Публікація

Інструкція УГСПЛ щодо отримання компенсації за зруйноване майно в зоні проведення АТО

1. Загальні зауваження

У зв’язку з численними порушеннями права власності громадян України в районі проведення антитерористичної операції (АТО), зокрема, пошкодження, руйнування чи знищення об’єктів нерухомості (будинків, квартир) в результаті вчинення терористичних актів, а також іншого майна, у постраждалих осіб виникає право на отримання матеріальної компенсації в судовому порядку.

Враховуючи те, що на даний момент відсутній порядок отримання компенсацій за зруйноване майно, то при зверненні до суду необхідно використовувати Закон України «Про боротьбу з тероризмом», Кодекс цивільного захисту України, Цивільний кодекс України.

2. Дії позивача до подачі заяви

До подачі позовної заяви до суду громадянам необхідно подати заяву про кримінальне правопорушення до органів СБУ щодо руйнування квартири/будинку та майна, що в них знаходилося, внаслідок проведення АТО на відповідній території (Додаток № 1 до інструкції). До заяви про кримінальне правопорушення необхідно додати докази права власності на квартиру/будинок (це може бути договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, договір дарування), докази руйнування квартири/будинку (акти про пожежу, акти щодо руйнування майна, які складені місцевими органами влади, фото-/відео- докази, вказати на свідків руйнування майна).

Рекомендуємо дочекатися відповіді на зазначену заяву про кримінальне правопорушення, а потім дані щодо реєстрації заяви про кримінальне правопорушення прикласти до позовної заяви. Радимо надсилати заяви та запити рекомендованою поштою із повідомленням про вручення, що буде вашим доказом звернення до правоохоронних органів в суді.

В разі відсутності відповідей щодо реєстрації заяви про кримінальне правопорушення, можна направити запит щодо її реєстрації (Додаток № 2 до інструкції). Ваша заява про кримінальне правопорушення до СБУ може бути передана до органів поліції. В разі наявності відповіді щодо передання заяви про кримінальне правопорушення запит направляється до органу, якому було передано для розгляду Вашу заяву.

В разі відмови в реєстрації заяви про кримінальне правопорушення, її можна оскаржити до суду.

Після реєстрації заяви про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань необхідно підготувати позовну заяву до суду та подати її або за місцем знаходження майна Позивача або за місцем знаходження Відповідача.

При підготовці заяви до суду, яку можна подати як самостійно, так і через юриста, адвоката чи правозахисну організацію, слід детально описати всі факти, які підтверджують руйнування майна позивачів, зазначити всіх свідків, додати акти і довідки, фото- та відео- докази. Зразок типової позовної заяви до суду з відповідним описанням фактів, загальним для всіх ситуацій, додається в Додатку № 3 до інструкції. Всі докази згідно вимог чинного Цивільного процесуального кодексу України повинні бути подані відразу із позовною заявою, нові докази можна подавати тільки у виключних випадках.

Позивачу чи його представнику необхідно персоналізувати заяву, тобто заповнити решту всіх незаповнених пунктів, а також доповнити відповідними конкретними даними та описами частину заяви, що стосується викладення фактів.

Також до позовної заяви додається клопотання про допит свідків, яке в разі необхідності (браку доказів, які підтверджують руйнування квартири/будинку) потрібно додати до позовної заяви. В клопотанні необхідно зазначити свідків, вказати їх ПІБ, адреси проживання та телефони.

3. Дії позивача під час подачі заяви: встановлення фактів, докази та доказування

При підготовці заяви до суду особливу увагу слід приділити встановленню фактів, доказам та доказуванню.

При подачі позовної заяви вам необхідно довести, що на момент оскаржуваних подій Ви були власником певної нерухомості (квартири, будинку тощо). Доказами є реєстрація місця проживання (якщо Ви були прописані у зруйнованому будинку чи квартирі), угода про купівлю-продаж нерухомості, свідоцтво про державну реєстрацію нерухомості, свідоцтво про право на спадщину, договір дарування, свідоцтво про право власності на землю, а також витяги з реєстрів прав на нерухоме майно та технічний паспорт.

Під час подачі заяви вам необхідно довести факт пошкодження чи знищення Вашої нерухомості та майна, що перебувало в ній, а також характер пошкодження чи знищення. Зокрема, в заяві необхідно якомога детальніше описати, що пошкодження чи руйнування вашої нерухомості та майна, яке знаходилося в ній, відбулося внаслідок проведення АТО, описати характер пошкоджень, детально описати майно, яке знаходилося в нерухомості, та характер його пошкодження.

Крім максимально детального опису та пояснень, іншими доказами можуть бути: фотографії (відео) нерухомості до і після оскаржуваних подій, фотографії (відео) інтер’єру нерухомості (майна, що знаходилося в ній) до і після оскаржуваних подій, детальна фото- та/або відеофіксація окремих предметів інтер’єру чи того, що від них залишилось, детальні свідчення Ваших сусідів, родичів, друзів тощо. За наявності будь-яких чеків (квитанцій, фактур) на пошкоджене чи знищене майно, яке знаходилося в нерухомості, їхні копії треба надати до cуду разом із позовною заявою. За наявності будь-якої експертної оцінки пошкоджень нерухомості чи майна її слід також надати до суду разом із позовною заявою.

Також необхідно посилатися на дані щодо реєстрації заяви про кримінальне правопорушення (прикласти витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань).

Під час подачі позовної заяви необхідно визначити розмір матеріальної шкоди. Для цього необхідно провести оцінку зруйнованої квартири/будинку та майна, що в них знаходилося та було зруйновано/або виходити з опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, яка періодично змінюється і його потрібно перевіряти та наразі наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.11.2017 за №291 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України» показник опосередкованої вартості спорудження житла (розрахований станом на 1 жовтня 2017 року) в Донецькій області вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку (з урахуванням ПДВ), затверджена 11 310 гривень, по Луганській області вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку (з урахуванням ПДВ), затверджена 10 329 грн. Також позивач може заявити в позовній заяві про компенсацію моральної шкоди, яка виникла через руйнування квартири/будинку, оскільки позивач залишився без оселі, був вимушений істотно змінити спосіб життя, місце проживання, був змушений переїхати зі свого житла в орендоване житло в іншому місті.

Під час подачі позовної заяви до суду позивач повинен сплатити судовий збір. Законом України «Про судовий збір» передбачено звільнення від сплати судового збору позивачів – за подання позовів про відшкодування матеріального збитку, заподіяного в результаті вчинення злочину. Зазначене положення розповсюджується лише на матеріальну шкоду. В разі заявлення моральної шкоди судовий збір становить від 1,5 відсотка від суми моральної шкоди, але не більше не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму на одну працездатну особу. Також суд може звільнити від сплати судового збору осіб з низьким рівнем доходів, про що зазначено в позовній заяві.

4. Щодо визначення кола Відповідачів та третіх осіб у справі.

Позов має бути пред’явлений до Відповідачів в особі Кабінету Міністрів України, який є представником Держави в тому числі і в питаннях боротьби з тероризмом, та Державної казначейської служби України, яка є розпорядником державного бюджету України. Крім того, згідно наявної судової практики в аналогічних справах до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні Відповідачів можна залучати Донецьку/Луганську обласну адміністрацію та Російську Федерацію в особі Уряду РФ із зазначенням адреси Посольства РФ, як держави яка підтримує терористів та їх діяльність. При цьому слід мати на увазі ту обставину, що весь пакет документів, поданих в суд, має бути підготовлений і в подальшому направлений судом для третіх осіб в тому числі і РФ.

5. Узагальнені рекомендації

Таким чином, алгоритм дій при здійсненні захисту права власності, порушене через пошкодженням, руйнуванням чи знищенням об’єктів нерухомості (будинків, квартир) в зоні АТО, наступний:

а) скласти та відправити заяву про кримінальне правопорушення (див. Додаток 1);

б) отримати відповідь на заяву про кримінальне правопорушення. В разі не отримання відповіді направити запит (Додаток 2), а в разі відмови в реєстрації заяви про кримінальне правопорушення направити скаргу на бездіяльність щодо невнесення заяви про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

г) зібрати докази наявності в позивача нерухомості та майна, що в ній знаходилося на момент оскаржуваних подій, а також докази на підтвердження фактів руйнування чи пошкодження майна в ході проведення АТО;

д) підготувати позовну заяву до суду – особисто або через представника (юриста, адвоката, правозахисну організацію), використовуючи зазначений вище типовий формуляр, в якому вже зазначена основна і загальна для всіх заяв інформація. При цьому вам залишається персоналізувати заяву, заповнивши відповідні пункти заяви чи деталізувавши пункти, в яких зазначена загальна для всіх заяв інформація;

е) додати до заяви всі зібрані докази;

ж) подати позовну заяву безпосередньо в канцелярію суду чи надіслати позовну заяву разом із додатками до суду цінним листом з описом вкладення. При поданні позовної заяви особисто в канцелярію суду треба роздрукувати другий примірник позовної заяви без додатків, щоб канцелярія суду поставила на ній вхідний штамп.

Додаток 1. Типова заява до правоохоронних органів України

Додаток 2. Типовий запит до правоохоронних органів України щодо реєстрації заяви про кримінальне правопорушення

Додаток 3. Типовий позов

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: