Публікація

Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти в цілому проект закону про внесення змін до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України


Основними тенденціями парламентської активності парламенту у сфері прав людини стали:

– внесення і підтримка у комітеті Верховної Ради України законопроекту „Про міжнародну технічну допомогу”, який направлений на контроль за використанням всіх грошей, що надходять до неурядових організацій;
– спроба законодавчо врегулювати питання впровадження медичного страхування, на базі соціального страхування;
– подача до Верховної Ради України законопроекту, направленого на надання релігійним організаціям права засновувати освітні заклади.

Законопроекти зареєстровані у Верховній Раді України за період 12.02.2007-17.02.2007 р.:

1. Проект Закону про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування. (№ 3155-1 від 12.02.2007 р., подання – народних депутатів – Бульба С.С.(Соціалістична партія України), Григорович Л.С.(Наша Україна), Карпук В.Г. (Наша Україна), Стасів Л.В.(БЮТ)).
Цей законопроект направлений на впровадження медичного страхування на базі соціального страхування. Така система фінансується цільовими страховими внесками роботодавців, фондів соціального страхування, держави, а також за рахунок бюджетних коштів. При цьому страхові внески не розчиняються у загальному бюджеті, а спрямовуються безпосередньо на потреби охорони здоров’я і забезпечують платникам гарантований обсяг якісної медичної допомоги. Медичне страхування здійснюватиметься Фондом загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, який буде належати до державних позабюджетних цільових фондів, його робочими органами на місцях – територіальними управліннями та відділеннями в Автономної Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у районах і містах обласного підпорядкування, які мають укладати договори із закладами охорони здоров’я, здійснювати оплату за надану медичну допомогу, контролювати якість надання медичної допомоги.
Відповідно до цього законопроекту медичні заклади стають самостійними суб’єктами господарювання. Їх фінансування здійснюватиметься за конкретно виконану роботу певного обсягу і якості, що передбачено умовами договору.

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів). (№ 3160 від 12.02.2007 р., подання – народних депутатів – Стретович В.М.(Наша Україна), Боднар О.Б.(БЮТ), Малишев В.С. (Партія Регіонів), Марущенко В.С.(Наша Україна)).
Законопроектом пропонується визнати релігійні організації суб’єктами права заснування світських навчальних закладів різних форм і рівнів акредитації, з метою забезпечення конституційного права віруючих батьків або осіб, що їх замінюють, на виховання своїх дітей відповідно до своїх власних релігійних переконань.

3. Проект Постанови про затвердження Концепції ціноутворення у сфері комунальних послуг. (№ 3181 від 15.02.2007 р., подання – народних депутатів – Петросов В.А.(Партія Регіонів), Кучеренко О.Ю.(Наша Україна), Сербін Ю.С.(БЮТ)).

Проект Постанови розроблено з метою створення цілісної системи ціноутворення у сфері комунальних послуг. Врегулювання правовідносин, пов’язаних із ціноутворенням у сфері комунальних послуг буде сприяти запровадженню єдиних принципів формування цін і тарифів на послуги з електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення.

Законопроекти внесенні на порядок денний Верховної Ради на період 20.02.2007-23.02.2007 р.:

1. Проект Закону № 2463 про внесення змін до Закону України “Про виконавче провадження” (щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини) (вiд 01.11.2006 № 7755/0/2-06 вручено 14.11.2006, подання Комітету – 19.12.2006). Планується розглянути 20.02.2007 р.
Законопроектом пропонується закривати виконавче провадження, яке здійснюється за рішенням українського суду, у разі, коли це рішення фактично виконане під час виконання рішення Європейського суду з прав людини, а також уточнюється назва Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”, згідно з яким виконуються рішення Європейського суду з прав людини. Таким чином, мають бути узгоджені між собою норми Законів України щодо виконання рішень судів – “Про виконавче провадження” та “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”.

2. Проект Закону № 2566 про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (проект н.д. С.Ківалова вручено 28.11.2006, подання Комітету – 09.01.2007). Планується розглянути 20.02.2007 р.
Цим законопроектом пропонується запровадити у господарському процесі порядку, за яким право касаційного оскарження виникає лише після перегляду рішення суду в апеляційному порядку.
У той же час примусове встановлення обов‘язкових стадій перегляду кожної справи не відповідає ст. 129 Конституції України, за якою до основних засад судочинства віднесено, зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом. А відповідно цим звужується право громадян на доступ до правосуддя. Потрібно розуміти, що конституційна вимога забезпечення апеляційного та касаційного оскарження полягає не у встановленні обов‘язковій послідовності стадій апеляційного та касаційного перегляду кожної справи, а у забезпеченні сторонам спору можливості оскаржити прийняте судове рішення як у апеляційному, так і касаційному порядку за вибором сторони залежно від обставин справи.

3. Проект Закону № 2030 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо міноритарних акціонерів) (проект н.д. Ю.Тимошенко вручено 12.09.2006, подання Комітету про доопрацювання – 21.11.2006). Планується розглянути 20.02.2007 р.
Цей законопроект в цілому спрямований на подальше вдосконалення чинного законодавства про господарські товариства, зокрема, на посилення захисту прав та інтересів міноритарних акціонерів. У ньому запроваджуються викуп акцій у міноритарних акціонерів у разі зосередження 90% акцій у одного акціонера, обов‘язковий викуп акцій у акціонера, який голосував проти певного рішення загальних зборів, забезпечення акціонерам доступу до інформації про діяльність товариства та деякі інші.

4. Проект Закону № 2539 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства України щодо протидії насильству в сім’ї) (проект н.д. К.Левченко вручено 16.11.2006, подання Комітету – 21.12.2006). Планується розглянути 21.02.2007 р.
Цей законопроект спрямований на удосконалення законодавства у сфері попередження насильства в сім’ї шляхом урізноманітнення форм роботи з жертвами сімейного насильства, запровадження нових видів адміністративних стягнень, зокрема, зобов’язання проходити курс лікування від алкоголізму для осіб, які чинять насильство в сім’ї, створення притулків для жертв цього насилля, а також проведення корекційної роботи з особами, схильними до насильства в сім‘ї.

5. Закон України № 0808 “Про захист персональних даних” з пропозиціями Президента України від 30.01.2007 (вручено 06.02.2007, подання Комітету одержано 07.02.2007). Планується розглянути 22.02.2007 р.
На цей закон було накладено вето Президента, і на засіданні Верховної Ради України планується розглянути пропозиції Президента до цього документа.

6. Проект Закону № 2655-1 про внесення змін до Кодексу законів про працю України та Закону України “Про оплату праці” (щодо мінімальної погодинної заробітної плати) (проект н.д. Ю.Мірошниченка вручено 12.12.2006, проект Уряду вiд 14.12.2006 № 8917/0/2-06 одержано 15.12.2006, подання Комітету вручено 09.02.2007). Планується розглянути 22.02.2007 р.
У законопроекті передбачається нормативне визначення погодинної заробітної плати, уточнення порядку встановлення розміру місячної і погодинної мінімальної заробітної плати з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (замість вартісної величини мінімального споживчого бюджету). Пропонується також закріпити недопустимість збільшення норм праці у зв’язку із збільшенням місячної і погодинної заробітної плати.

7. Проект Закону № 2353 про внесення змін до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (щодо отримання дозволів на працевлаштування) (проект н.д. О.Фельдмана вручено 31.10.2006, подання Комітету – 21.12.2006). Планується розглянути 22.02.2007 р.
У цьому законопроекті пропонується визначити іноземців та осіб без громадянства суб’єктами отримання дозволу на їх працевлаштування в Україні і закріпити регламентацію оформлення цього дозволу нормами Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

8. Проект Закону № 2197 про внесення змін до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” (щодо формування та затвердження цін/тарифів) (проект н.д. Я.Сухого вручено на заміну 03.11.2006, подання Комітету – 22.12.2006). Планується розглянути 22.02.2007р.
Положеннями законопроекту передбачається, що зміна цін/тарифів на житлово-комунальні послуги може здійснюватися лише за умов, що не залежать від господарської діяльності підприємств і організацій, що забезпечують функціонування житлово-комунального комплексу. Крім того, встановлюється, що у разі надмірного зростання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, затверджених органами місцевого самоврядування, Кабінет Міністрів України може тимчасово встановлювати граничний рівень цін/тарифів на житлово-комунальні послуги по окремим регіонам. Поділяючи в цілому позицію автора законодавчої ініціативи щодо порушеної проблеми, разом з тим вважаємо за доцільне висловити наступне.
Водночас слід відзначити, що у проекті не вирішено питання встановлення прозорих механізмів формування тарифів, механізму забезпечення контролю, періодичного перегляду встановлених норматив тощо. Без встановлення ретельно проробленого механізму, впровадження запропонованої законодавчої ініціативи, може лише поглибити кризові тенденції в житлово-комунальній сфері.

9. Проект Закону № 2313 про внесення змін до Закону України “Про екологічну експертизу” (щодо повноважень громадськості та об’єктів екологічної експертизи) (проект н.д. О.Голуба вручено 18.10.2006, подання Комітету про відхилення – 14.11.2006). Планується розглянути 23.02.2007 р.
Законопроектом передбачається уточнення визначення екологічної експертизи, її основних завдань і принципів, форм участі громадськості у екологічній експертизі, видів діяльності й об‘єктів, що підлягають обов‘язковій державній експертизі.

Робота комітетів Верховної Ради України за період 12.02.2007-17.02.2007 р.:

1. Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту підтримати Пропозиції Президента України до Закону “Про внесення змін до Закону “Про господарські товариства” (щодо зниження планки кворуму проведення загальних зборів господарського товариства).

2. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує парламенту прийняти у першому читанні проект закону про внесення змін до статті 36 Кримінального кодексу України (щодо необхідної оборони), поданий народним депутатом В.Яворівським.

3. Комітет з питань європейської інтеграції підтримує проект закону “Про приєднання України до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що стосується скасування смертної кари”.

4. Комітет у закордонних справах підтримує проект закону “Про міжнародну технічну допомогу”.
Законопроект № 2040, зокрема, передбачає встановлення обов’язкової державної реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та акредитацію виконавців. У тексті документу також визначаються особливості регулювання трудових відносин у процесі реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги. Запроваджується також державний нагляд за реалізацією зазначених заходів міжнародної технічної допомоги тощо.
Цікавим є той факт, що 4 роки тому аналогічний законопроект вже перебував на розгляді парламенту, та був відхилений.

5. Комітет з питань соціальної політики та праці провів круглий стіл на тему: “Законопроект про соціальний діалог в Україні”
На думку учасників заходу, прийняття законопроекту про соціальний діалог в Україні сприятиме врегулюванню соціально-трудових відносин у контексті реформування національного законодавства та його адаптування до європейських стандартів, гармонізації з конвенціями та рекомендаціями Міжнародної Організації Праці.

6. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності рекомендує Верховній Раді повернути на доопрацювання проект закону про закони і законодавчу діяльність, внесений народними депутатами С.Ківаловим, О.Шустік, Д.Притикою

7. Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України та Закону України “Про оплату праці”, поданий Кабінетом Міністрів.
Законопроектом (реєстр. №2655-1) передбачається визначити в Законі України “Про оплату праці” та Кодексі законів про працю України основні засади встановлення мінімальної погодинної заробітної плати як гарантії в оплаті праці працівників, що працюють з погодинною системою оплати праці. Мінімальну заробітну плату пропонується визначати одночасно в місячному та погодинному розмірі з урахуванням прожиткового мінімуму, загального рівня середньої заробітної плати, рівня зайнятості та інших економічних умов.
8. Комітет з питань науки і освіти рекомендує парламенту подолати вето Президента України на Закон “Про захист персональних даних”.

9. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує парламенту прийняти у другому читанні проект закону про відшкодування за рахунок держави матеріальної шкоди громадянам, які потерпіли від злочину.

10. Комітет з питань правової політики не підтримує законопроекти про внесення змін до законів “Про судоустрій України”, “Про статус суддів” та про Судовий лад України.
За підсумками обговорення Комітет дійшов висновку, що проекти законів про внесення змін до законів “Про судоустрій України” (реєстр. № 2834), “Про статус суддів” (реєстр. № 2835), а також законопроект про Судовий лад України (реєстр. № 2667) необхідно повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи для доопрацювання без їх розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради.

11. Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти в цілому проект закону про внесення змін до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України.
Законопроектом (реєстр. №2216) передбачається вилучити з підслідності слідчих органів прокуратури справи про деякі злочини проти життя, здоров’я, а також волі, честі, гідності та статевої недоторканності особи і віднести їх до підслідності слідчих органів внутрішніх справ.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: