Публікація

БЮЛЕТЕНЬ Української Гельсінської спілки з прав людини „Законодавча діяльність Верховної Ради України в сфері прав людини” (Випуск № 28, огляд законопроектів за період 05.03.2007 – 09.03.2007)

Основними тенденціями парламентської активності парламенту в сфері прав людини стали:

– внесення законопроекту щодо змін до закону про прокуратуру щодо процедури призначення Генерального Прокурора України, а також щодо впровадження конституційного положення про загальний нагляд Прокуратури;
– внесення Кабінетом Міністрів України законопроекту направленого на підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму на 2007 рік;
– внесення законопроекту, який передбачає обмеження суми оплати за житлово-комунальні послуги.

Законопроекти зареєстровані у Верховній Раді України за період 05.03.2007-09.03.2007 р.:

1. Проект Закону про внесення зміни до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” щодо плати за житлово-комунальні послуги. (№3059 від 06.03.2007р., подання – народний депутат – Мельничук М.В.(Соціалістична партія України)).
Цим законопроектом передбачається встановити, що для малозабезпечених громадян з рівнем доходів, меншим за прожитковий мінімум, сума плати за житлово-комунальні послуги в межах визначених відповідним органом норм не може перевищувати 12 відсотків сукупного доходу сім‘ї. Разом з тим пропонується відшкодовувати з бюджету різницю між цінами (тарифами) на житлово-комунальні послуги та 12 відсотками сукупного доходу такої сім‘ї у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Крім цього, передбачається заборонити підвищення цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги у розмірах, що перевищують темп росту реальних доходів населення.

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових гарантій особам, які усиновили дітей. (№3275 від 06.03.2007р., подання – народний депутат – Фельдман О.Б.(БЮТ)).
Цим законопроектом пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів України, згідно з якими передбачається встановити для осіб, які усиновили дітей, пільгові умови при погашенні кредитів по молодіжному житловому будівництву, додаткові оплачувані відпустки для осіб, які усиновили дітей старше 3 років та осіб, які усиновили двох дітей, підвищений рівень забезпечення прожиткового мінімуму для кожної усиновленої дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї.

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”. (№ 3282 від 07.03.2007р., подання – Кабінет Міністрів України).
Цим законопроектом пропонується виконати постанову Верховної Ради України від 22.12.2006 № 518-V „Про перегляд прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати у 2007 році” у частині підвищення розмірів мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

Законопроекти внесенні на порядок денний Верховної Ради на період 13.03.2007-16.03.2007 р.:

1. Проект Закону № 2040 про міжнародну технічну допомогу (проект н.д. Ю.Каракая вручено на заміну 14.12.2006, подання Комітету – 20.02.2007). Планується розглянути 13.03.2007 р.

2. Проект Закону № 2377-д про амністію (доопрацьований проект з поданням Комітету вручено 20.02.2007). Планується розглянути 13.03.2007 р.
Цей законопроект розроблений на виконання постанови Верховної Ради України щодо направлення на повторне перше читання проекту Закону України про амністію та проекту Закону України про амністію в 2006 році. Цим законопроектом передбачається оголосити амністію і поширити її дію, насамперед, на ті категорії засуджених, які найбільш незахищені та вразливі у соціальному плані, а саме: на неповнолітніх, жінок і чоловіків, які мають неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів або батьків, які є інвалідами першої групи та потребують стороннього догляду, вагітних жінок, осіб похилого віку, ветеранів війни, інвалідів тощо.
Новелами вказаного законопроекту у порівнянні із законами, якими оголошувалась амністія у минулих роках, є:
– обов‘язковість всебічного, повного та об‘єктивного розгляду справи судом та встановлення вини у вчиненні злочину в порядку, передбаченому КПК України, при прийнятті судом рішення про застосування або незастосування амністії щодо особи, кримінальна справа чи матеріали про злочин якої перебувають у провадженні органів дізнання та досудового слідства;
– неможливість звільнення осіб, до яких застосовуватиметься амністія, від додаткових видів покарання.

3. Проект Закону № 2655, 2655-1 про внесення змін до Кодексу законів про працю України та Закону України “Про оплату праці” (щодо мінімальної погодинної оплати) (проект н.д. Ю.Мірошниченка вручено 12.12.2006, проект Уряду вiд 14.12.2006 № 8917/0/2-06 – 21.02.2007, подання Комітету – 09.02.2007). Планується розглянути 13.03.2007 р.
У законопроекті передбачається нормативне визначення погодинної заробітної плати, уточнення порядку встановлення розміру місячної і погодинної мінімальної заробітної плати з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (замість вартісної величини мінімального споживчого бюджету). Пропонується також закріпити недопустимість збільшення норм праці у зв’язку із збільшенням місячної і погодинної заробітної плати.

4. Проект Закону № 2353 про внесення змін до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (щодо отримання дозволів на працевлаштування) (проект н.д. О.Фельдмана вручено 31.10.2006, подання Комітету – 21.12.2006). Планується розглянути 13.03.2007 р.
У цьому законопроекті пропонується визначити іноземців та осіб без громадянства суб’єктами отримання дозволу на їх працевлаштування в Україні і закріпити регламентацію оформлення цього дозволу нормами Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

5. Проект Закону № 2313 про внесення змін до Закону України “Про екологічну експертизу” (щодо повноважень громадськості та об’єктів екологічної експертизи) (проект н.д. О.Голуба вручено 18.10.2006, подання Комітету про відхилення – 14.11.2006). Планується розглянути 13.03.2007 р.
Законопроектом передбачається уточнення визначення екологічної експертизи, її основних завдань і принципів, форм участі громадськості у екологічній експертизі, видів діяльності й об‘єктів, що підлягають обов‘язковій державній експертизі.

6. Проект Закону № 2598 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” (вiд 25.11.2006 № 8421/0/2-06 вручено 09.01.2007, подання Комітету про доопрацювання – 07.02.2007). Планується розглянути 14.03.2007 р.
Цим законопроектом пропонується привести у відповідність законодавчі акти України щодо забезпечення принципу рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків».

7. Проект Закону № 2633 про внесення змін до Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” (щодо права жінок у представницьких органах) (проект н.д. К.Левченко вручено 06.12.2006, подання Комітету про відхилення – 06.02.2007). Планується розглянути 14.02.2007 р.
Цим законопроектом законопроектом пропонується запровадити в органах виконавчої влади посади штатних радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, а в виконавчих органах місцевого самоврядування – визначати уповноважену особу (координатора) з цих же питань. Крім того, передбачено надати органам виконавчої влади можливість створювати консультативно-дорадчі органи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, а керівникам органів місцевого самоврядування – призначати радників на громадських засадах з цих питань.

8. Проект Закону № 1190 про Фонд державного майна України (друге читання) (вручено 21.02.2007). Планується розглянути 15.03.2007 р.

9. Закон України № 0915 “Про внесення змін до Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України” з пропозиціями Президента України від 28.12.2006 (вручено 09.01.2007, подання Комітету – 06.02.2007). Планується розглянути 15.03.2007 р.

10. Проект Закону № 2426 про внесення змін до деяких законів України (щодо права релігійних організацій на постійне користування земельною ділянкою) (проект н.д. Р.Лук’янчука вручено 01.11.2006, подання Комітету – 14.12.2006). Планується розглянути 15.03.2007 р.
Законопроектом пропонується релігійним організаціям, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, надати можливість набувати право постійного користування земельними ділянками із земель державної та комунальної власності. Крім того, встановлюється заборона на використання у підприємницьких цілях земельних ділянок, які надаються релігійним організаціям в постійне користування.

11. Проект Закону № 2562 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усиновлення) (проект н.д. М.Томенка вручено 28.11.2006, подання Комітету – 09.02.2007). Планується розглянути 15.03.2007 р.
Цей законопроект має на меті створення більш сприятливих умов для реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на зростання в родинному оточенні та їх захисту від будь-яких форм насильства.

12. Проект Закону № 2428 про внесення змін до Закону України “Про прокуратуру” (щодо узгодження з нормами Конституції України положення про Генерального прокурора) (проект н.д. С.Міщенка вручено 01.11.2006, подання Комітету – 12.12.2006). Планується розглянути 16.03.2007 р.
Законопроектом передбачається внесення змін щодо порядку призначення та звільнення Генерального прокурора України, а також наділення прокуратури додатковою функцією нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.

Робота комітетів Верховної Ради України за період 05.03.2007-09.03.2007 р.:

1. Комітет з питань економічної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект (реєстр. №2519) про стимулювання інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання в Україні у сфері розробки та впровадження енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів.

2. Комітет з питань європейської інтеграції підтримує проект закону про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус трудящих мігрантів.
Метою законопроекту (реєстр. №0063) є закріплення на законодавчому рівні гарантій дотримання прав і свобод українських громадян за кордоном, сприяння поліпшенню соціального становища трудящих-мігрантів і членів їх родин та розв’язання проблем, пов’язаних з процесами трудової міграції.

3. Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів рекомендує Верховній Раді розглянути проект закону про державну систему установ соціальної реабілітації дітей-інвалідів з патологіями психічного стану та опорно-рухового апарату і повернути авторам на доопрацювання.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: