Публікація

БЮЛЕТЕНЬ Української Гельсінської спілки з прав людини „Законодавча діяльність Верховної Ради України в сфері прав людини” (Випуск № 27, огляд законопроектів за період 26.02.2007 – 02.03.2007)

Основними тенденціями парламентської активності парламенту в сфері прав людини стали:

– внесення Кабінетом Міністрів України законопроекту направленого на гуманізацію кримінальної відповідальності;
– підписання Президентом Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 – 2011 роках»;
– внесення законопроекту направленого на передачу Міністерству юстиції повноважень з управління системою органів і установ виконання покарань;
– внесення законопроекту, метою якого є уточнення строків та порядку звернення громадян.

Законопроекти зареєстровані у Верховній Раді України за період 26.02.2007-02.03.2007 р.:

1. Проект Закону про внесення змін до статей 304 та 323 Кримінального Кодексу України (щодо посилення відповідальності за злочини проти сім’ї та дітей). (№ 3236 від 27.02.2007р., подання – народних депутатів – Левченко К.Б.(Наша Україна), Малишев В.С.(Партія Регіонів), Шпиг Ф.І. (Наша Україна)).
Цей законопроект спрямовано на посилення відповідальності за скоєння злочинів проти сім’ї та дітей, а також для приведення Кримінального кодексу України у відповідність до Законів України “Про охорону дитинства” та Сімейного кодексу України.

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни обов’язкового державного страхування компенсаційними виплатами. (№ 3238 від 28.02.2007 р., подання – Кабінет Міністрів України).
Цей законопроект передбачає заміну обов’язкового державного страхування окремих категорій працівників на безпосереднє здійснення потерпілим працівникам компенсаційної виплати з Державного бюджету України головними розпорядниками бюджетних коштів за цільовими платежами за місцем роботи потерпілого.

3. Проект Закону про внесення доповнень до Закону України “Про громадянство” (щодо повноважень державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства). (№3242 від 28.02.2007 р., подання – народний депутат – Бірюк Л.В.(БЮТ)).
Основною метою законопроекту є спроба закріпити в Законі України „Про громадянство України” повноваження Верховної Ради України у вирішенні питань громадянства.

4. Проект Закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо порядку дослідження доказів). (№ 3243 від 28.02.2007 р., подання – народний депутат – Портнов А.В.(БЮТ)).
Цим законопроектом пропонується унеможливити застосовувати положення Кримінально-процесуального кодексу України щодо не дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються (ч. 3 ст. 299) до кримінальних справ, підсудність яких належить лише апеляційним судам.

5. Проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності. (№ 3031-1 від 01.03.2007 р., подання – Кабінет Міністрів України).
Цим законопроектом пропонується:
– удосконалити формулювання статей, зокрема, уточнивши порядок реалізації принципу зворотної дії кримінального закону в часі. Так, зміни до статті 5 „Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі” Кодексу передбачають поширити зворотну дію кримінального закону в часі, не тільки якщо ним скасовується або пом’якшується кримінальна відповідальність, але і в тому разі, якщо він будь-яким чином поліпшує становище особи;
– доповнити статтю 53 „Штраф” Кодексу новою частиною четвертою щодо призначення штрафу з розстрочкою його виплати до трьох років з урахуванням майнового стану підсудного;
– внести зміни до статті 65 „Загальні засади призначення покарання” Кодексу, запровадивши принцип призначення покарання, згідно якого більш суворий вид покарання, із числа передбачених за вчинений злочин, призначається лише у випадку, якщо менш суворий вид покарання не буде достатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинів;
– доповнити перелік пом’якшуючих обставин, передбачений статтею 66 „Обставини, які пом’якшують покарання” Кримінального кодексу, такою обставиною як надання медичної або іншої допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення злочину;
– забезпечити реалізацію Рішення Конституційного Суду в частині розповсюдження дії статті 69 „Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом” Кримінального кодексу України на осіб, які вчинили злочини невеликої тяжкості, передбачивши можливість призначення таким особам більш м’якого покарання, ніж передбачено законом;
– удосконалити норми, які регулюють особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” (щодо строків та порядку). (№ 3244 від 01.03.2007 р., подання – народних депутатів – Камчатний В.Г.(БЮТ), Сідельник І.І.(БЮТ)).
Цей законопроект передбачає, що, у разі потреби на підтвердження своїх доводів, громадянин може додавати до письмового або усного звернення інші документи. Закріплюється положення про розгляд звернень громадян, що надійшли в державний орган, орган місцевого самоврядування або посадовій особі по інформаційним системам загального користування. Закріплюється положення, що у випадку, якщо викладені в усному звернені факти і обставини є очевидними і не вимагають додаткової перевірки, відповідь на звернення з відома громадянина може бути дана усно в ході особистого прийому. Уточнюється строки розгляду звернень громадян “місяць, місячний” відповідно на “30 днів, тридцяти денний”. Надається громадянину право звернутись в орган або до посадової особи з проханням про припинення розгляду його звернення.

7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління системою органів і установ виконання покарань. (№ 3559 від 02.03.2007 р., подання – Кабінет Міністрів України).
Законопроектом передбачається внести зміни до ряду законодавчих актів, спрямованих на передання Міністерству юстиції повноважень щодо здійснення єдиної державної політики в сфері виконання покарань. Зміни передбачають, що діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України скеровуватиметься Міністерством юстиції, зокрема, шляхом формування політики в сфері виконання кримінальних покарань та здійснення контролю за її реалізацією. А безпосереднє виконання кримінальних покарань забезпечуватиметься Державним департаментом України з питань виконання покарань.

8. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” (щодо контролю безпечності та якості медичних імунобіологічних препаратів). (№ 3252 від 02.03.2007 р., подання – народних депутатів – Комар М.С.(Партія Регіонів), Демидко В.М.(Партія Регіонів), Маньковський Г.В. (Партія Регіонів)).
Цим законопроектом пропонується запровадити профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, гепатиту В, інфекцій, спричинених Haemophil influenzae типу b, туберкульозу та обов´язково включити ці хвороби до календаря щеплень. Передбачається застосування для профілактичних щеплень медичних імунобіологічних препаратів вітчизняного та зарубіжного виробництва, які зареєстровані та в обов´язковому порядку пройшли клінічні випробування в Україні.

Підписання і накладення вето на закони Президентом України за період 26.02.2007-02.03.2007 р.:

1. Президент України підписав Закон України № 648-V «Про затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 – 2011 роках», прийнятий парламентом 8 лютого 2007 року.

Робота комітетів Верховної Ради України за період 26.02.2007-02.03.2007 р.:

1. Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримує проект закону про внесення змін до Закону “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” (щодо права жінок у представницьких органах).
Законопроектом (реєстр. №2633 ) пропонується запровадити в органах виконавчої влади посади штатних радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а в виконавчих органах місцевого самоврядування – визначати уповноважену особу (координатора) з цих же питань.

2. Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендує парламенту повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання проект закону “Про загальні засади парламентського контролю в Україні”.
Нагадаємо, що цим законопроектом пропонується визначити загальні засади парламентського контролю в Україні, відрегулювати відносини між Верховною Радою України та державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими та службовими особами, які діють в Україні або в межах її інтересів за кордоном і, на яких поширюється дія парламентського контролю.

3. Комітет з питань охорони здоров’я рекомендує парламенту відправити на доопрацювання проект закону про внесення змін до Закону “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.
Законопроектом (реєстр. № 2433) пропонується посилити вимоги до батьків-вихователів і прийомних батьків та надати пріоритетність заходам з усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, порівняно з іншими заходами з влаштування таких дітей. Комітет підтримав законодавчу ініціативу законопроекту, спрямовану на посилення захисту прав цієї категорії дітей. Однак, члени Комітету погодилися із зауваженнями Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України щодо необхідності його доопрацювання з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства в цій сфері.

4. Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендує парламенту повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання проект закону “Про Державний комітет України протидії корупції”.

5. Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства рекомендує Верховній Раді розглянути проект закону про державну підтримку забезпечення громадян житлом та розвиток житлового будівництва, внесений народними депутатами України В.Поляченком, Ю.Сербіним, Ю.Звягільським та ін., у першому читанні та прийняти його за основу.
Законопроектом (реєстр. №2809) пропонується створення системи державної підтримки громадян у забезпеченні їх житлом та визначення правових механізмів розв’язання житлової проблеми України.

6. Комітет з питань охорони здоров’я підтримує проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства України щодо протидії насильству в сім’ї)”.

7. Комітет з питань будівництва, містобудування i житлово-комунального господарства рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проекту закону про внесення змін до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду” (щодо приватизації кімнат у гуртожитках), поданий народними депутатами А.Матвієнком, М.Яковиною, О.Бондарем.

8. Комітет з питань економічної політики пропонує Верховній Раді прийняти за основу проекту закону про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”. У той же час Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендує парламенту направити цей законопроект на доопрацювання і виступає з ініціативою проведення комітетських слухань на тему: „Проблеми державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень”.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: