формальні та неретельні. Цей ресурс упередження порушень прав людини є вкрай неефективним.
6. Особливої уваги потребують процедури та практика проведення службових перевірок за фактами грубих порушень прав людини, які були виявлені мобільними групами. Ми стикнулися з прикладами, коли такі перевірки проводяться вкрай формально. Найбрутальніші факти порушення прав людини при перевірці іноді просто оминаються. Перевіряючи задовольняються суперечливими поясненнями, а іноді – найфантастичнішими версіями та нереальними поясненнями працівників міліції, що робить об’єктивність та повноту таких перевірок вельми сумнівними. Дивує, що керівництво перевіряючих структур ці перевірки затверджує.
7. Тривожним симптомом є також те, що при перевірці повідомлень про порушення прав людини, які виявлені мобільними групами, перевіряється відповідність дій працівників міліції лише Інструкціям, Наказам та іншим нормативним відомчим документам. При цьому залишається поза увагою перевірка відповідності таких дій Конституції України, Міжнародним Конвенціям, Протоколам та договорам України, стандартам дотримання прав людини. Не виключено, що причина такого підходу не тільки в суб’єктивності або недостатній фаховості окремих перевіряючих, а й у якості нормативних відомчих документів, які регламентують проведення службових перевірок, а також в існуючій практиці перевірок та у вимогах до них.
8. Досвід наших мобільних груп переконливо свідчить, що важливим компонентом запобігання порушень прав людини в діяльності ОВС мають стати регулярні семінари для особового складу МРОМ з дотримання прав людини та стандартів, які існують у цій сфері, перш за все – практика візитів Європейського Комітету із запобігання катувань та рішення Європейського суду з прав людини.
9. Вважаємо вартим підкреслити, що в окремих випадках може бути доцільним та необхідним рекомендації звітів мобільних груп для МРОМ, що перевіряються, доповнювати рекомендаціями керівництву територіальних УМВС України.

Виходячи з вищенаведеного, ми констатуємо, що результативність діяльності мобільних груп сама по собі обмежена якістю, дієвістю та системністю реагування з боку керівництва ОВС на виявлені мобільними групами недоліки, а також традиційною практикою та нормативною базою щодо внутрішніх перевірок виявлених порушень.

Ми вважаємо за необхідне уважно поставитись до пропозиції доповнювати діяльність мобільних груп проведенням регулярних семінарів з дотримання прав людини для особового складу МРОМ.

Ми також акцентуємо на нагальності перегляду відомчої нормативної бази проведення внутрішніх службових перевірок.

Сподіваємося на те, що наші пропозиції та зауваження, викладені у Меморандумі, будуть взяті до уваги керівництвом територіальних управлінь МВС України, в першу чергу ГУМВС України в АР Крим та ГУМВС України у Донецькій області, а також відповідними підрозділами ОВС, зокрема СВБ та ІОС

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: