Публікація

Державний Комітет телебачення і радіомовлення узагальнив запити громадян та інших осіб в 2003 році

Протягом 2003 року до Державного комітету телебачення і радіомовлення України надійшло 1124 звернення, що на 167 звернень (15%) більше, ніж надійшло у 2002 році, з них:

– від Адміністрації Президента України – 266;

– від Верховної Ради України – 85;

– від Кабінету Міністрів України – 71;

– від інших органів державної влади органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств – 66;

– безпосередньо від громадян – 636.

Колективних звернень надійшло 114 (10,1% від загальної кількості звернень громадян). Кількість громадян, які звернулися до Держкомтелерадіо з урахуванням колективних звернень, становить 9293.

Повторних звернень надійшло 118 (10,5%), з них :

– від Кабінету Міністрів – 6;

– від інших організацій – 33;

– безпосередньо від громадян – 79.

У повторних зверненнях порушувалися переважно питання стосовно видання книг, засилля реклами на телебаченні та інформаційного наповнення телепередач, про заборону показу фільму і розповсюдження книг про Гаррі Понтера.

Результати аналізу звернень за змістом питань свідчать про те, що найбільше звернень надходить з питань телебачення і радіомовлення – 630 (56,0%).

Зазначені звернення можна розподілити за тематикою порушуваних питань щодо:

– моральності – 81;

– реклами – 68;

– мови – 56;

– технічної якості передач – 65;

– діяльності телерадіоорганізацій недержавної форми власності – 129;

– висвітлення заходів – 25;

– інших питань, що стосуються телебачення і радіомовлення – 206 (зокрема, незадоволення громадян роботою деяких дикторів телебачення і радіо, передач релігійної тематики, відновлення деяких теле- та радіопередач тощо).

Характерною особливістю звернень громадян, що надійшли до Комітету у поточному році, є збільшення кількості скарг на діяльність телерадіоорганізацій недержавної форми власності, зокрема ЗАТ “Воля-Кабель”, яке значно збільшило ціни на послуги кабельного телебачення та внесло зміни в розподіл телепрограм.

Не втрачає своєї актуальності питання моральності на телеекранах українських каналів. Автори численних листів стурбовані пропагуванням насильства, жорстокості та нездорового способу життя.

Так, в одному з листів, який надійшов від колективу батьків з м.Києва, наголошується на аморальності сучасного національного телеефіру і його негативному впливові на молоде покоління. Водночас необхідно зазначити, що подібні недоліки характерні переважно для телерадіоорганізацій недержавної форми власності.

З метою оперативного реагування на такі звернення Комітет вживає заходів проти присутності в інформаційному просторі продукції, яка призводить до погіршення морально-психологічного стану суспільства та уповільнює процес духовного і культурного відродження України.

Організовано роботу та встановлено контроль за виконанням Указу Президента України “Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя”. Здійснено моніторинг загальнонаціональних телеканалів, за результатами якого надано відповідні рекомендації телеканалам.

Верховною Радою України в листопаді 2003 року прийнято Закон України “Про захист суспільної моралі”. Поряд із цим розроблено проект Указу Президента України щодо створення Національної експертної комісії, яка б могла стати координаційним центром у справі морального відродження українського суспільства.

Чимало запитів надійшло до Комітету з питань реклами. Як правило, громадськість хвилює насиченість теле- та радіопростору рекламним продуктом і його низька якість. З цього приводу в межах компетенції Комітету також приймаються рішення на підтримку конструктивних законодавчих ініціатив щодо удосконалення нормативно-правової бази в рекламній сфері.

З питань друкованих засобів масової інформації надійшло 125 звернень (11,1%), із них з:

– питань моральності – 18;

– мовних питань – 11;

– питань опублікування матеріалів у друкованих ЗМІ – 29;

– інших питань – 67 (зокрема, надання роз’яснень з приводу реєстрації журналів, створення друкованого органу, дискримінації громадсько-політичних видань тощо).

Важливе місце в списку порушених питань займає проблема мовного середовища друкованих періодичних питань. Переважно громадяни скаржаться на недостатню кількість видань державною мовою. Основною причиною такої мовної ситуації в Україні є відсутність нового Закону про мови та єдиного центру, який би координував політику держави в такій вразливій сфері як мова. Комітет працює над удосконаленням правового поля у мовній сфері. Проте засоби масової інформації відбивають ту мовну ситуацію, яка склалась у державі.

З питань книговидання отримано 120 звернень (10,7%). З них 89 листів із проханням надати фінансову допомогу у виданні книг. Решта звернень стосувалася питань моральності. У переважній більшості це колективні звернення. У дописувачів викликає велику тривогу широка реклама книги Джоан Роулінг та фільму про Гаррі Поттера. Батьки, вчителі, вихователі просять заборонити показ фільму по телебаченню, розповсюдження відеокасет та книг, оскільки вони, на думку авторів, спонукають дітей до набуття негативного, небезпечного для здоров’я досвіду окультної практики.

Крім того, виділилася ще одна численна група звернень, які не мають чіткого розподілу за тематикою і значаться під розділом “Інші”. Таких звернень надійшло 249 (22,2%).

У таких зверненнях порушуються питання соціального захисту, праці і заробітної плати, забезпечення законності, прав і свобод громадян, свободи релігії та віросповідання тощо.

Щодо структури звернень, отриманих Комітетом, то їх можна розподілити за видами:

– заяви (клопотання) – 925;

– скарги – 155;

– пропозиції – 37;

– інформаційні запити – 7.

Аналізуючи кількісний склад звернень за регіонами, слід зазначити, що найбільше звернень та скарг надійшло з м. Києва 290 (25,8%) із загальної кількості 1124. На другому місці Дніпропетровська область – 67 (6,0%), на третьому місці Львівська область – 63 (5,6%), наступні Донецька та Харківська – 57 (5,1%). Далі йдуть Київська – 48 (4,3%), Полтавська – 43 (3,8%), Хмельницька – 39 (3,5%), Івано-Франківська – 38 (3,4%), Вінницька та Запорізька області – 33 (2,9%), АР Крим та Одеська область – 31 (2,8%), Луганська – 29 (2,6%), Черкаська – 28 (2,5%), Сумська – 25 (2,2%), Житомирська та Чернівецька області – 24 (2,1%), Миколаївська, Тернопільська та Чернігівська області – 23 (2,0%), Кіровоградська – 19 (1,7%), Закарпатська – 18 (1,6%), Херсонська – 16 (1,4%), Волинська – 13 (1,2%) та Рівненська – 9 (0,8%).

Звернення за соціальним статусом громадян можна розподілити на такі групи:

– від ветеранів праці та пенсіонерів – 262 (23,3%);

– від інвалідів та учасників війни, бойових дій – 60 (5,3%);

– від осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС – 3 (0,3%).

Решта звернень надійшли від громадян, соціальне становище яких у

зверненнях не зазначалось – 799 (71,1%).

Від ветеранів праці, пенсіонерів та осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС, надійшли скарги, в основному, на діяльність кабельного телебачення “Воля-Кабель”, яке значно збільшило ціни за свої послуги.

Враховуючи надмірність абонентної плати для малозабезпечених верств населення, Комітет запропонував Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення під час ліцензування компанії “Воля-Кабель” та інших операторів кабельного телебачення зобов’язати їх передбачити надання окремого пакету для цих верств населення.

Чимало листів надійшло з проханням відновити показ телепередач “Жди меня”, “Поле чудес” та інших на телеканалі “Інтер”. Дописувачів повідомлено про те, що зазначені передачі – продукція телебачення Російської Федерації, тож рішення щодо трансляції названих програм приймається на підставі договорів між телекомпаніями України і Росії.

Аналогічні прохання щодо відновлення деяких телепередач висловлюються у листах від інвалідів, учасників війни, бойових дій. Також надійшли листи із скаргами на засилля реклами на телебаченні, особливо реклами алкоголю.

Авторів звернень повідомлено, що Верховна Рада ухвалила новий Закон України “Про рекламу”, який повинен упорядкувати поширення рекламної продукції засобами масової інформації.

Крім того, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України в останній вівторок кожного місяця здійснює особистий прийом громадян за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, 5-й поверх.

Безпосередньо на особистому прийомі протягом 2003 року звернулося 26 громадян. Питання, порушені під час особистого прийому, стосувалися переважно можливості видання власних творів, їх розповсюдження, реєстрації друкованих ЗМІ, увічнення пам’яті заслужених журналістів, створення прес-центру та інших. Усі звернення прийнято до розгляду, надано відповідні роз’яснення.

Протягом минулого року у відповідності з окремими дорученнями Прем’єр-міністра України від 26.03.2003 року №19078 та від 23.10.2003 року №68145 Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України провів дві “гарячі” телефонні лінії Кабінету Міністрів України “Проблема економічної реформи”.

Під час “гарячої” телефонної лінії 7 листопада 2003 року надійшло 29 дзвінків від громадян із зверненнями, скаргами та пропозиціями. На кожне звернення Головою Комітету було надано конкретні ґрунтовні відповіді в межах компетенції Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

За тематикою запитання, які безпосередньо стосувалися діяльності Комітету, можна розподілити таким чином:

– видавнича сфера – 1;

– моральність у ЗМІ – 1;

– об’єктивність інформації – 2;

– висвітлення заходів, присвячених 60-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні – 2;

– розміщення реклами – 3;

– опублікування матеріалів у друкованих ЗМІ – 1;

– порядок реєстрації електронних видань – 1;

– стан законодавства в інформаційній галузі – 3;

– доля регіональних ЗМІ – 1;

– висвітлення державними ЗМІ майбутніх президентських виборів – 2.

Майже половина усіх звернень (48%) надійшла від громадян, які входять до категорії найбільш незахищених верств населення (учителі, пенсіонери, ветерани Великої Вітчизняної війни, потерпілі від катастрофи на Чорнобильській АЕС). Вони переважно зверталися з проблем соціального та економічного характеру, які не належать до компетенції Комітету.

Так, найбільше прозвучало скарг на невиплату заробітної платні, пенсій та соціальної допомоги; неодноразово висловлювалися дорікання на бездіяльність місцевої влади та судових органів у вирішенні життєво важливих питань. На такі звернення пропонувалося письмово звернутися до Державного комітету телебачення і радіомовлення України для подальшого розгляду порушених питань органами, що безпосередньо відповідають за їх вирішення.

Аналізуючи звернення за територіальною ознакою, необхідно зазначити, що переважна їх кількість надійшла з Харківської області – 5, з м. Києва та Дніпропетровської області – по 3 звернення.

Інформацію про проведення та результати ґрунтовного аналізу звернень громадян, які надійшли під час прямої телефонної лінії, розміщено на веб-сайті Державного комітету телебачення і радіомовлення України 19 листопада 2003 року.

Питання щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, поліпшення роботи із зверненнями громадян, безумовного виконання вимог законодавства систематично розглядаються на оперативних нарадах Державного комітету телебачення і радіомовлення України з поточних проблем галузі, що проводяться щопонеділка.

Крім того, у березні і жовтні 2003 року на розгляд засідання Колегії Державного комітету телебачення і радіомовлення України було винесено питання щодо стану виконавської дисципліни в Комітеті, зокрема за зверненнями громадян.

За інформацією Комітету Секретаріат РУПОРу

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: