Публікація

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРАВ, ПОРУШЕНИХ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

 1. Загальні зауваження

 При подачі індивідуальної заявидо ЄСПЛ можна скаржитися на порушення статті 2 (право на життя), статті 3 (заборона катування), статті 5 (права на свободу та особисту недоторканість), статті 8 (повага до приватного та сімейного життя), статті 13 (відсутність ефективних засобів захисту) Конвенції про захист прав людини та основних свобод, статті 1 Протоколу № 1 (захист власності).

Примітка: за посиланням  Ви можете ознайомитися із прикладом заповнення формуляру, який містить опис фактів за ключовими порушеннями Конвенції та Протоколів до неї та обргунтування таких порушень

При підготовці заяви до ЄСПЛ слід детально описати всі факти, які призвели до стверджуваних порушень Конвенції та Протоколу до неї. Зразок типової заяви до ЄСПЛ з відповідним описанням фактів та стверджуваних порушень, загальними для всіх ситуацій, додається. Її необхідно належним чином персоналізувати та деталізувати.

Звертаємо Вашу увагу, що в типовій заяві до ЄСПЛ заповнені лише ті поля, які стосуються фактів  та стверджуваних порушень, а також поля, відповідь на які презюмується. Заявнику чи його представнику необхідно персоналізувати заяву, тобто заповнити решту всіх незаповнених пунктів, а також доповнити відповідними конкретними даними та описами частину заяви, що стосується викладення фактів.

Із загальними вимогами до заповнення заяв до ЄСПЛ можна ознайомитись за посиланням: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c=.

ВАЖЛИВО! У зв’язку із рішенням Ради Європи про виключення Росії зі складу країн-членів, звернутися із заявою до ЄСПЛ проти Росії можна лише стосовно порушень, які мали місце не пізніше 16 вересня 2022 року.

2. Дії заявника до подачі заяви

 

Перш ніж звертатися до ЄСПЛ, заявник, як правило, повинен вичерпати всі наявні внутрішні засоби правового захисту, тобто, дати можливість державі самій виправити порушення. Однак, як вбачається із практики Суду по подібних справах, в даній ситуації єдиним потенційно ефективним засобом правового захисту може бути офіційне розслідування оскаржуваних подій правоохоронними органами України та/або Росії, оскільки лише вони можуть встановити відповідні факти та винних осіб. Хоча правоохоронні органи повинні за власною ініціативою розпочати розслідування, оскільки вони знають або повинні знати про оскаржувані події, від заявника все ж таки вимагається вжиття певних дій.

Так, для цілей вичерпання внутрішніх засобів правового захисту заявник повинен надіслати поштоюабо хоча б електронною поштою, до правоохоронних органів України (Служби безпеки України за місцем вчинення злочину або місцем фактичного проживання потерпілого) та Росії (слідчого комітету Російської Федерації) заяви про злочин, приклади яких доступні за посиланням.

Оскільки відповідь може так і не надійти, рекомендуємо надсилати заяви про злочин рекомендованою поштою із повідомленням про вручення, що буде вашим доказом в Суді про те, що ви таку заяву надсилали.  

У типовій заяві до ЄСПЛ описується, чому заявник вважає, що потенційно єдиний ефективний засіб правового захисту – офіційне розслідування правоохоронними органами – на практиці виявився неефективним, а тому для заявника на практиці відсутні ефективні засоби правового захисту, гарантовані статтею 13 Конвенції, що звільняє його від обов’язку подальшого вичерпання будь-яких інших можливих засобів правового захисту.

3. Дії заявника під час подачі заяви: встановлення фактів, докази та доказування

При підготовці заяви до ЄСПЛ особливу увагу слід приділити встановленню фактів, доказам та доказуванню.

При подачі заяви вам також необхідно довести факт смерті/ поранення, причини смерті/поранення, затримання, родинних зв’язків, факт пошкодження чи знищення вашої нерухомості та майна, що перебувало в ній, а також характер пошкодження чи знищення, те, що на момент оскаржуваних подій ви володіли певною нерухомістю (квартирою, будинком тощо), як ви це стверджуєте в заяві (в залежності від стверджуваного порушення).

Крім максимально детальних описань та пояснень, свідоцтва про смерть, довідки про причину смерті, медичних документів, статей ЗМІ, іншими доказами можуть бути: фотографії (відео) нерухомості до і після оскаржуваних подій, фотографії (відео) інтер’єру нерухомості (майна, що знаходилося в ній) до і після оскаржуваних подій, детальна фото- та/або відеофіксація окремих предметів інтер’єру чи того, що від них залишилось, детальні свідчення ваших сусідів, родичів, друзів тощо. За наявності будь-яких чеків (квитанцій, фактур) на пошкоджене чи знищене майно, яке знаходилося в нерухомості, їхні копії треба надати до Суду разом із заявою.

Остаточна оцінка матеріальної шкоди та моральної шкоди на час подачі заяви до Суду не вимагається, оскільки вимоги щодо справедливої сатисфакції подаються заявником після повідомлення Судом урядів-відповідачів про заяву, разом з подачею заявником своїх зауважень на зауваження урядів-відповідачів.

4.Узагальнені рекомендації

 Таким чином, алгоритм дій при здійсненні захисту прав за Конвенцією та Протоколом до неї, порушених під час збройного конфлікту, наступний:

а) написати заяви про злочин до правоохоронних органів України та Росії;

б) зібрати докази на підтвердження особи заявника,  вбивства, зникнення особи, наявності родинних зв’язків, наявності в заявника нерухомості та майна, що в ньому знаходилося на момент оскаржуваних подій, а також докази на підтвердження фактів пошкодження/знищення нерухомості та майна, що знаходилися в ній, характеру та масштабів пошкодження/знищення;

в) підготувати заяву до ЄСПЛ – особисто або через представника (юриста, адвоката, правозахисну організацію), використовуючи зазначений вище типовий формуляр, в якому вже зазначена основна і загальна для всіх заяв інформація. При цьому вам залишається персоналізувати заяву, заповнивши відповідні пункти заяви чи деталізувавши пункти, в яких зазначена загальна для всіх заяв інформація;

г) додати до заяви всі зібрані докази, а також інші необхідні документи, в тому числі копії звернень до правоохоронних органів, їхні відповіді, а за відсутності – поштові підтвердження про вручення ваших листів правоохоронним органам;

д) надіслати заяву разом із додатками до ЄСПЛ рекомендованим листом.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: