Публікація

Куди скаржитися, крім Європейського суду з прав людини?

Нагадуємо, що після 16 вересня 2022 року Російська Федерація перестає бути стороною Європейської конвенції з прав людини, а отже вчинені після цієї дати порушення, відповідальність за які несе Російська Федерація, не будуть розглядатися Європейським судом з прав людини. Водночас, окрім звернення до ЄСПЛ, існують інші доступні способи захисту на міжнародному рівні, наприклад звернення до Міжнародного кримінального суду (далі – МКС) та інституцій Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН).

 

 1. Міжнародний кримінальний суд (далі – МКС)

МКС провадить розслідування та судовий розгляд щодо злочину геноциду, злочинів проти людства, військових злочинів та злочину агресії, деталізований перелік яких наведено у Римському статуті МКС.

Провадження в МКС включає декілька етапів:

 • Попередній розгляд, під час якого вирішується питання про те, чи буде прокурор МКС розслідувати конкретну ситуацію;
 • Розслідування, в рамках якого, власне, відбувається збір доказів та встановлюється коло підозрюваних осіб;
 • Досудовий розгляд, протягом якого Суд вирішує питання пов’язані з приводом та/чи арештом підозрюваних, доведення до їх відома суті обвинувачення;
 • Судовий розгляд щодо осіб, обвинувачених у скоєнні злочинів під юрисдикцією МКС, за наслідками якого обвинуваченого може бути визнано винним і засуджено, або виправдано;
 • Апеляційне провадження, якщо сторони вирішають оскаржити результат судового розгляду; на цьому етапі Суд виносить остаточне судове рішення.
 • Стадія відшкодування шкоди, адже потерпілі мають право на відшкодування завданої внаслідок вчинення злочину шкоди. У разі ухвалення обвинувального вироку, Судова палата МКС може зобов’язати засудженого виплатити потерпілим відшкодування, а уразі його неспроможності виплатити таке вішкодування, Суд може ухвалити рішення про виплату такого відшкодування через Фонд довіри для потерпілих (Trust Fund for Victims).

 

28 лютого 2022 року прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що розпочинає повномасштабне розслідування злочинів, пов’язаних із військовою агресією Росії проти України. 16 березня Карім Хан прибув в Україну і розпочав роботу. Наразі слідча група міжнародного кримінального суду разом з українськими правоохоронцями збирає докази та факти воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Тому, окремі фізичні особи, які є жертвами збройного конфлікту, а також організації чи установи, майно яких зазнало прямої шкоди в результаті злочинів Російської Федерації, можуть бути потерпілими у кримінальному провадженні МКС. Для того, щоб взяти участь у розгляді МКС, потерпілим необхідно подати письмову заяву, формуляр якої можна отримати у Відділі участі потерпілих та відшкодування шкоди (the Victims Participation and Reparations Section (VPRS) at the ICC). Даний відділ, крім того, може допомогти із заповненням заяви, організацією юридичного представництва для потерпілого, якщо його дохід не дозволяє оплатити юридичні послуги самостійно.

В заяві зазначається персональна інформація, опис подій, завдана шкода, контактні дані, відомості про представника, свідків тощо. До заяви повинні додаються копії документів, що посвідчують особу, докази спорідненості (у випадку, якщо заява подається родичом потерпілого) докази завданої шкоди, тощо. Більш детальну інформацію про участь потерпілого в провадженнях МКС можна знайти за посиланням.

Контакти Відділу участі потерпілих та відшкодування шкоди:

Victims Participation and Reparations Section International Criminal Court

Po Box 19519, 2500 CM, The Hague, The Netherlands

Електронна адреса: [email protected]

Контактний номер телефону: +31(0)70 515 95 55

 

2. ООН
1) Подання скарги до Ради ООН з прав людини

В рамках процедури розгляду скарг Рада ООН з прав людини реагує на грубі, систематичні та достовірно підтверджені випадки порушень всіх прав людини і основних свобод, що здійснюються в будь-якій точці світу і за будь-яких обставин (Резолюція Ради з прав людини 5/1 від 18 червня 2007 року).

В рамках даної процедури скаргу може подати будь-яка фізична особа, група осіб чи неурядова організація. Так само, скарга може бути подана проти будь-якої країни, незалежно від того, чи ратифікувала вона конкретний міжнародний договір або висунула застереження щодо відповідного правового інструменту.

Скарга повинна оформлятися у письмовій формі, розбірливим почерком, бажано у надрукованому вигляді та з підписом. Необхідно вказати основні особисті дані та назву держави, проти якої вона подається. Факти слід викладати якомога детальніше, у хронологічному порядку. Заявник повинен пояснити, чому він вважає, що ці факти є систематичними грубими порушеннями прав людини. Масові порушення російськими військами законів і звичаїв війни, цілеспрямовані атаки на цивільне населення та інфраструктуру відповідають вказаним критеріям. Також, у скарзі необхідно продемонструвати, які кроки були вжиті заявником з метою вичерпання національних засобів правового захисту в державі, проти якої подається скарга. Наприклад, якщо держава-відповідач – Росія, буде достатнім подання до Слідчого Комітету Російської Федерації заяви про вчинення злочину.

Для того, аби скарга була прийнята до розгляду, вона повинна відповідати таким критеріям:

 • повинна бути оформлена письмово однією з шести офіційних мов ООН (англійською, арабською, іспанською, китайською, російською або французькою).
 • повинна містити детальний опис фактів, що стосуються справи (включаючи імена передбачуваних жертв, дати, місце та інші відомості), однак її обсяг не повинен перевищувати 15 сторінок.
 • не повинна мати ознак явної політичної мотивації.
 • не повинна ґрунтуватися виключно на повідомленнях засобів масової інформації.
 • не повинна розглядатися у відповідності до будь-якої спеціальної процедури, будь-якого договірного органу або в рамках іншої процедури розгляду скарг Організації Об’єднаних Націй або аналогічної регіональної процедури в галузі прав людини.
 • заявник вичерпав національні засоби правового захисту за винятком випадків, коли є підстави вважати, що такі засоби захисту можуть виявитися неефективними або вимагатимуть необґрунтовано тривалого часу.
 • не повинна містити ненормативних або образливих виразів.

Скарги розглядають дві самостійні робочі групи: Робоча група з повідомлень та Робоча група з ситуацій – із мандатом, відповідно, на розгляд письмових повідомлень та доведення до відома Ради систематичних та достовірно підтверджених грубих порушень прав людини та основних свобод.

Рішення Ради ООН з прав людини носять рекомендаційний характер. Процедура розгляду скарг не передбачає санкцій щодо забезпечення засобів правового захисту у конкретних справах або по виплаті компенсацій потерпілим.

Офіційний формуляр скарги можна завантажити за посиланням, заповнений та підписаний формуляр з додатками необхідно надіслати на поштову або електронну адресу:

Office of United Nations High Commissioner for Human Rights

Human Rights Council Branch-Complaint Procedure Unit

OHCHR- Palais Wilson

United Nations Office at Geneva

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Fax: (41 22) 917 90 11

[email protected]

 2). Спеціальні процедури Ради з прав людини (незалежні експерти з прав людини)

 Спеціальні процедури Ради з прав людини є незалежними експертами з прав людини, які здійснюють моніторинг ситуації в країнах шляхом візитів, розглядають скарги вживають заходів за наслідками розгляду звернень про ймовірні порушення прав людини шляхом надсилання повідомлень.

Будь-яка фізична особа, група осіб, організація, міжурядова установа або національні органи з прав людини можуть звернутися до Спеціальних процедур із повідомленням щодо порушення прав людини. Повідомлення розглядаються незалежними експертами з прав людини, після чого надсилаються урядам та іншим особам. Експерти можуть попросити надати роз’яснення щодо порушень, попросити відповідні органи вжити заходів для запобігання чи припинення порушення, провести розслідування, притягнути винних до відповідальності, забезпечити потерпілому або його родичам доступ до ефективних засобів правового захисту.

Подання може бути подане шляхом заповнення онлайн-форми, або подане за адресою: OHCHR-UNOG,

8-14 Avenue de la Paix,

1211 Geneve 10,

Switzerland

 

3) Подання скарг до договірних органів ООН

На даний час вісім договірних органів ООН з прав людини (Комітет з прав людини, Комітет з ліквідації расової дискримінації, Комітет проти катувань, Комітет з питань ліквідації дискримінації щодо жінок, Комітет з прав інвалідів, Комітет з насильницьких зникнень, Комітет з економічних, соціальних та культурних прав, Комітет з прав дитини) за певних обставин можуть отримувати та розглядати індивідуальні скарги або повідомлення приватних осіб. Пропонуємо розглянути процедуру розгляду таких скарг на прикладі Комітету з прав людини (далі – КПЛ).

КПЛ може розглядати індивідуальні повідомлення про передбачувані порушення прав, закріплені у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права стосовно держав-учасниць першого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про цивільні та політичні права. І Україна, і Російська Федерація визнають компетенцію КПЛ отримувати та розглядати повідомлення осіб, які перебувають під їх юрисдикціями, які стверджують, що вони є жертвами порушення положень Пакту. Зі скаргою до КПЛ можуть звертатися лише індивідуальні фізичні особи. Таке право не мають ні групи осіб, ні організації.

Як і у випадку з Європейським Судом з прав людини, той, хто подає скаргу повинен дотриматися ряду формальних вимог, інакше скарга може бути визнана неприйнятною. Скарга повинна містити основну особисту інформацію (ім’я потерпілого, громадянство, дату народження, поштову адресу або адресу електронної пошти), а також у ній має бути зазначена держава, проти якої подається скарга. Особливу увагу слід приділити деталізованому викладенню фактів вашої справи в хронологічному порядку. В скарзі також необхідно обґрунтувати, які саме права чи свободи, передбачені Пактом, були порушені.  Якщо скарга подається від імені іншої людини, має бути подане підтвердження її згоди (без вимог до форми), або автор скарги повинен чітко пояснити, чому таку згоду неможливо отримано. До заяви слід прикріпити копії документів, що підтверджують особу, а також усі наявні докази, які можуть підтвердити доводи скарги.

Формуляр скарги на російській мові можна завантажити на офіційному сайті ООН за посиланням. Заповнений формуляр необхідно направити на електронну адресу: [email protected] у виді word документу без підписів, та скан копії роздрукованого та підписаного формуляру.

Практика показує, що найчастішим підставою для неприйнятності повідомлень у комітетах є невичерпання національних засобів правового захисту. Тому вкотре наголошуємо на необхідності подання заяв про злочин до правоохоронних органів України та Росії.

До Комітету ООН з прав людини можна звернутися протягом 5 років з дня вчинення передбачуваного порушення.

За підсумками розгляду індивідуальних заяв Комітет виносить рекомендації для уряду держави. Ці рекомендації можуть містити вимоги щодо перегляду справи заявника, виплати будь-якої компенсації (без вказівки в рішенні Комітету конкретної суми). Звертаємо увагу, що усі рішення комітетів (а також Ради ООН з прав людини) носять рекомендаційний характер.

Важливо пам’ятати, що у разі подання скарги до ЄСПЛ, звертатися із такою ж самою скаргою до інституцій ООН не потрібно, оскільки це може призвести до заняття справи з розгляду Європейським судом з прав людини.

 

Матеріал підготувала юрист ЦСС УГСПЛ Анна Козьменко.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: